crítica de O TRADUTOR DE SOMBRAS, de Moncha Fuentes, en Xerais.

O SENTIDO DOS SENTIMENTOS

Título: O tradutor de sombras

Autora: Moncha Fuentes

Editorial: Xerais

Unha das cousas que máis cobizamos @s crític@s literarios é non ter que criticar nada negativo ( ou case nada) do libro que acabamos de ler. Isto é o que sucede coa segunda novela de Moncha Fuentes, que vén de editar Xerais e que será con toda seguranza, unha das novelas do ano. Non só deste verán, para o que achega unha lectura moi acaída, que non é moi extensa (174 páxinas) e se pode ler en sesións breves ao presentarse en 26 capítulos -non é esta a lectura que recomendamos, porén as lecturas estivais moitas veces non queda máis remedio que pausalas máis do que se quixera.

                Xa de inicio pide unha lectura o máis concentrada no tempo posíbel, se for nunha única sesión…moito mellor. Esa petición lectora chéganos desde a relación establecida entre un avó e un neto, onde se percibe tanto a sentimentalidade que espertan as cousas e aconteceres pasados como a que nas palabras do neto, que en conxunto transmiten unha forza vitalista que será ben complicado que non conmova a quen le. E ollo, non confundir a sentimentalidade do pasado con simple nostalxia, nin sequera saudade, pois a saudade acostuma a significar pouco ou nulo dinamismo e aquí sucede todo o contrario. O dinamismo do enredo vai moi enfiado nos sentimentos, iso que tantas veces calamos.

Se agora dicimos que o enredo novelístico consiste nun percurso polo nacionalismo galego, desde o ´36 case até hoxe, estaremos a piques de mencionar a grande achega que supón esta novela. Tod@s coñecemos, con máis ou menos fondura, o decorrer do nacionalismo nese período temporario. Porén, aquí aparécennos @s protagonistas cargados de sentimentalidade. Séxase ou non se sexa nacionalista, o que está claro é que tod@s temos sentimentos, tod@s sentimos, e na historia do nacionalismo resulta unha cara do prisma poucas veces atendida, desde logo nunca con tanta clareza e mimo como aquí. Xa só por iso, a novela de Moncha Fuentes merece ser salientada. Porén, non é este oportunismo o único factor a ter en conta, hai máis cousas.

Por exemplo, estamos diante dunha novela coral; non é que a galería de personaxes sexa moi grande, mais iso conleva que o discurso nos sexa contado desde varias voces. Evidentemente, a harmonización das diferentes voces para que non se rompa ese vitalismo humanitario inicial é un aspecto técnico moi a salientar. Na vida de calquera existen intres máis proclives á sentimentalidade que outros, mais Moncha Fuentes, alén da devandita harmonización compuxo un discurso onde nunca perdemos o eco dos sentimentos…ao longo dos “tempos” e aconteceres que conforman un enredo que se deslocaliza fundamentalmente desde Ourense a Vigo, mais tamén a Celanova ou a Portugal.

E non só iso, senón que, cousa pouco frecuente nos nosos días, a novela está primorosamente redactada. Inclusive hai ocasións en que mesmo se diría que poeticamente redactada, pois tal é o dominio do ritmo expositivo que así nos fai pensar, que así nos fai pensar e que nos leva na lectura como canto libertario en naina adulta para que nunca deixemos de ser nós, para que nunca deixemos de ser nós e as nosas sombras, esas sombras caladas que, como aquí, poden oficiar de fío condutor, esas sobras sempre existen e unhas traducen outras con comentario á marxe. Ás veces quedan no medio, entre avó e neto, como aquí que en conversa inician esta novela con pulo vital que pode por riba de infortunios.

Non pase tampouco desapercibida a lembranza e homenaxe ao doutor Cabaleiro Goás, figura cimeira na neuropsiquiatría moderna, cuxo traballo foi tan respectado e admirado en Portugal e no Brasil como silenciado na España Mesetaria polas súas opinións “politicamente incorrectas”.

ASDO.: Xosé M. Eyré

sobre o EUROPEAN WRITERS CLUB, a literatura galega e control da ficción

EUROPEAN WRITERS CLUB

a noticia continúa:  LOS TALENTOS DE LAS SERIES EUROPEAS DE ALTA GAMA DARÁN IMPULSO A LA NARRATIVA EUROPEA

Teñen a noticia aquí: https://www.oficinamediaespana.eu/noticias/item/3305-european-writers-club-los-talentos-de-las-series-europeas-de-alta-gama-daran-impulso-a-la-narrativa-europea?s=08

Antonte, venres, presentaba en Chantada, Poesía é flor de alto calibre, antoloxía da poesía de Xosé Lois García feita polo brasileiro Andityas Soares, da Universidade do Centro-Oeste (Paraná).

Xosé Lois é un escritor sempre combatente, loitador incansábel en prol da nación galega.

O Xosé Lois creou un camiño poético próprio, á marxe das modas imperantes (exceptuando os primeiros títulos relativos á poesia contestataria, poesia contra o franquismo).

Escribiu alguns dos títulos poéticos máis senlleiros da poesia galega posfranquista. Permítanme que só lles mencione un par deles, por sinal: Kalendas e O alefato.

Ben, agora pregunto. Quen na Galiza sabe e recoñece no seu valor a poesia de Xosé Lois García?

(Non desesperen, chegaremos ao rego)

Despois do dito e aínda sendo un poeta senlleiro, o Xosé Lois é quen de dicir os mestres que o impulsaron a escribir, e aí están Manuel María, Celso Emilio Ferreiro ou Uxío Novoneyra.

Ben, agora pregunto, cantas das autorías “de nova xeración” poden sinalar escritores ou escritoras galeg@s como mestras ou mestres impulsores ou impulsoras da súa actividade literaria?

Respondo: pouquísim@s!

Onte viña no Faro de Vigo a noticia de que Domingo Villar dará nome a Biblioteca Estatal viguesa, e, creo, Pedro Feijoo, oficiando: https://www.farodevigo.es/fotos/gran-vigo/2022/07/01/feria-libro-2022-vigo-inmortaliza-67896880.html?fbclid=IwAR3b4qY-2hWU2ttcK_rUWaMaJ0poXn8IMbDo1yYYI_l88Y2RxsB6REaza0c

Non é a primeira vez que denuncio a substitución da “novela negra” galega, incómoda cos poderes fácticos  establecidos. No hai máis que ler Á de mosca, de Aníbal Malvar. No seu lugar créase o relato da “novela negra viguesa”, con Feijoo e Villar como estandartes, que é unha novela negra que en nada incomoda os poderes de que falei. Teñen máis información na Inviable, número 28, páxinas 18 e 19:  https://www.flipsnack.com/revistainviable/revista-inviable-28.html

(Tamén existe ruptura da cadea xeracional na literatura, non só na lingua)

NON INCOMODAR, esa é a consigna, NON DISENTIR DO CAMIÑO-ESPECTÁCULO QUE MARCAN OS USA, SOBTRE TODO A TRAVÉS DA FICCIÓN MADE IN HOLLYWOOD

Xa ven que, a fin de contas, falando de ficción, para o que nos interesa, tato ten a audiovisual a nivel internacional, como o que sucede na literatura propia.

Teño comentado nas redes sociais que son afervoado seguidor da ficción europea, cando esta é propia e non un mal sucedáneo da Hollywood. Por sinal, na cinematografía rusa, cando menos na que máis transcende internacionalmente, esta resulta unha copia bastante evidente do thriller made in Hollywood, do thriller ou da narrativa de heroes-heroínas. Evidentemente existe outra cinematografía rusa diferente desta, que ben poden representar Sokurov ou Zvyagintsev, por sinal. E iso é o que non interesa.

Onte vin À bras ouvert comedia Phillip de Chauveron sobre o racismo e a integración social. Vina por segunda vez. Sendo comedia non faltan ocasións para rir. E tamén para pensar. Isto é o que non interesa. Ben, véndoa cheguei a pensar que a intelixencia comeza a ser privativa do cinema europeo (non só, tamén no asiático ou no suramericano non seguidistas hai exemplos) que non copia a Hollywood, será cousa de desenvolver con máis tempo.

Resulta curioso, e significativo como Fangar (Prisioneiras), serie islandesa de visión obrigada, foi tratada pola crítica española ( e seguramente non só a española ) con desprezo, entre outras cousas porque na prisión conviven as presas e as gardiás no  mesmo espazo, e tamén porque a prisión pouco se diferencia dun chalé ou casa unifamiliar e esta rodeada só por unha cerca de arame duns tres metros de altura, de xeito que as presas poden conversar coa xente de fóra. Esta situación deulle á crítica española para falar de “cárcere de mínima seguranza”. Ben, para que se necesita en Islandia un cárcere á europea, por sinal, rodeada de muros inexpugnábeis? En Islandia, son pouca xente. Resulta moi complicado fuxir e que alguén non te coñeza e, sabendo que estás no cárcere, non te denuncie. Para que se quere máis parafernalia, fuxir dun cárcere coma ese, en Islandia, é misión imposíbel. Mais aquí o que nos interesa é a visón que a crítica española espallou, interesadamente distorsionadora e mnusvalorizante. Porque tamén, tamén fai pensar.

Outro botón. Imos alá. Tamén existe unha ficción alemá, moi dependente ou copiadora dos estándares made in Hollywood. Polo menos no cinema. Mais falamos sobre todo de series televisivas. Aí Babylon Berlín non pode quedar esquecida. Primeiro porque é a meirande produción alemá no que series e cartos se refire, e iso en Hollywood sempre agrada. Mais, agás para tol@s coma min pasou bastante desapercibida para a maioría da xente, aínda contando cun nivel interpretativo excepcional, onde salienta a extraodinaria Liv Lisa Fries. Pasou bastante despercibida porque trata dun tema espiñento: o ascenso no nazismo. Tamén dá para moito pensar, obviamente, e iso non está ben (Por certo tamén ten unha música ben salientábel)

Botar unha ollada aos filmes e series que as operadoras privadas (Filmin, Prime, Netflix…) ofrecen, resulta moi clarificador no sentido do que vimos falando. Puro espectáculo, nula reflexión social, mensaxe (en conxunto e individualmente) absolutamente conservadora.

Pensemos agora na achega española. A casa de papel, por sinal. Ou en Hierro e Rapa, de Carlos Portela. Carlos Portela comezou publicando en Ólisbos, teñolle certo “fraquiño”, porque ademais el creou Matalobos, que segue sendo un referente na Galiza. Porén tanto Hierro como Rapa distínguense por presentar intrigas policiais en escenarios “exóticos”, mais os enredos resultan absolutamante convencionais, espectaculares mais convencionais. Iso é o que se pretende desde Hollywood, desde os USA, desde o (neo?)conservadurismo que nos atenaza. Panem et circensis. Non pensen, gocen do espectáculo. E cando digo Hollywood, USA, poden sospeitar que a CIA, as Axencias de Intelixencia, andan detrás, poden.

Ese é o obxectivo da European writers club, guionistas europeos de alta gama. Que se infravalorice todo o que non sexa puro espectáculo, por non ser de alta gama

Como para preocuparse e consideralo coa seriedade que merece.

Un chanzo máis na bobaxe que queren establecer como modelo privativo na ficción.

Un chanzo, significativo, no control da ficción. Non é o primeiro que Hollywood leva adiante. Disney, o modelo a seguir.

Menos mal que aínda nos queda Sundance, único lugar onde se pode ver algo diferente.

Asdo: Xosé M. Eyré

(Membro da Asociación Galega da Crítica)

crítica de SEN ALENTO, de Ramón Area, en Positivas.

EN TEMPO DE PANDEMIA

Título: Sen alento

Autor: Ramón Area

Editorial: Positivas

Van aparecendo discursos que  que se localizan temporariamente no tempo da pandemia Covid-19. E máis que virán, con seguranza, pois, tres anos despois segue sendo un andazo que aínda condiciona as nosas vidas e, iso, dificilmente pode ser esquecido. Neste caso toca unha ficción de Ramón Area, a terceira, que despois do éxito de Camiño Negro parece querer repetir fórmula. Volven as personaxes da garda civil Lucía e do sarxento Fernández, que ten un pasado pouco claro e sofre destino no interior como castigo. E se no anterior título figuraba a reconversión  no naval, Ramón Area segue atento ás circunstancias político-económicas que ocupan primeira plana na actualidade galega, neste caso é a invasión dos parques eólicos. Nesta altura do século XXI, tal atencioso feito segue sendo para noticiar, pois se facemos excepción de Carlos G. Reigosa e a súa triloxía negra (e algúns títulos, poucos, máis) non  é nin moito menos frecuente na nosa narrativa.

O discurso volve ser poliédrico. Se Lucía investiga o pasado de Fernández e se asegura de que o Camiño de Santiago está limpo de ameazas ao peregrinos, Fernández ten entre ollo e ollo os asaltos a anciáns que viven no rural, outro dato que fideliza a atención á actualidade por parte do autor. Mais iso non é todo. Tamén hai un home de negocios ao que lle recomendaron vir á Galiza por motivos de saúde, e un indio tlingit (Canadá) que lle fai compaña. E Lamela, o empresario responsábel dun parque eólico e que ten un pasado que precisamente non é nada honroso. A aínda un Santiago Apóstolo que reflexiona sobre o tempo da pandemia, entre outras cousas. E cada capítulo vai encabezado por un mes do almanaque republicano (que sucede ao gregoriano) e que convida á reflexión: todo puido ser doutra maneira.

E pouco máis lles vou contar do enredo deste novo romance. Só lles direi que, se no anterior título beireaba xéneros, neste caso xa lles dixen que repite fórmula. Porén, non se afonda moito, menos do agardado, nin na seguranza do  Camiño de Santiago nin nos asaltos a anciáns que viven no rural nin tampouco no escuro pasado do sarxento Fernández. É certo que, cando aparece Lucía aparece no enredo, este cobra meirande interse, mais non deixa de ser un ir choutando de faciana temática en faciana temática sen que, agás no caso dos eólicos, o romance deixe de parecer un ir tirando de fíos que por algunha casualidade pertencen á mesma madeixa, sen que exista unha verdadeira tensión narrativa.. Porén, isto é o de menos e inclusive podería pasar por un enredo do estilo do anterior, mesmo ten algunha solución policial imaxinativa no remate.

Mais xa digo que iso é o de menos, porque o que de verdade salienta é un uso lingüístico moi pouco afortunado. Se lingua a podemos considerar como espello do padrón emanado desde a RAG, unha padrón lingüístico plano que non está concebido para ser lingua literaria, iso é o mellor que podemos dicir dela. Porque os continuos erros no uso do pronome persoal átono (non só confusión entre p.p. de OD e p.p de OI, senón tamén confusión entre OI singular e plural) van acompañados dun léxico con moitas escollas erradas. Ás veces son solucións castelás que non veñen a conto e silencian as propias  do galego. Por sinal “enderezar” ou “palillo”, máis tamén “sendeiro” en lugar de “carreiro”, “aportar” co significado castelán e non co galego (chegar a porto), “branquear cartos” en lugar de “lavar cartos”, “testificación” en lugar de “testemuño (por moito que dicionario en liña da RAG o admita, como sucede con outras moitas palabras, como “aprazamento”), “toque de queda” en lugar de “toque de quedar”, “fisgar”, “cháchara”… Cando non se trata ultarcorreccións, como no caso de “trunfar” en lugar de “triunfar” e sen esquecer que as apalabras “casa” (no discurso) e “cama” (non está nel) sempre levan artigo, así que  “ir a casa” é un castelanismo por “ir á/para a casa”. Realmente unha mágoa, este uso lingüístico tan despreocupado dunha mínima corrección.

ASDO.: Xosé M. Eyré

(Membro da Asociación Galega da Crítica)

crítica de LINGUA VIAXEIRA, autorías varias, en Axóuxere.

A PONTE DA LINGUA

Título: A lingua viaxeira

Autorías Varias

Editorial: Axóuxere

O contraste dos  dous títulos, o destas palabras e o do libro, representa dúas maneiras de ver o mesmo fenómeno: escribir en galego desde distintos puntos do mundo, e, dentro diso, mesmo aprender e usar o galego por diferentes motivos. Non se trata de que ningún deles sexa mellor ou peor, senón de combinar as dúas visións no texto a seguir. Como xa adiviñarán, o volume reúne achegas literarias de autorías que viven lonxe de Galiza. De aí o título Lingua viaxeira, pois coas autorías viaxa a lingua nunha dupla dirección: marcha de Galiza cando as autorías teñen que marchar, mais cando escriben en galego, ese mesmo feito, retransporta outra vez á terra nativa: Galiza. Por iso mesmo eu concibo as achegas do libro como unha ponte, pois a ponte serve para poñer en contacto dúas xeografías ou realidades diferentes, e tanto se transita nunha dirección como na inversa.

O mapa autoral está composto por Erín Moure (Montreal), Míriam Sánchez Moreiras (Denver), Martin Veiga (Cork), Elías Portela (Reykjavik), Helena Salgueiro e María Alonso (Edimburgo), Eva Moreda (Glasgow), Xelís de Toro (Brigthon), Luz Piclel (Madrid), Xavier Queirpo (Bruxelas), Carlos Penela (Viena) e Moncho Iglesias Míguez (bangladesh). O resultado son discursos moi variados desde o punto de vista xenérico, e tamén desde o temático. Evidentemente un ten as súas preferencias, que obedecen a intereses particulares, mais tentarei deixar iso ben claro e dar unha idea dos demais. Evidentemente, tamén desde criterios técnicos tamén os discursos teñen calidades diferentes. Por sinal, hai un que me pareceu de pouca altura técnica, trátase dun relato (non chega a ser conto) exposto con moi pouca intensidade, entre reflexivo e narrativo, mais sen decidirse por ningunha das dúas posibilidades, e o resultado deixa unha lectura que non agacha as deficiencias. Non direi cal é, ni quen o escribiu.

Para comezar, Martín Veiga achéganos un interesante ensaio sobre os conceptos de fluxo e tránsito aplicados á literatura galega, concretamente ás obras de Antón Avilés de Taramancos, Xavier Queipo e Elvira Riveiro Tobío, tres autorías pertencentes a tres xeracións que o almanaque sitúa en tres momentos distintos. Particularmente, este ensaio de Martín Veiga lino xusto cando levo un tempo reflexionando sobre a fluencia na poesía, comecei a propósito da obra de Yara Nakahanda Monteiro, cuxa crítica se pode ler nesta mesma bitácora, e continúo explorando posibilidades poéticas. Despois chega Erín Moure, que reflexiona a cerca do galego como lingua aprehendida xa de adulta e mesmo deixa un poema que ten como protagonista un antepasado (del lle chegou o apelido Moure) que nos retrotrae á invasión francesa de comezos do século XIX.

Este convite de Axóxere tamén fixo reflexionar a Xavier Queipo sobre a lingua galega, unha lingua tamén aprendida contra a alfabetización en castelán e a comunicación familiar tamén en castelán. Unha lingua de instalación literaria, na cal procurar a beleza a través da palabra, mais que rematará tamén sendo unha axuda (se cadra para moit@s inagardada) no decurso da súa actividade profesional, vida profesional desenvolta entre moitas outras linguas. Paga moito a pena esta lectura, que tratei de sintetizar nestas liñas, sequera porque Queipo (e tamén Erín Moure) ofrecen unha visión da lingua galega ben diferente á da pailanada que teima en minusvalorizala.

Eva Moreda deixa un tamén ben interesante relato sobre a vida dunha universitaria en Egham (Surrey, cerca de Londres), que se pode ver como un exercicio de estilo, mais que  logra instalar a quen le nunha atmosfera (a da protagonista) moi particular e ben lograda. Despois Carlos Portela entremestura narración e poesía e Luz Pichel obséquianos un poema realmente precioso. Precioso, non  adoito empregar valorativos nas miñas críticas, mais este poema que aparece como forma novidosa e en realidade está actualizando a medieval técnica do leixaprén ao século XXI (pasando por Rosalía de Castro, con referencias a Safo e música brasileira), lendo e relendo non me deixa outra alternativa, pois tecnicamente é moito máis que interesante.

Helena Salgado tamén xoga tamén coa hibridación entre narrativa e poesía, sen nunca perder a dimensión espacial do texto na folla en branco e tamén utilizando salientados en negro. O seu texto, visto á luz do exposto por Martín Veiga, cobra un significado moi especial. E quero rematar con Xelís de Toro, un autor que na miña opinión gustaría ler con máis frecuencia e con “Windrush”, un relato de María Alonso que tamén paga moito a pena ler.

ASDO.: Xosé M. Eyré

(Membro da Asociación Galega da Crítica)

crítica de UNHA CERVEXA CHANG, de Manuel Portas, en Galaxia

CRÍTICA DE UNHA CERVEXA CHANG

Título: Unha cervexa Chang

Autor: Manuel Portas

Editorial: Galaxia

Velaquí a nova novela de Manuel Portas, esta vez incursionando con decisión no xénero detectivesco. Ben é certo que proceso detectivesco, na lectura, sobre todo na narrativa, sempre hai porque sempre hai algo, algunha cousa que esclarecer, sexa delictuosa ou non, mais sempre hai. Un repaso ás sete anteriores novelas de Manuel Portas demostra que proceso detectivesco sempre houbo nalgunha proporción. Porén, desta vez é o centro do enredo novelístico. Imos ver.

                O enredo preséntanos a un home de negocios que vai pasar as vacacións de Nadal a Tahilandia, a unha illa tahilandesa, como maneira de facer tempo e reflexionar a cerca dun ruinoso negocio que fixo e que ameaza con liquidar a empresa familiar. Como antiquario, caeu  na trapela de querer mercar unha peza única, e rematou sendo estafado. Mais, cando xa se prepara para regresar, presencia un feito perturbador. Unha muller que chegou á praia que el está contemplando e se meteu na auga para tomar baño, de súpeto deixa de vela e non a dá enxergado por ningures. Unha vez denunciada a desaparición, isto provocará que sexa retido pola policía tahilandesa e mesmo acusado de asasinato. Esta é situación de partida. Xa en Compostela, reorganiza o negocio familiar e comeza, motu propio, a investigar aquela desaparición, cos medios que ten e desde distancia. Ese é o miolo do enredo e eu non llelo vou contar. Mais si deirei que aquí temos un protagonista que é persoa que non gusta de socializar, un ser solitario de hábitos simples, case un anacoreta, e esa súa maneira de ser provocou a ruptura do  seu matrimonio porque a súa dona non se deu afeito a ese tipo de vida.

                Desde o punto de vista técnico, o primeiro en que repara quen le, é na habelencia do autor para describir a través dos ollos do protagonista aínda sendo un narrador en terceira persoa. Isto, na estratexia narrativa resultaralle moi útil ao autor, porque unha maneira de que quen le se identifique co protagonista, que sinta que o acompaña. A parte tahilandesa do enredo, con esa particularidade, vai operar para que, unha vez xa na Galiza, e tendo en conta a personalidade do protagonista, quen le estea habituado a acompañalo e é agora cando entra en xogo outro recurso narrativo imprescindíbel nesta novela. A dosificación da información. Unha vez que se comeza a tirar do fío, van ir aparecendo diferentes pistas, diferentes achados  que significan un avance na investigación mais  que non comprometen un remate  coas súas doses de sorpresa, onde se bota man do resumo, feito que confire á lectura dinamismo, á vez que pecha o círculo da investigación.

                Nesta altura a narrativa detectivesca ou pesquisadora xa conta cun elevadísimo número de detectives ou pesquisadores, de tal xeito que personalizar ou configurar unha nova personaxe deste tipo, antóllase ben complicado se se se quere que a personaxe fique individualizada entre todas as demais que xa existen. Porén, malia iso, continúan a aparecer sen xeito de conclusión porque, nesta narrativa de xénero, quen le fideliza a lectura máis polo proceso pesquisador que por quen investiga. Neste contexto, é de celebrar que Manuel Portas nos propoña unha personaxe que pesquisa ocasionalmente esta vez, que é unha persoa normal máis, socialmente pouco activo e tamén pouco empático; iso, para quen le, é moi  positivo pois dese xeito identifícase mellor coa personaxe protagonista, e inclusive sente un chisco de mágoa por ela debido ao seu carácter pouco empático que refuga a socialización e só se sente á vontade na soidade das súas rutinas.

                Outra novela máis de Manuel Portas a convidarnos para que reflexionemos sobre as impensadas situacións en que a vida pode poñernos, como na súa narrativa ven sendo habitual.

ASDO.: Xosé M. Eyré

(Membro da Asociación Galega da Crítica)

a propósito de MEMÓRIAS APARIÇÕES ARRITMIAS, de Yara Nakahanda Monteiro

DOVE NASCE LA POESIA

A propósito da MEMÓRIAS APARIÇÕES ARRITMIAS, ou como nace a poesía

Título: Memórias aparições arrítmias

Autora: Yara Nakahanda Monteiro

Editorial: Companhia das Letras ( Penguin Ramdom House)

O título. Cando  o libro na man, o primeiro a ser lido é o título. Tres palabras. Tres substantivos que puideran indicar tres capítulos, tres apartados. Mais non. As tres palabras substantivas informan de un fluír no proceso de pensamento. Primeiro é a memoria. A memorias, esa facultade humana que nos fai únicos no mundo este. Mais a memoria, mediante a cal podemos posuír o pasado en revisión ou revivir, non é un todo que se aparece monolítico, totémico, conxunto enteiro. A memoria son fragmentos vitais que se aparecen fraxilmente fragmentarios, en calquera momento, esixidos por visión que os espertan puntualmente, solitarios ou prendidos da man doutros. Aparições. Teñen un algo de fantasmas ao se manifestar, mais non o son. Hai nas aparicións un algo que sorprende, pois imaxes ou secuencias chegan inesperadamente, como pulsións efémeras que se resisten a desaparecer, a xa non ser; anacos de memoria que renacen en arritmia, inconstantes na liña temporaria, inconstantes no exercicio da vida, mais seguros, innegábeis, inevitábeis, certamente dos cales non nos podemos desfacer. Poren, este terceiro substantivo tamén anuncia un conxunto de poemas que, de tan breves, son aparicións,  memoriais manifestos no espazo leve e contundente, sen ritmo poético que non sexa o da súa manifestación brevísima.

Alén diso, as arritmias achegan un novo concepto, e un concepto importantísimo á hora de analizar formalmente este título, primeiro na faceta poética, de Yara Nakahanda Monteiro, que alzou como vencedora do prestixioso Premio Gloria de Sant´Anna ao mellor poemario en lingua portuguesa ou galega. Ese novo concepto é o da tensión. A arritmia, en medicina, asóciase con momentos onde existen picos de tensión elevada. Isto non indica que o poemario sexa irregular, con poemas moi bos e outros non tanto. Non. Como se verá, está relacionado coa forma en que a poesía nace na poeta, e a forma en que a poeta os materializa na escrita.

Porén, antes, porque é o primeiro efecto poético que quen le descobre aquí, temos que mencionar a discreta sonoridade constante. Explicámonos. Na poesía, como arte da beleza escrita en palabra, os enfeites formais, se son demasiado evidentes perden forza. Mais cando a súa administración é discreta e constante, convértense nun achado para quen le, un achado que, como unha música obsesiva, non abandona a mente. Exemplos: O cão selvagem lambe lágrimas em meus olhos febris (salientado meu), xa no segundo verso; curtos caracóis aventados, habita a floresta tropical, Despe a sua pele, …o melhor de mim eram.., minha Santa Senhora, …tempo antigo a maturar, surge o sol…, distante da deslealdade… Téñanse estes exemplos sequentes por sinal da musicalidade dos poemas de Yara, que transita de poema en poema de modo constante, inclusive mesmo cando as arritmias os fan aflorar de xeito sintético (Procurorevisor para corrigir os erros da minha vida./ Profissional idóneo e célere). Este conxunto de poemas, que invocan as arritmias e os sms, podían ter un deseño editorial mellorado se foran presentados un en cada páxina, porque deste xeito se respectarían as zonas de reflexión que deben seguir a cada poema, para evitar a lectura mecanizada que deglute texto tras texto sen deixar tempo ao vagar reflexivo. Porén, esa  lectura mecanizada evítase en certa maneira, só en certa maneira, xogando co espazo que ocupan os poemas mínimos na folla en branco.

Imos agora co punto central desta crónica libresca, que nos leva á grande pregunta, ao grande misterio: como nace a poesía en quen poeta? Historicamente falouse de inspiración para significar ese momento no cal quen escribe sente a necesidade de poñer en palabras pensamentos ou estados de ánimo. Nin eu, como crítico, nin ninguén pode sinalar eses instantes a menos que sexa adiviño (e non tería porque ser fiábel) ou teña información externa de primeira man, e aínda así… Con todo perseveramos, porfiamos na importancia que neste poemario ten este aspecto. Porque, independentemente de cando e como se produza o instante de inspiración (ás veces o mesmo texto contén indicacións), resulta inevitábel que quen poeta, quen escribe, realice un exercicio de introspección e rescate do seu  interior, dos seus adentros, aquilo que pretende comunicar respondendo ao estímulo inspirador. O proceso pode resolverse verbalmente de múltiples formas, antes xa indicamos a musicalidade, a sonoridade como un recurso que aquí se emprega. Mais cómpre engadir que nese proceso que vai desde a introspección, desde a ollada cara o adentro propio, á materialización dela en palabras poéticas prodúcese unha tensión (moitas veces, froito desa tensión, é a sensación de que as palabras son insuficientes para significar o que se quere dicir) que se verá incrementada na extropección (cando quen poeta, quen escribe, é consciente, ao ler o escrito, que creou unha realidade nova que tamén lle crea tensión). Aliás, a extropección, a ollada cara fóra, tamén se pode entender como orixe dos momentos (polo menos algúns) de inspiración, dos momentos en que sentiu a necesidade de escribir.

Esa tensión, no fondo nace dunha disidencia entre o de fóra e o de dentro, entre o que se ve, e o que se sente, entre o que se vive e o que se debería vivir. Esa tensión, ese desasosego.

Esa tensión, nos poemas, nótase tanto na contundencia verbal, na precisión á hora da escolla das palabras, que se fai con mimo de ourive, mais tamén con decisión cirúrxica, como no sentido e traballado sentido do ritmo, sempre ao servizo de procurar a expresividade mellor acaída. O cal conduce a que o poema sexa tido en conta como ocupante de espazo na folla en branco, en virtude do que adopta formas diversas, ás veces podémolas cualificar de experimentais -ben sabemos que a experimentación en poesía non é nada novo, mais sempre é algo a celebrar porque rompe a monotonía- e, ao lado lúdico intrínseco hai que valorizar que isto convida a quen le a considerar a lectura desde distintos ángulos, cousa que enriquece o texto e decodificación de maneira considerábel. Podería dicirse que por este camiño se chega ao poema mínimo das “arritmias” ou “sms”, porén a autora sabe ben que só son un método expresivo poético máis e retoma despois o poema convencionalmente entendido (convencionalmente? En poesía nada hai convencional, mais é unha forma de entendernos).

Nesta crónica libresca enfatizo moi dliberadamente a forma poética, pois o mérito de botar man dunha temática determinada (sorpresiva ou novidosa) acostuma ter un impacto no tempo moito menor e tamén menor esixencia á hora de escribir, de poetar. Porén, desde o punto de vista temático interesoume a defensa e reivindicación da muller, que sempre é unha muller que sofre maltrato vital, sexa quen sexa o culpábel desta situación, que pode variar, na ecuación sempre se mantén o mesmo resultado: a dor e desasosego que contaminan e tinxen a súa experiencia vital. Así foi a miña lectura, non quero máis explicitar para que ninguén lea condicionado. Porén, sería indisculpábel non dicir que esta tesnionada poesía orixínase na disidencia fronte á vida e as súas circunstancias, asumidas como muller e o que iso significa, tamén como consecuencia histórica e o que iso significa, e necesidade de autoafirmación nos mesmos parámetros antes expostos.

Para remate. Este é primeiro poemario de Yara Nakahanda Monteiro; para ser inaugural, a poeta demostra un domino, unha mestría que non acada calquera debutante. Desde este poemario  inaugural, agradamos con ansia novos títulos. Sendo meritoria vencedora do Premio Gloria de Sant´Anna, aínda que residente en Portugal, a súa voz poética, sempre comprometida dá voz ás novas xeracións da poesía angolana, que, se ben deica agora se vén falando de poesía decolonial, cómpre transcender esa denominación, evidentemente que é decolonial, mais hai que ir pensando nunha poesía do século XXI, evolucionada sen renunciar ás súas raíces e da que Yara é unha excelente representante.

(Poden atopalo, en versión kindle por 7, 99 euros)

ASDO.: Xosé M. Eyré

(Membro da Asociación Galega da Crítica)

crítica de OS SERES QUERIDOS, de Berta Dávila, en Xerais

SOBRE ISO QUE SOMOS E O QUE QUEREMOS SER

Título: Os seres queridos

Autora: Berta Dávila

Editorial: Xerais

Andará moit@ teóric@ da literatura, afeccionad@, preguntándose como cun enredo tan simple como é a maternidade e as relacións de afecto máis próximas, se pode escribir unha novela, unha boa novela, unha novela desas que se len con paixón porque entran dentro de quen le. Refírome a todas esas autorías que á hora de escribir procuran un enredo epatante, tanto polo seu contido como pola disposición en que é exposto. Pois ben, que lean a novela de Berta Dávila e quizá, quizá, conclúan que tanto o tipo de enredo, como a estrutura só son auxiliares á hora de escribir. E que o que máis importa, cando se escribe, é transmitir unha sentimentalidade que pode ser máis ou menos compartida, mais que sempre chega e inunda a mente de quen le. Desde que iso é conseguido, está de mais calquera outro enfeite narrativo, pois non deixa de ser supérfluo. Digo isto porque sei positivamente que hai autorías que así pensarán.

Para máis, cómpre engadir que a de Berta Dávila é o que se vén denominado unha novela valente. Primeiro por achegar un tema pouco frecuente, como é a meternidade, na lembranza aínda temos títulos de Inma López Silva (O libro da filla) ou de Henrique Alvarellos (Diario dun pai acabado de nacer) que nos lembran que tanto a maternidade como a paternidade non están ausentes do noso ideario literario. Digo estes dous por sinal, que, haber, hai máis. Porén, a maternidade, como ben se ve na novela de Berta, é vivida de maneira moi diferente xa non por diferentes persoas, senón que as reaccións perante distintos embarazos son diferentes nunha mesma persoa. Aliás, cómpre moita valentía para se enfrontar á conflitividade interior que supón a posibilidade da nacenza dunha filla ou dun fillo, pois a súa chegada modificará absolutamente o status vital adulto. Se seguimos a peripecia vital da protagonista de Os seres queridos, logo nos decataremos desa conflitividade, e acompañarémola mentres leamos porque, a fin de contas, poucas cousas, ou ningunha, máis importante que a chegada ou non dun novo ser á nosa vida. E repito o de “valente”, non é doado enfrontarse a esa conflitividade interior, entre outras cousas porque é unha conflitividade vital decisiva. E expoñela, aínda que sexa mediante intermediación dunha personaxe narrativa, require iso, moito valor.

Quizá, chegad@s aquí, haxa quen se vaia decatando de que a peculiaridade das novelas de Berta Dávila está xusto aí, ela escribe novelas que, partindo dun ideograma sentimental propio, son capaces de acompañar a quen le. Normalmente é ao revés. Quen le é quen acompaña a lectura, e isto tamén acontece aquí, mais acontece con tal intensidade, de tal forma, que cando lemos nos sentimos acompañad@s durante o proceso. Porque a habilidade narrativa ou escritural de Berta Dávila radica na súa capacidade para lograr que cando lemos ultrapasemos a curiosidade inicial que toda nova lectura esperta en nós e nos sintamos mergullados na sentimentalidade que percorre as páxinas da novela. A isto, vulgarmente vénselle chamando “saber chegar a quen le”, “saber interesar a quen le”, e o feito é que a autora santiaguesa o fai como só @s elixid@s son capaces de logralo. Escribindo con clareza e coa valentía de non refugar calquera aspecto temático por moi espiñento que poida ser. Tamén se lle chama “naturalidade expresiva”, mais, e a propósito disto, cómpre non confundir as cousas, xa reiterei o concepto de valentía e non está de mais seguir téndoo en conta, toda vez que non é sinxelo escribir así, enfrontándose á vida para comprendela (no que se poida) e comprenderse a si mesma (no que se poida, tamén.

Dito con outras palabras. Na literatura hai unha hiperpresenza de temáticas ou enredos tan epatantes como “artificiais” (pois son un artificio máis) e faltan autorías coa audacia de enfrontarse á problemática vital que realmente sente quen le, por iso a escrita de Berta Dávila resulta tan impagábel.

O título destas liñas, extracto da presentación editorial na contracapa,  resume moi ben o que vén sendo o fío condutor nesta nova novela, gañadora do Premio Xerais 2021, e reflicte a tensión que aniña en tod@s nós, pois sendo quen somos sempre creremos que poderiamos ser outr@s, mellores ou polo menos diferentes. A de Berta Dávila non é unha narrativa de “fuxida”, unha maneira de “escapar da realidade” senón todo o contrario, é unha narrativa de reencontro, e iso, quen le, percíbeo desde o inicio, o cal propicia que despois sexa tan difícil pausar a lectura.

ASDO.: Xosé M. Eyré

(Membro da Asociación Galega da Crítica)

crítica de AUSENTES, de Afonso Eiré

VALORIZANDO A EMIGRACIÓN

Título: Ausentes

Autor: Afonso Eiré

Editorial: Hércules de Ediciones

Na presentación en Chantada, dixo o editor que Afonso Eiré é un dos tres mellores escritores actuais en lingua galega. Ben, pois se o autor lle merece tan alta consideración, digo eu que tamén merecería unha mellor edición. Porque; papel, bon; tinta boa. Porén editar é algo máis que imprimir letras en papel branco, sobre todo se se trata de ficción. Calquera editor sabe que ir máis alá das 30 liñas por páxina é unha aventura moi perigosa, todo máis que non pase de arredor das 33 liñas, o resto é un abuso e desconsideración con quen le Como aquí pasa.. E non é un capricho. Sucede que desa maneira se condiciona o ritmo lector, facéndoo máis lento e cansando máis. E aínda por riba, ao enrodelar os capítulos ou apartados, pois o romance, sen narrador principal, é unha sucesión de testemuños da emigración escritos en primeira persoa…pois aínda peor. Como tales, capítulos ou apartados, deberían encabezar páxina. Non é capricho tampouco, é unha forma de que o discurso sexa dinámico (outra volta na mesma pedra) e á vez, que existan zonas de reflexión (as zonas en branco no remate de cada capítulo ou apartado) que desmecanicen a lectura e propicien unha lectura activa.

O tema do romance, é a emigración. Polo menos de momento, Afonso escribiu o romance que máis e mellor trata este tema. Outra cousa é que alguén pretenda escribir “ o romance definitivo” sobre a emigración galega, porque esta vén de tan antigo e é tan complexa, que moi dificilmente cabería todo nun único romance, seguramente habería que acudir a unha saga ou conxunto de romances. E iso que neste título de Afonso Eiré, todo son voces de xente emigrada, a Europa ou a América. Son as personaxes que, xuntadas con motivo dun casamento, van dando voz á dramática experiencia vital de ter que emigrar, e aínda en moi malas condicións. Porén, malia seren moitas as voces, a diversidade real do fenómeno migratorio galego é tan inmensa que, quen lea, botará de menos algunha, como pode ser da emigarción aos USA ou Francia, ou afondar noutras xa tratadas, como poden ser a Arxentina, Uruguai ou Cuba. Dito sexa por sinal. Maruxa, Carlos, Moncho, Benito, Amancio, Dosinda, Xilberte, Xanerosa, Enrique, Pepiño, Tina, Rexina, Evanxeliña, Lita, Dores, Xesús, Luísa, e Antón conforman esa galería de personaxes, esa galería de voces que nos transmiten unha visión ampla da emigración galega, a máis ampla que teñamos visto.

Esa é a estrutura. A estratexia narrativa combina realismo veraz con realismo ficcionado e tamén espírito de denuncia. Si, espírito de denuncia porque, como se di no propio romance, a emigración nunca é como nola contan @s emigrantes, nin tampouco é consecuencia do “carácter aventureiro” d@s galeg@s, senón unha situación social provocada pola desatención do goberno estatal, e aproveitada por ese mesmo goberno para encher os petos non d@s galeg@s senón doutras zonas do Estado. Unha das personaxes representa a pequena banca local, e deixa ben claros os manexos do Goberno Estatal para que o fluxo de cartos de emigración galega non quedara na Galiza precisamente. Ao que hai que sumar a denuncia tamén dos abusos cometidos nos Seminarios. E, por suposto, a dureza das condicións de vida d@s emigrantes, por exemplo, en Suíza, deixando ben claro que nunca se pretendeu asimilar ou sequera ser comprensiv@s con estas experiencias en terra estraña, senón utilizar a esta xente da maneira máis proveitosa para as comunidades receptoras e sen observar ningún tipo de comprensión ou miramento c@s emigrad@s. Hoxe dísenos, por activa e por pasiva, que debemos ser comprensivos coa migración que vén acá en procura de mellora, pois a fin de contas nós, @s galeg@s, tamén tivemos, e temos, que marchar emigrad@s. Ben, pois que lean este romance de Afonso Eiré e vexan as condicións en que fomos tratad@s. Dígoo así, con plural inclusivo, porque a min tamén me tocou ser migrante e tamén podo falar por experiencia.

Si, por experiencia: Como cando viñan nas vacacións os “madrileños”. Era curioso comprobar como aquí ninguén lles tusía á hora de pagar, ou de encher de billetes os petos dos fillos para ir á festa, se mesmo os pais lles deixaban os coches! Era curioso porque, en Madrid, cando ía visitalos ( a pedido dos meus pais) nin os deixaban saír dar un paseo e nin cartos lles daban para convidar a unha cervexa. Sempre había algo que o impedía. A menos que eu dixeras que convidaba eu, entón si, as portas abertas.

Como se dixo antes, a emigración nunca é como a contan @s emigrantes.

Cando se trata dun novo libro de Afonso Eiré, é constante e costume loar a vizosa lingua que emprega, tan vizosa que, con só ler unha páxina, xa o autor fica absolutamente identificado e sen erro. E, desta vez, non vai ser menos. Iso si, tamén hai que falar da onomástica “híbrida” (Benito) e superrealista e dalgunhas solucións como mínimo cuestionábeis: caso de “Prazuela” (o sufixo -ela existe, non é habitual mais existe, mais tende a xuntarse a palabra patrimoniais), “querencia”, “escuadra” ou algunha confusión entre “lla” e “llela”.

Tamén como é habitual nas súas ficcións realistas combinadas con realismo ficcionado, Castro Candaz (léase “Candás”) é o escenario preferente do enredo, trasunto de Chantada. Tan trasunto que os dous topónimos aparecen na mesma páxina.

Do resto, velaquí un romance emocionalmente moi intenso, que fará agromar lembranzas ( e non só anecdóticas, tamén as hai ben dramáticas) en quen o lea. E, como se di no romance, non é certo que non poidamos cambiar o pasado, pois si poderemos cando sexa posíbel contar toda a verdade e non só ficar coa “visión” intereseira que se nos quere transmitir. Na reprodución das condicións de vida d@s emigrantes, é onde, a meu xuízo, salienta este novo título de Afonso Eiré.

ASDO.: Xosé M. Eyré

(Membro da Asociación Galega da Crítica)

crítica de AQUÍ COMEZA O MAR, de Blanca Riestra, en Galaxia.

CRÓNICA CRÍTICA DUNHA LECTURA

Título: Aquí comeza o mar

Autora: Blanca Riestra

Editorial: Galaxia.

Perdón, igual minto algo, en realidade é a crónica de dúas lecturas. A primeira deixoume tan mala impresión que me vin na de facer unha segunda, que a confirmara ou que me achegara cousas novas que non vira antes. Porén ratificouse a primeira, así que, en realidade, falamos da lectura dun único texto que ratifica no crítico as conclusión a que chegou na primeira lectura. Imos alá.

O enredo comeza presentando unha adolescente, coruñesa, filla de papá (hoxe daríaselle outro apelativo), nun discurso que presenta certos acenos cara á literatura galega e que ten pinta de ser o exercicio memorialista dunha burguesa castelanfalante. Ben, este tipo de enredo da filla de papá, non é a primeira vez que o leo, que sexa castelanfalante engádelle un plus e ese achegamento á literatura (cultura galega) que pode resultar de interese. Temos, así, unha moza un tanto rebelde ( que non o é a eses anos!), que é seareira do local de Nikopol (personaxe típico da hostalaría coruñesa, cerca de dez anos máis vello que a protagonista. Mágoa que non lembrase a triloxía de Enki Bilal, claro que en castelán non se puido ler até 2018), e pasea os ambientes propios da burguesía coruñenta (que diría Xurxo Souto, quen tamén aparecerá como personaxe da novela), que narra episodios ou peripecias protagonizados por Amancio Otega, Paco Vázquez ou Laureano Oubiña. Unha triloxía interesante, non cabe dúbida. Tamén conta os amores dramáticos de Lois Pereiro, o que sucede é que non lle atopo funcionalidade dentro do enredo, puidera ser anuncio do destino dramático da protagonista mais para iso non é imprescindíbel, desde cedo xa se distingue esa tonalidade temática no discurso. Funciona mellor como verniz “galeguizador” do discurso. Porque esa é outra. No texto tamén aparecen outras personaxes como Cunqueiro, Vidal Bolaño, Wenceslao Fdez. Flórez, e tamén se conta o “bautizo literario “ de Antón Avilés de Taramancos. Aquí paro, releo. En substancia parece o mesmo que me contou Manuel María, mediados os ´90, mais non o é. Primeiro omítese a presenza de Manuel María, e en segundo lugar o bautizo, oficiante Novoneyra, foi como “Antón Avilés de Taramancos” e non só “Avilés de Taramancos”. Entón, e non só por isto, decátome de que as peripecias de Amancio Ortega, Paco Vázquez ou Luareano Oubiña nárranse, as que teñen que ver co “verniz galego” só se citan (agás o de Lois Pereiro).

Un chisco máis adiante haí outras cousas que me prenden a luz vermella. “…os nacionalistas chorando porque Castelao non podía regresar a unha Galiza que non estivese liberada”. Esta forma despectiva de referirse aos nacionalistas, oféndeme, unha reivindicación, unha loita, só “en certas mentes” é unha chorada. Mais sigamos, isto é literatura, ficción. Claro que, pouco máis adiante, unhas liñas, lese:” Así ocorría entre os adolescentes castelanfalantes, que desexabamos con ansia ser emendados e que os nosos pais fosen reprimidos, quizais reducidos coma os chineses nas nosas propias aldeas da montaña, no Caurel ou na Fonsagrada”. As cousas non casan, desexan ser liberad@s por unha panda de choromicas? Non ten xeito. Parece como o xuízo da protagonista, que conta a adolescencia desde a perspectiva adulta, superpuxese os seus argumentos sobre os da adolescente, sen decatarse de que se contradicían. As lembranzas é o que teñen, veñen e van, configúranse e reconfigúranse, coma fantasmas a habitar a mente de quen as escribe, mais quen as escribe ten a obriga de prestar máis atención a posíbeis contradicións.

Non levo moito lido. Literariamente non atopo máis de consideración que o antes mentado. As lembranzas veñen e van como fantasmas. Nada novo baixo o sol. Confúndense, “ficionalízanse”, na mente memorialista, onde acoden as bandas sonoras de Julio Iglesias, Rafaella Carrá, os Viúda Gómez, os Historiaglama  rabudoband (finais dos ´90) “ de ironía ultrafascista”…Sigamos, isto é literatura. Finalizamos a primeira parte, das cinco en que se divide o texto. Porén, na nosa lectura só contemplamos dúas e estamos na primeira. Entón aparece o “profundo norte”, e o “telón de grelos”, apelativos que denotan afastamento, incomprensión, o mesmo que cando se fala da “Galiza profunda”. Xa estamos no ´88, xa non é tan adolescente. “tras o telón de grelos, os cohes corrían coas xanelas abertas, e eran máis pequenos, as xanelas baixábanse con manivelas, os homes eran baixiños, todos levaban ombreiras e patillas ou, a falta diso, tupé e buguis…” Cadra que o crítico viviu esa Coruña (máis adiante chamaralle “Coru”, expresión típica de castelanfalantes “cursis”), e as miñas lembranzas non concordan co que aquí leo. Sigamos. É literatura. Ficción. Todo é posíbel. “Dise moito que os galegos son seres sentimentais e folclóricos, porque convén” Si? Quen o di? Porque o di? Para que o dí.  “En verdade, o galego non é melancólico, senón nihilista, non é sentimental senón soberbio” Uff, outra volta confundindo as cousas…poden aparecer “nihilista” e “soberbio” na mesma oración? Non quero facer sangue, mais o do nihilismo é unha interpretación que non me parece nada acertada, ás veces os eufemismos valen para algo.. Despois mentarse a Bolaño, a propósito de que “os detalles salvan” Ufff, pois xa levamos vistos uns cantos “detalles”, pormenores, que, precisamente, condenan máis que salvan.

Aquí tamén me chaman a atención “os tugurios góticos”, Non será un chisco cedo para a estética gótica?

Miguel Anxo Fernán-Vello, Xurxo Souto, Luísa VIllalta…outros nomes que aparecen no discurso, autores de O Facho, de De Amor e Desamor…tampouco vou pretender exhaustividade.

E xa estamos na metade da novela, mais ou menos. “Sempre somos o que eramos, nunca habemos de ser nada distinto do que fomos” A sentenza. No medio do discurso. Incursión da mente adulta que memorializa. Non parece o lugar máis axeitado. Ou si, se se entende como afán de loita por transformarse, como lle pasaba á adolescente, que tampouco foi tanta loita nin no discurso se plasma como tal.

Temos um novo escenario, Compostela, que non se afana moito en describrir os seus ambientes, e iso si que daba para unha boa novela, de feito xa deu nos anos ´70. Anxo Rei Ballesteros. Certos “detalles”, certos pormenores levan a que me fixe na língua. Os “Charlines”, “emperrado”, “que che vai devorando”, “hache matar” , “se eu non che penso”, “contémplache”, “rocas”, “joder” (antes empregara “follar”), “mar alborotado, “pullas”, “bueno”…non quero ser exhaustivo, agora tampouco. Simplemente reflectir unha língua certamente pobre, sobre todo na fraseoloxía (moitas veces calco do castelán).

Nesta altura xa está ben claro que a narradora é un trasunto da autora. Quizá puidera entenderse esta novela á luz da autoficción, tan na moda. Se fora así… mais é o exercício memorialista o que se impón, onde, alén dos fantasmas da memoria, pouco mais hai que contar.

Cada vez vaime intersando menos.”…todas as túas experiencias son de clase, de xénero, rexionais, mesmo” Rexionais? Os pormenores. “Vives nun delírio pequenoburgués…”. Queda ben. Delirio, casa ben cos fantasmas da memoria, que van e veñen e se transfiguran, se é o caso. O delírio sempre tem algo de mise em abyme. A narradora parece que trata de evitalo cunha estrutura temporaria progresiva, mais non dá. A escrita como delírio tampouco é nada novo, mais sempre me interessou polo que o delírio ten de veracidade dentro da ficción, como forma de ficcionar a realidade. Pásame isto desde que lin as “Memorias de Tains” de Mourullo….Tamén vaia comparanza referencial lle fun poñer, nada menos que as “Memorias de Tains”. Ufff, sigamos.

“O que un escribe é rito escenificado fronte ao nada”. Aí discrepo, fondamente. Os pormenores, a escrita sempre debe ser reto, debe nacer como reto expresivo; o rito, ou “ritual”, é inmobilista, non permite anovamentos expresivos.

Ben, é bo  momento para ir reflexionando sobre o lido, achégase o remate. A verdade é que o texto está ben redactado, tamén é o mínimo que se lle debe esixir a calquera narradora ou narrador. Algunhas pingas poéticas, nin demasiadas nin excesivamente líricas. Pouco traballo estrutural, ou ineficaz, cada páxina que se le, segundo se avanza na lectura, está mais claro que a narradora é um trasunto da escritora, quedaría mellor se se tratase de autoficción, como exercício memorialista semella un querer e non querer, que, a verdade, non lle acho excesivo interesse. Precisamente cando máis me interessa é cando a narradora se decata da súa condición de muller maltratada, de muller que fracasou nas súas relacións co outro sexo (tan presentes desde o inicio), asúmeo e desde aí traza propósito de seguir para adiante, era boa ocasión para non dilatar moito remate, deixar que quen le imaxine o seu futuro. Non é caso, as reflexións que seguen apagan esa posibilidade, sigamos coa reflexión sobre o lido. Unha lingua bastante pobre, con fraseoloxía calcada do castelán…Algúns cultismos… “O único límite é a linguxe. A linguaxe é o que fai que as cousas merezan ser contadas, ou poidan contarse, niso consite a literatura”. Como maneira de quedar ben, vale, mais non o leva á práctica. Foguetes de artificio. Verniz.

Ben, chegados aqui, compre sinalar que nun discurso literário, sobre todo se é  memorialista, tanto hai que ter em conta as cousas que se din como as que se calan. E aqui chama a tención que esa pequeno-burguesa, filla de papá que pretende coquetear coa cultura autóctona, son bastantes as cousas das que non se decata ou ás cales non dá importância. Pensemos no fenómeno Fuxan os Ventos e  a música folk, pensemos na posterior “movida”, pensemos na posterior “Xeración Xabarín” ( a narradora está próxima a pertencer a ela), pensemos no rock “bravú”, pensemos na chegada á Coruña de Manuel María, pensemos no impacto que tiveron autores como Darío X. Cabana, como Manuel Rivas, Suso de Toro…E poderíamos seguir. Non é raro que nada diso asome no discurso, se é que ese interesse no autóctono é real?

En troques, o que si aparece son os “quinquis”, un fenómeno social asociado á cultura castelá, de primeiros dos `80. Hai máis de cincuenta anos que son lector en galego, é a primeira vez que, que eu teña memoria, que os leo. Tratando de trasladar cousas da cultura castelá á galega? Pois claro.

Ben, agora hai que dicilo, a autora, Blanca Riestra, polo que eu sei, é sobriña de Camilo José Cela. Así enténdense mellor  certas cousas. Non só  o que esquece, senón tamén o coñecemento que ten dos “negros” que usaba o seu tío e a maneira que tiña de usalos…

Porén, o peor, xa non é um discurso novelístico deficitario. O peor vén despois. Nos agradecementos. Que as veces poden indicar as fontes de que se nutriu a autoria. Alberto Ramos, Bernardo Villanueva, Diana Atkinson, Estíbaliz Espinosa, Gelitos Fernández Castro, Isa Risco, Javier Becerra, Javier Nikopol, Jorge Viuda, José Manuel Sande, Juan de la Colina, María Cabrera, Miguel Anxo Fernán-Vello, Pedro Esperón, Pedro Granell, Ángeles Huertas, Vari Caramés, Xosé Manuel Pereiro e Xurxo Souto, Marta Álvarez, Raquel Veira e Yolanda Castaño..

“Nunca tiven vocación de exhaustividade e menos de exactitude” Tarde piaches! Se iso se dixera no inicio, estaríamos avisados, mais deixou que leramos sen esse aviso, por algo será! Seguimos lendo. “Parto do principio de que todo o escrito se converte en ficción (pois non, non todo escrito é ficción, calquera o sabe) e só debe responder ante o Alto tribunal do feito literário (ironia?, polo que me toca, se algo me atinxe, non o considero “capatatio benevolentiae”, senón máis bem todo o contrario), moito mais duro que calquera outro organismo secular. Que o deus do imponderable nos protexa ( e falta lle fará, digo eu).

Boa lectura”

Remata desexando boa lectura a quen xa leu!!!??? Entenderíase se figurasse no inicio. Tal onde está posto, ten unha clara intención de influír no xuizo que quen leu xa esta en condicións de estabelecer. A isso chámolle soberbia, xa non ironia desenfocada ou fora de lugar. Pura soberbia. A autora era ben consciente do que fixo  e para que o fixo.

Em fin, déronlle o Blanco-Amor 2021. Non é de meu xulgar o traballo dos xurados. Mais, e non o digo só por esta novela, hai veces que os premios se deberían deixar desertos.

Agardemos mellores traballos da autora

ASDO.: Xosé M. Eyré

(Membro da Asociación Galega da Crítica)  

crítica de OS SOÑOS DE MIGUEL, de Manuel Iglesias Turnes, en Xerais.

O MOTOR DO MUNDO

Título: Os soños de Miguel

Autor: Miguel Iglesias Turnes

Editorial: Xerais

Nada, ningunha mellora se conseguiría sen eles, sen os soños. Eles son o verdadeiro motor do mundo. As melloras nas condicións de vida humanas, prodúcense porque alguén soñou que iso se podería conseguir e dese soño tomou a forza suficiente para loitar pola súa realización. Digo “as melloras nas condicións de vida humanas” e non estou seguro, máis ben teño moitas dúbidas, de que a desbocada tecnoloxía traia sempre unha mellor vida para xente. E aínda digo máis, non todos os soños son positivos socialmente, tamén as ideoloxías reaccionarias, involucionistas nacen ou poden nacer de soños. Mais iso vén reafirmar a tese inicial, o motor do mundo, nun sentido ou no outro, ten a súa raíz nos soños.

E, para mostra, ben serve este novo romance de Miguel Iglesias Turnes, como os anteriores, o enredo desenvólvese na paisaxe rural do lugar de Cabanas e arredores, sendo un fiel transmisor de como foi (As rapazas de Xan e esta Os soños de Miguel) ou como é (Que non te aten) a vida no rural galego. O autor que sempre se significou á hora de tratar de conseguir melloras para a vida e o traballo no campo, e pola súa sede de cultura, escribe ficcións sobre o que coñece ben ou moi ben. Realistas, moi realistas, mais ficcións. Isto quere dicir que quen le, se viviu parte da súa vida no rural, ou se segue pulando por darlle vida, axiña vai empatizar cos enredos de Miguel Iglesias Turnes. E tamén que @s urbanitas que nada saben dela aquí teñen unha fonte de coñecemento fiábel, ademais de entretida.

Porque, o primeiro aspecto a salientar, é que o autor nado en Cabanas, sempre consegue imprimir nos seus enredos a dose xusta de emotividade para que as follas non se nos caian das mans. E faino dunha maneira tremendamente natural, esa emotividade nace tanto da configuración verosimilista das personaxes, como das relacións que se establecen entre elas e, neste caso concreto especialmente, das ansias de mollora vitais que as personaxes perseguen. Non necesita máis para que quen le se sinta acompañante das peripecias que as personaxes sofren. Tamén é certo que este romance conta cun antagonista, o “padriño”, que representa o involucionismo, franquista até a médula, o seu é mandar e ser obedecido, non é capaz de imaxinar a vida doutro xeito, non consente que ninguén “pase” por riba del á hora de tomar decisións. No lado oposto están os netos, sobre todo Miguel, que si aspira(n) a mellorar a súa calidade vida introducindo melloras mecánicas e tamén unha diferente concepción da economía rural, abandonando o tradicional autoconsumo.

Hai que dicir que o enredo nos sitúa temporariamente a finais dos anos 60 do pasado século e principio dos 70, moi concretamente no lugar de Cabanas, e hai que dicilo porque noutras partes da Galiza aínda tardarían décadas en lograr unha concentración parcelaria, por sinal. Mais o importante é o conflito, xa non só o de que Miguel se libere da tiranía do “padriño”, senón outros que van aparecendo no discurso. Como o d@s que desertan do arado e rexeitan a vida na aldea, en favor da cidade, porque a consideran un “atraso”, que xa na cidade (Compostela) non teñen que lidar co bulleiro ou coas vacas. Unha moza de Miguel personifica moi ben esta opción, que quen le xa vai enxergando tanto pola liguaxe que utiliza como polo medo ás vacas.

Se a personaxe do “padriño” está moi ben configurada, deixando entrever que se xa arruinou a vida do pai, e polo tanto xenro seu, quen le terá presente a ver se os netos non se dan desfeito do seu xugo e correrán a mesma sorte do seu proxenitor. Hai quen para esa liberación escolleu o camiño da emigración, e tamén, Miguel, quen, con astucia e perseveranza, loita por un mundo diferente e mellor, por unha vida máis digna para quen ama vivir no campo e do campo. No campo, na aldea, ese microcosmos, que se se mira ben,e comparado coa cidade, resulta un macrocosmos onde a vida ten outro sentido. Vivir nun medio natural, en contacto coa natureza, ofrece unha calidade vida evidentemente superior á cidadá. O bulleiro será bulleiro e luxará roupas e calzados, mais na cidade os autos móllante de arriba abaixo ao pasar por unha fochanca e ninguén para a ver que che pasou. Na aldea, no campo, a vida ofrece,por sinal, labores colaborativos que non se dan na cidade e redundan nun humanitarismo moi superior. Alén deses labores colaborativos ( a sega, a malla etc..) Miguel Iglesias Turnes tamén retrata unha sociedade onde a xente se axuda solidariamente cando a ocasión o precisa.

Mais deica agora centrámonos moito en Miguel, personaxe central, porén hai outras personaxes tamén moi significativas. Por sinal, o seu irmán Pepe, que escollerá unha vida diferente ao curato deseñado polo “padriño”, e que tamén representa esa xeración de xente nova que se opón ao franquismo desde un galeguismo cada vez máis convencido, que desafía a moral da época desde cousas tan simples como o modo de vestir, a imaxe pública. Outro aspecto a ter moi en conta é a situación da muller, que non só as hai que desertan do arado, tamén as hai que colaboran co “estado de cousas” franquista. Porén, máis que todo iso, importan as que con moita habilidade e astucia, fan ver que desfán coa súa, en principio, pasividade, mentres resultan aliadas moi valiosas para quen quere transformar “ o mundo”.

Para rematar, se a anterior entrega de Manuel Iglesis Turnes adoecía dunha corrección final máis rigorosa, agpra temos que dicir que nes aspecto se mellorou, áinda qur non de todo, por sinal: non é tan difícil porlle til a Ánxela, ou unificar criterio á hora de escribir, ou é Suvila (como cremos que debeser) ou Subila, como paraece máis adiante. Alén diso, o recurso ao castelán para marcar a diglosia está demais, e provoca un hiperrrealismo que literariamente non ten valor ningún.

En definitiva, velaquí temos un romance que asenta sobre unha galería de personaxes moi coidada, contada sen artificiosidade, con naturalidade e “polo rego”, que logra emocionar e conmocionar a quen le.

ASDO: Xosé M. Eyré

(Membro da Asociación Galega da Crítica)