A poesía anovadora de Baldo Ramos: a propósito de CARTAS DENDE O ESQUEZO

Título: Cartas dende os esquezo

Autor: Baldo Ramos

Editorial: Galaxia

Dentro do propósito de recuperar literatura, recuperar títulos dos que, por unha ou outra razón, non dei escrito no seu momento, este de Baldo Ramos, do cal non escribín deica agora porque é un título que se debe ler nunha única sesión, ou como moito en dúas temporalmente moi próximas. (Lean e saberán a razón). Por circunstancias alleas a min, cando o collín nas mans como novidade editorial, non era capaz de facer a lectura nunha única sesión (condicóns que che impón a vida), recomeceino varias veces mais non o daba rematado, e estaba convencidísimo de que a lectura debía facelo nunha única sesión. Así foi quedando deica hoxe. Vai.

                     Ao logo dos artigos dominicais sobre poesía brasileira de muller que veño escribindo desde hai xa bastantes meses, fun atopando fórmulas de anovación poética que nos viría ben ter en conta. Por sinal, aí están os lambe-lambe, que prescinden do libro como soporte, pois o texto  poético escríbese en plataformas como cartóns de grandes dimensións, pizarras desas nas que se escribe con rotulador, calquera cousa en que se poida fixar o texto, despois eses textos e nesas plataformas colócanse en lugares estratéxicos dunha cidade (por sinal, pode ser calquera outro lugar) para que a xente os vexa e lea…non sen antes a autora ou autor fotografarse a carón do texto ( sen que isto sexa imprescindíbel) e despois subir a fotografía ás redes sociais (Instagram, case sempre). Isto é maís que unha mudanza de plataforma, afecta ao texto, que ten que ser máis conciso e moi clara amensaxe para que quen le repare e comprenda.

                     Tamén está aí a poesía de Francesca Cricelli: aceptando os límites para poder escribir sen límites, a anovación non ten porque producirse necesariamente desde as marxes, desde a periferia xenérica. Ou a máis recente de Juliana Krapp, que vén sendo unha moi elaborada representante da forma poética máis repetida (polo que eu levo observado) na poesía de muller brasileira, consistente en escribir poesía na que se (re)crean climas, atmosferas, sobre as cales se demanda a reflexión lectora. Son poemas longos, moitas veces botando man de descricións mais sen refugar calquera outro recurso poético que poida ser útil: desde encabalgamentos a paralelismos, xogos co espazo ou ruptura de versos…

                     Esas si son anovacións poéticas, porque se o vangardismo que podemos agardar se consome en destruír o concepto de verso e escribir prosas poéticas…pouco vangardismo e pouca anovación hai aí. Iso xa se facía no século pasado, e no XIX tamén.

                     E é neste contexto en que hai que ler e eu vou escribir sobre Cartas desde o esquezo de Baldo Ramos.

                     O poemario, xa na súa concepción como tal, é infrecuente, un reto poético pouquísimas veces visto con este convencemento: escribir desde o esquezo. Póñanlle nome ao esquezo, Alzheimer, se queren, tanto ten. O conto é que escribir desde o esquezo mesmo pode parecer contraditorio: como se vai escribir mentres se está esquecendo e nese esquecemento teñen rol preponderante as palabras? O reto é maiúsculo. E Baldo Ramos sae del demostrando unha extraordinaria pericia na arte poética, á vez que anova a propia arte poética desde os parámetros antes expostos da creación de clima poético, de atmosfera lectora (clima e atmosfera, non hai nin que dicilo, son características propias da narrativa).

                     O poemario está disposto da seguite forma: no texto poético (que ás veces é longo, mais non sempre, e outras veces concatena poemas distintos) reflexiona sobre o esquezo unha voz poética que se dirixe a un fillo (ao cal dá entrada desde as súas propias palabras) e, despois, utilizando a marxe inferior da folla e en carcteres máis cativos, sitúase a voz da filla, unha voz na que tamén hai moita poesía, moita, mais escrita en prosa, en prosas poéticas realmente belidas, fondas en canto á reflexión e preciosas no seu lirismo. Prosas poéticas que entran dentro do concepto de hiperbrevidades: son na súa maioría microrrelatos (textos líricos) e ás veces chegan a ser microcontos (desde eles pode quen lea adiviñar unha historia detrás). Este uso das marxes infeiores lémbrame que eu utilicei o mesmo esquema no Nin che conto, dito sexa anecdoticamente.

                     Con esta concepción do libro, que repousa na concepción de cada folla, de cada páxina en si, Baldo Ramos consegue achegarnos unha anovadora concepción poética, na cal o clima, a atmosfera, creados teñen unha trascendencia fundamental. De aí que deba ser lido sen interrupcións, para non rachar ese clima creado. Na creación do cal teñen unha importancia tremenda as prosas poéticas porque axudan a instalarnos na dicotomía esquezo(arriba)-non esquezo (abaixo, non esquezo…en principio) de xeito que quen le teña acceso privilexiado á dicotomía entre a que se debate o autor, autor que avisa ben do perigo da finitude do poema cando non se crea clima, atmosfera: O poema é este lume que arde á temperatura do esquecemento (71)

                     (Tamén hai que dicir que na creación de climas, de atmosferas, non é imprecindíbel o poema longo. Esa é unha posibilidade, porque pode facerse tamén desde poemas breves. De feito, nos dous últimos poemarios de que dei conta –Album da cuarta dimensión, Carlos Lema; nós-dentro, de Eduardo  Estévez- chégase a algo semellente; e en xeral case en todo poemario concebido como unha unidade textual fragmentaria na súa presentación…e non como un dispar conxunto de poemas -que, ollo, tamén poden dar un poemario ben fermoso…) (Non, non é impresindíbel o poema longo, esa é unha estratexia escritural. A novidade está na creación de clima, de atmosfera…)

                     Cómpre dicir tamén que Baldo Ramos, nesta escrita desde o esquezo, non se repite na(s) súa(s) mensaxe(s), pois podería agardarse en quen vai esquecendo palabras e con elas conceptos. E isto non é contraditorio. Pódese escribir sobre o esquezo como fai Baldo Ramos porque tod@s vivimos esquecendo.  É máis, esquecer permítenos seguir vivindo. Porén, tamén é necesario indicar que a voz poética ás veces dedóbrase, de xeito que poida escribir de si mesma en terceira persoa, estratexia de estrañamento, intelixente recurso que introduce variedade (máis) e permite, desde outra (ou a mesma, mais en distinto plano) óptica tomar distancia como estratexia discursiva, e tamén se elude en certa maneira o círculo fechado de esquemento-non esquecemento (memoria)

                     Tematicamente falando, o silencio, a morte, a soidade, o fracaso vital, a agonía, a sensación labiríntica (mesmo o precipicio do esquezo), o cansazo, o fastío, a memoria e a ausencia, a concepción da vida como navegación ou singradura (con lembranza implícita de Manuel Antonio, xa explícta no mesmo incio do poemario) e tamén como finitude desde o mesmo inicio (nacer foi só o desnlace (31)), o abandono, a lingua o mesmo a patria son algúns dos motivos temáticos presentes, ditos sexan por sinal, que hai máis.

                     Tampouco se pode esquecer que, igual que hai unha presentación poética que precede o poemario, tamén hai unha conclusión.

                     En conclusión: este, que foi un dos mellores poemarios de 2018 ( e cónstame que non só para min), é un título intemporal non só porque a poesía adoita ser intemporal, senón porque achega unha concepción poética anovadora (a creación de clima, de atmosfera lectora) revestida dunha estratexia poética tamén anovadora na que se dá entrada a tres voces poéticas (a do fillo desde as palabras da voz poética “principal”) ( ou catro, se se conta co desdobramento da voz poética “principal”) de xeito que esa estratexia poética utiliza recursos narrativos (ou de ficción, como nun pé de poema se recoñece e no mesmo título se suxire)  para rematar creando un efecto teatral lírico mediante o diálogo desas voces ( ao que hai que engadir o mesmo diálogo con quen le).

                     Un título imprescindíbel. Un traballo de anovación poética moi salientábel e oportuno.

ASDO.: Xosé M. Eyré.

………………………………………………………………………….

(Agora, coma sempre para IAP, vou reproducir dúas páxinas das que máis me impactaron do poemario, porque extractar poemas ou as prosas poéticas que van debaixo, por si só, sería dar unha imaxe incompleta)

converxen en paralelo

                                  os camiños que atravesan

a cegueira

Un corpo flota na superficie do poema

………………………………………………………………………………….

desvélome

na escuridade

                       durmo

                                na nudez

Achégome. Escoito. Agoniza. O tempo que che queda empeñareino na casa de poxas da ficción. Daranme por el moito menos do que perdiches, moito menos do que agora lembras. Esta indiferenza na que ti, a cambio de nada, confiaches.

A HISTORIA ROUBADA. Comentario arredor da desmemoria do reino medieval galego

Título: O reino medieval de Galicia. Crónica dunha desmemoria

Autores: Xosé Miguel Andrade Cernadas / Anselmo López Carreira

Editorial: Xerais

Por moito que un se mova preferentemente na súa actividade entre novidades ficcionais ou poéticas, non pode ser alleo ao que ocorre noutros eidos da comunicación escrita. Por sinal, o que relativo a publicacións que teñen como centro a Historia. Desde sempre, a humanidade amosou grande interse en conservar memoria da súa Historia, así fose botando man da forma escrita ou simplemente fortalecendo a memoria oral do seu devir neste mundo (como din que preferían os pobos de orixe celta -admitamos esta denominación dentro da súa extensión- asentados na Galiza). E isto resulta moito máis imperioso cando se trata da Historia dun pobo como o galego, aferrollado, difamado e totalmente supeditado ao que Castela-España (admitamos esta denominación tamén) deixara coñecer da súa Historia, á versión que os colonizadores quixeran dar de nós.

                     Permítanme unha anécdota. Son consciente da “nosa Historia roubada” desde os sete anos. Daquela, despois de saír da escola e merendar, eu tiña por costume ir á biblioteca que por entón estaba nun baixo do Cantón, alí enredaba sobre todo coas poucas (pero para min preciosas) publicacións en formato cómic que alí tiñan. Non lembro os títulos, miraba máis as ilustracións que o texto, esa é a verdade, tampouco tiña interese especial melas, simplemente pasaba o tempo con elas. Case sempre estabamos a bibliotecaria e mais eu, sós. Un día entrou un adulto mentres eu estab alí. Pareceume que sería vergoñento que me viran con cómics, eu quería que viran coma alguén grande, así que agarrei un dos libros que había nos andeis detrás de min e púxeno por riba do cómic. Era un libro de Historia. Falaba dos Irmandiños, falaba tamén dos “Condes tolos” (así lles chamaban no libro a Pardo de Cela, Soutomaior etc, iso si o lembro ben..) e maís cousas das que ningún libro de texto da materia Historia de España atopei que falaran. Así fun consciente da nosa Historia roubada, silenciada. Por máis que o tentei nunca fun capaz de lembrar o título daquel libro de Historia; é mais, creo que nin mirei o título. Cando o adulto marchou ( e tardou en facelo) eu pechei o libro e marchei escopeteado ver o “Tarzán” no televisor dun bar que había a carón da casa da miña familia.

                     Desde entón sempre me preguntei poque os libros de Historia sempre falaban dos “Comuneros de Castilla” pero nin unha palabra das dúas revoltas Irmandiñas, que eu entendía que tiñan moito máis peso social, polo menos para min.

                     Co paso do tempo fun enchendo ocos da nosa Historia roubada, silenciada; tendo cada vez máis claro que ese silencio, ese esquezo, obedecía a que non era de interese castelán-español. A Historia do meu pobo, se quería sabela, ía ter procurala pola miña conta. E así fixen. Vicetto, Murguía…para min foron lecturas esclarecedoras, un tesouro. Así mesmo lin con devezo calquera outro libro ou artigo xornalístico que sobre o tema chegaba ás miñas mans.

                     Os casteláns-españois, ou a “Escola Histórica Española” sempre divulgaron que a Idade Media era un tempo escuro, de pouco interese, cheo de conflitos, de fame e de morte. Mais curiosamente, iso pouco tiña que ver con Galiza, onde o que pasaba era precisamente o contrario. A que viña senón ese tanto interese de crear novos monasterios ou igrexas en territorio galaico?, por sinal. Porque nunca se detiñan en falar da Galiza-Gallaecia, terra de paz onde prosperaba o comercio, agricultura e pesca, así como as artes…e só comentaban os “esforzos reconquistadores” de terra musulmana. Esforzos? Ao longo de tantos séculos? Moi malos guerreiros debían ser…

                     Ben, repito, perdóenme este longo comento da miña inquedanza peroal. O feito é que a lectura de Arredor da conformación do reino de Galicia (711-910) (Xosé Antonio Löpez Teixeira, Toxoutos, 2003) resultoume non só confirmadora das miñas averiguacións, senón tamén moi reveladora.  E seguín coa lectura de O reino medieval de Galicia de Anselmo  López carreira pouquiño despois. Posteriormente fun comprobando como os historiadores non castelán-españois, non da “Escola Histórica Española”, daban noticias moi diferentes ao que a “tradición historicista española” transmitían  a través do ensino fundamentalmente.

                     Por iso, a lectura deste O reino medival de Galicia. Crónica dunha desmemoria para min ten un interese especial. Ocúpase de toda a Idade Media, non só de dous séculos. Desde a isntauración do reino suevo na Galiza-Gallaecia até a “doma e castración” perpetrada polos Reis Católicos no remate da Idade Media. Sendo un título eminentmente divulgativo e non chegando ás 200 páxinas, resulta comprensíbel que non afonde en deterinados aspectos que a quen le lle poidan resultar de interese. Como a cultura-literatura-artes no tempo da Suevia-Galiza-Gallaecia, que segue sendo un ermo onde hai moito que mirar até o século XI, no meu caso. Porén, cousas como esa é normal que sucedan nun título divulgativo e que  dá conta de tanto tempo. O esencial é que demostra como a Historia da Galiza-Suevia-Gallaecia vai en contra dos intereses da “Escola Histórica Española”, obsesionada con retrotraer a Historia de España aos mesmos comezos da Reconquista, en cuxos comezos nunca se fala da infuencia evidente da nobreza galega,  moi poderosa entón. En realidade, compróbeno lendo este libro, houbo “iluminados” que falaron dunha proto-España nos tempos dos íberos, por sinal…

                     A lectura de libros como este debera ser obrigada xa non no ensino, primordialmente entre @s docentes que despois poden transmitir estes coñecmentos nas aulas. Obrigada, porque ben sabemos o cómodo que é repetir as monsergas escoitadas durante a carreira, evidentemente en plena concordancia cos “mandatos” da “Escola Española de Historia” (con Menéndez Pidal á fronte). Confirma como nos foron, confirma como nos están a roubar a parte máis interesante da nosa Historia, precisamente a parte (ou boa parte) en que non dependiamos de forzas foráneas e mesmo condicionabamos a folla de ruta da Reconquista. Desde sempre tiven a convicción de que a “campaña de difamación da Galiza e dos galegos” (ben pagada, por certo) en que entraron Lope de Vega ou Calderón, tiña moito de ignorancia, e cando non era así tiña moito de envexa, porque a arte lírica floreceu na Galiza moito antes que en Castela-España. Por sinal, as súas “serranillas” non se entenden sen as pastorelas galegas. Ignorancia, mais tamén envexa. Ao que hai que sumar que a nobreza galega se tiña pola máis antiga da Península, e isto incomodaba moito a Castela-España, non podía permitilo, así de simple, de aí o descabezamento da nobreza galega e a súa “fagocitación” pola Castelá-Española.

                     Bah, cousas da Idade Media…e hoxe estamos no século XXI! Que nos importará! Seguro que hai moita xente que pensa así. Ben, pois que lembren como os madrileños viñeron á Galiza nesta pandemia covid-19, moitas veces cun aceno de superioridade e desprezo que nas redes socias se puido constatar. Porque “doma e castración” non rematou. A campaña difamadora contra Galiza e os galegos segue moi viva e non cómpre ser moi escrupulosos para vela. Segue e seguirá mentrres os galegos non recuperemos a autoestima suficiente como pobo para enfrontarnos a ela. E para iso, para recuperar a autoestima ou reafirmarnos nela, libros como este son necesarios, imprescindíbeis. Aquí, os dous autores constatan como foi e evolución histórica medieval da Gallaecia, do reino de Galiza (que era máis xeograficamente que as catro provincias actuais), e deixan ben claro como se nos furtou/furta unha moi importante parte da nosa historia…porque non  convén, non lle gusta nada, aos nacionalistas españois da “España indivisible” sinxelamente porque contradí as súas teses sobre a orixe de España.

                     Seguramente moit@s lectores ou lectoras acharán aquí datos moi reveladores (e non queremos adinatar contido) como por exemplo que nunca existiu unha provincia romana co nome de Hispania, por sinal. E tamén se poderán sorprender cos datos que achegan historiadores “estranxeiros” (contemporáneos ou actuais), que non coinciden precisamente co que os “españois” veñen divulgando coa finalidade de furtarnos a nosa Historia e difamarnos.

                     Bah, cousas da Historia… iso só atinxe a catro eruditos fascinados polo pasado, hai que ter os pés na terra, estamos no século XXI! Pois tampouco. O mesmo Menéndez Pidal que impuxo a versión españolista da Historia, ao que seguiron/seguen unha tropa de manipuladores, tamén é o pai da “Escola Lingüística Española”, que manifesta as mesmas manipulacións intereseiras con tal de salvagardar a primacía do nacionalismo español, para o cal a cultura é imprescindíbel. Xa o dicía Nebrija: a lingua sempre foi compñeira do Imperio. Non é hora nin momento para entrar de cheo nesas manipulacións que atinxen tanto á lingua como a literatura, porque nas dúas tiveron que terxiversar, agachar, mentir ou simplemente sobrevalorar “o castelán” ou o feito en castelán esquecendo moi a propósito o feito na Galiza, Euskadi ou Catalunya.

                     Bah, con iso de falar dun libro xa está este meténdonos o discurso político… Pois si. Non queda outra. A decisión de secuestrar, roubar a Historia do Reino Medieval Galego (Gallaecia-Suevia)  é unha decisión política, igual que a intención de pretender unha España (ou un proxecto de España) canto máis antigo mellor e custe o que custar…tamén é un proxecto político. As difamacións que recibimos @s galeg@s por parte dos castelán-españois-madrileños…tontos seremos se cremos que se deben á nosa idiosincrasia e non a intereseiras tentativas colonizadoras. Igual que as decisións políticas emandas do poder político madrileño-español. Igual que as dificultades que atopan a nosa lingua no seu desenvolvemento, ou música, ou a literatura…calquera arte ou manifestación de nós como entidade colectiva diferenciada, é dicir: como pobo, como nación.

                     Ben é certo que os autores deste libro divulgativo relizan o seu traballo de maneira moi científica, indiscutibelmente científica, sen dar carta de cedibilidade a tópicos, desideratums atraentes mais carentes de xustificación científica, ou premeditados proxectos (políticos) existentes en atmosferas intelectuais-políticas. Tanto é así, que o rigor do seu traballo é todo un espello no que debería mirarse a historiografía española-españolista que aínda estas alturas do século XXI segue vixente…e moi presente no discurso político actual. A demostración que fan da existencia do reino medieval galego resulta irrebatíbel. E a crónica da “desmemoria” dese reino, é moi aleccionadora, abre moito os ollos e entendedeiras a quen le. Analizan as causas dese “esquecemento” e son relativamente ben optimista de cara ao futuro, bastante máis ca min. Como xa dixemos, un libro de leitura obrigatoria que, en palabras de Isidro Dunbert, abre unha colección en Xerais sobre “a problemática galega” (a denominación é miña); algo moi necesario e que seguro terá moi boa acollida

                     E si, a lectura do libro, ten consecuencias no pensamento político e agardemos que na práctica tamén.

ASDO.: Xosé M. Eyré

Juliana Krapp: a atmosfera entre a poesía roubada e a poesía analítica.

En primeiro lugar debo dicir que as noticias que de Juliana Krapp (1980) teño non son moi actuais, na internet non atopei nada máis actual, creo que é de 2014 o máis e algún texto de 2018. En segundo lugar debo tamén dicir que, aínda sendo poeta inédita en libro, Juliana Krapp non pasou despercibida, antes ben os seus poemas foron bastante comentados e mesmo chegou a figurar en antoloxías (por sinal Uma pausa na luta, de Manoel Ricardo de Lima; e tamén está presente en Otra línea de fuego. Quince poetas brasileñas, de Heloísa Buarque de Hollanda), sinal de que o seu non é un nome calquera. En terceiro lugar, e tendo en conta o contexto ou deriva poética actual, quero dicir que, se escollín a Juliana Krapp para divulgar a súa poesía esta semana é porque me parece que a súa poesía constitúe unha aposta novidosa e vangardista nun momento de especial desnortamento. Explícome, nos útimos anos vense comprobando (tanto na Galiza como no Brasil e en máis sitios) unha tendencia a facer pasar por poesía o que en realidade é prosa poética. Desde o meu punto de vista, se toda a novidade ou vangardismo que se pode acarretar consiste en esquecer as limitacións espaciais do verso…pequena novidade e pequeno vangardismo temos aí.

Fronte a isto, a poesía de Juliana Krapp ofrece un vangardismo moito máis poético. Representa unha evolución poética moito máis consistente. Esa evolución consiste en crear un clima lector nos seus poemas. Iso si é algo novo, a creación de clima lector é algo máis propio da prosa, require espazo e tempo para ser creado. Mais Juliana é quen de facelo na poesía. Certamente os seus poemas non son precisamente breves (con algunhas expecepcións que, a pesar de todo, tamén crean clima), certamente, mais o clima creado, a atmosfera, son plenamente poéticos e, polo que eu puiden ler, ten moito que ver coa percepción do mundo e coa repercusión que esa percepción provoca na voz poética. Hai aí un mínimo considerábel de estrañamento, mais non chega ao desasosegó fondo e perturbador.

Tamén hai que dicir que Juliana, no que é a poesía brasileira de muller, non é a única en botar man deste recurso. Como fomos vendo nesta serie de artigos dominicais acontece con máis poetas, de aí que debamos tomar esta forma de poesía como un vangardismo moi instalado xa na poesía brasileira. Trátase de substituír o impacto lírico (máis propio da bevidade) pola creación de climas, de tonalidades, que obriguen a quen le a reflexionar. Obviamente os recursos sintácticos son moi empregados neste tipo de poesía, e tamén as solidariedades léxicas (ás veces sorpresivas), e tamén xogos co ritmo expositivo (encabalgamentos, paralelismos etc…). Mais isto é só unha primeira aproximación formal  a este tipo de poesía. A nosa finalidade é a divulgación, aínda que non poidamos obviar certo pouso de teoría crítica na presentación das poetas e a súa obra.

Non sei se a estas alturas a poesía de Juliana foi recollida xa en libro(s). En todo caso debría selo e sería unha estupenda noticia se así for. Non en van o seu poema “Límite” (vostedes poderán lelo na selecta que vén despois) Ricardo Domenck (poeta tamén) escolleuno como un dos mellores do primeiro decenio deste século. Ricardo Domeneck, estimábel poeta e divulgador, (Rocirdra Demencok) chama a este tipo de poesía lírica anlítica, e concordo absolutamente que é unha etiqueta, un rótulo literario moi acorde e ben traído. Lean aquí a súa anáilse da poesía da Juliana.

É necesario engadir que, en palabras da propia Juliana, a súa poesía é puro instinto de roubo, que ela non considera nin ser autora pois sempre recolle a súa poesía do exterior ( do que ve, do que escoita, do que acontece e como son as cousas no seu redor…). Ben, adivíñase aí unha captatio benevolentiae, mesmo unha humildade moi a ter en conta á hora de estudar a situación d@ poeta diante do mundo, que é o que reflicten as súas palabras, toda vez que a súa poesía é comunmente demasiado elaborada como para xurdir nun momento, require moita elaboración, moita elaboración para darlle forma, e iso é traballo poético.

Expliquémonos un pouco máis. Na poesía, o procedemento habitual consiste en partir da análise para transmitirnos algo de forma sintética. O que Jualina fai (lembremos as súa poética) é xustamente ao revés: pártese de unha percepción, algo sintético, para tratar de explicalo ou comunicalo e esa explicación ou comunicación é pura análise.

Desde que comecei esta serie de artigos con Alzira Rufino, atopei que este proceder é bastante común ou xeralizado na poesía brasileira de muller. Tampouco son eu experto coñecedor da poesía brasileira. Vou aprendendo.  Mais nunca vin que se apreciara nel o que ten de novidoso ou vangardista.

Precisamos, xa, Juliana Krapp en libro. Unha edición antolóxica da súa poesía, debidamente analizada no que ten de anovador, paréceme de extraordinaria importancia.

Para quen queira seguila, este é o seu Face.

Recollín a súa poesía fundamentalmente de revistas on-line. Na selecta que vén a continuación procuro indicar a súa procedencia.

(En Canju, 2018)

Bandeira

Você pode recortá-la em tiras longitudinais

forjar fibras

e trançá-las em nós cegos à maneira dos marinheiros

criando cordas a sustentar roldanas

para verter água

dos poços artesianos e açudes onde também bebem

as reses quando não há seca mas

essas mesmas tripas

entrelaçadas podem constituir instrumento

de tortura ou de suicídio então se omita

caso perguntem com muitas delas

é viável fazer um feixe de fios torcidos arrecife

para delimitar os sulcos de lama

onde repousam dejetos de 100 milhões de pessoas

mais ou menos ou então você pode

deixá-la intacta

e insultá-la fazendo respingar sobre o poliéster

muito de seu próprio ego a arte

não necessariamente engajada apenas fluida

imaginação individual um teste

do quão longe é possível chegar

preservando o plexo de artimanhas subjetivas

em contato com o espírito do tempo você pode

enovelar muitas delas e fazer teresas

para o intercâmbio de cigarros e demais itens

de grande necessidade caso esteja na prisão

em algum momento dos próximos anos outra ideia

seria deitar sobre ela em dias ruins

deixar a marca da sua genitália

dedos engordurados o santo sudário uma mensagem

numa garrafa quem sabe um dia

alcance o futuro eles podem

inventar um cadafalso

de design avançado encimá-lo

com as cores do patriotismo nos espetáculos

de suplício talvez testar

novas dobragens para inseri-la

tal um barco em origami no útero das mulheres

fazê-la abrir velas tão logo se aproprie

daquele remoto interior

onde irá sempre lembrar

um souvenir de viagem você pode

usá-la como trama para mordaças

e cabrestos impedindo seus amigos de darem tiros

no próprio pé mas eles podem

sobretudo estirá-la no assoalho

onde fazem as execuções e então logo será a imagem

autêntica de um país pacificado a firmeza o arrojo

da pátria a acolher o imobilismo você pode

usar um estilete sobre base sólida para recortar as estrelas

e pregá-las na blusa à moda do Terceiro Reich

atestando sua impureza com os furos

na malha você pode replicar máscaras

de flandres algo inofensivas até

de certo modo carnavalescas não importa a intenção basta

o aproveitamento máximo dos investimentos o tecido

feito espinha dorsal

duma grande salamandra

que pode ser exaltada num feriado nacional

de adoração ao mérito

daqueles que se esgueiram sinuosos

em nome da família eles podem

usá-la como mortalha

que esconda as escaras os tiros os estiramentos

na pele de quem foi abatido

ainda criança eles podem

estendê-la sobre hectares de terra morta

restituindo verde à cenografia

capturada pelos satélites e tornada verdade

neste novo tempo o tempo

da bandeira

que tremula

sobre nós você sabe

do que estou falando

…………………………………………….

ATRIBUTOS

(en Formas fixas)

Gostaria de ser uma mulher
            que soubesse identificar um brocado
            uma cerzidura um carmesim um
            adorno
            em matelassê

            No comércio
            a palavra aviamentos me lembra
            de que há todo um reino de malícias
            que desconheço
            – penso
            não em ilhós
            mas em aves aquáticas
            artefatos explosivos

            Gostaria
            de poder dizer: vamos desenlaçar
            o cordão do meu quimono vamos
            providenciar castanhas doces
            para o grande banquete
            e nos deitar sob o dossel à espreita
            das comissuras
            que ardem na pele

            Porém
            eu estou atada
            ao mundo da sonolência
            e das cintilações breves
            da louça quebradiça e da mixórdia
            – ao lugar
            das mulheres e bichos
            que se espatifam n’água

………………………………………

(en Diversos afins)

casa

no teto um alçapão
madeirame entrecortado de conduítes
onde o escuro nasce
e os ratos passeiam

a noite exibe as evidências
não há fantasias não haverá mais
reviravoltas possíveis
sobre nossas cabeças sob a cumeeira
….em casa
…….vibra
a clausura dos ratos

não estão em nós
….– vivem além
de nossos crânios
à revelia
dos emaranhados de beleza ou pavor que se enroscam ao sono

entretanto nossas coisas são suas coisas
e delas fazem ninhos
onde se embaralham
e proliferam

sobre nossas cabeças
sem asas sem remédio
respiram conosco
……….guincham
e permanecem

não estão como nós
…..baratinados
porém sua verdade
é nossa verdade – mesmo eles
……..têm um corpo quente
……..a carne magra o esqueleto oblíquo que guarda um único coração
……..exausto ao cair da manhã

mesmo eles
morrem e então fedem
sobre nossas cabeças

quando isso acontece
em alguns domingos
abre-se a portinhola
e a pá retira do escuro um volume flácido
..– a infância estranha
…a falta de sangue

à noite voltamos a mergulhar
juntos
na viscosidade cada um em seu avesso
da casa apartados
pela irmandade impossível

um pai uma mãe tentam ordenar
que torne surdos os ouvidos
que estanque a todo custo
a corrosão da pureza

querem dizer
que há simultaneamente
o alheio que é o do outro
e o alheio que nos é
indiferente
…– ante a opressão das paredes
…..sobre nossas cabeças
…..a alteridade se excita

os ratos passeiam
e vem a época de nos caírem os dentes
estranhos inexplicáveis núcleos sem dor
que precisam ser jogados para o alto
para o teto da casa
como indica
a etiqueta doméstica
e o folclore desta parte do mundo

ainda estão úmidos
mas não parecem
saídos de uma boca
…– talvez de uma fenda ou concha de alguma
…..cavidade morta

serão lançados
à zona secreta onde agora prevalece
o silêncio
após o êxtase desconhecido
……– e para sempre irá nos assombrar a extravagância
……..dessa inútil oferenda

***

tipografia

às vezes
em geral domingo
eu o vejo: coágulo
escuro massa estanque que se instaura
pedra singrando
ao redor da qual o dia vai crescendo
e apodrece

porque no centro da verdade há um viço
e eu olho simplesmente olho impossível não reparar camada
após camada a casca reluz seu calcário arregalado e já não somos mais
eu e você mas sim espessuras
singulares silhuetas de arvoredo passando em velocidade difícil
distinguir as formas por trás do vidro quando somos apenas
duas melodias ou melhor duas
ênfases de melodia como se disséssemos sempre
um píer não é uma margem um píer é o ponto
de ver o estuário de esperar o espalhafato
com que a água ameaça a membrana que é este domingo um posto
de observação onde a ideia de arbítrio extingue os procedimentos
familiares a esta cama e você se torna fantasmagórico com sua espessura tão
diferente da minha já que estou só
com esse coágulo na mão uma substância órfã que aninho enquanto
temo o viço da verdade a mentira que não se insinua apenas passa
em sua marcha secreta um novo ponto agora talvez mais claro
não o coágulo em si só outra fruta
inútil apodrecendo na correnteza

***

Roteiro

O vaivém das galés contracenando com os diques
A emboscada da neve ao redor das vidraças
As nervuras da pedra
que enregelam o olho da atriz
– Essencial mesmo é o cenário
onde tudo acontece
foi o que ele nos disse
antes de partir

Arranje um lugar
para que o salto das feras
fuja aos radares
Para que as escarpas acobertem
a possibilidade do crime
– A cidade, muito ao longe
apenas reluz

Para contar uma história
uma savana
deve parecer um insulto:
arvoredos esparsos
sob o risco constante de incêndio
O incômodo do barro contrastando
com a arruaça da topografia

Uma nevasca
é sempre um bom começo
Por detrás da janela há uma garota
mordiscando o próprio coração
Um bicho dorme, uma tevê
silencia. A paisagem inibe os loops

Ou um lugar conveniente pode ser apenas
massa de negrume condensado
Um buraco no meio da testa
Uma angra escura
onde a sujeira
se enrodilha à superfície
e o herói morre
num tenebroso accidente

………………………………

 Pretexto

o olho da rua é seco, sarcástico
do mesmo gênero das abotoaduras
e toucadores

de tudo resta sempre o seu mistério virgem
a beleza de íris os ares encardidos a córnea
tal qual um diadema espavorido
sobre nossas cabeças

então ele cruzou a pista sem qualquer melancolia
e travou o zíper sobre a pele

publicado na Inimigo Rumor 17


Punção

campanários. isso sim é uma casa
não aqui
onde os objetos sequer conspiram
onde a pele não se reconhece pele
e não se engendra cápsula de outra cápsula
posse de um único mistério
com seu agravo inabalável. uma casa

requer formas como dormideiras
que se recolham à carícia quando todas as carícias
são íntimas é tão surrado reconhecer
nas paredes que a única propriedade possível
é a fuga e mais ainda o sono profundo e
que sobretudo os mais elaborados sinais de chuva
não passam de sentinelas
resfolegando seu passo de partida

esta casa
não é minha: não se alcança daqui o brejo
afetuoso ao fundo de todas as coisas
não se vê o fosso
translúcido extorquindo das frestas
as esquadrias

tampouco há cantigas
emudecedoras
quando as horas se constrangem ao toque
ou ao contato do antebraço
com o repuxo invisível do acrílico

nesta casa
(assim como em todas as outras)
só resiste a ânsia de um veneno
afogado
em seu desleixo por lãs e puxadores
um veneno tão debilitado e circunstante
inabitável
quanto a certeza de que há ainda
no mundo tanto tremor
por tão pouca terra

publicado na Inimigo Rumor 18av. brasil

o que se salva aqui são apenas
os elementos construtivos:
condutores singelos
traço um para três
cornija

uma secura de mão doente
essa carne nunca sabe
o que é degradado e o que é
desterro
mas impenitentes as platibandas
arregaçam
o que reluz: intempéries
tomadas de assalto
pela ferocidade branca
de um clique

publicado na Poesia Sempre 20
…………………………………………

(Recollidos por Ricardo Domeneck no seu blog Rocirdra Demencock)

a estrutura íntima das horas


Acontece apenas no mar
de concreto protendido à beira
da estrada e apenas quando a estrada
tem algo de fogo
ensurdecedor:

um lagarto, osso
de candura, rompe
a respiração da tarde, penetra
em todas as substâncias — as rochosas
e as celestes, os líquidos escuros e
sua pantomima de espelhos

Enquanto tudo ao seu redor é ênfase
(profusão de tecidos
lancinantes),
o seu avesso
é puro vidro
ardoroso: quer partir
entreabrir-se em sulcos
lentos, desdobráveis

Você, ao volante, não percebe
mas isso tudo é como nós dois,
na Cinelândia, às cinco horas
de uma tarde de verão, com uma
caixa de alfajores e vontade de café, quando
há no ar algo de concha,
estiramento, zona cega: a experiência
do precipício


§

enseada

o ipê é como um ferro ele disse
as unhas pensas
no ardume da anunciação

sobre o rochedo
as têmporas afogueadas e o flagrante
da mandíbula irreparável do fim
da tarde (hóstia
em terracota)

nessa praia
as ondas enevoadas arrebentam o branco
……………………os barcos
desabotoam a precisão das linhas
…………e as ilhotas, desgrenhadas
…………atracam visgos de luz

…….aqui, onde

a barbárie já nasce seca
…………….em seus olhos
…………………….

propriedade

como artifícios temos apenas as asperezas
a corpulência cabível em pavios desfigurados
ou os 28 dias necessários
para que se cure
o concreto

carregamos
nas extremidades fissuras
irreparáveis
e, nos olhos,
a cor mirabolante dos abatedouros

mesmo assim

as corredeiras
as sirenes os personagens
estão ao seu dispor

e ainda esse aguaceiro

onde o entreaberto é uma doçura
de tão fundo§


reta

um carro de praça como uma jaula
água
da qual preciso
para partir. vê-lo — homem
……………………embalsamável —
…….encouraçado pelas grades em flor
faro
na alameda escura
a dizer: aqui jaz
um coração abominável um
álibi amantíssimo
para essas dores
do desejo
……………………partir
…..exige animais vivos (o sangue
…………….secreto
………de uma ave noturna)
enquanto o ar reclama
as singraduras
de uma música
meramente informativa§


armazéns


seria apenas a ausência impertinente de arredores
ou sua respiração de treva que oscila e foge
por debaixo da porta (a beleza
inteiramente desamparada)? mas este
cais de porto
é, de fato, uma chave.
suas nervuras e estalos
como fábulas
úmidas. (os agentes narrativos são incapazes
de identificar a estiagem
e o sinal dos tempos
nas amuradas). e ainda esta dor
selvagem ancorada às turbinas e granéis
ao maquinário rasgado em itinerários
de vapores e conspirações. a meticulosa
delicadeza da noite entregue
toda ao gesto de içar: originalíssimo
e escravo das circunstâncias.
(neste instante você segura a minha mão
e a põe contra o peito, temendo
a face invisível das embarcações) a água
que cresce como um germe negro ao redor, como
um calafrio inédito um
verbo inédito uma
presença quebradiça.
(mas o que é quebradiço
está morto? ou reverbera apenas
as manchas quentes de sangue no carpete?) você me diz
que sobre toda música incide uma renúncia
e mesmo este apito e enquanto diz
o horizonte reconhecível
assola de frios a linguagem
(é preciso, no entanto, reconhecê-lo em surdina
como se reconhecem nos álcoois
as rajadas de acalanto)§


poética

o que é ferruginoso nunca será
corrosivo. quantas ideias
podem perturbar
esse lago sem vento? frutas
………….na superfície
em desacato
à delicadeza vamos
embora daqui você disse
….não
ainda há reparos a fazer, ainda
o lobo
que habita o fosso do poema
………………veja:
se contraio os joelhos
contra o coração
crio uma ponte
imprescindível — uma emboscada
para feras de graus variados, por isso
………….insisto
………….o ineditismo só cabe
……………….no factual, este alagadiço
ter em casa um corpo
tão sentimental a ruir
………dificulta amplamente
…..a execução das tarefas
………………respire:
….ar pródigo de terror
………….agora sim
………vamos
deixar escancarada
…….a cena do crime
— sulco escarlate
entre as pedrarias


§


fevereiro


Não seria mais possível o requinte do aço
escovado a tristeza mais ordinária a espessura
de um fôlego o atrito
…..¾ borracha irreversível ¾
…..Mas seria possível que
…..tendendo ao imagético manchado de
…..ruiva contemplação a manhã
ainda crispada de brechas

(uma oratória
imediatamente predisposta
ao rigor dos acontecimentos)

trouxesse as mãos em concha o sal
entredentes e uma vertigem
à qual se pressentisse a lógica desmesurada a tênue
miopia pousada no ombro tal qual uma fera
aspergindo o soro primeiro a fruta infindável a sede
que não tem mais para onde ir

……………………

Limite ( en Inimigo Rumor)


Sebe é um acúmulo de varas entretecidas
cerceando
por vezes sim por vezes não

eu sei
do esforço para persuadir
naturezas terríveis

simultaneamente
à graça dos perímetros
que permanecem estanques

(a dor de coabitar
tanto as frinchas quanto os
confinamentos)

Quando rarefeitos, os movimentos
aguardam mais do que a conclusão, preferem
o desdém e o resguardo
ou mesmo esse estalido
(um arquejo)
embalado
pelo embaraço hipnótico
das pequenas sombras

Somente as ventanias são de fato enamoradas
e apenas nelas alijam-se
as imundícias mais profundas

como somente os ramos
estraçalham-se e engravidam-se
num único carretel de músculos em escombros

(um aparelho de tensões
alimentado pelo ritmo
dos sumidouros)

………………………..

av. Brasil ( en Poesía sempre)

o que se salva aqui são apenas
os elementos construtivos:
condutores singelos
traço um para três
cornija

uma secura de mão doente
essa carne nunca sabe
o que é degradado e o que é
desterro
mas impenitentes as platibandas
arregaçam
o que reluz: intempéries
tomadas de assalto
pela ferocidade branca
de um clique

…………………….

ladeira da glória
Juliana Krapp


ele se erige como um pergaminho
em aliciante embaçamento
fazendo supor
que toda água já nasce escaldante
e, ainda assim, vibra,
a marteladas

hoje acordei
embalada por imperativos. mas foi ele quem inventou
esse cansaço labiríntico

e me trouxe aqui, com
a boca inflamada pela pressa
nos dentes, uma certa apreensão
— não por mordidas, mas por hálitos
categóricos

nele a ossatura se escancara a ponto de romper
com um estrondo a própria voz
e seu olhar apenas lembra
dobradiças, rosetas
cremones
e toda a sorte
de ferragens maliciosas

mas
entre nós estariam encerrados os dilemas
e as alíquotas
caso não houvesse
no trajeto do plano-
elevado que leva a essa igreja
imaculada de tão breve (pavimentos tristes,
vidros urgentes)
um esgotamento
ávido por pontas
desenraizado de cálculos
fortuitamente lançado sobre a baía

…………………………….

in natura


chegou a hora da prestação de contas:
às apalpadelas, de cor, ligeiro
gomo de amianto um tigre
dentro de um quadrado

à discreta contração de lábios não temos
sequer lastro de linguagem sequer
réplica e sua pouca carniça
— ao fundo só o desejo de orquidários
e uma perturbação de pernas

traiçoeira: uma única versão
que não fareje em seu reverso um último
recurso para a assepsia
mortal — rente aos pés a fabriqueta
formula estilhaços de atalhos presa
escandinava os olhos torpes e somente
o veludo cinza adentro do rasgo
do nome — es

…………………………

(en IHU)

Uma voz interior
que dissesse: as amuradas, as inundações
Não sei se a quero ou se ela apenas desliza
rumo às placas tectônicas
não em off, mas
desmesurada

Seu destino
é habitar o fosso
onde o capim cresce e esperneiam
os monstros sinuosos (também deles
é o mundo)

Uma voz interior
e seu coração de lata: última bala
na agulha

…………………………….

Pretexto

o olho da rua é seco, sarcástico

do mesmo gênero das abotoaduras

e toucadores

de tudo resta sempre o seu mistério virgem

a beleza de íris os ares encardidos a córnea

tal qual um diadema espavorido

sobre nossas cabeças

então ele cruzou a pista sem qualquer melancolia

e travou o zíper sobre a pele  

………………………….

Falácia

Você falou que gostava dos nomes que parecem interrompidos
Conrad, Murdoc
Eu disse sic. Não atenda, por favor.
O céu não entende de marte, mas você disse
e marte ficou estranha, um olhinho exasperado
enciclopédico
como o sexo que fizemos depois. De certa forma precoce,
ficou revoando no papel pardo da janela
até encontrar uma fissura — toda vidro, toda alhures

Você falou plâncton, lítio (rocha sedenta)
árduos assassinos de aluguel espreitando nas masmorras
e, num murmúrio: “treliças”
“orquídeas”
arrebite
para que se ache um ponto de fuga, um ósculo rude
boca vulva narinas — orifícios de luxo
espiando de soslaio fluxos
de palavras novas
e líquidos pela metade.
Você falou alcagüete
e adormeceu com a mão um pouco trêmula sobre a minha perna

(recollidos por Antonio miranda)

………………………..

Subúrbio

pedaço de pau réstia

ante o arame farpado

barras de ferro cabo de vassoura

com um preservativo na ponta

o vasinho de poá a tessitura

arandelas iluminando buganvílias cheiro

de esgoto no corredor estreito um remanso

por detrás do portão

sempre um casal

em flagrante ele molha o dedo

nela o chinelo esturricado concreto nu

amiantos e secura gatos

elétricos ninhos

de fiação borracha queimada tanta alvenaria

atiçando o barro de onde viemos alameda

repleta de empecilhos às vezes

abre-se ao langor às vezes

cápsulas

amanhecem entre as folhagens

às vezes carne

do mundo impõe pipas:

coroação e prumo

ardências que irrompem

e proliferam

( este en Uma pausa na luta)

Aquí podedes vela e escoitala recitando (os poemas están recollidos na selecta)

RECUPERAR LITERATURA: NÓS-DENTRO DE  Eduardo Estévez

Tïtulo: Nós-dentro

Autor: Eduardo Estévez

Editorial: Galaxia

Desde hoxe vou ir recupersando títulos cuxa lectura a atención á actualidade me fixo pospoñer, ou simplemente ficaron esquecidos debaixo do monte de novidades que chegaban á miña casa. Este, o do poemario de Eduardo Estévez, é un caso. Sempre me doe cando pasa isto, afánome en ler mais sempre hai títulos que me quedan fóra por estas razóns ou outras.

                     O poemario que hoxe escollín, curiosamente vén moi a conto despois de ler o poemario de Carlos Lema Álbum da cuarta dimensión. Vén moi a conto porque nos dous poemarios se tematiza a visión do exterior (aquí, a “casa” volve estar presente) desde unha introspección que demostra madureza poética e foxe do sentimentalismo vacuo. Poderíanse establecer máis conexións, porén non é o noso obxectivo escribir unha crónica comparativa.

                     O primeiro en que hai que fixarse é no título. Nese guión entre “nós” e “dentro”. Porque resulta moi revelador e útil. Ese guión, ese trazo, non supón confrontación ou oposición. Pola contra, supón unión, moitas veces este é un procedemento primario na composión de palabras novas. Aquí non se chega a tanto, mais é significativo porque nos indica cara unha introspección que  é obxectivo do poemario e da cal, adiantámolo, tamén forma parte o exterior, a realidade exterior que a voz poética “vive” ou “ve” ou “contempla”. E aínda hai outra cousa que non pode pasar por alto. “Nós”. Eduardo Estévez foxe do “eu” poético, tantas veces se ten acusado á poesía de proporcionar visións líricas individuais…Ademais de que resulta moito máis elegante usar o plural, deste xeito o autor consegue que a voz poética se inclúa nunha pluralidade que contradí visións individuais, ademais de ser unha estratexia que tamén inclúe a quen le, de xeito que se poida ver reflectido na discursividade reflexiva do poema. Discursividade reflexiva poética, porque o poemario achega un universo poético no que existe reflexión ademais dunha visión poética ou lírica que, como dixemos, está exenta de sentimentaslismo barato, non de sentimento. E hai que ter en conta que esa reflexión non só se produce na discursividade poética.Tamén desde ela, desde a visón poética, se proporcionan epifanías, os elementos necesario para que quen le reflexione. Algo fundamental. Non é poesía espectáculo. Aliás, disto falando, non cómpre esquecer que a voz poética se desdobra á veces, para desta maneira acadar unha visión perspectivesca dese a cal focalizar mellor o tema; ou xa non só o tema, senón a propia posición da voz poética á hora da introspección, introspección na que é fundamental o “mundo exterior” á propia voz poética. Porque non vivimos no ar, sempre estamos inseridos nun contexto material, natural ou humano. E ese contexto resulta fundamental  á hora de explicar-nos, explicar-nós.

                     O mundo exterior, o mundo de fóra é moitas veces o mundo do cotián doméstico, da casa, ao que tamén chegan ecos da propia rúa – o poemario comeza precisamente referíndose ao “camión do lixo”- que fan parte da nosa vida. E tamén é necesario constatar a presenza dun “ti” acompañante, non se establece necesariamente diálogo con ese “ti”; diálogo, non, aínda que @ “ti” sexa persoa á que se refiren os pensamentos da voz poética. Pois ben, desde o mundo “casa”, extensibel ao mundo do “íntimo” (realidade exterior que forma parte do íntimo, por exemplo: unha visita ao cinema), téntase explicar o mundo, un mundo que tampouco vai ser moi diferente ao que vive quen le, porque as experiencias vividas pola voz poética non son moi disímiles das de quen le. Ás veces, esa contemplación do contexto material leva á conclusión de que “as cousas pasan pouco” e mesmo á contemplación do pasado como “cousa allea” e inclusive a definición fo futuro “como lugar de paso”. Porque todo é “tan efémero” que esa mesma vertixe (palabra fundamental) afecta á fraxilidade da beleza. Precisamente a beleza ( en forma natural, plantas, por sinal; en forma material, a decoración da casa, por sinal; en forma artítica, a poesía, a pintura, as artes…por sinal) é un elemento do que non só non se prescinde senón que concorre no poemario en foma diversa, como xa vimos.

                     Evidentemente, ao xogar cunha realidade fuxidía (porque a realidade sempre é fuxidía) é posíbel que se produzan equívocos, mais tamén é posíbel que a visión poética atope “sutilezas” que sempre serán ben acollidas. A condición da “realidade fuxidía”, efémera, tamén remata ocasinando que a voz poética se sinta paralizada, cousa que fica claro cando as mesmas plantas toman decisións, cousa que non fai a voz poética. E desde esta parálise, que a voz poética se sinta como unha peza dun “puzzle” máis, non debe estrañar; e que esta quietude, a carón da vetixe propia do paso do tempo, leve á “tolemia” tampouco debe estrañar. En realidade, o mundo da estrañización, non é un obxectivo (dado o contexto en que se nos sitúa) mais si un logro poético porque consegue que quen lea vexa as cousas doutra maneira. E por iso resulta impagábel a literatura, e a poesía en particular, porque nos permiten ver a vida con  outros ollos.

                     Especialmente interesantes me pareceron as reflexións/conclusións metapoéticas. Nisto, non se pode esquecer que o poemario remata así:

pero somos simplemente nós

na serenidade de sabernos

a salvo en cada verso

                     Por fin un refuxio seguro que nos salve do “abismo” da vertixe do paso do tempo. Vertixe, por moito que a erosión temporal se manifeste paseniño nas cousas, ás veces producindo unha “tristeza preciosa” moi sintomática. E non quero rematar sen mencionar un dos nomes importantes na poética de Eduardo Estévez e ao cal se refire no poemario como “celso”. Trátase de Celso Fernández Sanmartín, cuxa visión do “mundo” ten influído moito na perspectiva de Eduardo Estévez.

ASDO.: Xosé M. Eyré

(Agora, como sempre para IAP, van dous dos poemas que máis me impactaron)

O pintor sabe

que na cor de cada obxecto

hai multitude de matices

en vez de trazar a fugura

son esas variacións

as que a integran no contorno

as palabras no poema

aparentan privadas desa vaguidade

porque a palabra nomea

define

os tons do poema

quizais estean no encontro casual

ou na sorpresa

……………………………………………

o testo coa hedra

está colgado agora

diante da ventá

e as pólas que penden

ás veces mudan de dirección

e procuran regresar ao alto

as pólas do ficus

medran en horizontal

cando eu esperaba que apuntasen

cara arriba

é o bonito das platas da sala

que toman decisións

crítica de NON FALES O QUE NON DEBES, de Luís Manuel García Mañá

CAENDO NO MUNDO DAS MAFIAS

Título: Non fales o que non debes

Autor: Luís Manuel García Mañá

Editorial: Xerais

Non son moitos os títulos da nosa narativa actual que tematizan as mafias. Quen máis convencidamente o fixo foi Carlos G. Reigosa ( A guerra do tabaco, Narcos…) nunha tentaiva de dotar á novela negra de formato propio e distintivo, iniciativa de Xerais que infortunadamente non prosperou. Por iso, se cadra, a mellor maneira de comezar falando de Non fales o que non debes, a última de Luís Manuel Gracía Mañá, é comentando a súa relación co xénero negro. Moitas veces téñense como materia temática da novela negra “os baixos fondos” da criminalidade. Equivocadamente. Na actualidade son precisamente personaxes e escenarios luxosos os que mellor identifican un mundo delictivo que se volveu sofisticado nas súas formas e moito máis perigoso socialmente falando. Tamén aí houbo certa perda de humanidade/humanismo nas personaxes, pois esta era máis visíbel nas camadas delictuosas baixas do que é nas “altas esfera”. Senón compróbeno nesta novela.

                     Porque si, estamos a falar dunha novela negra ao modo actual. Luís Manuel García Mañá retrata na súa novela as mafias internacionais (contrabando de droga, contrabando de armas, especulación urbanística, lavado de divisas) e como estas extorsionan membros relevantes da sociedade utilizando métodos nos cales as vítimas descoñecen que poden ser precisamente iso, vítimas de extorsión. Tal, é o que acontece en Non fales o que non debes, onde un maxistrado é convidado a un xantar de sete estralos na compaña dun concelleiro e dúas misteriosas personaxes, presentadas como amigos do concelleiro, coas que o fotografarán despois do xantar e dos correspondentes “dixestivos” e copas. Evidentemente, o perigo de extorsión, de chantaxe, está aí, cando se desvelen as actividades dun dos “amigos” do concelleiro. Mais o rol principal do maxistrado na novela é outro.

                     O maxistrado en cuestión suicídase. E é desde a súa cualidade de ser incorpóreo que ten unha liberdade total para contarnos a súa historia particular e o entramado mafioso en que se ve envolto. Igual que fixera Castelao en Un ollo de vidro (citado na mesma novela, cousa que convén lembrar), o maxistrado vainos ir contando, iso si, aquí non existe ningún afán satírico, non hai ironía, non hai humor. En principio, el é un dos narradores, despois convertirase en único. O outro é un narador en terceira persoa omnisciente que conta como un xornalista ( que publica baixo o pesudo “Vagalume”) dá en investigar o tamén suicidio do concelleiro antes mentado e vai xuntando cabos para descubrir o entramado mafioso que está detrás.

                     Aquí, nesta personaxe de “Vagalume”, cómpre deterse un intre. “Vagalume” é un xornalista insubornábel, libre, que leva unha vida de falsa bohemia. Falsa bohemia porque non resulta difícil asimilar o seu modo de vida á bohemia, porén, o que fai é reflectir o modo de vida dos xornalistas nos nosos días, dos xornalistas que non se deixan comprar polo capital e malviven malpagados, cousa que si fan os medios de comunicación e que condiciona absolutamente para que estes medios só conten “ a verdade que lle interesa ao capital”. Hai aquí un enforntamento entre ricos (as mafias, os políticos) e pobres (o xornalista) que non debe pasar por alto, e, no cal enfrontamento é o pobre xornalista quen se identifica coa noción do “ben” mentres os mafiosos e políticos son o “o mal”.

                     Xa dixemos que chega un momento onde o maxistrado se erixe en único e omniscinte (na súa calidade incorpórea) narrador. E como tal ten que dar conta de como esas mafias, aliadas con políticos, tamén “traballan” a corrupción urbanística mediante e recualificación de terreos rústicos a urbanizábeis. Neste momento, cando o relato se move nos parámetros económicos, a trama perde un chisco de intensidade, vólvese menos concreta. Polo demais, esta novela, que estaba chamada a ser unha das estrelas da primavera pasada, as circunstancias sociais que estamos vivindo pola covid-19 fan que sexa, sen dúbida, unha das estrelas novelísticas deste outono e deste Nadal.

                     Luís Manuel García Mañá consegue unha aliaxe entre novela realista e novela negra que funciona ben. Ollo que dixemos “novela realista”, porque non cabe dúbida de que tramas con este tipo de corrupcións e extrosións son ben reais, tanto que xa pouco nos inmutamos cando nos chega a noticia. Por iso, novelas como esta son imprescindíbeis á hora de cocienciar á sociedade da gravidade deste tipo de actos.

ASDO.: Xosé M. Eyré

Maíra Mendes Galvão: a ollada das mil formas da poesía.

Maíra Mendes Galvão (1981, Brasília) é nome que esta semana escollín para divulgar a súa poesía. Traballa facendo traducións e vive creando poesía. Como para case tod@ poetas, a poesía é para elas/eles un acto esporádico mais. Como tod@s vive de outra actividade. Neste caso a tradución, e é significativo. É significativo porque, tanto na profesión (tradutora) como na vocación (poeta) traballa con palabras. Non sei se na súa profesión interfire/interferiu alguna vez a experiencia poética, mais si podo dicir que na súa vocación poética a palabra ten un lugar absolutamente central.

Maíra Mendes Galvão, polo que sei, leva publicado a plaquette nove poemas de mau gosto (2018, xa o título chama para unha lectura indispensábel), o poemario jamanta na testa (2019) e deixou poemas seus en moitas revistas ( ruído manifestocasuloescamandroparêntesesgazeta de poesia inéditaasymptote, entre outras), participou tamén na antoloxía Uma alegría estilhaçada (organizada por Gustavo Silveira Ribeiro).

Non é moita produción, mais si a suficiente para certificar a súa calidade como poeta.

Coida moito a forma sonora da palabra poética (formou dúo performance con Jeanne Callegari). E a poesía para ela é unha revelación. E como tal revelación pode chegar en calquera momento. Revelación, a isto antes chamábaselle inspiración ou o alento da musa, mais é preferíbel a palabra revelación, é mais xusta, máis reveladora, máis exacta e significante.

E traballa tamén con moita intensidade e fortuna a forma poética, a forma das palabras no poema, a forma dos versos, a forma dos poemas. O cal, unido a un espírito curioso e a unha ollada que se manifesta tanto para dentro (introspección) com para fóra (extrospección), sente, repara e áchase inquerida pola realidade, e a unha humildade (que eu moito estimo porque di moito da persoa) que leva a poñer por diante a obra antes que o propio currículo ( comproben na súa páxina web; existe, e completo, mais só no remate e non moi explícito. Anecdótico?, non creo. Casual?, pode ser mais non deixa de ser significativo).

O resultado é unha poesía moi traballada na forma, unha poesía formalmente moi variada (como poderán comprobar na selecta que virá despois) que tanto se expresa na distancia longa como no poema curto (acho aí certa concomitancia co concretismo) e que tanto acolle temáticas trascendentes como outras que parecen relativas ao mundo do obvio, da realidade máis insubstancial , mais que ela consegue facer interesante e mesmo excepcional (e ácholle aí certo parecido coa mellor Clarice Lispector).

Mais a poesía comeza pola palabra, e Maíra traballa fondamente con ela, crea palabras novas, neoloxismos, xoga con contrastes, coa solidariedade léxica (que pode ser sorpesiva), escribe en varias linguas, dá entrada a vocabulario foráneo e otras veces pouco frecuente na linguaxe poética…Procura a dimensión exacta da palabra no verso (filosofía concretista, acho eu), do verso no poema…E pode observarse aí certo espírito lúdico. Haino, sen dúbida, é a parte lúdica da poesía. Mais a poesía é moito máis que iso, iso só é un instrumento á hora de crear, e crear coidando non repetirse ou repetirse o mínimo imprescindíbel. E iso é audacia. Maíra é unha poeta moi audaz, moi audaz.

Tendo en conta isto e que a discursividade poética ás veces parece tamén festiva, desenfadada, podemos chegar á conclusión de que o espírito lúdico o é en exceso. Nada máis lonxe da realidade. Pola contra independientemente do tema é unha poeta que sabe volver interesante calquera tema que trate, que sabe procurar moi ben a epifanía que a todo poema debe acompañar.

Sen dúbida, unha das voces máis interesantes e persoais da actual poesía bresileira. Sen dúbida, un nome moi a ter en conta no futuro das letras brasileiras e (compróbeno na súa web) tamén escribe ben en prosa.

Maíra Mendes Galvão, téñano en conta sempre.

Quizá pareza que non ten que ver coa poesía, referímonos á gastronomía, que tanto ama, mais eu estou convencido de que non é así.

Como sempre, aquí deixo o seu Facebook , no que sempre atoparán cousas interesantes.

A seguir, a selecta da súa poesía. No remate, ligazóns para poder escoitala.

scintilla animae

não ter a gravidade de duas patacas

que atingem o piso e tilintam

ter a gravidade sim de um crânio

plumbum,! ponderoso gongo

cujo grau de dureza veio do

crescimento endógeno do tempo

entremeando-se dobras sobre dobras

nos regos e axilas das curvas

dos 2 polos que mal sabem de suas

encruzilhadas nomeadas teimosamente

como relações de acesso

entrepostos de mundos possíveis

cancros de teoremas que são

agonia dialogia tritonia

ou broma rastelada de fulcro

do castelo da arcada de sonho

diaconisas em santidade forjada

bigorna sobre meu coro

enquanto imagem dobrada

como desdobrar os urros

de um desejo esquecido

dos pinotes avizinhados

selo grande, revém têmpera

alma grossa de ossatura

dos ritmos sincopados

disto que se diz fêmea

está tudo demasiado opaco

está tudo finalmente

finalmente enganado

*

misnOmer

my O

wn O

spooling out

of my O

wn control

presti

digitate

O it seems

so

at the edge

the hinge

so fallow

but NO

aint no

thing mo

tutored and

tailored and

trained than

this tumored O

way

way

too

moored on my own

mired and unknown

stessosessononésucesso

tisminetho

myomine

outinside

spoolingmine

*

ersatzspielerin

teimo em não acender a luz, encalhada

sem saber se quem – eu ou o mundo

é suplente de algo primevo

se o que existe é a tensão ou

degrau de recursividade.

o violento da memória é a retenção do vazio.

penso em palavras multiportantes, como não me escapa fazer:

merimnologia, ou: considerar é arder.

mermeridade, ou: ansiar é condenar-se.

metameridade, ou: a parte pelo todo.

palavras me procuram, procuram a nós

porque as salvamos de um desígnio adjunto

nos lançamos aos fins da tensão.

me vejo merócrina, exocito

e a elas entrego

qual impostora estertorada

o grau primeiro das coisas.

*

saponificação/permanência

“we met with a fat concretion where the nitre of the earth

and the salt and lixivious liquor of the body had coagulated large lumps of fat

into the consistence of the hardest castile-soap: whereof part remaineth with us”

(sir thomas browne, in hydriotaphia, urn burial, 1658)

o ar que o insufla o ser humano carrega a doença congênita de sua condição.

o cadáver sem oxigenação antes identificado com o indivíduo se transforma em artefato (de fatura involuntária).

como operar transfiguração voluntária da condição crônica extracorpórea de ser humano (em vida)?

eis uma taxonomia especulativa de solução mítica de criação por esgotamento

precedida do teorema estabelecido negativamente <o ser n-humano não é carismático>

derivado de axioma hipotético da condição do ser humano em termos de contiguidade:

o ser satânico: ser humano in extremis, liberto em quase tudo, todavia assintótico

o ser bestial: sub-humano, porém espelho das vergonhas do humano

o ser celestial: supra-humano, carne de espuma e soberba, tem sobrevida mercurial e não resiste ao exame

o ser monstruoso: realização de desejo de reorganização de partes humanas, fruto do tédio (e nada mais humano)

o ser para-humano: definido enquanto duplo acessório

o ser mais-do-que-humano: é a premissa derivada da conclusão

o ser não-humano: sua preparação se faz na tábua de corte e não no crisol

quod non erat demonstrandum: algo permanece, ainda que escorregadio.

…………………………………

…………………………………………………

o que as mulheres fazem aos domingos?

as mulheres
como nós
ocultas
aos domingos

vadiam

o quanto podem
a qualquer hora

e sozinhas

conjuram demônios

se despem das peles

furam bonecos

viram sirenas

arpejam

arrastam móveis

afiam facas

desaparelham-se

criam olhos no rabo.

as mulheres
ocultas
aos domingos
como nós

têm um duplo
que sorri

e conversa

e cozinha

e afaga

e se esquece

enquanto
a outra

bebe
sôfrega
da fonte
da imortalidade.

………………………………..

resumo do figo

segundo me apareceu um francisco, em des-língua:

um figo, ao se mover, cada vez mais se encarna.
o moto permite, assim, ao figo, que se materialize quanto mais é lavrado.
o moto engoliu a flor querendo ser figo.

nem mimosa nem mimese, re-sumada, posta em movimento, ressuscita, a-sumo.
recorpórea e des-frutada, em passos recursivos, des-comida, re-saboreada.

assim a metapalavra figo, conforme des-disse francisco.

[um poema ecfrástico para ponge]

……………………………………………..

acuidade vulnácula

fibromiasma no lugar de leito
a cabeça de penas e lacunas
um aperto nas conas – a de nervo e a de sangue
– melindroso fez visita
impromptuosa
lancina ancora cona-píncara
e retorna, anacruz.

…………………………….

a jazida da minha cabeça

na terra cinábrica
ou descorada de sonho
me vi órbitas afora
já morta:
cabeça autodecepada.

os cabelos entremeando a superfície
desenhavam o solo como lava,
a jaca ainda tenra,
glaucas bilas opalescentes;
eu via, olhava fixo, sabia
ser a legomena assassina
a executora da degola
a híbris desvairando arremedada
em cálculos e amolações.

e, examinando, tentava engenhar
o escape e como acordar
com aquele agora eterno
metal na língua
lingote grosso

apuro rômbico e
todavia embuçado
nas meias-tintas da vigília.

viva e morta adejam:
hagia-hetaira-daemonia
aristi cthonia-megara

§

the dream is always the same

pelo olhar sensível de gael, anita foi registrada
ao sorver seu remédio urbano, uma panaceia
de talos nutridos em gosma atmosférica
da dedigrisa pauliceia desvairada

simulacro bem efeito e postado
ante o brilho de coreografado reboliço
de dedos glissantes e stacattos
o par ex-sedento caiu na trombada

no que a chôcha vontade degringolava
e se quase cantava batalha gorada
gael cuidava de martelar o pino
na prenda rosa-médio cada vez mais baça

anita lhe dizia, sem fogo nas bilas vagas
que uma diezira tremenda lhe acometia
ao superlotar-se a polpa sanga
de estandartes fincados em várzea

gael, já morto no banhado
– o coco esbagaçado –
queixou-se de cafubira baita
e baliu: não sei de nada!!!

REPORT THIS AD

§

astsu

de membro inferior lançando o início
palavra primícia deposta do centro

estação da ressonância – seme
fórmula como criança de forma feita

invocação propínqua ao silogismo
carrega a letra para os sentidos

estação da abundância – ceva
conservação de posição recíproca

K-metonímico (árvore da senciência)
de frutos necessários e cômodos, mas alheios

octanagem de operação corrente
ka se investe de pluma e cilício

eu tinha bá nos dias da turgência
e mucura na soleira da língua

hapi, autóctone prelado, envia-me cá
nos dias da branca tinta

écfrase-homenagem ao “ka” de khlebníkov traduzido e comentado por aurora bernardini

§

tempos bicudos

lip
lab
lang
langue
linguagem
láparo
long
lab
lip

bo
bo
boca
balal
bela
ba
ba

sim
safa
sofia
safadita
sofis
safo
sim

§

quem, além de f.?

não adivinhar as linhas mas entrar no contratempo da cabeça de f.
esperar por f. e não perceber a mosca que pousa no lábio
pensar na morte, beliscar os seios e f. não constar
escalar a híbris de escalar o complexo de f.
e cair da cabeça de f. sem ver o cume
na mão aberta de f. se tornar míope
no antebraço de f. ser projétil
nem pelo nariz enquadrar f.
sugar a meia-frase de f.
esconder de f.
as outras
letras
de
f.

§

estio

o senicídio de mara lago e milly ciano

atesto par
canhestro
coaxial batráquio
polemodáctilo
duo de nada
em co-couraça
violácea
co-emergente
(canibal antiantropofágico)
em festa
refestela-se
penistilência
paira no ar

pós chisteculação
orocorporal
desbarranco
a drupa engelhada
reverto par atesto
ex-patifes
munha no calhau

pano de boca
babau

……………………………..

belletriz transfigurada

eu vou nascer feliz numa cidade futura

eu sei atravessar as fronteiras das coisas

mário cesariny de vasconcelos in o jovem mágico

vou surgir pulsando

das curvas do teu pescoço

e hoje quebro teu osso

é hoje que te dou pernada

não de pinça

de balestrada

pra te emborcar as bolas

pois é agora

que abro também tua jaca

e desdobro uma por uma

as tuas ideias plissadas

hoje eu vou te concutir

e depois ainda passo um arado

na tua roça de cicatriz

vou te deixar terraplano

desengelhar teu bornal

te martelar o bife dos quartos

despilorar a mucosa crispada

pois toma-te-lhe, ó fona

tralhoto gorado

vou te desconcavar os písceos

é hoje que quebro teu osso.

(antoloxía simultáneos pulando)

…………………………………….

Cristalografia

no crisol, cristalogia que intento acumular
é o avistado que se embrenha e transforma
nas cristas e crenelagens, grisol.
o zênite se espraia e, de gris, tinge
de vez, o todo pré-maduro,
sustentando o suspenso sem fim,
adiando a mundos, afora de resolução,
tateando em letras o vocovocífero
do verde de lastro e pedra.
dos limites das sombras e
de seu deslocamento, vejo,
em quase glaceada órbita,
toda a petrologia
e ignitude
em seus recônditos de cumes geminados,
pretenso planalto,
por isso vivente.
aceito, assim,
a topologia,
que, de rompante, iterativa me acompanha
e reconheço essa face das faces,
cresta em toda volta,
com intenção de ser infinda
crostalogia,
fundante assombração.

…………………………………………

(Despacho)

não existe nome vazio; se é vazio, não é nome.
a valência gera discurso, o que não se pode provar que é derivação.
a condição de verdade está não no nome mas no mundo real;
e, no mundo real, nome é artefato.
da ano(ni)mia, no entanto, não sai mundo
(real ou irreal) e nem a própria condição de verdade.
embala-nos ou embalsama-nos, portanto,
a madre nossa,
a paquidérmica
indexicabilidade.

…………………………….

cogito aversoado e sem poesia

exercitar o silêncio

não é calar

é ouvir sem atropelo.

bradam “sejamos mais racionais”

mas

qualquer razão que parte do empírico

jamais será QED perfeito.

e este mundo dos fatos:

 • fatos da práxis
 • fatos da psique
 • fatos das tripas

por mais atentamente que se lhe observe

nele um observador ainda é um só

observador.

não vejo muita coisa

menos racional

de que confluí-los:

um vai prevalecer

o de maior gravidade

assim cultuado

por tão pouco

por sua pelagem

pelos imponentes bagos

e por ser treinado para morder duro

alinhavar suas arengas e retóricas

com presunção de razoabilidade.

mas não é pra se acanhar.

se quiser, fale, articule, mas ouça.

se quiser mesmo derivar

a lógica de fatos,

come and see:

o axioma mais perfeito

para engatar arrazoado

será, para funcionar,

imperfeito:

algo qualquer que admita

que não se fala

com integridade

dos fatos

com a razão puramente.

………………………………………………..

Aquí poden escoitar poemas na voz da mesma Maíra.

especulación a redor do ÁLBUM DA CUARTA DIMENSIÓN, de Carlos Lema

Título: Album da cuarta dimensión

Autor: Carlos Lema

Editorial: Chan da Pólvora

Esta non vai ser unha crítica ao uso, como as que veño facendo, aínda que ultimamente non sigo unha estratexia definida cando se trata de poesía.

Así que, en realidade, esta é a crónica dunha lectura.

HOMENAXE CASA´

O poemario comeza con oito poemas escritos como homenaxe a Marta e Berta Paula González de Lema Malvar, e un a Xosé Monteagudo, a Xan Atanes (in memoriam), a Inma Otero e a Susana Roca (in memoriam). Desde o meu punto de vista é moi significativo que Carlos Lema sitúe precisamente no inicio estes poemas. Moitas veces van no remate, ou ciscados polo poemario, mais aquí están no inicio. E estes poemas teñen que ver co mundo dos afectos, dos afectos fondos, esa certidume. Certidume, palabra, concepto que vai ser moi importante no poemario, moito máis se vai ligada aos afectos, outra palabra importante, vital, porque a certidume dos afectos é o máis importante a que podemos aspirar nesta vida. E precisamente sobre o estado en que a vida nos deixou despois de tantos anos de vida/loita, vaise poetar neste libro de poesía madura, de poesía da madurez.

                     É a casa, o útero, o lugar de saída, o amparo nas adversidades e inclemencias, o refuxio, a seguranza, o descanso, a intimidade, mais tamén

A casa vira inútil                            ,

inzada de feblezas,

incomprendida pola intelixencia (9)

                     tamén a casa é lugar que produce ou no que se produce o  desasosego íntimo. E ímonos introducindo no clima que predominará no poemario.

                     Mais volvamos á casa, que xa aparece no primeiro poema e recunca despois porque é un concepto clave ao longo do poemario. Aínda que desasosegue, que enlode o ánimo, que vexamos como lugar onde repousan refugallos de pasado ou

 resquicios do inútil  (10)

as vedrañas deturpacións do vivido (15)

aqueles corpúsculos

dun nada vivente (17)

                     A casa tamén é lugar onde se reflicte a descomposición, sinal e testemuño do paso to tempo. Importante isto, porque nos sitúa outra volta: se o útero, o amparo nas adversidades e inclemencias, o refuxio, a seguranza…está así…de que maneira poderá senirse a voz poética? Hai que ler o poemario desde este punto de partida, un poemario que nestes poemas en homenaxe deixa algúns dos mellores textos do libro, ou máis sentidos. Sentidos. Deteñámonos tamén nesta palabra, importante, o sentir, o sentimento, iso que nos move e move o mundo. Porque o que imos ler despois abala entre a reflexión e o sentimento, fusinándoos na cuarta dimensión.

                     A cuarta dimensión: o poema.

                     A cuarta dimensión: o poema, a casa da palabra

                     A cuarta dimensión: o poema, a casa da palabra, o resultado do tempo.

                     O resultado do tempo. Velaí o tempo mensurábel, Chronos. Velaí o tempo como eternidade, Aión. Velaí o tempo como ocasión, Kairós

                     Esta é a cuarta dimensión. O poema. A palabra.

                     Esta é unha primeira conxectura, mais incompleta. De momento dixarémolo aí, despois contianurémola, porque, claro, quen non se preguntas cales son as outras tres dimensións? Posibilidades hai como herba nun prado.

ÁLBUM  do ÁLBUM DA CUARTA DIMENSIÓN

                     Se o poemario é un “álbum”, ese conxunto de poemas estruturado en tres partes (da primeira vimos de escribir), a nosa lectura tamén a concebimos como outro “álbum”, neste caso un “álbum” que contén aqueles versos, aquelas ideas, aquelas estrofas que nos mereceron destaque e fiarán a nosa lectura.

Ese monstro

chamado artista (30)

                     Velaí os dous prieiros versos do álbum, a certificar que o poemario non se pode ler sen ter en conta A montuosidade moderna, o último traballo da Carlos Lema e onde se chega á conclusión aquí explicitada, onde @ artista/creador(ra) é considerado como monstro debido á capacidade para alterar/modificar a percepción do real, do mundo. Non se perda de vista isto, mais non se esqueza que estamos na cuarta dimensión. A poesía.

as historias inacabadas

ou experiecias

táctiles da memoria   (33)

                     Seguimos na casa, sempre teremos esa sensación de poemario construído no medio da decadencia (que o paso do tempo fai inexorábel).

                     Alto. Un momento. Poesía. Decadencia. Como para deternos un chisco e meditar. Un aviso?

                     onde se escenifican as “historias inacabas”. Historias, o pasado materializado (na decadencia) é un mundo de historias. (Na decadencia), o que queda, o que aínda sobrevive, esas “experiencias táctiles da MEMORIA”. Salientamos a palabra memoria, explicitamente é a primeira vez que aparece, mais estará presente ao longo de todo o poemario

Nada desiste do vivido  (35)

                     porque é imposíbel. É imposíbel entender o ser humano se non ten memoria. Sexa esta un proceso interno afectivo-reflexivo propio, ou veña desencadeada pola contemplación (da decadencia) do externo.

O mito do abismo (36)

                     Á voz poética, nestas condicións, parece que lle é propia ou natural sentirse perdida. O sentimento de perda, de confusión, de non saber ou non ter seguranza de que camiño tomar. E esa sensación parécese á do “mito do abismo” porque non deixa de producir medo, temor. A vida é un constante fluír, e non sempre estamos preparados para saber que vén a continuación igual ca no abismo non albiscamos o fondo. Porén, non esquezamos, é un “mito”

A difícil iluminación do apagado,

do que arde sen luz mais alumea  (36)

                     porque en realidade sempre temos aí o testemuño, a memoria materializada no que queda, iso “que arde sen luz mais alumea”

A cousa concreta dun apalparse sen voz (37)

                     e no que nos recoñecemos ou recoñecemos parte do noso pasado, parte de nós, parte de nós que apela ao recoñecemento táctil, esoutra maneira de recoñer sen ter que mirar, sen ter que oír, porque

¿Como se aprende a mirar

se o íntimo inunda sempre

as acuosas cristaleiras do mundo? (40)

                     nunca estamos libres da emoción. Igual que non podemos entendernos sen memoria, tampouco podemos imaxinarnos desprivistos de emoción. Emoción, esa resposta (ás veces mediata e pouco reflexiva) ao mundo de fóra. Mais é precisamente esa mesma emoción a que cega a nosa visión, as bágoas non deixan ver con clareza.

                     O peomario imos vendo que camiña entre a reflexión e a emoción, emparelladas, de mans dadas. Iso confírmanolo a seguinte estrofa

Esclarecer o mundo, desdebuxalo

con palabras, incita  a unha especie

de tortura da alma, un excitante

tumulto violento, a rebelión

dos pobres espíritos, a derradeira

mostra de orixinalidade (41)

                     na que aparecen conceptos de absoluto interese. A saber. “Esclarecer o mundo”, misión tanto do poeta como do filósofo como de calquera persoa de a pé. Mais aquí “as palabras desdebuxan ese mundo”. É vella xa, sen saírmos da poesía contemporánea (porque se pode facer en moitísima amplitude), a idea da imposibilidade da palabra para transmitir, pois entre as súas limitacións e o amplo espectro de sentimentalidade (ou reflevidade) que o mundo provoca…non se pode facer raro que a voz  poética sinta a situación como unha “tortura”. (Tamén paga a pena deternos un chisco, iso non é nada novo, mais, que lembremos, é a primeira vez quea palabra tortura sae á escena deste teatro-monólogo-corrente conciencia). É unha situación violenta que vén dada pola rebelión “dos pobres espíritos”. A mesma realidade que, aínda que deformada polo paso do tempo, teima en estar aí, teima en impoñernos a súa persencia e a súa historia, “a derradeira mostra de orixinalidade”. Raro que alguén a estas alturas fale de orixinalidade. Mais é certo, o paso do tempo produce efectos distintos en cousas/materia igual ou semellante, materia igual ou semellante que se nega a desaparecer, que resiste.

As horas non existen, frústrase o pasado.

Non hai follas chocas, o pulso xa non arrinca a vida (43)

                     Volvemos. É un dicir. A voz poética e ese sentimento de perda no tempo, de desorientación, de confusión, de desasosego.

o límite da finitude obtusa da razón (46)

                     Tanto desde a óptica sentimental como desde a óptica racional. Un mundo racional que se ve insuficiente para explicar a situación porque a razón ten finitude. Importante. A razón non é unha posibilidade infinita. E volvemos ao poema, á poesía. Porqeu quizá a poesía é a única posibilidade

a busca íntima dun the end ( 46)

                     de atoparmos un fial, un remate, porque sentimos a necesidade moi adentro de deixar cousas atrás, finalizadas, e proseguir o camiño. O camiño

Cando procuras iridiscencias, ou lapas

para dar luz ao horizonte, asubías

coas mans nos petos

a última canción triste (48)

                     no que procuremos avanzar. Alto. Outro concepto importante. Avanzar. A voz poética rebélase. Sexa como for, avanzar é imprescindíbel ou tamén nós seremos fantasmas, espíritos, no cadro escénico.

Monstros e guerreiros debrúzanse

nunha selva inicua ocultando

os ladridos podres do tempo   (53)

Monstros e guerreiros. Xa sabemos quen son os monstros. De aí partimos. Agora eses monstros asimílanse aos “guerreiros” nesta loita contra o tempo, contra “os ladridos podres do tempo”. Xa mentamos a rebelión, é iportante agora este concepto de “guerra”, porque tampouco é moi común.

Non buscamos incluír o inaudito

na absurda substancia das conversas (55)

                     Necsidade de atopar un remate ás cousas. Rebelión. Guerra. Avanzar. O inaudito. O que realmente é novo. A absurda substancia das conversas que precisamente negan todo o anterior, que se repoducen na súa inutilidade, na súa esterilidade.

 (…) Inhabil para apagar

as eivas todas da vida queimadas nun incendio (56)

                     Necesidade atopar un remate as cousas, mais consciente da súa imposibilidade. E o desasosego, outra volta o desosego.

respondía inesperadamente

mediante estratexias de estilo (57).

                     Non deixa de ser curioso, o monstro, o creador, a el, poco lle serven as estratexias de estilo, as estratexias formais. Porén, esoutro monstro, o tempo, si  se manifesta mediante estratexias de estilo, a erosión nunca repite dous resultados idénticos malia ser sempre erosión.

A desesperación do artista perante

a grandeza das ruínas antigas.

A notación musical de caricias e lamentos (59)

                     Deica agora chameille desasosego. A voz poética vai máis adiante, e di  “desesperación” e recoñece a grandeza das cousas que resistiron a erosión. Aparece un elemento fundamental, a música, como plataforma desde a que recoñecer tanto as cousas positivas como as negativas   

(…) A comunidade é a coartada

de quen cobre miserias con lamentacións .

Liberdade do suxeito, non liberdade das nacións. (61)

                     Se alguén pensaba que a voz poética se expresaba nun lirismo limitador, velaí ten a resposta  no lirismo combatente, no eu que non é quen de disociarse da política, porque, queirámolo ou non, todos somos seres políticos e debemos ser conscientes

Abandonei hai tempo a idea dunha vida sen tormentas (63)

                      porque que non podemos fuxir, eludir a batalla é unha irresponsabilidade ademais dun xeito bastante trapalleiro, infantil e estúpido de mentirnos a nós mesmos

                     E, nesta loita

As palabras proceden

da infancia, non teñen

articulación (…) 

                     Ben, rematou o “Album da cuarta dimensión” como a segunda parte deste poemario co mesmo título. É hora de recapitular, de concluír. Vexamos.

                     -A casa, referente imprescindíbel, o amparo contra as adversidades e inclemencias, o fogar, tamén o lugar onde se contempla o  paso to tempo

                     -que pon a proba a memoria e nos produce desasosego pois somos incapaces de evitar o berro silencioso do seu testemuño, igual que nos sentimos incapaces de continuar a(s) historia(s) que a súa presencia nos conta

                     -e de aí esa sensación de “abismo”, ese temor a non ver  fondo, o final. Teño a impresión de que máis que “abismo” é un labirinto, tampoco vemos o final non hai ·”the end”, mais si as marxes que nos rodean, a memoria

                     -unha memoria que provoca en nós emocións. Mais as emocións cégannos máis que  nos axudan na necesidade de esclarecer o mundo, na necesidade de sabermos que superficie pisamos,

                     -evidentemente, nestas, o desasoesgo que sentimos, que experimentamos, resulta tan lóxico como a inutilidade da razón para nos auxiliar. Punto.

                     -A conclusión,  a única verdade se cadra, é a necesidade da rebelión e ter presente que non se trata dunha batalla/guerra que poidamos gañar mediante estratexias de estilo, só con formalidades. Porque vivir é un compromiso, tamén político, mais é un compromiso que comeza con nós mesmos, por nós mesmos

                     Volvamos á cuarta dimensión. A palabra. O poema. Lembran? Estamos en condicións de engadir A MEMORIA. A Kronos, Aión e Kairós …fica por engadir Titánide, a deusda da memoria, e que como tal comprende o pasado ( a onde estende), o presente (desde onde se exercita) e  é onde se inicia o futuro.

                     Mais é un volover relativo, porque todavía queda

O INAUDITO, O SECRETO

                     Iso que descoñecemos, porque o noso coñecemento é finito, vén determinado pola xeografía, polo tempo, pola clase social e por máis varábeis entre as que entran as políticas e  as características propias de cada persoa á hora de conformar o mundo de coñecementos que lles é propio, e con el o mundo do inaudito, é dicir, o descoñecido, o que nos permanece secreto.

                     E se pensan que entre ·”inaudito” e ·”secreto” se establece algún tipo de tautoloxía porque sempre o inaudito antes nos foi segredo, descoñecido…pois van errados.

                     Non é unha parte do poemario longa, extensa. E comeza apelando aos “soños”e “esperanzas”

e aquel mozo que agardaba pola lúa

ou a canícula dos cínicos (69)

                     Soños e esperanza. Onde queda a razón? Se cadra a razón vén despois, de momento achámonos nos desencadeantes.

                     Que poden estar/vivir precisamente na casa aínda que esta se vexa comesta, inundada, modificada pola natureza imparábel

Non hai nada presente, só o ecoar lento

ou líquidos sons de espectros (71)

                     Sempre existe a posibilidade de que o pasado nos fale a través do máis inaudito, inaudito por inagardado, logo veremos o significado real desta palabra.

Deterse dentro

mentres alguén quere pintar o ceo

coma se colorease un ruído

unido á percepción táctil

da parede de cal,

coma naquel instante morto

de cando o día iniciado.

(…)

Alguén debe pensar nun coloso

esnaquizado polo vento. (73)

                     Nova referencia ás artes. A sinestesia como posibilidade. E non esquezamos que, esteamos onde esteamos, sempre estamos pola permanente erosión do  tempo, porque é imparábel, na “casa” ou fóra. Este panorama, evidentemente produce unha alianza, unha sinerxia entre “sentimentos” e “memoria”

Volvemos á potencia do inútil (75)

                     porque en realidade iso é algo dalgunha maneira agardábel e o que importa é precisamente o inagardado, o inaudito, que pode chegar a nós por calquera vía,

                     Non hai escolas para aprender a materializarse (77)

                     Mais chegue por onde chegar esa conclusión “inaudita” ou inagardada, existe unha condición indispensábel:

                     Nunca se fale dela. (77)

                     Velaí o verdadeiro siginificado de “inaudito”. O inaudito  é inaudito porque nunca se falou, e polo tanto nunca se puido  oír, e polo tanto é in-audito.

                     Volvemos ás fronteiras da palabra, a dificultade para que a palabra transmita, algo ben característico da poesía actual. Que tamén un problema filosófico, o problema da maneira en que coñecemos o mundo, porque aínda que estea sempre aí a posibilidade de acceder ao inagardado, todo o resto que coñecemos asenta no pasado, nas reliquias, nas ruínas, na erosión porque todo coñecemento ao desprenderse doutro erosiónao. Somos fillos da erosión, en canto ao coñecemento se refire.

Eis un poemario actual a reflectir unha das problemáticas máis fondas, persistentes e decisivas da poesía, da filosofía e da vida de calquera: a maneira de coñecermos o mundo desde o que ficou del. Un poemario emotivo (non podemos nin debemos ficar “neutros” á vista do que o pasado nos deixou, nin tampouco deixarnos posuír polo espello deformante da melancolía extrema, que ben se nos advertiu) e reflexivo (desde o que nos deixa interpretar a inscrición na materia, nos restos da materia), audaz na forma de presentar esa aliaxe nada sinxela de transmitir aínda que pareza que sempre se fixo así, que esa é a materia da poesía.

A poesía. Neste caso, o lugar de encontro dos tempos, do desasosego, da reflexión e tamén da esperanza inaudita. In-audita. Non digades nada, mais actuade…

………………………………………………………………

Velaquí un dos poemas máis do meu agrado (para IAP)

GUINNEVERE

A Susana Roca, in memoriam

Aquí, nos últimos,
nas raíces opacas da miseria,
onde os altos sensos do costume
esquecen as lápidas perdidas

               as inscricións

violetas das tumbas levantadas
detrás dos ollos dos viventes

Mentres contemplas como
se esmiúza o rosario das mentes

                señora, coma ti

en burbullas de cristal intonso,
inútiles trastornos da beleza caída
en catacumbas onde as voces
se perciben como figuras

                  lumínicas soidades

reverberacións duns astros
idos duran sen momentos

Mentres encirras testamentarías
que desoen as delicias da sombra

señora, coma ti

en miniaturas de cabelo mourazulado
recollido das feridas do tempo,
extasiada nas lambidas auscultacións
de cenobio s ateigados

con orantes percutidos

onde penetran sons sen densidade, aletargadas
rás azuis, ondas na tona apagada da auga.

Mentres na escuridade branda
debuxas misterios esgotados

señora, coma ti

en fragas sónicas con arames de herba
a facerlles a roza da santidade,

ti deitada na tatuaxe invisible do ser
alí no material pousado

a carón da gran serpe verde

que se estrica desde o aniversario cero
ata os anos definitivos do que non tarda

Mentres palpas coa lingua alucinacións
lexibles nos azulexos da alma

amiga, coma ti

A poesía é HELENA ZÉLIC cargada de futuro e loita.

Helena Zélic é outra autora moi nova ( São Paulo, 1995), mais que, desde os mesmos inicios se presenta como un poeta de moita calidade. E non só iso. Porque non se trata só de escribir ben, de atopar estratexias formais belas, ou novidosas ou que merezan destaque. Alén diso hai que ter mensaxe, saber abrir os ollos de quen te está lendo. E é iso precisamente o que mellor distingue a Helena Zélic ( poderán comprobalo na selección de poemas que no remate figurará, como sempre). E é iso tamén, o que necesitamos que sexa a poesía. Non se trata de ninguna función docente. Trátase de que nos incomode, que nos pregunte, que nos abra os ollos, que non nos deixe ser espectadores pasivos, que nos amose posíbeis camiños de loita, que nos anime a non ser conformistas, que nos mova a ser rebeldes e a non abandonar nunca a loita, que nos anime a crearmos continuamente novas loitas porque queremos un mundo mellor. Esa é a poesía verdadeiramente útil, a que paga a pena.

Helena Zélic é poeta desde tan nova, e é tan boa poeta desde tan nova, e é poeta tan concienciada socialmente, políticamente (por suposto), crítica e loitadora, que se fai  imprescindíbel. Xa dixen que despois poderán ler unha selección de poemas seus, o meu propósito é divulgar poesía brasileira de muller, mais non quixera que quen lea isto ficara satisfeit@ co lido, non, o nome de Helena Zélic é un nome a  seguir no futuro con moita atención. O futuro sempre é necesario. E que sexa un futuro mellor que o presente, é imprescindíbel.

Quero salientar tamén que a poesía de Helena Zélic non son palabras bonitas e combatentes no ar. Pode dicirse que a súa é unha poesía experiencial, non é novidoso dicilo mais si é importante lembrar que a súa poesía nace da actualidade que autora vive, desa actualidade e das necesidades que a Helena acha que den ser atendidas. Por sinal, a loita feiminista, a loita das mulleres por seren ( que xa vai sendo hora!) recoñecidas en pé de igualdade co sexo oposto. Por algo foi participante activa da Marcha Mundial das Mulleres. Por algo é unha convencida militante feminista, convencida e activa. Por algo a poesía de Helena é un constante desafío á moral (patriarcal, consumista, conservadora, burguesa e inmobilista) imperante. Ou o racismo, ou…

Politicamente tamén é consciente, militante activa dunha poesía anticapitalista, dunha poesía denuciadora e defensora das clases sociais máis humildes, menos favorecidas. A este tipo de poesía ténselle chamado “poesía socialista”, por veces. Iso é o de menos, o nome. O importante é que sendo así, socialmente preocupada, consciente e loitadora…tamén é unha poesía fondamente humana. Fondamente humana pola súa loita feminista e tamén pola súa loita cívica.

Revolución. Terremoto. Unha subversión que poña as cousas onde realmente deben estar, como realmente deben ser, non como nos foi imposto por unha historia contada polos homes, polos homes ricos e poderosos e brancos.

En canto á súa obra, no 2016 publica Constelações (Patuá) e no  2018 Durante um terremoto (Patuá) e tamén das plaquettes 3255 km (Nosotros, 2019) e Caixa preta (2019, Primata), alén de participar en revistas e antoloxías. Velaquí a mínima información bibliográfica que demos atopado desta extraordinaria poeta, graduada en Letras e moi consciente da súa latinoamericanidade, totalmente emancipada da metrópoloe portugiesa, que tamén viviu en Chile e coa que comparto tamén o  interese no pobo chilota, na súa cultura e na discriminación que padece.

Ben, como nestas presentación non queremos demorar moito, que o importante é a divulgación da súa poesía, é hora de dar noticia da súa páxina web , tamén do seu blog cando tiña 21 anos, ou do Facebook onde seguila.

Recomendo moito a lectura deste artigo sobre Constelações.

Recomendo moito a lectura deste artigo sobre Durante un terremoto.

Recomendo moito, tamén, a lectura de Capitolina, revista que non se entendería sen ela.

No amor, na loita política, sempre a poesía, sempre Helena.

Van os seus poemas:

OUÇO COM ATENÇÃO QUANDO POETAS FALAM

algo importante pode

estar prestes a sair

da boca de poetas

ouço com atenção

mesmo quando poetas chegam

quase lá mesmo quando fingem

entregar o ouro

bruto

ouço

algo importante está na ponta

da língua que poetas estendem

para a gente agarrar ou lamber

com atenção

quando algo importante está no centro

da terra e da gente que é vivo

i ching magma espírito matéria

poetas traduzem pela meta/

de propósito

algo importante será revelado

pela câmera analógica de poetas

quando a luz avançando o sinal vermelho

poetas são carteiros

do único envelope

extraviado aquele

quando todas as versões

são possíveis

quando

poetas lavarem a roupa

suja do mundo encontrarão

no bolso da calça um bilhete

ilegível e por isso vão lê-lo

em voz alta

poetas falam

por isso sempre que posso

ouço com atenção

poetas falam

ouço com atenção até quando

sua voz é a minha

tomada de empréstimo

seguindo o dedo

que segue a linha

*

PROCEDIMENTO

a poesia é uma cirurgia

às vezes corpo aberto

às vezes câmera oculta

a poesia é uma cirurgia e eu gosto

de sobreviver

*

SIGNOS EM ROTAÇÃO

o poema é

tempo arquetípico

linguagem em tensão

silêncio e não-significação

poesia e, além disso, outras coisas

um ato inexplicável exceto por si mesmo

retorno da palavra à sua primeira natureza

irredutível à palavra e, não obstante, só a palavra o exprime

uma unidade que só consegue constituir-se pela plena fusão dos contrários

sua necessária dependência da palavra tanto como sua luta por transcendê-la

uma experiência em que a nossa condição, ela mesma, revela-se ou manifesta-se

mediação entre uma experiência original e um conjunto de atos e experiências posteriores

o verso é

unidade indivisível  e compacta

……………………………………………..

dimensões

e se todos esses dias
toda a angústia, toda a treva
todos esses sonhos
todos os abraços
toda guerra e invasão
mais as terras dos quilombos
as festas e as decapitações históricas
o grande amor de nossas vidas
a revolução bolivariana
o nosso medo do escuro
os reflexos das poças d’água
o barulho dos bules ferventes
as certezas que escondemos
forem o sonho estranho
de uma cachorra velha
que se mexe, de olhos fechados,
na soleira de um mundo
por completo desconhecido?


cassandra

como um país que não se esquece de seus mortos e seus vivos
como um povo que resguarda a língua anterior às fronteiras
porque são eles mesmos a língua,
a língua é eles
como tua capacidade de amar novas pessoas
e reconhecer cheiros antigos
e querê-los, porque assim respira mais.

como a dura revolta de nossos ossos,
como as multidões que se levantam,
tu tem direito à tua história.


bem-vinda

em uma casa desconhecida
é preciso observar os movimentos das coisas:

o gás se vem da rua ou botijão
as árduas relações entre tomadas e eletrodomésticos
botões de liga e desliga
a política da limpeza
se toda sujeira é política.
as cores das chaves, as trancas trocadas
encaixar, tirar e encaixar de novo
na busca do que é espontâneo.
entrar na casa como se sempre fosse.
sair como quem volta ao pôr do sol.

conhecer as gavetas, os tacos soltos
os insetos que invadem o verão
a hora da caminhonete de frutas
o dia do lixo para fora
a vizinha, e a outra, e a outra.
as vizinhas são sempre muitas.

compreender a linguagem do cão
quando pede, quando avisa,
quando, cão, espanta os gatos do telhado.
aí descobres que há gatos no telhado
e os barulhos deixam de assustar.

em uma casa desconhecida
tudo o que se move é sinal
conversa intermediada
entre objetos e combinados.
em uma casa desconhecida
é preciso chegar manso
e apoderar-se.

( Se quren escoitalo, na voz Naju Gomes, aquí teñen a ligazón. )


aula de poesia

na aula de poesia líamos gabriela
desalojada estrangeira, e dor,
disseram que eu era a melhor
para traduzir a palavra saudade.
todos me olhavam curiosos
e as bocas faziam curvas
na sinuosa formação das sílabas.

– a saudade é um imprevisto
que se alarga pelo continente,
poderia dizer
e mostrar tuas fotografias.
sinto falta do calor
mas vejo miragens.
o que veio primeiro, a palavra
ou o mundo?
questionaria ao país sem nome
já sabendo sua resposta. –

mas, desatenta, não soube falar.
pega no flagra trocava contigo
como cartas a doris dana, loucura
além da contagem dos dias
mensagens secretas,
minúsculos furtos.


setembro

os desenhos dos filhos pequenos
tinham sem exceção uma paisagem
sol amarelo e carros de polícia
triângulos em fila, cordilheira
um horizonte fechado
as crianças de 73 olhavam o mundo
e o mundo era esse
naqueles tempos
quando os papais
de repente
foram todos embora

(Se queren escoitalo na voz de Ive Rebelo, fágano aquí.)


procedimento básico

durante um temblor
imite os nativos, eles disseram.
se correrem, corra.
se pararem, pare.
se seguirem, siga.

se for preciso, você pode
segurar no braço
de uma desconhecida
porque você não é daqui
você não entende, mas eles sim
olha para a desconhecida com cara de medo
o que você sente é medo
conta os segundos
e ouve o barulho da terra
morrendo, não, crescendo
para onde eu não sei
depois você abre os olhos
como um recém-nascido você abre
e olha as paredes das casas
elas estão intactas
dessa vez, juro, estão.

(Se querren escoitalo na  voz da propia Helena, velaí a ligazón )

……………………………………..

um narrador que grita

nunca, nesta vida ou nas próximas
poderei escrever como uma poeta portuguesa.
posso imitar os versos grandiosos
de uma poeta portuguesa
posso copiar os sentimentos precisos
de uma poeta portuguesa
posso falsificar documentos
como faz a decadência das fronteiras
sem pátria e sem trabalho
duas casas e nenhuma.

posso dizer que sou
e assim chegar ao limite
convencer alguns católicos
não-praticantes do ofício da fé
andar nas ruas como uma poeta portuguesa
erguer talheres como uma poeta portuguesa
falar dos mares e do amor infinito e súbito
como o faria uma poeta portuguesa;
como se sozinha o detivesse
no centro do corpo
contra os monstros marítimos.

posso fingir que compreendo e que me espanto;
posso escrever como uma subdesenvolvida
a fingir que conhece a solidão do hemisfério norte
e os cânones das bibliotecas
que nomeiam ruas, escolas e tentativas.

posso esculpir um pássaro e narrar seu voo
como se voasse.
como se existisse para tal fim.
posso contar as pérolas
dos pecados da ave maria
(em segredo sepulcral).
mas nunca, sob hipótese alguma,
poderei escrever como uma poeta portuguesa.

são outros os meus heróis.


inolvidable

perguntou
o que é mulher
apenas para destrinchar respostas
depois perguntou o que é o fogo
brincava
mas não sabia exatamente
se da combustão vinha o calor
ou vice-versa

se vinha das pernas o toque
ou o toque nas pernas

duas mulheres sussurram
sílabas mais altas do que deviam
tudo é mais
do que devia
menos o silêncio

duas mulheres atracadas
no topo do mundo
visíveis a olho nu
às vizinhas comedidas
às senhoras que passeiam
com seus cães também idosos
em passos lentos
a dança sincrônica
dos passos dos cachorros
duas mulheres uivam
ao mesmo tempo
no topo do mundo
na grande janela
no meio da rua
e em cima dela
uma e a outra.

tenho medo de deixar esta imagem sumir
pelos dias
repito-a na fronte dos olhos
a luz cabisbaixa
dos postes da prefeitura
a formar meias luzes
seu rosto e o meu
as mãos
espalhadas
tenho medo de que suma na memória
a dobra da perna
repito-a
até que encontre
a palavra exata
e sua tradução
em mil línguas
e a minha
e a sua.


3.255 km

um par de noites pensando qual
a dedicatória inesgotável
para cada um dos livros
escritos por outras pessoas
que te enviarei por correio
já cobertos de grifos
quando tudo o que pudermos
ao invés das leituras em voz alta
e das ideias ditas
nos mesmos milissegundos
for a tradução bilíngue
o descompasso de fusos horários
e o medo assustador
de nos tornarmos outras pessoas
de códigos indecifráveis
como os olhos das estátuas.

talvez tente escrever manso
para que não se preocupe comigo
talvez algo de monstruoso apareça
no verso branco da capa
junto a fotos de paisagens e nudez.
o mundo que se agiganta.
es que te extraño, tortillera.

quando não puder me contar
das rodas gigantes que habitam seus sonhos
três segundos após acordar
talvez pensemos que sonhamos menos

livros se perdem em caixas
de mudanças, carretos,
casas que reduzem de tamanho.

ainda assim estarei ali
em meia dúzia de palavras
arrebatadoras talvez ansiosas
ao lado de sua cama
(eu só queria habitar seus lençóis)

com amor,
helena

………………………………………………………………..

SOBRE QUANDO MONTAMOS SIBILOS

certas palavras fazem
barulhos bonitos
quando faladas
fissura
rastro
malefício
baluarte
frissom
casulo
tijolo
socialismo

ainda que pouco saibamos
dos reais significados
para tanto significante
fonema após fonema
mesclados, mordidos em busca
nos mapas da boca humana:

dentes, palato, garganta
é toda vontade de dizer.

…………………………………………

POEMA DA DIALÉTICA

que a eternidade dos homens e mulheres é a mudança.
hoje estamos amanhã não.
às vezes a amo mais; às vezes.
é que não passo fome.
como acordar no dia seguinte
a um golpe de estado?
se o sol é o mesmo, ardente
se as rotas dos carros mantém seus traçados
no mapeamento da cidade
se não vemos diferença
entre os abacateiros de ontem e hoje
a terra seca, a água seca, os caminhões
mas quando um cobrador de ônibus
já meio careca
declama ao mundo de viajantes
esse partido não está lá por nós
é gira catracas para os moleques
nós a humanidade lembramos:
estamos vivos

a mão de quem mexe as terra não são as mesmas:
cada dia um novo reforço
para os mesmos calos

………………………………………..

em uma casa desconhecida
é preciso observar os movimentos das coisas:

o gás se vem da rua ou botijão
as árduas relações entre tomadas e eletrodomésticos
botões de liga e desliga
a política da limpeza
se toda sujeira é política.
as cores das chaves, as trancas trocadas
encaixar, tirar e encaixar de novo
na busca do que é espontâneo.
entrar na casa como se sempre fosse.
sair como quem volta ao pôr do sol.

conhecer as gavetas, os tacos soltos
os insetos que invadem o verão
a hora da caminhonete de frutas
o dia do lixo para fora
a vizinha, e a outra, e a outra.
as vizinhas são sempre muitas.

compreender a linguagem do cão
quando pede, quando avisa,
quando, cão, espanta os gatos do telhado.
aí descobres que há gatos no telhado
e os barulhos deixam de assustar.

em uma casa desconhecida
tudo o que se move é sinal
conversa intermediada
entre objetos e combinados.
em uma casa desconhecida
é preciso chegar manso
e apoderar-se.

…………………………………..

EM NOME DA ORDEM

amor
é coisa de mulherzinha
mas também a solidão
coisa de mulherzinha feia e/ou carente
bem como as lágrimas, a dança, os backing vocals:
todos coisas de mulherzinhas,
várias delas.

a poesia
é coisa de mulherzinha
os livros de receita
o preparo do almoço
a louça suja
todas as etapas são
coisas de mulherzinhas
e somente delas.

a mistura do vermelho e do branco
que estampa objetos diversos
e roupas de bonecas
é coisa de mulherzinha.
a ponta dos dedos,
o manuseio,
a agulha e a linha,
são meticulosamente coisas
de mulherzinha.

o medo é coisa de mulherzinha
o trauma é coisa de mulherzinha
e as dores
e as ervas.

tudo indica que não nos cabe
a palavra plena e primeira.

tampouco os superlativos:
expressamente proibidos
em nome da ordem.

………………………………..

faz tempo
um poema que expresse
amor
só o amor, sem tempos duros
sem pratos quebrados na parede
e a angústia das lâmpadas

pensei
que estivesse o corpo intacto
que já não sentisse nada mas
o amor, esse escafandro
escancarado
crescendo as plantas marinhas

a gente deu as mãos
pensei de brincadeira
não consigo escrever esses versos
sem pensar em seu rosto
e seus cabelos
alguma coisa aconteceu
no meu organismo
não consigo imaginar alguém
que leia este poema
e não veja nele
o seu rosto e seus cabelos
meu rosto
meus cabelos.

Os exilios de Xabier Cordal

Título: Resistencia da auga

Autor: Xabier Cordal

Editorial: Chan da Pólvora

O que vou escribir a continuación son reflexións que nacen en min despois de ler o último  poemario de Xabier Cordal. Aviso isto porque non é unha crítica ao uso dun poemario, nin sequera un artigo “a propósito de”, ou “sobre” que algunhas veces fago. Non, é unha reflexión máis fonda, ou, mellor dito, máis ampla cá simple referencia ao libro de Xabier. Certamente, das seis partes en que se presenta o libro, a segunda titúlase precisamente así: “ Exilio”. Iso lévame a pensar xa non na escrita como refuxio, que tantas veces se ten dito, senón como exilio, cousa fundamental; pasamos do “acubillo” da poesía, a un sentimento de morar intelectualmente fóra da comunidade propia. Por agora manteremos esa denominación: comunidade propia. E iso fala de soidade, entendemos; de soidade e tamén de incomprensión ou mala recepción das mensaxes que como poeta (e poeta consciente política, social e lingüisticamente, moi importante) emite/emitiu. E ten que ver, naturalmente, coa “soidade do heroe sen guerra” de que tratamos en artigos anteriores. Resulta obvio que a expresión lírica se vén tendo como expresión da sentimentalidade ou pensamento individual, na maioría dos casos. Mais iso non é aplicábel a Xabier Cordal desde que participara no colectivo Ronseltz co lembrado Unicornio de cenouras que cabalgas os sábados. Existe unha clara vontade de intervención social que nace satiricamente do descontento ou refugamento dunha realidade que non consideran aceptábel, unha forma de rebeldía. Por iso este “exilio” nos parece grave, grave denuncia, se se quixer, lírica, non en van o poemario iníciase de xeito lúdico, non tan satírico (sen deixar se selo), reflexivo e demostrador da situación d@ poeta diante do público lector/receptor.

                     Ese é o primeiro “exilio” que nos vén á cabeza. Porén hai máis. Por sinal, o exilio lingüístico. A actual situación de desvalimento da lingua galega, combatida por quen a tiña que defender, relegada a un segundo plano fronte ao castelán “imperator” e vendo como o inglés lle come espazos…Non nos cabe dúbida de que de que ese é  outro “exilio”, un exilio dentro da propia comunidade, dentro do propio país. Non nos cabe dúbida diso e si debemos deternos na gravidade da denuncia de Xabier Cordal. Experimentar este sentimento dentro do propio país é dunha gravidade e dureza abraiantes, que nos deberían mover á reflexión e, por suposto, á rebelión. Non sente o poeta ser voceiro dunha sociedade que camiña ás cegas, preocupada unicamente polos bens consumistas da inmediatez. Vivir é sinxelo cos ollos pechados, que dicían os Beatles. Non o sente o poeta, non se sente parte desa sociedade. Porén, con isto, ese mesmo poeta retoma a función de voceiro da sociedade pois somos moit@s @s que nos sentimos así. A poesía, outra volta, avisando. Cómpre moi ben seleccionar a quen se lle fai caso, e a poesía non mente.

                     En todo caso, o poeta non escibe no ar. Mais como se o fixera, para o caso sente como as súas mensaxes se esborrallan cunha mínima ventada ou simplemente na soidade do ceo inmenso.

                     Da necesidade de acubillo que to@s sentimos, esgállase tamén, por sinal (outra volta), o regreso á infancia, xa non como “paraíso perdido” (ese tópico) senón como retorno a unha idade máis sincera, onde os afectos son fundamentais (e seguirano sendo) e a inocencia e alegría (case sempre) presidían os días. E que conste que, por moi tópico que se queira considerar, non deixa de ser certo. Mais, xa adultos, desa sentimentalidade tamén nos debemos sentir exiliados, non é posíbel revivila máis que como lembranza e as lembranzas precisamente está aí para facernos conscientes do que xa non temos.

                     Mais os afectos mudan co tempo, son outros, son diferentes, e tamén deles se pode sentir excluída a voz poética, excluída, exiliada. “escribes para ser amado / é o principio do exilio” (25)

                     Si. Vivir é sinxelo cos ollos pechados. Unha imposibilidade para cert@s poetas a quen lles resulta imposíbel non reparar no acontecer social ao seu redor, ou no acontecer político, porque iso non só forma parte da súa sentimentalidade senón tamén da elaboración reflexiva. Exilio, outra volta exilio, esa soidade. E, neste contexto cómpre retornar ao título “resistencia da auga”. Alguén pode considerala unha resitencia pasiva, pois a auga amóldade, adopta a forma de calquera recipiente sen deixar de ser ela mesma, a mesma auga. Unha maneira de resistir. Mais a pinga de auga, a humilde pinga de auga, coa súa insistencia é quen de furar superficies ben duras, de furalas ou de transformalas, oxidalas, refacelas destríndoas. Por iso, se alguén considerar desmotivador ou pesimista o poemario, que volva oa seu mesmo título, ao iniício .

                     Que é un poemario de cicatrices, de feridas ? Si. En cada poema. E cada poema, como cada cicatriz, formalmente, mesmo conceptualmente, adopta diversas formas, o que lle confire ao poemario unha riqueza formal moi a ter en conta e moi en consonancia co título, con esa auga que tamén adopta a forma que se precisar.

                     Mais, para reamatar, negámonos a considerar que o exilio é a derrota. Non son sinónimos. En certos casos o exilio é permanente, así o manda a caducidade da vida, mais aínda desde o exilio a mensaxe pode ser inmortal. Pode. É, sinxelamente porque a poesía é inmortal, e máis a boa poesía, a poesía consciente, a poesía que non é “espectáculo”,  para usar unha expresión do porpio Xabier Cordal, ese poeta irrepetíbel.

ASDO.: Xosé M. Eyré 

(Ben, unha vez escrito este textom parécem moi acaído rematar con este poema de Helena Zelic, de quen trataremos máis demoradamente o vindeiro domingo:

 

OUÇO COM ATENÇÃO QUANDO POETAS FALAM

algo importante pode

estar prestes a sair

da boca de poetas

ouço com atenção

mesmo quando poetas chegam

quase lá mesmo quando fingem

entregar o ouro

bruto

ouço

algo importante está na ponta

da língua que poetas estendem

para a gente agarrar ou lamber

com atenção

quando algo importante está no centro

da terra e da gente que é vivo

i ching magma espírito matéria

poetas traduzem pela meta/

de propósito

algo importante será revelado

pela câmera analógica de poetas

quando a luz avançando o sinal vermelho

poetas são carteiros

do único envelope

extraviado aquele

quando todas as versões

são possíveis

quando

poetas lavarem a roupa

suja do mundo encontrarão

no bolso da calça um bilhete

ilegível e por isso vão lê-lo

em voz alta

poetas falam

por isso sempre que posso

ouço com atenção

poetas falam

ouço com atenção até quando

sua voz é a minha

tomada de empréstimo

seguindo o dedo

que segue a linha

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

crítica de ENTRECONTAR, de Iolanda Aldrei.

A MATERIA DA VIDA

Título: Entrecontar

Autora: Iolanda Aldrei

Editorial: Através

Non hai pregunta máis trascendente que esta: de que está feita, cal é materia que compón a vida? Porque a vida ha de ser algo máis que estar de pé, desprazarse e ir mercar ou traballar para satisfacer necesidades básicas ou perder o tempo en lecer inútil (máis consumo a conformar conciencias do pracer inmediato inmediatamente perecedeiro). Pois ben, a esta pregunta responde Iolanda Aldrei neste Entrecontar, a súa última publicación. E responde a esta pregunta sen formulala, que é o máis interesante, e que é o máis intelixente sinxelamente porque a xente non está habituada a formularse ou atender preguntas tan trascendentes e de fondas implicacións. Mais, ás boas lectora e lectores, ha de lles resultar apaixonante e atraente, ben seguro.

                     Describir a estrutura desta nova achega de Iolanda Aldrei non resulta difícil. Trátase dun libro de narrativa no que se vai “entrecontando” do seguinte xeito. Primeiro aparecen os “Contornos”, entre narrativos e reflexivos, que operan como unha presentación ou  primeira aproximación ao que ha de vir. E o que vén son diferentes voces, non imos desvelar o seu contido, simplemente indicar que “contornos” e “vozes” chegan momentos en que se imbrican moito máis do que en principio parecía que ía acontecer. A todo isto cómpre engadir que, nunhas palabras preliminares, Iolanda Aldrei sinala a vida (a vida e as persoas) como un labirinto, e no labirinto son os contornos, as marxes, a única posibilidade de guía de que dispoñemos. Estes “contornos” tamén resultan imprescindíbeis porque van seguidos dunha pluraridade de voces que non atenden nin responden a ningún eixo ou ancoraxe temporal nin espacial.

                     Ben, isto de que non responden a ningún eixo ou ancoraxe espazo-temporal, temos que aclaralo. É certo que esas voces proceden de diferentes tempos cronolóxicos e mesmo espaciais. Mais non de todo. Non se temos en conta que o espazo e tempo, no noso interior, na nosa mente e sobre todo no noso corazón, se amalgaman de tal xeito que só existe un plano espazo-temporal no que se manifestan, porque se manifestan “cando queren” (nós non sempre temos a capacidade de chamalos, de apelalos; e cando o facemos dá igual). Falamos de lembranzas, de emocións, de lendas, de realidades que foron, inclusive de posibilidades de futuro. En fin, falamos da materia que en realidade conforma a vida. Porque sen esta materia vital, o existir non pasa dun tempo baleiro e intrascendente no que non existen diferenzas substanciais entre as diferentes personalidades que somos, só unha uniformidade que varía de indumentaria ou “forma material”.

                     Tamén hai que indicar que Iolanda Aldrei non concibe o eixo espazo-temporal como unha encrucillada de liñas nun plano. Senón como unha espiral. Novidade importante. Porque ao ser así, as voces poden case tocarse, ou polo menos sentirse próximas xa que, a fin de contas, a vida é o mesmo labirinto e nós, os habitantes do labirinto somos máis que realidades ou formas materiais. E é nese “ser máis” onde radica a materia da vida, o que nos move por dentro e o que conforma as nosas personalidades, como dixemos, lendas, emocións, percpecións, soños…

                     Lendas, emocións, percepcións, contos, soños…parecen e son lugar axeitado no cal tamén se manifeste a poesía. E así é. Hai poesía, hai lirismo nestes relatos de Iolanda Aldrei, unha poesía que, sen abusar da súa presencia, chega moi dentro; resulta imposíbel ler os relatos sen experimentar a necesidade de “ensoñación” que se produce tamén cando lemos poesía, unha epifanía moi semellante. E, á vez tampouco se pode esquecer a compoñente humanística nos relatos de Iolada Aldrei, nos  relatos na mesma concepción que os materializa.

                     Por certo, se alguén acha algunha similitude entre o que vimos de escribir e o mundo literario de Álvaro Cunqueiro, que saiba que non é casualidade, do cal nos congratulamos, e que saiba tamén que o escritor de Mondoñedo é unha das personaxes destes relatos.

ASDO.: Xosé M. Eyré