crítica de DICIONARIO IRREAL PARA UN PAÍS IMPOSIBLE, de Xavier Seoane, en Xerais

 A CABEZA NON PARA…

Título: Dicionario irreal par aun país imposible                         

Autor: Xavier Seoane

Editorial: Xerais

Quizá o título destas liñas poida parecer un tanto prosaico, porén dalgunha maneira cómpre describir a intensa actividade intelectual de Xavier Seoane, sempre unha actividade na procura da beleza xa sexa en forma poética (contei 18 títulos) ou narrativa; e dentro da narrativa velaí están os títulos de ensaio e, o que máis nos interesa, os aforismos…por iso de que os aforismos combinan a reflexión e a beleza verbal- a este respecto lembremos os Aforismos do riso futurista escritos con Francisco Pillado, ou a máis recente A póla branca, haikus que tamén convidan á reflexión pois dela e da contemplación nacen. A este respecto é de considerar que Xavier Seoane sempre tivo como unha das súas angueiras intelectuais o devir social, cultural e mesmo político da Galiza. E de aí nace este Dicionario irreal para un país imposíbel, como unha forma de dar cabida nun único título ás preocupacións autoriais, manifestándose estas en prosas que xunguen a expresión didáctica propia dos dicionarios (despois comentaremos máis) coa creación tanto en prosa como en forma poética, que dos dous casos se poden atopar exemplos, exemplos manifestados desde a pericia escritural a que Xavier Seoane nos ten habituados, de xeito que o libro resulta unha auténtica miscelánea (que pouco se usa hoxe esta palabra) non só do saber senón tamén no relativo ás formas literarias.

                     Ben, volvamos sobre o didactismo. Non cabe dúbida de que calquera dicionario persegue iso, ensinar. Porén este é un dicionario “irreal” porque en realidade non se trata do que comunmente se entende por tal, senón unha forma, unha estrutura editorial que lle permite dar cabida non só ao relativo ao “pensamento” ou reflexión senón que tamén lle permite ao autor introducir diversas formas escriturais ( como xa vimos)  de maneira que se ofrece unha ollada panorámica sobre a cultura, sobre a sociedade, sobre a Historia…con todo o que iso ten de político. Neste “pensamento” ou reflexión, hai moita ironía, hai moito humor, retranca e mesmo sátira e xogos verbais, o cal proporciona unha lectura que tamén xungue o desenfado coa distancia analítica que proporcionan as figuras antes mentadas. Cousa curiosa é que esa distancia analítica representa en realidade unha comprensión fonda do concepto pertinente, e permite un achegamento lectoral máis efectivo, fondo e á vez divertido que promove a reflexión de quen le.

                     As “entradas”, os conceptos de que se ocupa Xavier Seoane son de natureza moi diversa, e van desde a denuncia (por sinal, véxanse os conceptos “feísmo” ou o da romaría dos Caneiros) á reivindicadión (por sinal, véxase o relativo a Seminario de Estudos Galegos ou o futbolista Fran) pasando pola análise de tópicos (non podía faltar o dos galegos e as esclaeiras, por sinal), como de feitos históricos (por sinal, os naufraxios na Costa da Morte), escritores e creadores plásticos (Celso Emilio, presente en varias entradas, por sinal, Laxeiro ou Urbano Lugrís…) e onde non faltan reflexións sobre sobre aspectos da nosa Historia e cultura que presentan déficits ou son mellorábeis.

                     A concepción do libro como dicionario permite unha lectura que non ten porque ser contínua, que pode adiarse en calquera momento e ser retomada sen perder nada do contido, e que tamén pode ser aleatoria ao permitir ler entradas de diferentes letras sen que teñan que ser consecutivas…o comezar por onde nos praza. Isto ademais de poder dar entrada a forma literariaa diversas, como xa vimos.

                     Fermosamente ilustrado por Ramón Trigo, este Dicionario irreal para un país imposíbel non só constitúe unha moi agradábel lectura desde o punto de vista literario, senón que tamén é unha boa ocasión para reflexionarmos sobre nós mem@s, sobre o pasado, sobre o presente e sobre o porvir, cousa que sempre é tan necesaria, que sempre é tan imprescindíbel. Xavier Seoane, auténtico mestre humanista ao que nada lle é alleo nin do mundo das ideas nin do mundo do pensamento, déixanos outro título que non debe faltar en calquera biblioteca que se prece do noso IMPAÍS, que driría Xavier Alcalá.

ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de SILENCIO, de Agustín Agra, en Galaxia.

LITERATURA CONTRA OS DOGMATISMOS

Título: Silencio

Autor: Agustín Agra

Editorial: Galaxia

Dende O recendo das mimosas (2009) non lembro ler nada de Agustín Agra dirixido a adult@s. E, como se di na presentación editorial da contracapa, “pagou a pena a espera”, e moito, porque os oito relatos desta Silencio están construídos coa pericia do ourive que pretende que as súas obras sexan únicas aínda que ás veces garden certa continuidade á hora de argallalas. Comezarei por explicarlles o título, pois non en van preside e dá sentido único ao monllo de relatos, mais xa lles adianto que procurarei non identificar as personaxes centrais dos relatos porque precisamente a administración desa información é un elemento clave, fundamentalísimo, a pedra mestra, dos relatos de Agustín Agra. Pois ben, o título, ese “Silencio” refírese a un retrato de Charles Darwin onde parece a súa faciana cun dedo sobre os beizos, actitude de pedir silencio. E agora que mentei a Charles Darwin, xa non é segredo ningún se lles digo que a temática dos relatos está concebida para ilustrar como ao longo do tempo a ciencia loitou contra os dogmatismos imperantes no momento. “Atrás deben quedar a ignorancia, a superstición e o dogmatismo milenario “ (136). No seu lugar aposta por “valores como a universalidade do coñecemento, o respecto entre as diferentes culturas, os dereitos humanos ou a democracia, esa vella e desvirtuada palabra, baleira xa nos nosos beizos do seu significado orixinal” (136).

                     O libro ábreo un relato onde Cristina Goettsch (Mittermeier), xenial e imprescindíbel fotógrafa mexicana, se adentra nunha xeografía inhóspita mais tamén unha xeografía non cartografada polo ser humano. Esta viaxe (non ten importancia que saiban o nome da viaxeira) é a presentación dun volume onde se reunirán relatos de xente que desafiou a hostilidade de dogmatismos históricos que impedían o progreso da humanidade. Unha anunciación metafórica e tamén un xeito de reivindicar o papel da muller (e non será a única vez, pois hai outro relato no que tamén acontece o mesmo) nun mundo que historicamente as relegou ao rol de acompañantes case anónimas de homes que levaron o mérito, un mérito onde non se recoñece o seu traballo. E, igualmente, o derradeiro relato tamén é máis que o relato reivindicando a figura dun dos nomes imprescindíbeis á hora de falar da Xeografía moderna, porque ten o seu de metaliteratura e, por sinal, se explica que este sexa un libro de relatos en lugar dunha novela. O relato volve estar contado por unha muller, que fala do seu fillo ( e debemos entender que matofricamente ese fillo tamén é libro que teñen nas mans) e lle aconsella que “é tempo de crear, de descubrir, de soñar” e “que o abraio mova o mundo” (137).

                     Mais volvamos aos relatos tal e como se presentan. O segundo tráenos unha sorte de cruzamento teórico entre Isacc (Newton), Nicolao (Copernico), Tycho ( e non lles direi o apelido), Johannes (Kepler), Giordano (Bruno) e Galileo. Digo cruzamento de opinións porque o relato, fragmentario, consiste na sucesión de fragmentos dedicados a eles, ás veces en alternancia. E, posto que aquí non me quedou máis remedio que citar os protagonistas, non lles direi nada sobre a trama porque, sabendo quen son os protagonistas seguro que vostedes poden enxergala axeitadamente. E, como xa lles dixen, non volverei identificar os protagonistas dos seguintes relatos, non, porque precisamente o autor xoga moito con esa información, de xeito que só se revele o nome completo do protagonista central ao remate. De todas maneiras, quen le ben pode imaxinar quen son sabendo o contexto científico en que se moveron aínda que todo está moi coidado para menter a tensión até o final, ofrecéndonos unha visión desa personaxe na que está moi presente o contido humano. Hai aquí un evidente apelo a que quen le amose unha actitude participativa, e non nunha actitude pasiva, á hora de ler. Só lles adianterei que a seguir aparecen os “pais” da Química moderna (e aí se volve reivindicar o papel da muller, xa lles dixen), da Xeoloxía, da Bioloxía ou da Botánica…

                     O libro, en cada un dos relatos e máis perceptibelmente nos fragmentos ou relatos menos breves, mesmo hai que dicir que está contado con elegancia, cunha elegancia que se amosa tan discretamente como efectivamente. Ao que hai que sumar un traballo estrutural, para crear e manter a tensión narrativa, moi loábel que se manifesta xa desde a mesma concepción do relato e da voz que nolo conta. E tamén que se literaturicen pasaxes da vida destes ilustres que agrandan o seu perfil humano, como dixemos.

                     O resultado é un libro non só de moi agradábel lectura, senón que tamén esa lectura resulta unha homenaxe a “científicos” que se atreveron a desafiar dogmatismos imperantes durante séculos, de xeito que a humanidade puidese progresar. Naturalmente, tamén é un libro semente, un libro semente desde o momento en que o remate convida a seguir loitando polo progreso da humanidade nun momento como actual, especialmente crítico.

ASDO.: Xosé M. Eyré                                      

Lívia Natália: a contundente elegancia da ética negra

Escribir para presentarvos a poesía de Lívia Natália hoxe constitúe para min un compromiso ético ( a miña posición ética sempre estivo do lado dos máis vulnerábeis e perseguidos, porque eu, como nacionalista galego sempre se sentín así e porque creo que é o único moralmente aceptábel), estético ( é unha brillante poeta, volveremos sobre iso) e tamén repetir parte do argumentário que xa comentei a porpósito doutras autoras negras.

                Por exemplo, sempre que divulgo poesía de poetas negras debemos ter en conta que se trata dunha escrita feita nun contexto de carencia de liberdade, porque se se é negra e consciente do que significa ser muller negra nun país como o Brasil, estás obridada a que esa temática estea presente na túa obra. E así sucede na poesía de Lívia Natália. Se lle aplicamos a ela o concepto de “escrivivencias” de Conceição Evaristo non imos errar nada, porque en realidade toda escritora negra precisa facer fronte ao poder branco desde a escrita coraxosa, valente e subversiva da súa alteridade negra. E tamén non é novidade que recorra á africanidade como elemento distintivo social e literariamente falando, o afrcanismo centrado que aquí tamén nace e  se expresa desde unha relixiosidade propia e diferente.

                E se engadimos a ser muller e negra ser tamén feminista, a necesidade do activismo político e social é innegociábel aínda máis.

Esta carencia de liberdade, no caso de Lïvia Natália manifestouse moi claramente na censura dun seu poema. Si, estamos no século XXI, mais a censura segue existindo. O poema é este:

“Quadrilha”

Maria não amava João. 

Apenas idolatrava seus pés escuros.

Quando João morreu,

assassinado pela PM,

Maria guardou todos os sapatos.

            Parece ser que o poema atentaba contra a honorabilidade da Policía….

                Censurar a arte é censurar á expresión máis elaborada de humanidade. Censurar a arte cando denuncia é a expresión dun fascismo intolerábel para calquera persoa consciente e non alienada. Aínda que só fora por iso, divulgar a poesía duunha autora censurada xa sería para min motivo máis que xustificado para facelo unha e mil veces.

                Cando Día Bonito para Chover foi considerado pola APAC (2017; Associação Paulista de Críticos de Arte que é é a máis tradicional institución de críticos do Brasil) representou unha auténtica sorpresa para a autora, non polos seus innegábeis valores literarios senón por ela ser negra.

                Cando a crítica sinala a presenza da auga na súa poesía (xa desde os títulos se ve, como comprobarán), Lívia Natália responde con palabras de Ruy Espinheira “Todo escritor escribe con aquilo que le é”. A este respecto quero lembrar o que xa escribín sobre Angélica Freitas e a poética da chuvia.

                Demoraía inmenso escribindo sobre a poesía de Lívia Natália, unha poesía que, por difinila con poucas palabras, eu digo que é contundentemente elegante, na selecta que hoxe lles presento poderán comprobalo.A súa é unha poesía moi elaborada, moi traballada, que toca con elegancia a fibra sensíbel de quen le, con elgancia e con toda contundencia. Mais estas presentación quero que sexan breves, o importante é a poesía. Imos pois exponer a obra poética da poeta nacida en Salvador de Bahia no 1979:

2010 – Água Negra – EPP Publicações

2015 – Correntezas e outros estudos marinhos – Ogum’s Toques Negros

2016 – Água Negra e Outras Águas – EPP Publicações

2017 – Dia Bonito pra Chover – Editora Malê

2017 – Sobejos do Mar – EPP Publicações

       Esta é a obra que lle coñezo, e, sinceramente, cústame moito traballo decidirme por algún título en particular. No referente á autoría individual porque tamén participou en É agora ou nunca – Antologia incompleta da poesia brasileira contemporânea, organizada por Adriana Calcanhoto e édita na Cia. das Letras.

                Pouco máis quero engadir, que a calidade da súa poesía foi recoñecida desde o primeiro título (o que non salva do silencio nun país tan racista e machista como o Brasil) e, sobre todo, que nas referencias literarias imprescindíbeis para Lívia atópanse tanto nomes brancos como negros. É toda unha lección, a beleza non coñece color de pel. Vexamos algunas das súas referencias:  Conceição Evaristo, Landê Onawalê, Cecília Meireles, Clarice Lispector, José Carlos Limeira e Drummond, Bandeira…Carolina Maria de Jesus, Pessoa…

Este é o seu Facebook, seguilo é ben interesante

Agora celebremos a beleza da súa poesía. Esa beleza contundente e por iso máis preciosa.

(No blog e Emmanuel Mirdad)

Sina

Todo mês eu sangro.
Diversa de mim,
atravesso Águas brutas,
oceanos que me povoam bravios.
Expulso o que em mim excede
e, do que sobra,
algo se move lívido
pulsando nas sendas de meu ventre.

Quando sangro,
o animal onde moro troca de pele
por dentro,
expurgando entranhas.

Todo mês eu sangro.
Todo mês eu singro este mar,
em que me banho.


——–


Assombro

Num dia como este
de chuva uterina,
meus pés dançam belos
no equívoco dos sapatos novos.

Esta sou eu, em ledo engano:
enfeitando o mal, o errado,
e as ausências do mundo
com meus pés pouco delicados.


——–


Buscâncias

Precisa-se de estrelas que brilhem
nos vãos do corpo,
que poluam com seu tom luminoso
a dobra opaca de que toda sou.

Paga-se bem:
em fartas moedas de silêncio,
com dores sem cura,
com sangue duro e vivo de entranhas.

Preciso de alguma luz estranha e calma.
D’algum clarão vivo e verdadeiro.
Algo que negue este estreito
onde moro em solidão.


——–


Anatomia


Meu corpo se dobra na curva dos dias,
as ondas passam prenhes de pássaros, peixes e maresias
o mar bebe o mundo com sua língua de onda
e meu útero permanece vazio.

Desconsolada,
engoli naufrágios inteiros
com pescadores e navios
e meus sonhos ganharam pele de peixe.

(Ando com esta barriga murcha,
recolhida no labirinto das entranhas.)

Meu útero bebeu a tinta das letras,
comeu papéis e teclas,
guardou-se debaixo do travesseiro, para o quando,
guardou-se no bolso, numa caderneta fina, para se.

Tudo vão:
Meu útero apenas ganhou guelras
e respira submerso.


——–


Filosofia da composição


Um poema me invade e nada me resta
senão o silêncio branco da página
que é o negativo de escrever.

Mas, no alto das brumas novas,
onde as nuvens se fazem brancas
como a página virgem
não há mais consolo
que neste inferno que é a palavra.

Todo corpo de artista é também uma espécie de inferno.
Zumbe o mundo em brasas na cabeça do poeta.

A mim,
me sangra é entre os dedos da sapatilha,
e minhas mãos flanam no alto,
no contra-luz do palco,
desta cena em que sou vista.


——–


“O que rima
quando tudo se finda
é um retrato perdido,
uma porta fechada para o inútil
e as tramas delicadas das cortinas
desvelando,
no paladar das horas,
aquele instante em que o trinco
permanecerá imóvel.”


“O mar se deslembra homérico do que passou.
No seu infinito de profundezas
tudo o que do mundo guarda,
é apenas rastro do perdido.”


“Enquanto espero, tudo é horizonte
e adivinho seu rosto antigo
na anatomia das pedras.”

……………………………..

(No Escritablog)

QUADRILHAS

Maria não amava João.
Apenas idolatrava seus pés escuros.
Quando João morreu,
assassinado pela PM.
Maria guardou todos os seus sapatos.ÁGUA NEGRA
Chove muito na cidade.
No asfalto betumoso um sangue transparente,
ora de um rubro desencarnado,
ora encardido de um cinza nebuloso,
é vomitado em cólicas
por toda a parte.
Das paredes duras vaza um mais escuro que,
imagino,
seja a água mordendo as estruturas.
A água é assim:
atiçada do céu,
infinita no mar,
nômade no chão pedregoso,
presa no fundo de um poço imenso:
a água devora tudo
com seus dentes intangíveis.
                   


OSUN JANAÍNA


Descobri que, para mim,
ser mulher basta.
Para puxar véus,
levantar saias
pintar as unhas de vermelho feroz –
mesmo que seja só para dizer: para.
Ou para ver a dança des-contínua do seu corpo
sobre o meu (o meu oposto)
pelo espelho que se emancipa
das paredes deste quarto
e desta tarde delicada.
Mas sempre ser mulher basta:
posto que é inteiro e vão,
onda que bate na pedra e despedaça
apenas para voltar inteira
– afogada –
num mar de (in)diferenças
onde cada gota solitária e única
forma um discurso descomposto,
cambiante,
plural:          
mesmo quando me atiro sobre esta pedra,
que me rechaça.
ODISSEU


Seu corpo cresce em puro júbilo de ser.
E só.
Sobre a cabeça, dança uma juba arisca
alimentada pelo vento e pelos sonhos
com que embala o mundo.
Seus gestos firmes cortam o tempo,
inscrevendo,
na pele crua da memória,
seu rastro.
Sua voz,
saltando frenética sobre os átimos,
devassa as franjas silenciosas que embainham
o mundo.
Mas quando seu corpo ressona nos lençóis,
onde o espero,
é meu o seu silêncio
e a calma do depois.
É no meu corpo que escreves
sua narrativa mais primeira
e definitiva.

…………………………

(En Algumapoesia. com)

SOMETIMES

Às vezes é um vento mais forte
e ele vem de longe, tangendo as colinas
E as tardes se emancipam de mim,
como se fossem feitas de puro desejo.

Um azul intenso devora meus dedos
e os olhos, inteiros, são de oceano e vão
e eu estou perdida: não há portas
mas as chaves persistem,
pendendo de minhas mãos.

Um vento que me fala em uma outra língua
e, ainda assim, toda me devora,
e não há apelo,
e não há distância que o coloque de volta:
entra pelos meus cabelos
e faz deles sua mais perfeita morada.

Um vento, e eu de todo exilada.
Um vento, e eu desfeita,
calada.
Um vento e, pobre de mim,
sou toda feita de Água.

ORI ASÈ

Quando a quartinha canta,
prenhe de água absoluta,
um suntuoso aquário se tece
no breu de suas bordas.

Na sua voz de metafísica e nada
ouço a água doce e fria
de que está plena e emprenhada.

{Sua casca barrosa se limita
com o chão líquido do Orum
onde dançam Deuses de pele translúcida.}

Quando a quartinha estala a sua língua
saveiros dobram seus ombros nas docas
o mar respira, bebendo a si mesmo,
enquanto as ondas coçam as costas das pedras.

Onde canta o estalido
da quartinha
um Ori se planta no profundo.

ESQUECIMENTOS

               Para minha Mãe


Se doer mais um pouco,
de minha boca sairão pedras
e tochas acesas devorarão minha carne.

Se doer só mais um pouco,
as palavras brotarão de meus poros
e minha boca se demorará em silêncios.

Se doer ainda mais,
nascerá um sangue bruto entre meus dentes

e meu útero perderá seus segredos de vazio.
O CASO DO VESTIDO


           De tempo e traça meu vestido me guarda.
                             Adélia Prado


Meu corpo não respeita as estações.
Chove grosso em cada dobra da cidade
E eu trago comigo um vestido de verão intempestivo.


Meu corpo não cede e, vivo, arde no ligeiro das rendas,
nas maresias que lambem o ar.
Meu corpo não cede.

E o vestido que me desveste neste calor temporão
é todo bordado na minha pele:
por dentro.

ORISA DIDÊ

Arranca as percatas de seu cavalo
e nele galopa com os pés no chão.
Solta um grito que se espeta no alto
e,
repetido,
saúda a terra com a majestade de sua presença.

Dança sem a calma das horas,
pois seus braços se erguem para fora do tempo.

Caminha com sua carne de mito
e, quando vai, não parte.
Apenas se banha em seu próprio mistério.

………………………………..

(En LierAfro)

Poema-ebó (pelo 20 de Novembro)

Dono das encruzilhadas,
morador das soleiras das portas de minha vida

Falo alto que sombreia o sol:
Exu!

Domine as esquinas que dobram
o corpo negro do meu povo!
Derrama sobre nós seu epô perfumado,
nos banha na sua farofa
sobre o alguidá da vida!

Defuma nossos caminhos
com sua fumaça encantada.
Brinca com nossos inimigos,
impede, confunde, cega
os olhos que mau nos vêem.

Exu!

Menino amado dos Orixás,
dou-te este poema em oferenda.
Ponho no teu assentamento
este ebó de palavras!

Tu que habitas na porteira de minha vida,
seja por mim!
seja pelos meus irmãos negros
filhos de tua pele ébano!
Nós, que carregamos no corpo escuro
os mistérios de nossas divindades,
te vemos espelhado nos nossos cabelos de carapinha,
nos traços fortes de nossas faces,
na nossa alma azeviche!

Mora na porteira de nossa vida,
Exu!
Vai na frente trançando as pernas dos inimigos.
Nos olhe de frente e de costas!

Seja para nós o que Zumbi foi em Palmares:
Nos Liberta, Exu,
Laroiê!……

Negridianos

Para Cuti, Limeira e Guellwaar Adún
Há uma linha invisível,
lusco-fusco furioso dividindo as correntezas.
Algo que distingue meu pretume de sua carne alva
num mapa onde não tenho territórios.

 
Minha negritude caminha nos sobejos,
nos opacos por onde sua luz não anda,
e a linha se impõe poderosa,
oprimindo minha alma negra,
crespa de dobras.

 
Há um negridiano meridiando nossas vidas,
ceifando-as no meio incerto,
a linha é invisível mesmo:
mas nas costas ardem,
em trilhos rubros,
a rota-lâmina destas linhas absurdas que desenhas
enquanto eu não as enxergo.

………………….

nde o espelho?

Para minhas irmãs negras
Este cabelo que lhe vai liso sobre a carapinha,
é o simulacro infeliz do que não és.
(Ao vestir-se com a pele do inimigo
o que de ti silencia e se perde?
Quantos animais conheces
que assim o fazem senão para reagir?)

 
Este cabelo pesa desfeito sobre sua carapinha.
Veste-a como um manto impuro
abafando o preto caracolado
sobre si dobrado:
filosófico.

 
Os fios se endurecem como cavalos açoitados,
e bradam da morbidez desta couraça
que te mascara branca.

 
Este cabelo requeimado e grotesco
sepulta o que em ti há de mais belo.
A dobra também é uma forma
de Ser.

a propósito de A CONSTRUCIÓN MEDIÁTICA DO CONFLITO. O CASO RESITENCIA GALEGA,

A MANIPULACIÓN INFORMATIVA SOBRE O INDEPENDENTISMO GALEGO

Título: A construción mediática do conflito. O caso Resistencia Galega

Autora: Helena Domínguez García

Editorial: Axóuxere

Vivir é un compromiso, téñoo dito moitas veces, un compromiso cos demais (non serlles un estorbo, axudar no posíbel) e cun mesmo (que a historia non pase por riba de ti, ser consciente en todo momento do teu rol nela, aceptalo e procurar facelo o mellor posíbel) que ten tanto unha dimensión sincrónica (no momento que vives) como diacrónica (saberte herdeiro dunha sociedade construída ao longo do tempo). Esta característica última é máis politicamente comprometida, a meu ver, pois require un posicionamento fronte á Historia que nos chega como relato imposto a mellor “comenecia” duns poderes (económico,militar…) que non dubidaron en falsear datos con tal de “crear” ese relato que os favorece e perpetúa a través do tempo. Como galegos conscientes do relato que nos impoñen á vez que negan e combaten o que nos é propio, distintivo e identitario fronte a eles…temos unha responsabilidade, non afrontala é de covares ou seres alienados ( é dicir, espectadores dunha Historia na que só participan como iso, espectadores irreflexivos que se poden manexar a antollo).

                     Na creación e perpetuación dese relato imperialista que nega e combate as realidades históricas á vez que trata de sometelas e integralas ( despois de desartellalas), ten unha especial importancia a visión que dese conflito trasladan e impoñen os medios de comunicación, na súa condición de testemuñas históricas e tamén de creadores da realidade desde o momento en que só existe o que eles contan e como eles o contan. Como galegos conscientes estamos abondo afeitos a que se combata a nosa lingua (escuso poñer exemplos), que se minimice e afogue no silencio a nosa cultura, que os nosos recursos naturais sexan explotados por empresas estranxeiras (mermenado e impedindo o beneficio propio), que sexamos tratad@s como man de obra exportábel e utilizábel vantaxosamente…que lles vou contar que non saiban xa!

                     Unha das últimas tentativas de demonización do nacionalismo galego consistiu no argallamento dun grupo armado independentista galego, de nome Resistencia Galega, que mantivera vivo o perigo terrorista en Hespaña unha vez que ETA deixara as armas. Non é, na miña opinión, casualidade que o Aparello do Estado escollera Galiza en lugar de, por sinal, Catalunya, non, non é casualidade porque aquí, na Galiza, contaban/contan cun medio de comunicación escrita hexemónico (La Voz de Galicia) entusiastamente favorábel ás súas teses e non só iso senón que tamén contaban/contan con que os medios de comunicación alternativos teñen unha escasa difusión fronte a LVG (e outra cabeceiras locais que tampouco dubidarían), un partido político (PP) tamén hexemónico, que tamén se aliñaría nas súas teses, e todas as instancias que controlaban politicamente (Delegación do Goberno, Xunta da Galiza, aparello xudicial…). Ao que hai que sumar as achegas mediáticas desde a propia capital do Reino dos Borbóns, neste caso Helena Dominguez céntrase no diario ABC por ter corresponsalía na Galiza.

                     @s que lean sito seguramente xa terán poucas dúbidas de como o caso Resistecia Galega foi instrumentalizado polo Estado e/ou polos intereses máis resesos do nacionalismo español (tamén foi utilizada Rsistencia Galega para atacar o goberno do PSOE) coa finalidade crear un clima de terror desde o cal impoñer un relato criminalizador de toda inicitiva nacionalista, non só no ámbito político (con BNG e AGE como albo principal) senón tamén no social e cultura (velaí as accións exercidas en contra de A Gentala do Pichel ou mesmo contra a Rede NASA) nunha expresión de violencia que só os medios alternativos se atreven a criticar abertamente. Neste sentido, traballos como o de Helena Domínguez constitúen literatura “académica” desde a cal se demostra canto vimos dicindo, ao demostrar primeiro como se crea, como se constrúe un conflito desde a prensa ou os media, como isto aconteceu/acontece na Galiza e finalmente, como o caso Resistencia Galega serve para  ilustrar o tecido teórico anterior.

                     “O tratamento do fenómeno Resistencia Galega amosounos, á fin, o normalizadas que están as prácticas de manipulación nos medios de comunicación galegos. E se a existencia de institución mediáticas plurais e independentes se adoita tomar como un indicador das sociedades maduras e avanzadas, non nos queda máis remedio que admitir que na Galiza padecemos certo déficit democrátco. E os medios de comunicación que temos son, ao mesmo tempo, causa e consecuencia desta situación” (238).

                     Como este son moitos os salientados que fun facendo na miña lectura. Mais, para rematar sen desvelar máis do devido  contido do libro, quero recordar que esta manipulación informativa é expresión dunha violencia contra a cal @s xentes de a pé estamos absolutamente indefensos, pois por ter ou transportar unha bombona de gas xa te poden considerar terrorista. O papel da Audiencia Nacional nisto tamén se pode comprobar na lectura do libro.

                     Quédame por dicir que o prólogo vén asinado polo prestixioso e recoñecido Carlos Taibo, un d@ss pouc@s poitólog@s que non teñen cancelas ideolóxicas balizadoras do seu discurso.

ASDO.: Xosé M. Eyré.

Luana Claro: ler é un hábito da escrita

Comezamos novo ano e queremos facelo tamén cun nome novo, un nome novo que é promesa e realidade na poesía brasileira actual. Con estas esixencias, o de Luana Claro parécenos un dos máis axeitados. Entre otras cousas porque a autora é moi consciente de que a súa poesía nace e asenta sobre lecturas previas. Nesta altura, encetando 2021, é sumamente complexo querer escribir algo que non se teña escrito xa alguna vez nalgún lugar. Ademais a poesía  de Luana Claro (São Paulo, 1994) lembra que escribir sen ler é cousa que só fan @s inxenu@s que cren posuír un mundo interior tan rico e excelso que por si mesmo é novidade. E non. Para nada. Nada se fai sen a lectura. A lectura previa resulta absolutamente imprecindíbel

 De Luana Claro coñecemos Diadorim, publicado pola Patúa en 2017. Xa nos ten pasado con anterioridade divulgar poetas cun único título publicado, e mesmo temos divulgado sen a existencia dese primeiro título en papel. Ben, no 2020 foi secleccionada por Urutau para un libro de colaxes e poesía: Construção, así que en puridade non é autora dun único texto.

De primeiras, a poesía de Luana Claro pode que non a entendamos na súa totalidade. Non a entenderemos na súa totalidade a menos que nesa lectura contemplemos con moita atención o plano estético, o plano formal da súa escrita porque é algo que para Luana ten especial importancia. Só entón podemos acceder ao significado completo da súa poesía. A súa poesía que, finalmente, é un modo de ser. O cal significa que non escribe poesía, vive esa poesía antes de escribila e tamén despois. Velaí o sinal que indica para unha autoría moi a ter en conta porque nunca deixará de ser poeta. Mais iso non significa que para ela a poesía tamén sexa revelación, revelación puntual dun verso, dunha idea, dunha poisibilidade a desenvolver; de xeito que a súa tamén é unha poesía evolutiva, que non se disolve únicamente no pre-mundo das lecturas previas. Nomes importantes para explicar a poesía de Luana Claro son a portuguesa Ana Luísa Amaral, a brasileira Angêlica Freitas ou o “hebreo” Amos Oz…e queda claro que non só le poesía, que o seu mundo é a literatura á vez que o seu propósito sempre é a comunicabilidade, por iso ilustra ela mesma os seus libros e reforza o que xa dixemos: o plano formal, o plano estético resulta fundamental, fundamental aínda que por veces pareza que a escrita non logra comunicar todo o que a autora pretende e por iso bota man da expresión plástica…e aínda así non hai garantías de que todo fique expresado.

Por iso, repito, lean a súa poesía con suma atención, demoradamente. Degústena na súa totalidade, lean e volvan reler. É fácil vivir cos ollos pechados. A poeta e a súa poesía conseguen que os abramos a cousas que poida que nos pasaran desapercibidas de primeiras.

Tamén cómpre dicir que Luana Claro é unha persoa que escribe desde o compromiso social. A xente é política, fai política en calquera das súas manifestacións vitais, sempre. Ela, como muller lesbiana e representante do colectivo LGTBI+, é moi consciente diso e esa é outra dimensión que  non debe escapar na lectura dos seus textos. Uns poemas que, se se fixan, moitas veces recorren á seriación, van unidos un aos outros como procurando un macrotexto semánticamente máis completo e complexo.

Este é o seu Faceboook

Agora quedamos coa súa poesía.

(Na Ruido Manifesto)

o homem dilacerado caminha

a passos sofridos estende

o jornal e não lê, chora

tremelica suplica

não sou filho não sou pai

só quero morrer já fiz de tudo

todas essas palavras são inúteis

à noite o homem dilacerado sonha

com suas mãos encolhidas

que ainda vive e com rostos

que não são o de minha irmã

*

de repente ele começou a falar uma língua estranha. ninguém

podia compreender que diabos. uns sons frágeis e pequenos e sem forma,

*

certo dia ele sumiu. por onde saiu, não se viu. pudera: estava tão pequeno

que mal podia enxergá-lo,

*

é difícil acreditar, mas acho que ele voltou. diferente,

ele não é mais o homem de antes. agora ele cabe dentro

de uma gaiola, continua a emitir os sons frágeis,

*

pardal-de-java

pássaro-do-arroz

olhos familiares

*

convencionou-se abolir as gaiolas

concordou-se que eram demasiado

desumanas

assim estabeleceu-se a rotina do homem

fitar o ambiente com estranheza

emitir eventualmente seus piados

mais comunicar-se com os olhos

de cabeça de alfinete do que com a língua

da qual gradualmente tornou-se um estrangeiro

*

o que importa, entretanto, é em qual língua ele sonha,

*

num raiar de agosto notou-se constatou-se

o desaparecimento total do homem

acredita-se que ele pode ter continuado

a diminuir até o fim

acredita-se, especialmente, que ele voou

para o mar do qual nutria imensa saudade

acredita-se

acredita-se

*

e despeja teu canto genuíno

como se o último fosse

uma vez que não se sabe

toda palavra é por sua vez

ela mesma última

…………

Anuário

falar dos falecimentos

e dos acidentes

sobretudos dos falecimentos

que são resultado dos acidentes

graves

o inverso pouco interessa

*

certamente o conhecimento prévio

poderia nos salvar desse

ou daquele acidente

naquele ano nenhum avião grande

caiu na cidade ou no país

o toninho sofreu um acidente de carro

por sorte nada lhe aconteceu

tão somente por sorte

embora houvesse conhecimento prévio

do risco

a filha do português enlouqueceu

uma grande tragédia

mas não um acidente

seus gritos ecoavam pela rua

enquanto seu cérebro era comprimido

de dentro para mais adentro

mais do que um acidente

má sorte

e para esse mal não há mesmo

conhecimento prévio que preste

*

nem todo acidente é simultaneamente má sorte

nem toda má sorte é simultaneamente acidente

existem acidentes

que não passam de uma questão de perspectiva,

graças a deus

já a má sorte é unívoca, por azar

*

naquele ano houve certamente

acidente de toda sorte

a maior parte deles figurava

nas fotografias tiradas por roberto

que trabalhava na perícia

do estado de são paulo

amigo de arnaldo

que principiava alguma-coisa-de-acidente

na impossibilidade de palavra melhor

roberto recebeu um convite

que fotografasse o casamento de arnaldo

que não chegava a parecer uma tragédia

naquele ano

ainda

apesar do conhecimento prévio

que se tinha a respeito dos fatos

se alguém dissesse a arnaldo que ele

pouco tempo depois disso estaria

embaixo de um ônibus

pela morte de seu primeiro filho nascido

a motocicleta marcada pela dureza do asfalto

ele não acreditaria

na potência dessa alguma-coisa-de-acidente

embora esses acontecimentos não pudessem

ser organizados em causa e consequência

e lá se vão os anos

marcados pela dureza do tempo

e alguma má sorte

mas naquele ano estavam todos na festa

de casamento do arnaldo

e o fotógrafo de acidentes a procurar

o que poderia ser uma questão

de acidente ou perspectiva

ou quem sabe sorte

*

naquele ano morreu clara nunes,

após muitos dias em coma

*

o ofício de roberto se assemelha

à montagem de um anuário

capturar do acidente

o que sobra do acidente

do ano

o que sobra do ano

e lá se vão os dias

…….

o ruído da porta rangendo

ecoa vindo do fundo da mente

mesmo de olhos fechados

há o fato irreversível inegável

é preciso coragem

para encarar a entreaberta

porta seu feixe de luz

suas infinitas possibilidades

e da minha visão

metade é escuridão e

metade é amanhecer e

muito me faz falta a fé

para crer sem ver

nos contornos do invisível

*

hoje quase peguei o ônibus errado duas vezes e isso

invocou em mim as ruas labirínticas da cidade

em que o céu se desmancha

em escuridão nascente

a confusão que fiz com os nomes

não será perdoada

a memória anda ruim para coisas boas e pequenas

repentinamente a pequenez das coisas é o que importa

as pequenas ruas da cidade

penso no átimo que existe entre o acerto e o erro

em como posso entender os meandros do tempo

quem sabe pegar o ônibus errado

numa viela qualquer esbarrar no grande maléfico

entender os desígnios do invisível

compreender o que seus contornos me mostram, por fim

ah, como queria poder colocar

o coração no bolso

me desaparecer de mim

numa viela qualquer

*

o tempo constrói lentamente

um monumento entre nós

seus meandros são um mistério

tua figura solar se delineia contra o desconhecido

tua figura solar encarna por vezes o inexplorado

em que lar repousa teu pensamento

e quanto perdeu-se de ti

pelas veredas que a muito contento

teus olhos vislumbraram

de mim, quanto havia em ti

do meu amor,

quanto ficou pelo caminho

quanto ainda resta

quanto é necessário

quanto havia no teu pensar

quanto havia na tua ideia de lar

quanto havia na tua volta

tua figura solar me faz lembrar

dos pássaros, do pássaro que parte

para norte ou sul, indelével

e que nunca é o mesmo quando volta

*

lembro quando pequena

da jaqueta vermelha

ou era amarela?

tingi minha intenção

de azul anis

era apenas mais um corpo

na cidade do sol

mas minha vontade era púrpura

e meu desejo, vermelho

lembro da camada que por costume

sucessivamente depositamos

sobre a parede da memória

era amarela ou verde?

………………………….

(Na Gueto)

menina
vem aqui colocar um brinco
não é assim que se brinca de

menina
já te disse, fecha as pernas
ou sofrerá duras penas de

menina
não fala desse jeito não ou te
dou um safanão pra aprender a ser

menina

*

escuta o que digo
não sou bonita

quando estou rastejando
por vida eu não sou
quando o sol nasce,
não sou
quando se põe
não sou também

quando deixo de prestar
atenção a toda ficção,
não sou também

quando me abandono,
não sou
não espere nada de mim

*

é infeliz que não se
ensine em lugar algum
como vencer o próprio corpo
como vencer o peso do próprio corpo

……………………….

(Na revista da USP Opinaes )

crítica de UN SEÑOR ELEGANTE, de Suso de Toro, en Xerais

O COMPROMISO SOCIAL DO MELLOR CIRURXÁN

Título: Un home elegante

Autor: Suso de Toro

Editorial: Xerais

Velaquí unha nova novela de Suso de Toro, unha novela consistente, unha novela de peso, unha novela que computa 530 páxinas (incluído “Preludio”). Unha novela de non ficción, unha novela de non ficción non só no sentido de que a finalidade é rescatar da nebulosa do tempo pasado a figura de don Ramón Baltar, un moi ilustre cirurxán (chegou a ser presidente da Sociedade Española de Cirurxía) por canto no ámbito da cirurxía foi un reputado e moi recoñecido profesional tanto a nivel galego como estatal. E é tamén unha novela de non ficción no sentido que incorpora a voz do propio autor, de xeito que mesmo se pode dicir que é como unha mestura entre unha novela documentario e unha novela lírica, incluíndo nese lirismo ( e o lirismo é non ficción) as vicisitudes polas que vai pasando o discurso mentres este vai sendo escrito, con reflexión metaliterarias incluídas. Esta inclusión da voz autorial ten unha dupla repercusión no discurso. Por unha banda sérvelle ao autor para comentar partes da biografía de don Ramón que non parecen moi claras, é unha maneira de encher certos silencios que se van presentando na vida do ilustre cirurxán, e tamén é unha maneira de comentar para tratar de entender por parte de Suso de Toro mellor algunhas pasaxes da vida do cirurxán (e tamén da vida en xeral). E, por outra banda, iso ten unha repercusión no ritmo expositivo da biografía de don Ramón Baltar; é dicir, inflúe na administración da información a que vai accedendo quen le. En moitos casos, esa voz autorial resulta útil, non só porque axuda a encher silencios senón tamén porque dá entrada a reflexións autoriais que, se son necesarias para a voz autorial tamén resultan proveitosas para que quen le obteña unha meirande dimensión da figura homenaxeada na novela e do proceso de esrita desta. Porén, o que primeiro vai notar quen le, é que no comezo esa voz autorial fai que o ritmo expositivo sexa lento, entre outras cousas porque canto máis lonxe pescudamos no tempo máis lagoas e nebulosas atopamos, como é lóxico.

                     Tamén hai que dicir que Suso de Toro rescata do esquezo con que o tempo vai pesando a vida dun home, dun cirurxán, que tivo unha notábel influencia na vida compostelá en boa parte do século XX xa que sempre se preocupou moito porque os máis desfavorecidos puideran ter ao seu alcance unha medicina de calidade. Pertencendo el a unha familia de clase acomodada, unha familia burguesa, sempre foi consciente das necesidades médicas dos economicamente e socialmente menos afortunados. E tamén porque, desde unha discreción moi notábel e notoria, sempre observou un comportamento político comprometido, mesmo moi comprometido, chegando a realizar operacións no seu sanatorio compostelán a guerrilleiros antifranquistas (Foulecellas, por sinal), fuxidos e persoas desafectas. Calquera outro singulaizaría socialmente a súa posición,  a súa loita antifranquista, sobre todo despois da morte de Franco, xa sen perigo, mais el optou sempre por ficar “fóra de plano”, como se di na novela. Era máis importante facer as cousas que quen as facía, unha postura, unha modestia que o honra. Malia ser perseguido por desafecto á causa, era tan bo cirurxán que a Franco non lle quedou outra que condecoralo, non vou contar agora a “anécdota” a que deu lugar, só direi que pouco máis tarde don Ramón Baltar publicou un esmagador informe sobre a situación da sanidade española.

                     Sendo a vida de Ramón Baltar o obxectivo central da novela, é lóxico pensar que tamén o seu pai (de quen herda oficio), mesmo o seu avó, os seus fillos, e calquera que poida botar luz sobre vida de tan ilustre personaxe (desde a súa dona, á súa nai, pasando por enfermos que el operou, ou outros rianxeiros da época, como Rafael Dieste e, sobre todo o seu irmán…) ten cabida no discurso de Suso de Toro, algunhas veces non é moita información a que achegan mais permiten reflexións sobre vida do homenaxeado que si lle son útiles ao autor.

                     Como xa dixen de inicio, nunha novela reivindicativa da figura de don Ramón Baltar (ou outro calquera) cómpre preguntarse até que punto o protagonismo da voz autorial é pertinente, acertado. E a resposta só se pode ofrecer tendo en conta o anteriormente indicado. Alén diso, o título non transmite o moi salientábel compromiso social do doutor Baltar, aínda que resulte lóxico tendo en conta que foi un home que sempre quixo estar “fóra de plano” (outra volta recuperamos a expresión da novela) e sempre refugou o protagonismo do seu compromiso social.

                     E quero aínda salientar o traballo de depuración lingüística que Suso de Toro levou a cabo, non é que quen le vaia atopar solucións lingüísticas novidosas en grande cantidade, mais con moitas concordo plenamente, como o uso da palabra “romance” en lugar do seguidismo castelán “novela”.

                     Eis, en definitiva, unha novela necesaria e imprescindíbel, ao rescatar do pozo do esquezo unha persoa moi notábel tanto no seu compromiso social como no seu labor profesional, ese cirurxán extraordianriamente competente; e aínda así unha personaxe moi descoñecida para a maioría da xente. Unha homenaxe moi merecida, que tamén é unha restitución imprescindíbel.

ASDO.: Xosé M. Eyré

Lilian Rocha, a poesía gaúcha

Nestas miñas presentcións da poesía de muller brasileira, os tres grandes centros ( São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janiero) son os máis representados e iso é lóxico desde que é aí onde se desenvove máis actividade poética. Con todo, xa con Jarid Arraes excursionamos á poesía nordestina de cordel, que se aparece como unha realidade recoñecida, diferenciada e mesmo protexida aínda que puidera e debera ter máis e mellor protección. Non sucede o mesmo coa poesía do sur, coa poesía gaúcha do sur, e aínda que xa vimos a poesía de Angélica Freitas (Pelotas, Rio Grande do Sul) sentimos a necesidade de acrecentar máis nomes para ofrecer unha imaxe o máis xusta posíbel. Como o de Lilian Rocha, de quen hoxe presentamos a súa poesía, nativa de Porto Alegre, tamén no Rio Grande do Sul. Nesta entrevista fala ben claro de cal sobre cal é a situación da poesía de autoras negras no Brasil, non perdan, por sinal, a denuncia do “descoñecemento” ou ruído de silencio que quer apagar a grande obra de Carolina Maria de Jesus que serve como espello do que acontece coa poesía de muller negra brasileira. Vexan como Lilian presenta e homenaxea a poesía gaúcha de Oliveira Silveira. Este ocultamento da cultura/poesía gaúcha é denunciado nesta entrevista a Lilian Rocha. Como poeta gaúcha é presentada por Danilo Lima https e como tal quero eu presentala tamén.

Lilian tivo desde cativa acceso á cultura escrita, aos libros, e foi unha lectora bastante precoz e entusiasta. E é importante non esquecer que, tamén desde cativa, cultiva o amor pola sonoridade da lingua, declamar, cantar, falar, dotar de dimensión concreta á palabra. É na adolescencia cando toma conciencia do valor e características, do que significa ser negra e muller no Brasil.

Polo momento a súa obra por min coñecida é esta:

A vida pulsa – Poesias e reflexões. Porto Alegre: Editora Alternativa, 2013.

Negra soul. Porto Alegre: Editora Alternativa, 2016 (poesia).

Menina de tranças. Porto Alegre: Editora Taverna, 2018 (poesia).

É coautora do libro Leli da Silva – Memórias: Importância da história oral (2018) e coorganizadora da antoloxáa Sopapo Poético – Pretessências(2016), e tamén do Sarau Sopapo Poético. A importancia dos saraus para as autorías femininas negras non é nada novo nestas presentación miñas, mais convén lembralo. Ser negra xa conleva pertencer á marxinalidade nun  país tan racista como o Brasil. E ser poeta conleva a necesidade de que esa obra, esa poesía, teña recepción, sexa recibida polo@s destinatari@s, por iso os saraus e calquera evento onde desde a oralidade se pode chegar a moita xente é moi importante. De aí tamén que fagan moito uso das redes sociais e, concretamente o youtube, lles sexa unha plataforma moi útil. Tampouco será novo lembrar que a poboación negra ten un poder adquisitivo menor que a branca.

Se ser muller e poeta no Brasil non é doado, ser muller negra e poeta é aínda máis complicado. Entre otras cousas, ademais da temática propia relativa aos intereses ónticos propios do mundo interior de cada persoa, a muller negra estimo que precisa reafirmarse na súa negritude e denunciar o racismo á vez que o machismo. E esta é a temática preferente na selecta que a continuación convido a ler.

(Na Sina)

NEGRA

Negra
Palavra
Bendita
Que saiu
De tua boca
Como insulto
E que transcende
Em minha dança
Em minha história
Em minhas crenças
Em minha luta
Em minha vitória
Que corporifica
Em meu sorriso
De perplexidade
Da tua pobre
Medíocre ignorância!

CAPITÃO DO MATO

Capitão do mato
Por que matas
A tua consciência?
Com a matança
Dos teus
Eu só te pergunto
Afinal… quem morreu?
Reza a lenda
Que foi o teu EU!

PRECISO ANDAR

No primeiro instante
Uma tristeza profunda
A terra sob os meus pés
Treme
Uma incerteza
Paira no ar
Logo mais
A respiração se estabiliza
O reflexo e a memória
Se dão as mãos
Como assim resistência?
Por acaso em algum momento

Da vida
Deixei de ser resistência?

Meu corpo negro
Estereotipado, objetivado
E não será agora
Que será diferente
Olhos mais abertos
Intuição
Audição da alma
Juntos de mãos dadas
Com os meus
Eu te cuido
Tu me cuidas
Nós nos cuidamos
E seguimos
Pois a bala tem alvo
E na palheta de cores
O gato pardo
É Negro!

LÂMINA

Tua fala
Machuca mais
Do que tiro
A tira roupa
É um rombo
Sem pedir licença
Sem bater na porta
Sem aviso prévio.
Que a lâmina
Da tua língua
Não te corte

Por inteiro
Pois o veneno
Não caberia
Na Farmacolândia
Existente em cada esquina
Das podres cidades
Entorpecidas
Pela hipocrisia
Disfarçada de realidade.

GARGANTA

Na garganta
Um grito mudo
Paciência mulher…
Cansei de paciência
De inocência
Roubada
E do sorriso
Estampado no rosto
Como cartão de visita
Quero que o meu grito
Ecoe
Reverbere
E ressoe
Em todas as mulheres
Peito a peito
Olho no olho
Sororidade
De manas

Que se reconhecem
E amanhecem
Transformadas
Pela vibração
De cada voz feminina
Liberta, igual
Salve
Negra bendita.

CHOCOLATE

Chocolate
Chicote
Chocolate branco ou negro?
A mão que bate
Reverbera a história mal contada
Reativada e permitida
Escancaradamente
Branca
No doce amargo
Ao leite.

FIO DE PRATA

Sabes Negro
Hoje
Vejo-te
Percebo-te
Reconheço-te
Não pela tua cor
Tua marginalização
Tua resistência
Mas por algo que nos une

Nosso fio de prata
Ligado no plexo
De nossa Ancestralidade.

MARCAS

Na pele a marca
Do rasgo profundo
Cerzido
Pelas histórias distorcidas
De um povo
Roubado em suas memórias
Seu grito calado
Revela ira
Que reverbera em seu peito
Sufoco
Mas não morro
Sou um sobrevivente!
Fui rei, guerreiro, trabalhador
Escravizado, liberto, enganado
Desempregado, favelado, presidiário

Amaldiçoado.
Fui princesa, mãe, trabalhadora
Escravizada, ama de leite, violentada
Liberta, enganada
Prostituída, sexualizada
Rebaixada, humilhada
Chega! Meu grito não mais se cala

Agora ressoa
Respeite a minha tez
Fruto da origem da Vida
“Gen” de todos os povos
Dos meus olhos

Não sairão mais lágrimas salgadas
Mas sim o vislumbre
Da saga vencida.

………………….

(Na Acrobata)

Saudade

Na carta amarelada
Letras esfareladas
Recordações
De um tempo passado
Com cheiro
De terra molhada
Vaga-lumes
Transeuntes
De uma noite estrelada
A lambida do selo
Acabou
Os dedos
Molhados de cola
Já não tenho a destreza
Da escrita com a caneta
Agora o meu corpo

São dois polegares.

Choro

Na chuva
Miúda dos días
O choro
De vidas
Escorre
Morro abaixo
Salvando a cobertura
Prisão
Murada
Envidraçada
Sem reflexo
Sem empatia
Sem nada.

Agro

O Agro
É nosso
Agro
Tóxico
Mata-se
Pela boca
A fome
Não existe
Ilusão
Dos esfomeados
Alucinados
Pela droga
Vendida
Em cada esquina
O Agro
É pop.

Fêmea

Na boca
Ainda úmida
Da tua saliva
Meus lábios
Estalam
Prazer e libido
Quero repetir
A dose
Da embriaguez
Que me tonteia
Os sentidos
Tremo de cima
Abaixo
No soar
Do teu gemido
Sou tua fêmea
Faça agora
Todos os meus
Caprichos.

……………………….

(Na LiterAfro)

Nossos olhos

Um grito ecoa na noite
milhares de vozes
silenciadas
um tiro, dois tiros… seis tiros
um soco no estômago
um vômito que vem com raiva
com medo, com desesperança
mais uma de nós abatida
feito caça
feito bicho.
nossos olhos
estão cheios d’água
o nosso espelho
foi estilhaçado
as vozes presas
no desespero
da verdade nua e crua
se dão conta
que a carne mais barata
continua sendo a da mulher
negra, periférica, lésbica, militante.

Pixaim

meu cabelo
incomoda
causa surpresa
indignação
mostra postura
presença
negra
na sociedade
eurocentrada
do liso molejo
da escravidão
do estilo
aceito.
sem preconceitos
gosto dele assim
crespo
mirando o céu
desenhado à nanquim
viva
o meu cabelo
pixaim!

Tropas de São Benedito

A cara preta
da revolução
foi esquecida
bravos guerreiros
vencidos
em uma luta
perdida.
porongos
emboscada
maldita.
e a liberdade
sonhada
ficou na lembrança
da lança
manchada de sangue
na terra
farroupilha
um grito
na mente
ecoa no silêncio
LANCEIROS NEGROS
Presente!

Urbanismo

a senzala
urbana
expulsa
dos grandes centros
reverbera
seus ataques
nas encostas dos morros.
ao centro
a casa grande
sufocada e murada
surta!

XXVII.

e a vida pulsa
na cadência da negra soul
fruto da minha pretessência

XVIII.

no solo úmido
só sinto
as lágrimas
de uma nação

XX.

novembro,
setembro,
maio…
o que são três meses
em face de 400 anos
de escravidão?
consciência humana,
emboscada maldita,
dia da mentira…
balelas da meritocracia
fascista e racista

XXV.

frio
em um casarão vazio
operação inverno
tapa buraco
nas consciências
vazias
dos governantes
aquecidos
em suas torres
de prepotência.

(Todos de Menina de tranças)

……………………

(Na Ruido Manifesto)

A FOLIA ACABOU

A folia acabou

Olhos marejados

De saudade

Do sorriso solto

Da dança fácil

Dos pequenos flertes

Da sede inacabável.

A folia acabou

Saudade

Da verdadeira história

Retratada

Da liberdade de expressão

Das bandeiras

E gritos de alerta

Da empatia

Pela felicidade.

A folia acabou

Restou a reforma da previdência

A educação

Ladeira abaixo

O feminicídio

O genocídio dos jovens negros

O desemprego.

A folia acabou

Restou um Brasil

Que chora as suas dores

Lágrimas que tentam lavar

E curar

O massacre

Do trabalhador brasileiro.

*

Na boca

Salgada…

Ah, mareada

Sereias

Mergulham

No êxtase

Profundo

Do gozo

Da Vida.

…………………………

Aquí podedes escoitala

Mariana Botelho, a suavidade da revelación

MARIANA BOTELHO

Lin que a poesía de Mariana Botelho ( Padre Paraíso, Minas Gerais, 1983) foi/é considerada minimalista por ela se expresar con brevidade. Iso é entendíbel no contexto brasileiro, onde os poemas moi frecuentemente son máis longos. Aínda así, eu non participo para nada da denominación “minimalista” aplicada á poesía: primeiramente porque só é posíbel que se refira á poesía actual ou contemporánea, e aínda así esa denominación deixa fóra, por sinal, a quen escriba sonetos (que hai quen os escribe e moi ben), ou  é que os sonetos tamén son minimalismo?; e en segundo lugar porque o “minimalismo” sempre se entende de mans dadas coa “economía de recursos”, outra denominación que tamén non é moi feliz aplicada á poesía. Simplemente, quen escribe (sexa prosa, sexa poesía) ten que saber exactamente cal é a dimensión do que quere contar/dicir/expresar. Facelo en máis extensión da requerida difumina, desdebuxa, apaga a mensaxe principal do que se quere transmitir. Facelo en menos extensión da debida tamén leva ao fracaso, pois non se consegue exponer o tema cabalmente.

Vista a súa poesía desde este lado do Atlántico, non estraña a súa dimensión espacial.

Posibelmente o feito de que ela nacera e se criara nun núcleo urbano pequeno (Padre Paraíso anda sobre os 20.000 habitantes, máis ou menos) e fóra da influencia de centros como Belo Horizonte, São Paulo ou Rio de Janeiro, posiblemente ese feito axudara moito a que Mariana Botelho lograra unha expresión moi propia e singular dentro do  panorama poético brasileiro.

Desde a máis tenra adolescencia leu a Pessoa, Vinícius de Moraes ou Neruda, mais quen foi fundamental para ela é Ana Cecília de Sousa Bastos. Outr@s poetas importantes para ela son Carlos Drummond de Andrade, Augusto dos Anjos, Cecília Meireles, Mario Quintana, Emily Dickinson, Ezra Pound, Cummings, Lorine Niedecker, Yeats, Juan Guelman, Adília Lopes ou Adélia Prado.

Mariana Botelho concibe a poesía como unha revelación íntima. É importante entender que a revelación non ten porque ser de algo espectacular, grandioso, epatante. Ou pode que si, en todo caso a poesía revelación de Mariana Botelho pasa primeiro por  unha demorada convivencia nos seus adentros( sensibilidade, conciencia, cultura, sentimento, razón…) para despois expresarse como tal revelación mais xa na categoría de revelación íntima. Esa convivencia nos adentros da poeta ( ela sente necesidade de esmerar o poema, de dicilo para si, de controlalo totalmente), tamén pode explicar a brevidade.

En todo caso, Mariana foxe da contundencia na revelación. Non pretende deslumbrar, senón ensinar, amosar, indicar… e faino con delicadeza, cunha delicadeza que convida a quen le a partillar a mensaxe: interiorizala, reflexionala e despois partillala. Esa é unha das cousas que máis me atraen da poesía de Mariana Botelho, que sempre logra un ton confidencial no que quen le se acha á vontade.

De Mariana sei que publicou no 2010 O silêncio tange (Ateliê Edditora, un título co que logrou chamar a atención de crítica e lectores), en 2015 K (Clãdestina Cartonera), mais non coñezo o terceiro, que dedeu ver a luz hai pouco.

A crítica, polo que lin, sinala como características temáticas súas as referencias á natureza (nomeadamente á auga) e ao propio corpo. Pola miña banda, a emoción reflexiva que consegue inocular nos seus poemas, e a delicadeza coa que o fai, é o que máis me interesa

Mantén unha bitácora, o blog Suave Coisa mais é só para lectores inscritos.

De todos xeitos, eu aconsello moito seguir o seu Facebook

Imos coa súa poesía:

 ( Na Ruido Manifesto)

a distância entre nós,

amor

o sangue jorrando

avião que parte

de nossas cabeças

para o planalto central

eis aqui o tão longe

para onde venho –

magra como meu passado –

chorar a voz

do meu antigo nome

*

estou farta

de pessoas

que não vêm

esperar os filhos à mesa

esperar que tudo dê certo

esta casa está em desordem

e não há sequer um canto

para abrigar a paz

escrevo com muito medo

de que os homens saibam

que a mesa não está posta

e eu não limpei

o leite derramado

*

de novo

dia

alma de hortelã

e névoa

o silêncio perdoa

meu corpo

magro

perdoa o homem

que se foi

é setembro

basta uma oração

e é manhã de novo

*

Nascente

córrego

cachoeira

ribeirão

eu choro

pra pertencer à paisagem

(Emmanuel Mirdad)

afinação

Mariana Botelho

há que se aprender a tirar silêncio

das coisas

quando uma coisa produz silêncio

ela está

pronta

——–

cesariana

(para Pedro)

Mariana Botelho

seus pequenos olhos

cor de aurora represada

ainda que um dia se afastem

ficarão

nessa pequena cicatriz

——–

náufragos

Mariana Botelho

nossas bocas

nossas mãos

pequenos afluentes de silêncio

submersos

nem nas palavras que calamos

nos encontramos

——–

estação

Mariana Botelho

tenho um outono no corpo

de onde as

coisas

caem

vejo doçura nas roupas

espalhadas

pelo chão

——–

nascente

Mariana Botelho

córrego

cachoeira

ribeirão

eu choro

pra pertencer à paisagem

——–

“meu pai me deu esse olho de pássaro

pra mim o

tempo

voa”

“porque a palavra me pega de dois jeitos:

de um jeito que não basta sabê-la

de um jeito que me come

tudo o que me resta é dizer de um corpo que chora à margem

esperando a sede

enquanto ouve a palavra água”

“no corredor o vai vem das

saias onde eu me

agarrei

(…)

no canto da sala a cadeira da minha

avó onde um dia

a dor

me esperará”

……………………

( En Poesia.net)

ABSTRATO

eu nunca beijei um poema.

no entanto ele está aqui
roçando leve minha
boca

nas horas dos
mais
doídos
silencio

ATO

um poema me deixou um sismo na carne
me arqueou o corpo
e traçou em minhas costas itinerários de espuma.

com um gosto de cor
na boca
deixei cair pulsante
um
longo beijo
morno
 RESISTÊNCIA

um pote cheio
do furor que escorria dos teus olhos
guardei

porque gastamos todas
as nossas mãos

e restou inteiro
esse sentimento
enrugado

que não
passa
INTIMIDADE

um pequeno itinerário de passos
uma claustrofobia acariciada
gente que todo dia me bate
à porta e entrega-me os
cílios meus que encontraram
na calçada…

o dedinho de uma linda preta
com quem dividir os cílios caídos
com quem dividir o medo
de não sobreviver e de sofrer
a violência das crianças na escola.

aquela voz grave todas as manhãs
todas as manhãs
aquele cheiro só
aquele cheiro de capim chovido
os olhos negros do meu pai
e uma cidade íntima
soluçando dentro de mim.
CESARIANA

               para Pedro

seus pequenos olhos
cor de aurora represada
ainda que um dia se afastem
ficarão

nessa pequena cicatriz
[OS OLHOS DE MEU PAI]


os olhos do meu pai fincaram em mim duas colunas de óleo negro
buscando retalhos de amanhecimento

em vão

nada digo
que seja digno de claridade

 

ÁGUA

Água.

fui sentir o cheiro de
terra molhada.

ficamos ali
eu e meu corpo,
cantando a plenitude do mato
depois da chuva.

Água.

me amei.

[TUDO O QUE ME RESTA]

tudo o que me resta é dizer de um corpo que chora à margem de
                                                       [ um rio
esperando a sede.

porque a palavra me pega de dois jeitos:
de um jeito que não basta sabê-la;
de um jeito que me come.

tudo o que me resta é dizer de um corpo que chora à margem
esperando a sede
enquanto ouve a palavra: água

[TANTA COISA]

tanta coisa que fala no corpo

cala

na pequenina poesia
COISA QUE ME OCORREU DE REPENTE

a poesia se derrete nas mãos do poeta
como gato que ele afaga

a poesia queima nas mãos do poeta
como um fogo que ele alimenta

a poesia afoga as mãos do poeta
é um copo do oceano que ele mesmo inventa

o poeta é um mar de si mesmo.
[O SILÊNCIO]

o silêncio tange o
sino de tão
leve ninguém
escuta
PERSONA

                    o poema
                    essa estranha máscara
                    mais verdadeira do que a própria face
                             Mario Quintana


não é isso o que somos mas é assim que resistimos
porque fingimos que fingimos

empurramos nossos barcos contra as marés da aurora
para que a noite não passe

e continuemos despidos
 ESTAÇÃO

tenho um outono no corpo
de onde as
coisas
caem

vejo doçura nas roupas
espalhadas
pelo
chão

……………………

(En Tudo é poema)

navegar o centímetro do gesto
no mar infinito do verbo

é teu o que te for dado:
o olhar cansado preso à teia,
o medo já domado da fera,
o beijo.

tudo o mais
entrega

eu te quis em meio a essas violentas
portas enquanto
o amor se confundia em
minhas pernas se perdia
entre as frestas
inundava meus vãos

INTIMIDADE

um pequeno itinerário de passos
uma claustrofobia acariciada
gente que todo dia
me bate à porta e entrega
cílios meus que encontraram
na calçada

o dedinho de uma linda preta
com quem dividir os cílios caídos
com quem dividir o medo
de não sobreviver e de sofrer
a violência das crianças na escola

aquela voz grave todas as manhãs
todas as manhãs
aquele cheiro só
aquele cheiro de capim chovido
os olhos negros do meu pai
e uma cidade íntima
soluçando dentro de mim

os olhos do meu pai fincaram em mim duas colunas de óleo negro
buscando retalhos de amanhecer

em vão

nada digo
que seja digno de claridade

………………………

( En António Miranda)

a poesia esqueceu-se numa casa de Minas
o cheiro de manga em dezembro

há cana cortada em cubinhos
doce para o mel da lembrança

lágrimas, um pouco de sal
para o tempero da memória

a avó não abre mais os olhos

a poesia esqueceu-me numa casa de Minas

…………………..

( En A mulher e a poesia)

…………………………

(na Escamandro)

CAVALO I

intempérie
assolou o quintal

devorou alface
(sonhos
do sol
sobre as folhas
às quatro da tarde
com café novo
no bule)

– não é fácil
respirar –

rasga meu sono

põe as patas
no meu peito

me aperta entre
vida e morte:

por cima
sem cuidado

por dentro e
através

§

a força
do esvaziamento

presença
excessiva
do corpo
no corpo

– do corpo
no chão –

como que plantado
na queda

a “mói” de um trator
sabe explicar
todas as ruínas

um fio na chuva, –
se tivesse
ainda
outro lugar por
onde chorar

chorava

§

é como estar debaixo d’água

em transe
numa casa
de vários quintais:
o amor

família inteira à espera
(araras
no cerrado
às seis da tarde) –
talvez
para jantar –

à luz de um sol

(talvez dois)

dos olhos mais
bonitos
que já vi

§

um corpo cai

nem as feridas atestam a veracidade
do que parece sonho

inaugura todos os dias
uma nova vertigem
para a mesma viagem:

um trem de ferro que passa
ao largo
de nossa morte

………………….

Na Germina, hai poemas inéditos 

…………………………

(Na Linha de vida)

permanece na língua
o sabor de lima

e é doce –
como diz a memória

essa fruta
colhida
fora do tempo

……………..

(En Modo de Usar& Co.)

fotograma

ela na copa
macacão de operário

ele na sala
sentado no sofá
o  homem de Rodin

eu aguardava no
batente da porta
vestido verde de crochê
três pérolas no busto

o momento
de pedir colo
depois de quebrarem
o lindo
telefone azul

§

a manhã nos obriga
a chorar
sempre

esquecer
a tosse noturna do filho

a urgência
do amor

o verbo
nosso pai
o silêncio
nosso filho

nosso rito diário
de esquecer

§

não sei verbalizar
o abismo

sei cair
dentro dele
como dois olhos que eu avisto e temo

e o chão se demora –
amor –
a tocar meus pés

§

te amo
de bom sono

acorda
o que tenho
de melhor
entre as pernas:

o pensamento§

é uma cidade muito pequena
para tanta distância

é preciso
ir devagar
com os cuidados, meu pai

devagar com os cuidados

é uma cidade muito pequena
para caber tanta dor

§

I.

acredite pai
como dói esse braço de mar

muito mais que sua ausência

II.

nunca foi boi
nunca te doeu
um pasto na alma

são estas coisas —
muito mais
do que seus olhos

§

aprende
a hora
das coisas

a certa altura
elas têm boca
mãos incríveis –

tu te sentes uma harpa

a certa altura
as coisas têm olhos
que tu nunca
vais esquecer

…………………….

crítica de ILLA DECEPCIÓN, de Berta Dávila, en Galaxia.

UN LUGAR NA HISTORIA

Título: Illa Decepción

Autora: Berta Dávila

Editorial: Galaxia

Pensemos un pouco nisto: Carrusel, a anterior novela de Berta Dávila, pouco máis conta arriba de cen páxinas; e é unha novela, sen discusión, pois contempla todas as características xenéricas ao efecto (e de non ser así tampoco sería un drama). A novela da que escribimos hoxe, Illa Decepción, pasa de cento corenta e gañou o Repsol de Narrativa Breve; significa iso que debemos considerala unha novela breve? Creo que non. En todo caso o asunto merece unha seria reflexión, porque non sucede unicamente co Repsol, tamén pasa co Lueiro Rey. Imos ter que redefinir os xéneros?

                     Ben, imos coa nova  novela de Berta Dávila, esta presenta unha alternancia entre capítulos titulados “Algunhas casas” e “Illa Decepción”. En “Algunhas casas” unha muller proponse visitar unha casa, un piso, que habitara con anterioridade. E ha de o facer. “Illa Decepción” iníciase cunha reflexión sobre a literatura (as reflexións metaliterarias son unha constante na novela) no sentido de que, unha vez publicada unha novela, aparecen reflexións sobre ela que fan meditar á autoría porque achegan cousas imprevistas; iníciase así, mais o fundamental é a Illa Decepción, unha illa que forma parte dun videoxogo, o  cal supón unha forma de creación, a forma de creación máis difundida hoxe, como tamén é unha forma de creación a construción dunha novela, por sinal, esta mesma novela que estamos lendo. Quere isto dicir que a novela de Berta Dávila propón unha contínua reflexión sobre o propio acto de creación, e é este un aspecto, unha faciana do poliedro, de suma importancia. Dentro desa reflexión metaliteraria, na miña lectura hai algo que quero salientar: do propio acto de creación non se pode abstraer a autoría que o crea, e, como non se pode ignorar está claro que algo de quen crea debe subsistir no creado, mais que é o queda da autoría no texto, cal é o seu lugar no texto? E paréceme que, dunha forma máis ou menos explícita, esta preocupación vén sendo constante desde que lin por primeira vez a Berta Dávila (A arte do fracaso, Barbantesa, 2010, sempre lamentarei que non tivera máis difusión aínda que fora traducida), ver como se manifesta nun texto ou noutro resulta un tema ben interesante mais sobrepasa os límites e intención desta crónica libresca.

                     A novela deixa a elección de quen le interpretar os textos de “Algunhas casas” interferidos cos de “Illa Decepción”. Esa é unha posibilidade que non se debe desbotar, unha estratexia narrativa que permite xogar moito coplano temporal, como despois veremos. En todo caso, despois de escribir sobre a “Illa Decepción” como acto de creación que é (no videoxogo, na ficción, e tamén na realidade, que  a novela titúlase así por algo) quero agora reflexionar sobre “Algunhas casas”, primeiramente quero referirme ao concepto de “casa” como un tema moi  de hoxe, moi dos nosos días, non só porque Carlos Lema o tematizase no seu último poemario (Álbum da cuarta dimensión), abondo teño escrito sobre un tema que parece instalarse cada vez máis na literatura -e non só na nosa, pois na poesía braileira de muller tamén é tema recorrente. A casa representa como ninguén o mundo dos afectos, o mundo dos afectos que tamén se manifesta noutras realidades (concretas ou abstractas) mais neste caso é tamén un mundo que representa a protección. E desde aquí quero volver ao referido á creación. É a creación, unha aventura, un abismo sen rede? Existe esa vertixe? A casa sempre é vista como refuxio fronte a un mundo inhóspito, algo diso sempre hai, como tamén é testemuño do paso do tempo. Porén non é esta dirección de pensamento a que me interesa neste caso. O que me interesa é canto de casa hai no texto que se escribe? Na casa cada persoa ten o seu espazo e hai espazos compartidos. Cal é lugar da autoría no texto? “Erguer o relato do que nos pasa para situarnos dentro del”, afírmase na novela. Esa é a grande pregunta, á que quero engadir pola miña banda: cales son os espazos comúns dentro da novela? (Porque os hai)

                     Tamén me interesa salientar que a partir destas mesmas preguntas imaxino a Otero Pedrayo e o seu avatar Adrián Solovio (e non foi o único). As mesmas preguntas cunha diferenza dun século, máis ou menos. Por certo, a Illa Decepción creada na novela de Berta Dávila é unha distopía; a partir de aí podémonos preguntar até que punto podía haber distopía, por sinal,en Arredor de si, ata que punto o que encontrou Solovia non foi unha eutopía, e ata que punto o propio discurso da novela de Berta non é tamén unha distopía respecto da autora? Preguntas nas que cavilar aínda que as respostas parezan simples.

                     E sempre que reflexiono sobre a novela de Berta Dávila, sempre remato no incio, no título: “Illa Decepción”. O xogo onde se crea esa illa chámase “Beautiful Island”, mais canto de decepción hai na casa da creación? “Estou segura aquí. E cada día o océano que rodea esta illa é máis extenso, máis profundo e máis azul” Así remata a novela, volvemos ao concepto de “casa”?

                     E sempre que reflexiono sobre a novela e chouto por riba do anterior: é esta novela unha procura da verdade a través da estética? Interésame moito a unión deses dous conceptos: verdade e estética, quizá porque no mundo de hoxe son dúas “illas” (“decepción”, tamén?) E sempre que reflexiono sobre a novela de Berta Dávila, hai unha vertixe que me produce certo abraio ou vertixe: a proximidade (mesmo diariamos familiaridade) que existe entre o realismo (lírico, por completar, mais é o de menos) e a distopía, coma se estivesemos afeitos a ela e non nos incomodara senón todo o contrario.

                     Considerando a novela como o conxunto das dúas partes que se alternan, e no sentido que espuxen, cabe sinalar que se trata dun discurso moi poliédrico que dá pé a constantes reflexións sobre o acto da creación, neste sentido demanda contínuas relecturas. Unha novela moi lírica en canto é expresión do eu sen os filtros da novela convencional, que presenta un plano temporal tremendamente suxestivo en canto á correlacion presente (pasado) e futuro (presente). Para a anécdota queda que recolla o tempo de confinamento da covid-19, de seguro han vir máis, porén aquí tamén ten o seu aquel pois obrigounos a recluirnos na “illa” da nosa “casa”.

                     E, volvendo ao inicio, a esa realidade difusa que son os xéneros narrativos actuais, o máis importante é que Berta Dávila é perfectamente consciente de cando comeza o texto e cando ten que rematar. Non se pode dicir o mesmo doutros autores, e uso o masculino propositadamente. Xa verán.

                     ASDO.: Xosé M. Eyré

Angélica Freitas e a poética da chuvia

ANGÉLICA FREITAS: POÉTICA DA CHUVIA

A poeta e xornalista Angélica Freitas naceu en Pelotas (Rio Grande do Sul) en 1973.

Coñézolle tres poemarios: Rilke Shake (São Paulo: Cosac Naify, 2007); um útero é do tamanho de um punho (São Paulo: Cosac Naify, 2013, de moito impacto entre a crítica e lectores) e Canções de atormentar (São Paulo: Companhia das Letras, 2020). Suficiente como para ser considrerada unha da voces poéticas máis interesantes e valiosas do Brasil actual. Tamén publicou “quadrinhos”, banda deseñada, imaginamos como autora do guión, ao igual que Ana Pula Simonaci. E participa en múltiples colectáneas representando a poesía brasileira. Tamén é editora en MModo de Usar & Co.

A súa poesía foi ligada (Ricardo Domeneck) coas fratasies medievais e tamén é ligada a poetas satíricos do nonsense (para nós “absurdo”) como Sapateiro Silva, Edward Lear, Christian Morgentern, ou o  dadaísmo de Hans Arp. Tamén foi considerda nela a prática da goooglagem (forma de distribución literaria alternativa, tamén forma de creación a partir de procuras no google) e co traballo de poetas EEUU do Movimento PLARP.

Ben, agora explicaremos a nosa concepción poética da poesía de Angélica Freitas. Primeiramente rexeitamos a consideración nonsense (absurdo) por canto para chegar a  establecela é fundamental o auxilio da razón, pois é a razón quen establece que ten sentido e que non o ten. O teatro do absurdo, a escrita do absurdo porque tamén na narrativa se ten manifestado (en Borges, por exemplo), é comprensíbel a súa existencia e prática desde o momento en que contradicindo a razón lóxica obriga a pensar noutras coordenadas diferentes ou mesmo profundizar nas presentadas desde outro punto de vista.

Desfacer o discurso racional para a partir de aí crear (quen le) outro discurso no mesmo campo semántico (mediante a razón)? Ten sentido. O que non ten sentido é o termo nonsense.

Lida a poesía de Angélica Freitas, acho que é máis semellante a unha poética da chuvia que a unha poética do absurdo. Explícome. Os versos son como pigas, gotas, de chuvia, debemos ter en conta que esas pingas/versos teñen moi pouca diferenza entre eles, igual que as pingas de chuvia se asemellan entre elas, poden ser máis grosas, poden ser máis finas, poden precipitarse con forza, poden caer suavemente sobre a nosa pelo ou sobre a terra…mais sempre son gotas de auga coa mesma composición química e material. A diferenza, o que as fai diferentes porque dá lugar a cousas distintas, é o lugar onde caen as gotas, as pingas de auga/os versos. Se caen na pel refrescan ou transmiten frío, obrígannos ao recollemento en nós mesmos, nun lugar seguro. Igual que os versos de Angélica; pode que a súa progresión temática non sexa a agardada, que xogue co estrañamento desde este recurso, e iso precisamente obriga a que nos re-pensemos, e desde aí, desde o interior de nós mesmos acadar o universal. A fin de contas é o que se persegue cando se escribe poesía: desde o interior (introspección poética) de quen poeta chegar ao interior de quen le, e dese modo lograr unha mensaxe universal, válida para calquera que lea, en calquera lugar e momento.

O que non entendemos, o irracional, o non sense, o absurdo, estráñanos e incomódanos. E cando chove tamén nos incomoda se non estamos preparados. Igual que cando lemos, tamén nos incomoda aquilo para o que non estamos preparados; e iso acontece sempre que abrimos un libro de poesía (sobre todo).

As conexións deste tipo de poesía co dadaísmo son obvias, trátase de crear evitando a razón para que non interfira na mensaxe, para liberarse. Tamén co surrealismo, a finalidade é a mesma. E eu acho tamén conexión co concretismo, porque, outra vez a finalidade é a mesma, construir un texto que pola súa forma e contido estrañe (no concretismo desde a brevidade máis absoluta e con certas semellanzas co cubismo).

O que non estou disposto é a considerar este tipo de poesía como xocosa ou cómica. A finalidade non é provocar riso, senón provocar a reflexión. Si hai certa sátira, precisamente co mesmo abxectivo antedito. Desdramatizar para volver configurar pensamento dramático, reflexivo

Imos coa súa poesía

(No Pensador)

as mulheres são
diferentes das mulheres
pois
enquanto as mulheres
vão trabalhar
as mulheres ficam
em casa
lavando a louça
e criam os filhos
mais tarde chegam
as mulheres
estão sempre cansadas
vão ver televisão.

(En  O bibliotecario de Babel)

ítaca

se quiser empreender viagem a ítaca
ligue antes
porque parece que tudo em ítaca
está lotado
os bares os restaurantes
os hotéis baratos
os hotéis caros
já não se pode viajar sem reservas
ao mar jônico
e mesmo a viagem
de dez horas parece dez anos
escalas no egito?
nem pensar
e os freeshops estão cheios
de cheiros que você pode comprar
com cartão de crédito.
toda a vida vocês quis
visitar a grécia
era um sonho de infância
concebido na adultidade
itália, frança: adultério
(coisa de adultos?
não escuto resposta)
bem se quiser vá a ítaca
peça a um primo
que lhe empreste euros e vá a ítaca
é mais barato ir à ilha de comandatuba
mas dizem que o azul do mar
não é igual.
aproveite para mandar e-mails
dos cybercafés locais
quem manda postais?
mande fotos digitais
torre no sol
leve hipoglós
em ítaca compreenderá
para que serve
a hipoglós.

***

metonímia

alguém quer saber o que é metonímia
abre uma página da wikipédia
depara com um trecho de borges
em que a proa representa o navio

a parte pelo todo se chama sinédoque

a parte pelo todo em minha vida
este pedaço de tapeçaria
é representativo? não é representativo?

eu não queria saber o que era
metonímia, entrei na página errada
eu queria saber como se chegava
perguntei a um guarda

não queria fazer uma leitura
equivocada
mas todas as leituras de poesia
são equivocadas

queria escrever um poema
bem contemporâneo
sem ter que trocar fluídos
com o contemporâneo

como roland barthes na cama
só os clássicos

***

querida angélica

querida angélica não pude ir fiquei presa
no elevador entre o décimo e o nono andar e até
que o zelador se desse conta já eram dez e meia

querida angélica não pude ir tive um pequeno
acidente doméstico meu cabelo se enganchou dentro
da lavadora na verdade está preso até agora estou
ditando este e-mail para minha vizinha

querida angélica não pude ir meu cachorro
morreu e depois ressuscitou e subiu aos céus
passei a tarde envolvida com os bombeiros
e as escadas magírus

querida angélica não pude ir perdi meu cartão
do banco num caixa automático fui reclamar
para o guarda que na verdade era assaltante
me roubou a bolsa e com o choque tive amnésia

querida angélica não pude ir meu chefe me ligou
na última hora disse que ia para o havaí
de motocicleta e eu tive que ir para o trabalho
de biquíni portanto me resfriei

querida angélica não pude ir estou num
cybercafé às margens do orinoco fui sequestrada
por um grupo terrorista por favor deposite
dez mil dólares na conta 11308-0 do citibank
agência valparaíso obrigada pago quando voltar

[in Um útero é do tamanho de um punho, Cosac Naify, 2012]

……………………………………..

Na SCRIB

……………………………………………..

(En NotaTerapia)

era uma vez uma mulher
e ela queria falar de gênero

era uma vez outra mulher
e ela queria falar de coletivos

e outra mulher ainda
especialista em declinações

a união faz a força
então as três se juntaram

e fundaram o grupo de estudos
celso pedro luft

………………..

uma mulher incomoda
é interditada
levada para o depósito
das mulheres que incomodam

loucas louquinhas
tantãs da cabeça
ataduras banhos frios
descargas elétricas

são porcas permanentes
mas como descobrem os maridos
enriquecidos subitamente
as porcas loucas trancafiadas
são muito convenientes

interna, enterra

…………..

uma mulher gostava muito de escovar os dentes
escovava-os com vigor
escovava-os de manhã de tarde e de noite
os três melhores momentos do dia

escovava-os com muita pasta
num movimento circular
alternando as arcadas
enquanto recitava

para dentro para baixo
o sutra prajnaparamita
ou a canção if i had a hammer

ao cuspir sentia-se muito melhor

……………

queridos pai e mãe
tô escrevendo da tailândia
é um país fascinante
tem até elefante
e umas praias bem bacanas

mas tô aqui por outras coisas
embora adore fazer turismo
pai, lembra quando você dizia
que eu parecia uma guria
e a mãe pedia: deixem disso?

pois agora eu virei mulher
me operei e virei mulher
não precisa me aceitar
não precisa nem me olhar
mas agora eu sou mulher

……………..

a mulher é uma construção
deve ser

a mulher basicamente é pra ser
um conjunto habitacional
tudo igual
tudo rebocado
só muda a cor

particularmente sou uma mulher
de tijolos à vista
nas reuniões sociais tendo a ser
a mais mal vestida

digo que sou jornalista

(a mulher é uma construção
com buracos demais

vaza

a revista nova é o ministério
dos assuntos cloacais
perdão
não se fala em merda na revista nova)

você é mulher
e se de repente acorda binária e azul

e passa o dia ligando e desligando a luz?
(você gosta de ser brasileira?
de se chamar virginia woolf?)

a mulher é uma construção
maquiagem é camuflagem
toda mulher tem um amigo gay
como é bom ter amigos

todos os amigos têm um amigo gay
que tem uma mulher
que o chama de fred astaire

neste ponto, já é tarde
as psicólogas do café freud
se olham e sorriem

nada vai mudar –

nada nunca vai mudar –

a mulher é uma construção

……………….

(En Musa Rara)

DENTADURA perfeita, ouve-me bem:
não chegarás a lugar algum.
são tomates e cebolas que nos sustentam,
e ervilhas e cenouras, dentadura perfeita.
ah, sim, shakespeare é muito bom,
mas e beterrabas, chicória e agrião?
e arroz, couve e feijão?
dentinhos lindos, o boi que comes
ontem pastava no campo.  e te queixaste
que a carne estava dura demais.
dura demais é a vida, dentadura perfeita.
mas come, come tudo que puderes,
e esquece este papo,
e me enfia os talheres.

…………………….

fim

keats quando estava deprimido
se sentindo  mais pateta que poeta
vestia uma camisa limpa
eu tomei  um banho
com os dedos  ajeitei  os cabelos
vesti roupas  limpas
olhei praquele espelho
o suficiente pra
sem relógio caro
fazer pose de lota
e sem pistola  automática
pose de anjo do charlie
então eu disse: “é, gata”
rápida peguei as chaves
saí  num pulo
só fui rir no elevador.

………………….

não consigo ler os cantos

vamos nos livrar de ezra pound?
vamos imaginar ezra pound
insano numa jaula em pisa enquanto
os americanos comiam salsichas
a pasta de amendoim na barracas
querido ezra, quem sabe o que é cadência?
vamos  nos livrar de marianne moore?

……

“a mulher quer”:

a mulher quer ser amada
a mulher quer um cara rico
a mulher quer conquistar um homem
a mulher quer um homem
a mulher quer sexo
a mulher quer tanto sexo quanto o homem
a mulher quer que a preparação para o sexo aconteça lentamente
a mulher quer ser possuída
a mulher quer um macho que a lidere
a mulher quer casar
a mulher quer que o marido seja seu companheiro
a mulher quer um cavalheiro que cuide dela
a mulher quer amar os filhos,  o homem e o lar
a mulher quer conversar pra discutir a relação
a mulher quer conversa e o botafogo quer  ganhar do flamengo
a mulher quer apenas que você escute
a mulher quer algo mais do que isso, quer amor, carinho
a mulher quer segurança
a mulher quer mexer no seu e-mail
a mulher quer ter estabilidade
a mulher quer nextel
a mulher quer ter um cartão de crédito
a mulher quer tudo
a mulher quer ser valorizada e respeitada
a mulher quer se separar
a mulher quer ganhar, decidir e consumir mais
a mulher quer se suicidar

………………

(en António Miranda)

FAMÍLIA VENDE TuDO

família vende tudo

um avó com milito uso

um limoeiro

um cachorro cego de um olho

família vende tudo

por bem pouco dinheiro

um sofá de três lugares

três molduras circulares

família vende tudo

um pai engravatado

depois desempregado

e uma mãe cada. vez mais gorda

do seu lado

família vende tudo

um número de telefone

tantas vezes cortado

um carrinho de supermercado

família vende tudo

uma empregada batista

uma prima surrealista

uma ascendência italiana & golpista

família vende tudo

trinta carcaças de peru (do natal)

e a fitinha que amarraram no pé do júnior

no hospital

família vende tudo

as crianças se formaram

o pai faliu

deve grana para o banco do brasil

vai ser uma grande desova

a casa era do avó

mas o avó tá com o pé na cova

família vende tudo

então já vii

no fim da quinhentos contos

pra cada um

o júnior vai reformar a piscina

o pai vai abrir um negocio escuso

e pagar a vila alpina

pro seu pai com muito uso

família vende tudo

preços abaixo do mercado

february mon amour

janeiro não disse a que veio
mas fevereiro bateu na porta
e prometeu altas coisas
‘como o carnaval’, ele disse.
fevereiro é baixinho,
tem 1,60 m e usa costeletas
faria melhor propaganda
do festiva) de glastonbury.)
pisquei ligeira nas almofadas:
‘nem tô, fevereiro
abandonei o calendário’.
‘você é um saco’, ele disse
e foi cheirar no banheiro.

l’enfance de l’art

porque eu perdia a pose mamãe me deu uma cadeira
elegante de veludo burgundy. três anos no balé tutus e
tafetás e ainda perdia a pose.

mamãe disse vou comprar uma cadeira para que pelo
menos sente elegantemente, papai chegava tarde e ao
me ver sentada lendo pedro nava suspirava e tirava
trollope da estante, «leia os clássicos,

é importante.» era o entendimento de papai o self-made
man o marido de mamãe a de quatro sobrenomes.

daí minha aversão a heráldica e estofados.

daí por que nunca li chaucer antes.

 a mulher pensa

a mulher pensa com o coração

a mulher pensa de outra maneira

a mulher pensa em nada ou em algo muito semelhante

a mulher pensa será em compras talvez

a mulher pensa por metáforas

a mulher pensa sobre sexo

a mulher pensa mais em sexo

a mulher pensa: se fizer isso com ele, vai achar que

                                                           [faço com todos

a mulher pensa muito antes de fazer besteira

a mulher pensa em engravidar

a mulher pensa que pode se dedicar integralmente

                                                           [à carreira

a mulher pensa nisto, antes de engravidar

a mulher pensa imediatamente que pode estar

                                                           [grávida

a mulher pensa mais rápido, porém o homem

                                                           [não acredita

a mulher pensa que sabe sobre homens

a mulher pensa que deve ser uma “supermãe” perfeita

a mulher pensa primeiro nos outros

a mulher pensa em roupas, crianças, viagens,

                                                           [passeios

a mulher pensa não só na roupa, mas no cabelo,

                                                           [na maquiagem

a mulher pensa no que poderia ter acontecido

a mulher pensa que a culpa foi dela

a mulher pensa em tudo isso

a mulher pensa emocionalmente

mulher de um homem só

        lá vem a mulher
         de um homem só
         só pela rua deserta
         em sua bicicleta
         sem bagageiro

         está passando
         a mulher de um homem só
         só pela rua deserta
         em sua bicicleta
         sem bagageiro

         acabou de passar
         a mulher de um homem só
         só pela rua deserta
         em sua bicicleta
         se bagageiro

         silêncio  

…………………….

(En Posfácio)

 1. entre ringues polifônicos e línguas multifábulas
  entre facas afiadas e o elevado costa e silva
  entre dumbo nas alturas e o cuspe na calçada
  alça vôo a aventura na avenida angélica
  e hoje de manhã trabalha e amanhã avacalha
  a viação gato preto colando um chiclete
  adams de menta no assento daqueles bancos de trás
  entre ringues polifônicos e tênis alados
  entre paulistas voadores e portadores esvoaçados
  de baseados no bolso das calças jeans
  entre o canteiro central da paulista e a vista do vão do masp
  entre os que eu quero e os que queres de mins
  […]

…………………..

(na Enem)

…………………..

(Na Janela de poemas)

reinvenção do front

sabe bala zunindo
e soldado lendo
carta de amor
na trincheira
zzzzzzpiiiiiiiiiiiiiiiuuuu?

sou eu,

love-lorn soft-porn

tenho sempre
para a Musa
um poema na traqueia
uma prosa
sob a blusa

musiké

tenho pavor de festinhas
aparo as arestas da farsa
visto minha roupa nova

mas hoje não saio de casa

*
emoção sem opção
viajar no avião
da manteiga aviação

minas gerais

a pia pinga
até a medula a pia pinga

galo canta a pia pinga
noite e dia pinga pinga

você cresceu você casou
houve um golpe militar

a pia pinga e o menino
da esquina virou padre

a pia pinga

a pia pinga toda
a caixa d’água

………………..

En SeraFina

……………..

(Na Gama)

porto alegre, 2016

quando você viu na TV
aquelas pessoas em fila na chuva
à noite numa estrada
na fronteira de um país que não as deseja

e quando você viu as bombas
caírem sobre as cidades distantes
com aquelas casas e ruas
tão sujas e tão diferentes

e quando você viu a polícia
na praça do país estrangeiro
partir para cima dos manifestantes
com bombas de gás lacrimogêneo

não pensou duas vezes
nem trocou o canal
e foi pegar comida
na geladeira

não reparou o que vinha
que era só uma questão de tempo
não interpretou como sinal a notícia
não precisou estocar mantimentos

agora a colher cai da boca
e o barulho de bomba é ali fora
e a polícia vai para cima dos teus afetos
munida de espadas, sobre cavalos

hora mágica

a esta altura da manhã
em que o parque é povoado
por velhos e bebês de colo
o relógio digital do poste
nunca informa o horário certo

a sônia

a partir de uma série de fotos de claudia andujar

nada de errado

esses peitos
esses braços

se alguém quiser saber
barriga, costelas, umbigo

quisemos
tudo

*

querer as pernas
de outra mulher

para depois do amor
ser quadrúpede

alguns dirão
era só
o que nos faltava

*

o que estarás
pensando, azul

de olhos fechados
o que acontece
dentro dessa cabeça

por favor me diz
que pensavas
em coisas banais

(bananas, arraias
coqueiros, praias)

menos em dinheiro

*

diante de ti
reclinada assim
nua

um homem saberia
exatamente o que fazer

e por isso mesmo
erraria
eles erraram

*

amada
vacinada

*

tomaste um líquido
que te deixou assim
acesa quando tudo
se apaga

esta manhã
estiveste na praia?
estás mais loira
do que a lua

*

me deixa por um momento
pensar que esses cabelos
são nuvens

e que deixaste de pensar
porque estás
nas nuvens

*

uma boca se oferece
quantas vezes?
mais uma vez, uma última vez
e desta vez, a outra mulher

*

quantas vezes pode
uma mulher deixar
a casa

e o trabalho virar corpo
e o corpo virar casa

e entender que volta
não existe

*
sônia, escutas?
de olhos fechados

sintonizas
a rádio tosca

transmitindo
entre ouvidos

por que foste
querer isto?

onde estavas
com a cabeça?

*

alguém um dia
te disse
tu és tão bonita
ou tu te olhaste
no espelho
e pensaste
sou tão bonita

que triste ser bonita
ser bonita o suficiente
ser bonita