unha lectura de ROMPE (Manuel López Rodríguez)

Título: Rompe  

Autor: Manuel López Rodríguez

Editorial: Urutau

Desde hai anos, e eu duría que é unha retrospectiva ampliábel bestantemente, paiara sobre a literatura galega en conxunto, mais sobre todo sobre a poesía, algo parecido ao que eu teño denominado “soidade do heroe sen guerra/loita”. Especialmente é visíbel na poesía, e especialmente este ano, no que xa lemos A guerra era contra nós (Xerais) onde aobservamos algo asimilábel ao que vimos de dicir, e tamén imos escribir. Este tipo de “soidade” é a propia dunha conciencia socialmente preocupada e que non atopa nesa sociedade canles que lle permitan expresar e vivir de forma produtiva as súas angueiras conducentes a unha sociedade diferente, máis xusta, que, se falamos da sociedade galega, inclúe a “cuestión da lingua” e tamén o problema político derivado de sermos unha periférica colonia desprovista do poder de decidir por ela mesma o seu futuro e presente (a actualidade política, na cal o presidente da Xunta delega en Madrid a loita conta a covid-19, teima en ofrecernos acaído exemplo).

                     Ben, esta “soidade” caracteriza, na nosa opinión, un novo tipo de existencialismo. As preguntas típicas, “quen son eu?, “que fago aquí?, “para que serve a miña vida”, “cara a aonde vai o meu futuro”, expresadas como foron en primeira persoa deben entenderse nun “nós” inclusivo que apunta á sociedade (galega) en xeral, e mesmo a un deterninado tipo de persoas que comparten unha ideoloxía social común ou ideoloxías asimilábeis. Son as preguntas típicas do existencialismo do século XX, porén o existencialismo como preocupación literaria non se esgota recorrendo aos títulos típicos (tamén) dun Camus, por exemplo; e é unha angueira que se vén ollando intemporalmente na poesía (porque a poesía, tantas veces, nace desas mesmas preguntas) e, de querermos un exemplo evidente velaí está Shakespeare co seu “to be, or no to be”. Falamos de existencialismo e é inxusto se non mentamos ao seu carón o humanismo, porque hai unha compoñente humanística moi clara nesas angueiras. Existe unha preocupación individual, si, evidentemente, e vese na voz poética, mais tamén é unha preocupación que abrangue a sociedade, porque a voz poética só é unha parte e esa parte entende e sabe que a súa loita ou preocupación non se esgota na individualidade porque morrería axiña, ten que atinxir a sociedade enteira (ou polo menos unha parte significativa) para que esa loita sexa realmente produtiva.

                     Nestas, non é de estrañar que Manuel López Rodríguez comece este seu novo poemario, Rompe, recuperando a verticalidade, e con ela a capacidade para observar de redor. Nin que contemple destrución, ou desoloación (termo moi importante que despois aparecerá), e silencio, e bote en falta a “necesidade do ti”, de alguén que acompañe, mesmo desde o amor. Porén o mundo en ruínas, segue aí, coa conseguinte quebra dos soños (outro concepto de extrema importancia) que produce unha melancólica ansiedade, ao contemplar unha paisaxe de “terra seca”, de “voz roubada”, de “asfalto sepultando as flores” e xeriátrico como espectativa, esa é a realidade. Ese é o silencio. Ese tamén é o futuro, o óxido, que esixe un “cambio de derrota”, “non imos escribir sempre do mesmo xeito (despois tratarei o tema formal)”. Escribir como resistencia, como arma (tamén moi importante), fronte á erosión que sufrimos como colectividade ( o tempo destrúe todo, e non só fisicamente, materialmente) e á erosión que precisamos como alicerce dun futuro alternativo  a esa “selva” na que vivimos (concepto que hai que entender ao carón do mundo en ruínas, da soidade, da terra seca, do asfalto asasino). Neste contexto, a simple presencia do “ti”, como reforzo, mesmo como camaradaxe alén da pel con pel, pode non ser suficiente e que a voz poética continúe a sentir inseguranza, desolación, frustración, contra as que hai que loitar e que se sente como un mundo “que xa  non nos pertence”, non que non se quere sentir incluída , é necearia unha revolución, mais esta nunca é produtiva se é individual, porque sobre o acadado vén a auga do mar ( é un poemario tamén bastante mariñeiro) e dilúe todo, deixando as feridas, as feridas e o delirio ( outros dous conceptos moi importantes). Por iso tampouco é de estrañar que esta primeira parte remate cun poema acusatorio.

                     Esta foi a primeira parte, e máis extensa e diría que máis importante, das catro do poemario, que continúa cunha segunda na que retorna “o concreto desacougante”, a insatisfacción…e, visto o visto, a imperiosa necesidade de loitar, mesmo indo contracorrente  entre toda a desolación que nos rodea. Só hai nesta parte, dous poemas, e o segundo recolle a “cuestión da lingua”, que non deixa de ser unha problemática  importantísma, xa non só desde o eido político ou social senón tamén da lingua como conformadora dunha forma de pensar.

                     A terceira parte comeza con alusións á vellez (o futuro, o pasado?) e á mocidade, a camaradaxe e mesmo o amor, mais sempre desde o precipicio do cotián. Si, pódese sentir pracer, e compartilo, mais a desolación continuará aí fóra, rodeándonos, afogándonos. De aí a dolor do desprezo polos que viven a vida inútil, esa unanimidade que só pensa no individualismo e na satisfacción inmedita e consumista. É moi difícil, é imposíbel non sentir, outra volta, a soidade, a frustración, a tristura (non perdan a alusión ao “lugar do incenso”), que nin a lembranza “das palabras esquecidas” salva, de xeito que a voz poética remata por se considerar como un labirinto, é máis, engadimos nós, como a cegeuria dun labirinto. Nestas, tampouco é de estrañar que o poemario conclúa, na cuarta parte, con alusións a un corazón esnaquizado, a delirios ( a soidade outra volta, os delirios adoitan ser sintomatoloxía súa), ou a necesidade de “incendio” nun contexto  no que “nos prohibiron as cadencias”, no que nos engaiolaron individualmente.

                     Nomes importantes (tanto desde o  punto de vista do contido como da expresión) que figuran no poemario, son os do multifacético Guy Debord, Raimabud, Calderón de la Barca, Kavafis ou Pavese. Alen diso tamén atopamos ecos manuelantonianos e a noción de “desolación” está moi próxima da “devastación” (por exemplo en Chus Pato).

                     Formalmente, no poemario de Manuel López Rodríguez percíbese a obsesión do ourive da palabra, o ourive do verso, resultando cada palabra, cada verso, cada estrofa, cada poema da loita intransixente en procura da beleza, unha loita que vai desde a sílaba precisa, desde a palabra xusta, ao verso que ten que quedar redondo, pleno, porque só así se concibe a totalidade do poema. Un formalismo dos nosos días, que é consciente da dimensión sonora, rítmica, e física do verso e do poema na folla en branco. E, como tal bota man dos recursos precisos que cada instante  poético demanda, desde o verso partido ( e usamos esta palabra moi conscientemente, en lugar doutra máis clásica), ao verso pleno sen máis mesura que o seu  propio contido, de xeito que o poema sempre é un produto escofinado que brilla e salienta o que ten que ser destaque, ou inclusive o xogo perspectivesco que demanda a escisión da propia voz poética para contemplar(se).

                     A poesía, o poema, esa alfaia verbal.

                     A poesía, o poema, esa patada nos fuciños da razón.

                     A poesía, o poema, esa procura, esa loita.

ASDO.: Xosé M. Eyré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

sobre VIAXE Á ILLA DAS MULLERES LOUCAS, de Alfonso Pexegueiro

HOMENAXE A ALFONSO PEXEGUEIRO

Título: Viaxe á illa das mulleres loucas

Autor:  Alfonso Pexegueiro e VV.AA:

Edita: Concello de Ponteareas

Se a min me encargaran idear unha homenaxe a Alfonso Pexegeuiro partindo dunha das súas obras como foco central, tería que pensalo moito. Pexegeuiro é un autor, un poeta fundamental na historia da literatura galega, non só pola revelación-revolución que significou Seraogna, hai outras obras, outros títulos que tamén son importantísimos nesa súa procura da beleza verbal poética. Por exemplo este escollido polo Concello de Ponteareas para homenaxear un veciño seu, humilde creador poético que, partindo do mesmo Concello de Ponteareas (Seraogna é a nativa Angoares) acadou as máis altas cotas literarias, e, con iso, elevou o nome de Ponteareas á inmortalidade. Precisamente iso é algo no que non reparan a inmensa maioría dos concellos galegos e si entendeu moi ben Ponteareas. Oxalá homenaxes así se reproduciran exponencialmente por toda a nosa xeografía. É xusto e é necesario.

                     Primeiramente déixenme que lles explique a autoría deste volume. Partindo da obra (e autoría) centrral de Alfonso Pexegueiro, a esta homenaxe centralizada en A illa das mulleres loucas (mais que contén referencias a outras obras súas e á escirta en xeral) contribúen un significativo número de autores que coa súa voz/palabra se suman e protagonizan a homenaxe a Alfonso Pexegueiro. Entre eles Fernando Groba (Concelleiro de Cultura e Lingua de Ponteareas), o chinés Son Yong (tradutor), Isolina Fernández (lembranzas dun Pexeguiro cando cativo), Clodio González Pérez, o suplemento “Los domingos de La Voz, dedicado ao autor, 7 de marzo de 199, Mario Regueira, Mercedes Pascual, Helen Lane, Darío Xohán Cabana, modestamente quen escribe isto, Antón F. Escuredo, Jorge Lamas, Manuel Villar Villaverde, Camilo Franco, Freixanes, al-Kufi e Zuahir Kelkaghi, al-Diwani e  Waad Merhei, al-Nasj, un anónimo do blog “Fragmentos del Apocalipsis”, Vanesa Oliveira, Roi Vidal Ponte e Antón Patiño (Agardamos ter lido correctamente os nomes, que na reprodución fotográfica non son doados de descifrar a alguén cos meus déficits visuais). Isto só referido a autorías que empregan a palabra, que actúan como un coro grego a redor da figura de Alfonso Pexegueiro. E ademais da escrita do propio Pexegueiro, centrada en A illa da mulleres loucas, mais que tamén percorre outros vieiros.

                     Na parte gráfica, moi importante no libro, ademais de fotografías achegadas polo propio Alfonso Pexegueiro, atopamos xa a Antón Lamazares como autor da ilustración da cuberta, a Xaime Asensi, a Guillermo Alonso Monroy, Ana Corbillón, Pablo González, Lois López Rico, Carlos Crego, Amando González, Antón Patiño, Xavier Costa, Carlos Crego e José Freixanes  entre as autorías gráficas identificadas. Pois parte delas non identifican autoría. Porén, isto non quita para que os aspecto visual sexa de tremenda importancia. Éo, no referido a fotografías ou ilustracións, porque estas permiten e provocan a ensoñación de quen le (e antes leu a poesía de Pexegueiro, sobre todo), e este non é un dato menor cando estamos a falar dun autor que, na súa poesía, xoga moito coa capacidade lectora para trascender o significado denotativo e inducirnos en conotacións  que indubidabelmente arriquecen o texto. Isto, hoxe é bastante común na poesía actual e tamén o foi (dunha ou doutra maneira) no pasado, mais hai que ter en conta que estamos a falar dun “precursor”. A fin de contas, Seraogna, veu significar isto na nosa historia literaria, non se esquezxa que viñamos dunha poesía, a poesía cívica, que propoñía todo o contrario. Evidentemente hai máis títulos nesta ruptura, e máis autores; porén imos deixalo aí, todos sabemos quen son e nada debe desviarnos a atención do homenaxeado nesta ocasión.

                     Ben, intimamente ligadada á parte gráfica, irrompe con moitísima forza a audiovisual. Porque o libro vai acompñado dun DVD onde, ademais de diversas entrevistas a Alfonso Pexegueiro ( que teñen un interese propio indiscutíbel) tamén se inclúe o espectáculo teatral a que deu lugar A illa das mulleres loucas. Un espectáculo único, permítasenos dicir, toda vez que este tipo de espectáculos poético-teatrais, non son precisamente habituais, nin son nin foron. Un espectáculo que, sobre todo para os que non tivemos a fortuna de velo ao vivo, é unha auténtica regalía. Unha auténtica regalía que nos permite á vez seguir o desenvolvemento teatral e a lectura dos textos seleccionados a tal efecto -e, por se fora pouco, no libro inclúense tamén os non seleccionados e presentes no poemario de referencia.

                     Neste espectáculo, ademais do mesmo Alfonso Pexegueiro, participan as actrices Vanesa Soutelo e María Caparrini, que están espléndidas na escenificación dos textos de Pexegueiro, todo un desafío interpretativo do cal saen con matrícula ambas. Quico Comesana e Anxo Pintos poñen a música, outro pear de extrema importancia no espectáculo; Quico e Anxo, dous nomes que non cómpre presentar porque o seu traballo é de sobra coñecido e admirado. Finalmente, Baltasar Patiño obsequiou a Pexegueiro e obséquianos a nós como espectadores, cun deseño de luces que pon o colmo a un espectáculo poético teatral absolutamente marabilloso.

                     E, evidentemente, no libro pódese ler o guión poético, pódese ler a poesía de Alfonso Pexegueiro, que, para quen ame a poesía resulta un regalo dos deuses. Para os que xa coñeciamos A illa das mulleres loucas, e tamén para os que a partir desta publicación accedan a ela. Nin que dicir ten que esta publicación resulta tamén de moito interese para coñecer a intrahistoria de como se elaborou o texto poético que no seu día apareceu publicado en edición bilingüe, galego e catalán, en 1984 ( e en castelán en 1986) e que Galaxia recuperou en galego no 2004.

                     Viaxe á illa das mulleres loucas, deste xeito convértese nunha publicación que ten un interese poliédrico. Ten interese desde o punto de vista literario, estritamente literario, ao permitirnos revisitar un poemario extraordinario, non só o  texto senón que tamén vai acompañado do espectáculo poético teatral, un espectáculo magnífico, ademais. Ten interese, por razóns obvias, para os amantes do audiovisual. Ten interese, xa foi dito, tamén para a crítica e historiografía da nosa poesía. Ten interese tamén como libro obxecto porque visualmente resulta dunha beleza moi grande e está impreso con moita calidade ademais de contar con ilustracións (xa foi tratado) belísimas. E ten interese tamén por constituír unha merecedísima homenaxe a un autor trascendental na historia da nosa poesía -por ficar no eido literario, que o seu labor foi máis alá da poesía, sendo membro fundador da AELG, verbi gratia.

                     Só nos resta desexar que cunda o exemplo desta Viaxe á illa das muleres loucas.

ASDO.: Xosé M. Eyré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ana Paula Simonaci: o voo da xenialidade poética

Ana Paula Simonaci é poeta brasileira vinculada, polo que eu sei, ao mundo cultural do Río de Janeiro, aínda que creo que lin por algures que era orixinaria de Niterói. En todo caso, estes pormenorers biográficos adoitan ser bastante irrelevantes, case todos. Agás un, que quero salvar: está casada co poeta, editor e activista cultural Sérgio Cohn. E quero facelo porque un estudo comparativo da poesía do Sérgio e a da Ana Paula sería moi interesante e posiblemente achegaría datos significativos para a a obra de ambos.

Ben, Ana Paula Simonaci, é poeta que podemos adscribir á xeración dos 90, en canto a que ela nace nese ano.

Ben, levo tempo diciendo que Ana Paula é poeta. E é unha poeta inmensa, xa verán. Mais tamén teño que dicir que tamén é editora, investigadora e especializada en BIbliotecomanía, e precisamente é na coordinación das Bibliotecas  Sesc do Rïo de Janeiro, onde ela se desempeñou laboralmente, por exemplo. Mais, sobre todo, e aínda por riba da formación técnica e mesmo científica (se se quixer, poise ela non se formou academicamente en letras propiamente ditas), o que é Ana Paula Simonaci é unha grande poeta, unha poeta inmensa. Porque vive sendo poeta, ve e sente sendo poeta, e iso é algo que non se pode dicir de tod@s @s poetas aínda que se pense o contrario.

E Ana Paula só publicou un título. Voo, no 2017. Que conste, non se necesita máis para acadar as máis altas cotas literarias

Mais antes de escribirmos sobre a súa poesía é nesario dicir que é, desde sempre, unha grande lectora, desde Agatha Christie nos comezos, a Cecília Meireles, Florbela Espanca e, antes que ninguén, Clarice Lispector, de quen lía polo menos un libro ao ano.  Clarice Lispector , palabras maiores. Despois chegarían Rimbaud, García Lorca, Roberto Piva, Orides Fontela, Herberto Helder, Hilda Hilst, Jorge de Lima, Saramago e máis….

E, si, volvamos ao Voo, e o primeiro a salientar é que se trata dun poemario que deixa a imaxe dunha grandísima poeta que, polo que puiden averiguar, aínda non foi ben asimilada nas letras brasileiras. O segundo que quero indicar é que Ana Paula concibe o poema non como un texto lírico sen máis, concíbeo de forma integral, tal e como as vangardas do s. XX comenzaron a interpretar o texto como imaxe nunha folla en branco. Mesmo, a pesar da seriedade da temática do libro, hai aí, creo adiviñar, certo ludismo, a xulgar polo que se pode ler nesta entrevista. Óllese que digo certo ludismo, o cal implica tamén certa esperanza, nun poemario de tipoloxía existencialista. Onde a preocupación pòlo ser resulta absolutamente central. Por suposto sen chegar a unha conclusión única nesa pregunta que é un labirinto como toda persoa é un labirinto. Un labirinto no que chega dicirse “eu sou tudo o que está perdido”, onde queremos ver unha referencia ao mundo cultural/ ao mundo das lecturas desde o cal naceu o poemario. É para ela, seguindo esta liña, máis fácil identificarse no pasado lido, que no presente onde dubida. Por iso precisa transgredir, revirar todos os libros, sentirse salvaxe e a medias seducida e asustada. Por iso tanta soidade como no poemario se respira, o apelo aos deuses ou o recurso aos animais (peixes, paxaros), ou a clásica metáfora do barco no mar.

Porque Voo é un poemario impactante. Quen o lea, difícilmente pode resistirse á beleza dos poemas de Ana Paula en calquera dos cantos que componen o libro. Unha beleza que se expresa desde todos os recursos que a poeta ten a man ao plasmar o texto sobre a folla en branco.

Agardamos que este título sexa o primeiro, dunha obra que promete moito, moito. E mais se temos en conta a súa xuventude. Agardamos que a súa actividade como activista cultural non esconda a grande poeta que é. Un activisno cultural que a leva a preocuparse, por exemplo, polo pensamento indíxena nas Revistas de Cultura  (lean a Ailton de Krenak, unha leitura moi proveitosa sobre todo para os que somos estranxeiros e non coñecemos ben o pensamento indíxena). Afortunadamente tamén atopamos poesía posterior a Voo, tamén extremadamente interesante, len o derradeiro poema desta breve antoloxía….

Ou esa súa outra “obsesión” como son os quadrinhos e que nós chamamos banda deseñada.

Son proxectos moi interesantes e Ana Paula séntese seducida por todo o que é cultura, máis por unhas cousas que por otras, mais nada lle é alleo. Por exemplo, outro exemplo, a música. De aí a concepción do libro en cantos, que xa comentamos.

Velaquí un “aperitivo” da súa poesía, que copiamos como puidemos, mais que non dá a imaxe da súa poesía, para iso, despois, se se senten seducidos por esta granda poeta, poderán ler o poemario enteiro coa forma poética orixinal.

Como sempre, deixo o seu Facebook, por se lles apetece seguila aí atoparán poesía máis actual da Ana Paula, unha poeta tecnicamente brillante e sempre comprometida coa causa dos máis desfavorecidos, desde a comunidade negra á loita LGTBI+.

…………………………………………………………..

sou os dias sem chão dos pássaros

eu grito pelas montanhas e ninguém ouve
eu uivo pela selva e nada se move


o agora
entre o sim e o não
que deriva no vento


de quatro
sou ele sou ela
sou falo sou fenda

………………………………………………..

CANTO I

esta é a realidade.

eu sou porque meu gato me vê.

dentro de seus olhos o mundo já não existe mais.

com sua face felina ele me vê, um corpo, ele me vê, uma alma,
ele me vê, uma dança.

nômade de mim, vazio, expurgo, êxtase.

rejeitar certas formas de viver me fizeram livre
e meio desesperada.

se eu fosse eu, seria muitas.

tem corpos com medo de ser.
eles têm medo porque não estão autorizados a ser.

eu não sou ninguém. eu não sou daqui.

[os loucos não sabem. não sabem quem são e por isso existem.]

eu sou porque Deus não é.

seria a escuridão o que faz os raios de sol existirem?

voa, voa, meu pequeno pássaro. leva minha canção.
me traga olhos de borboletas, de mariposas, olhos de rapina.
rapte olhos para que eu possa ver um novo mundo.

miro no céu, vejo os dias que passam.
as aves voam. a lua reflete as sombras sobre o mar.
as ondas quebram sobre outras ondas. eu morro e nasço.

eu sou a futura sombra dos pássaros passados
que revezavam as guias da vida.

eu sou todos os deuses que fazem morada nas nuvens.

eu sou todas as chuvas, todos os raios!

[e todos eles não existem]

e eu não existo quando Deus é.

[meu gato pula em meu colo e me torno eu sem metafísica.]


CANTO IX

o sangue corre
todo mês
todo mês
o rio corre
todo mês
todo mês
o sangue o rio o sangue
e o tempo
refaz
o tempo
e o rio
as ruínas
em que me deito
casa em que habito

o tempo
refaz
o tempo

só entende de ruínas
quem já teve um coração partido

quem perdeu
quem só se encontrou

quem entende de tempo
entende de ruínas

tempo

………………………………………………………

todos os dias os pássaros. todos os dias voam

da janela vejo os que voam em bando. planando.

os que voam sozinhos batem suas asas muito mais vezes.
da alvorada ao crepúsculo.

onde os pássaros pousam é onde eu queria estar.

para o rio del prata eles voam e se misturam com o cinza do rio azul.

[quando fui para o uruguai, deixei seu nome em todas as ruas. pouco a pouco me desfiz
das suas letras. está tudo lá. nada mais em mim.]

……………..só entende de jornadas quem acredita.
……………tudo ia mudar, tudo. tudo vai mudar.

em colônia, as ruínas e o mar.

……..os que voam sozinhos batem suas asas muito mais vezes.

todas as cidades desabam, a grama cresce por sobre as
pedras, os pássaros se alimentam de passado e depois voam
em direção a outros passados.

eu encontrei você e todo o seu passado.
você encontrou em mim ruínas e mar.

na cafeteria da livraria pedi uma xícara de prata. vi nela meu rosto e pelo vidro das janelas
vi os pássaros e os seus peixes no fundo do rio.

tudo ia mudar, tudo. os bandos em revoada. os peixes no cardume.

e os que voam, nadam, e andam sozinhos
em busca de liberdade.

§

a cobra come o próprio rabo

mergulhar dentro de si. ali estava de novo a imagem que vi em transe: um templo,
quartzos verdes, a gota de orvalho.

foi nesse dia que entendi que a busca era no labirinto dentro de mim mesma.

o avesso da vida seria virar-me de dentro pra fora?

e eu achava que todos os caminhos levavam aos outros.

o caminho em direção a si mesmo, uma tentativa, rastro, sopro que leva ao outro em si.

o telefone toca. minha mãe me diz que fez uma bolsa de crochê. achou um nó no meio da tecelagem. desfez toda a bolsa. desfez o nó. refez todo o caminho.

§

precisamos ir à índia caçar os tigres azuis.

[a distância e o tempo são uma coisa só]

eu andei três desertos até ver um oasis. eu andei três casas no xadrez. eu perdi minha rainha para um cavalo feroz que veio de dentro do mar. o bispo se ergueu para ouvir as orações que eu fazia quando menina dentro da igreja onde morei nos dias da minha puberdade. o tabuleiro não é apenas um quadrado, ali existe uma montanha. todas as casas da cidade com seus bispos, reis, rainhas e torres um dia caem no chão. minha casa de infância foi demolida. a casa dentro da igreja. isso foi quando comecei a buscar os tigres azuis. chorei quando demoliram deus. me deu esperança e me deu loucura. temi ao olhar diante da cara desse tigre que não é azul, pois está por todos os lados. e não são poucos os relatos selvagens. busquei os tigres azuis. andei quarenta quilômetros até o rio, em nome do amor. e me ergui com asas para caçar a paz, mas a porra da paz não habita no meu coração feroz. são poucos os relatos sobre liberdade. os tigres azuis estão extintos.

mas alguns caçadores ainda os vêem, mesmo que em sonho.

mel e perdição.

§

todo dia me sinto um pouco menos eu mesma.

as horas deveriam ser curadoras, mas são grandes assassinas.
cada minuto mata o minuto anterior.
a pressa, a ansiedade de viver, de acertar os erros do passado,
já não tenho mais.
a necessidade de ser outra que não eu,
já não tenho mais.

a arte de perder não é nenhum mistério, sabemos.

a grande lição da vida se desfaz no desenrolar do tempo.
não há o que aprender, pois a vida não é um aprendizado.
a vida é latente. a vida é um coração vivo que bate para circular
todos os sangues.

………..eu sou o meu reinado. coroada por mim mesma,
………..decreto todos os dias
………..o fim de quem eu fui.

o que tanto há para se fazer nesse mundo?

eu busco nas palavras um caminho, como um lasco de sobrevivência,
como uma lamparina para saber onde pôr os pés no mundo.

o mistério de perder não é algum senão tudo o que parece ser.

hoje montei um quebra-cabeça e sobrou uma peça. dei a ela meu nome.

………………………………………………

um poema suspende o mundo

 um poema cresce

 selvagem

um poema não industrial

cresce no mato livre

na boca

tátil

um poema

suspende

o mundo aumenta

quando uma imagem

cresce em um poema

franceses em 1830

atiram pedras em um relógio

o homo sapiens

olha o sol e a sombra

e salomão

como repetição mecânica

diz que tudo

é vaidade

debaixo do sol

um relógio digital

 apita quando

 os calendários

rebeldes

desdenham da história

os olhos se viram

ao contrário

do mundo

o tempo linear

foi suspenso

ditou um coelho

uma criança

tomou um reino

 e montou castelos

 com pequenas

pedras na beira do rio

do poema

se espera um mundo

no corpo do poeta

o tempo não age

a velhice, a juventude

o corpo do poeta

se fixa em um não

revolucionário

contra as rotações

do universo

 o corpo do poeta

brinca

e ri com os castelos

porque sabe

que os deuses não sonham

e a realidade é relativa

porque sabe

que dança

frente aos dias

que pulam nos calendários

sem dizer para onde vão

(Este é o seu contributo á antoloxía Uma pausa na luta, organizada por Manoel Ricardo de Lima)

…………………………………………………….

ÚLTIMO POEMA DOS ANOS 10

me escute, isto não é

um poema político

seus ecos, nos becos,

suas vozes

isto não é

 uma crítica a arte contemporânea

 em um poema crítico

contemporâneo

animal-poema

partitura

verbal de

caixas torácicas

secas, cheias de flores

e fome

de descobertas

sonoras

atenção: isto não é um poema

sobre medo da morte e

do esquecimento

cordas vocais

instrumento-ferramenta

harpa, arpão

reverberar

a vibração, o eco

ver a vida

rebentar

no arpoador

vamos, não é um poema político

tomador

de espaços

de luta

é um animal

selvagem

rugindo

elefantes

dançando

no rio

onça pintada

de sonhos

de liberdade

 esses dias te vi

sorrindo e disse

vamos junts, companheir

este poema-morde

me dê a mão

tenho medo

da morte,

do silenciamento,

tenho medo do esquecimento

faça comigo

um poema

para esquecer

o medo

um poema

de luta, de dor,

de espaço

de vida

um poema

para imprimir os

dias

nos dedos

nos lábios

faça comigo

um poema político

( Na revista Terceira margem, 2020)

E agora, se gustaron da poesía da Ana Paula, velaquí a ligazón ao seu libro que prometera.

crítica de NON VENAL, de Alberte Momán Noval, en Urutatu

PROCURANDO AS MARXES DA LITERATURA

Título: Non venal

Autor: Alberte Momán Noval

Editorial: Urutau

Levan xa un tempo en activo, no Brasil e na Galiza, a xente Urutau, realizando un labor de achegamento de culturas que me parece moi meritorio. Non é a solución definitiva, mais si unha palla máis no palleiro que cómpre agarimar. Vaia iso por diante.

                     E digamos despois, que, como se desprende do título, Alberte Momán déxanos outra volta un título que pretende explorar nas marxes da expresión literaria, como xa vén facendo habitualmente mais con máis convicción. Ben, eu sempre saúdo estas tentativas con moita ilusión porque é unha maneira de anovar o campo literario, de impedir o enquilosamento que levaría á morte da literatura. O  que acontece é que, despois de ler a Francesca Cricelli xa non estou tan seguro de que o camiño para a anovación estea exclusivamente nas marxes, como demostra a poeta brasileira, ás veces cómpre aceptar os límites precisamente para non ter límites. Pode parecer contraditorio, mais si é posíbel.

                     Non venal, o novo título de Alberte Momán preséntase editorialmente como un libro de poemas, cando en realidade son prosas, moi breves, mais prosas. Certamente que nesas prosas eu acho poesía, en cantidade variábel dependendo da prosa que sexa e tamén dependendo da sensibilidade de quen lea, mais, sobre todo, o que quero salientar é que me parecen máis fronteirizas coa filosofía. Pode parecer anticuado o requisito de esixir que na poesía os versos non superen (polo menos non sempre) o espazo dunha liña: Mais, de momento, é o que nos queda, toda vez que rima e métrica son moi pouco usados e o ritmo tamén se atopa na prosa. Hai que facer unha salvedade, hai prosas aquí dunha soa liña que ben poderían ser versos, tamén é verdade. E tamén hai que recoñecer que esa viaxe trascendendo as marxes da literatura canonicamente tradicional, xa a fixo/fai a Literatura Hiperbreve ou Literatura Mínima (como nos gusta chamarlle a nós), o  meu Nin che conto pretendeu demostralo (está próxima unha revisión da teoría da hiperbrevidade, á luz das últimas achegas, que non fai senón resafirmarme nas ideas alí expostas. Precisamente a Literatura Mínima esvae todas as fronteiras xenéricas que herdamos).

                     O tema central, ou a experiencia de partida para a elaboración do libro, é o encontro amoroso, incluíndo tamén o encontro sexual, que é fundamental; e isto, en si, xa é unha imaxe a ter en conta, a imaxe de dous corpos pel con pel, que xogan (o senso lúdico nunca deixa de estar aí, nunca mellor utilizada esta expresión) a se confundir e se complementar, a dar pracer e procurar pracer (tamén moi propio, inexcusábel, da literatura). O libro componse de 12 capítulos e un epílogo, e resulta significativo que no inicio se fale/escriba sobre a culpa, as máscaras, a ira, a frustración, a orientación da emoción. Se a isto engadimos que despois virá a “construción social do sexo”, a proximidade coa filosofía parece innegábel. Despois tocará temas como a lubricidade, a alquimia do amor, o sexo e os fluxos ou o concepto de “eróxeno”, no que é un afondamento na experiencia da relación sexual que se mantén nos seguintes capítulos (“Concavidades” e “Proporción e medida”).Nesta última atopamos xa  “o desexo”, e a procura de resposta da parella, para despois reflexionar sobre a proximidade, a memoria e e o reencontro. E, a seguir, outro concepto clave na relación amorosa, “o instinto”, que vai xusto antes da necesidade “aproveitar o momento” (“Carpe diem”), un tema universal e perennne que nunca pasa de moda, mais debe constar que a relación amorosa, a relación coa parella tamén se considera unha forma de percibir o mundo ou a vida ( co que voltamos plenamente ao eido da filosofía). E despois da corporalidade tamén hai lugar para que chegue “a moral” (outra volta tan cerca da filosofía). En conexión co “carpe diem” antedito está o “amar por amar”, a reaparición do desexo e o camiño para acceder á “liberdade”. Paremos un pouco aquí. Pode semellar que estamos diante de prosas eminentemente eróticas ou sexuais, mais a conexión que desde aí se establece coa filosofía é un bocado demasiado apetecíbel e orixinal para non reparar nel. E, xa que nos detemos, de paso hai que sinalar que  “a lingua” é un concepto moi aludido, moi repetido no libro; evidentemente é unha parte do corpo eroxenamente moi activa, mais tamén podemos a partir de aí pensar na linguaxe, pois ese apéndice bucal non deixa de ser método/instrumento de comunicación. Precisamente hai un capítulo (“Palabras”) dedicado a reflexionar sobre elas, as palabras.

                     Deica agora procuramos ver a proximidade destas prosas (eróticas ou sexuais) coa filosofía, e, sen abandonar o propósito merece unha mención moi especial, a necesidade de “desaprender” (así se chama outro capítulo) para reiventarse, redefinirse, e derrubar as estruturas de poder, con vontade e determinación -unha mensaxe na que se pode albiscar o movemento hippie de “fai o amor e non a guerra”, que nunca está demais lembrar porque implica toda unha filosofía de vida, quizá a única política que paga realmente a pena. Que vai haber obstáculos é claro, hainos, o que reafirma a imperiosidade da comunicación, o cal é outrra proposta ben achegada á filosofía. Finalmente, porque non queremos comentar nada do “Epílogo”, cadaquén que imaxine o porto a que se pode chegar despois do contido comentado, non lles imos aforrar ese pracer; finalmente tamén se reflexiona/volve reflexionar sobre a construción social do sexo, chegando á conclusión de que o sexo é unha porta aberta á comunicación, e volvemos chamar a atención cara á filosofía, moi intencionadamente porque nos parece un camiño no que aínda hai moito por percorrer.

                     En definitiva, estas reflexións sobre o sexo teñan boa vinda. Non hai moitos títulos así, realmente atopou Alberte Momán unha froma de achegamento á experiencia, e reflexión, pouco habitual, de salientábel “aprofundamento”, que esixe á voz narradora o efecto de ver/narrar desde a distancia o que precisamente son aproximacións, físicas e algo máis que físicas, e nese algo é onde reside o mérito e a cualidade máis interesantes do libro. Un libro no que tamén existe sensualidade, por certo, porén son máis importantes os aspectos que vimos de sinalar.

ASDO.: Xosé M. Eyré

Francesca Cricelli: aceptando os límites para non ter límites

Esta semana andei con moi pouco tempo dispoñíbel para procurar poetas novas brasileiras a divulgar. Efecto diso é que escolla a Francesca Cricelli. A súa poesía xa me era coñecida desde cando participou, en 2017, nun obradoiro de poesía na illa de San Simón. Encontro poético dirixido por Yolanda Castaño (moito ten feito pola poesía galega a Yolanda, e que pouco se lle recoñece, a meu ver) e no que participaron, ademais de Francesca, Rita Dhal, Estevo Creus, Antón García, Hu Xudong e Tomica Bajsic. Dores Tembrás creo que tamén andou por alí. Sabedor dese evento, esa foi a primeira vez que me acheguei á poesía de Francesca. Ben, ese é un dos motivos. Outro é a súa innegábel calidade poética. E, aínda se queren, o feito de que escribira sobre Galiza (ela emprega Galicia, poderán ler dous poemas despois), que sempre é algo que chega moi fondo.

Na verdade, FRancesca Cricelli é unha poeta que xa ten un nome, internacionalmente falando. O poemario Repátria publicouno no Brasil e en Italia (2015,2017), 16 poemas +1 publicouno nos USA (edición da autora, 2017) e en Reykiavik (2017, ambos). No 2019 deu ao prelo a plaquette As curvas negras da terra , en ediciñon bilingue (portugués e castelán). E en Errância reuniu as súas crónicas de viaxe, tamén de 2019.

Tamén é tradutora, e como tal traduciu á italiana Elena Ferrante, a tamén italiana Igiabá Scego ou a gañadora do Pulitze Jhumpa Lahiri (nortemaericana de orixe bengalí).

Dito sexa isto para dar unha idea da súa actividade, nunca pretendemos exhaustividade.

Compre sinalar tamén que se ocupou da correspondencia amorosa entre Giusseppe Ungaretti e Bruna Bianco. E é de todas as poetas que levo divulgado, a que máis conexión ten coa Galiza, ademais de a Yolanda Castaño sei que coñece a Antía Otero, Maribel Longueira, Marta Rodrígues Marcuño, Manel Monteagudo ou Amauta Castro.

Este artigo divulgativo quere ser plataforma desde a cal ese número reducido de coñecid@s se amplíe, debería sernos unha utora moito máis familiar ao público poético galego.

Hei dicir tamén, que o título deste artigo suxeriumo a mesma Francesca nesta entrevista, na cal “acepta os seus límites” e é esta, a meu ver, unha maneira de trascendelos mediante a beleza do que escribe, porque aí si que non ten límites. Velaquí unha postura radicalmente diferente a outra que precisamente pretende trascender límites eliminándoos para deste xeito chegar a un totum revolutum que ten menos de literario do que eles/elas pensan.

Fica por dicir que é unha viaxeira incansábel, esta que medrou entre Brasil, Italia e Malasia. Naceu en Ribeiraão Preto, 1982, e ademais de poeta e investigadora é tamén tradutora, como xa se viu. Por riba, compartimos unha paixón ( que eu non podo practicar como quixera, as costas protestan!), cociñar.

Son moitas as influencias/referencias que se atopan na súa poesía. Non imos gastar tanto tempo/espazo nesa tarefa, ficará para outro día. A min, en concreto atráeme a facilidade coa que Francesca me remove sentimentos, partindo tanto de xeografías-imaxes do cotián, da vida diaria, como é capaz de achegarse desde aí ao pensamento trascendente. Francesca escribe como descubrindo mundos que están ao noso redor ou mesmo dentro de nós.

Agora, fican vostedes coa súa poesía:

É UMA LONGA ESTRADA REPATRIAR A ALMA

Há que se fazer o silêncio

para ouvir os dedos

sobre o velho piano da ferrovia

é uma longa estrada repatriar a alma

a rota é na medula

descida íngreme

ou subida sem estanque –

demolir para construir

e não fugir do terror sem nome

de não ser contido

apanhado, compreendido

é preciso seguir adiante

no fogo e sem ar

e se a dor perdurar

é preciso ser destemido

para espelhar o rosto

em outros olhos

distantes como num espelho.

…………………………………………..

AZUL

Há algo triste no azul dos teus olhos,

algo perdido e infinito neste azul dos teus olhos,

algo de azul

                   no triste dos teus olhos.

Há algo de teus olhos neste triste azul, algo perdido

                   no infinito do azul dos teus olhos,

algo infinito no azul perdido dos teus olhos.

Há algo azul

no infinito triste

dos teus olhos

perdidos.

……………………………………………..

CAMINHA INVISÍVEL

Caminha invisível o amor

na multidão doída e apressada

entre olhares dispersos.

O amor caminha só,

anjo atravessado por passos rápidos.

É menos do que um mendigo o amor

na hora do rush, na plataforma dos trens

e a cidade incandesce

minutos antes do pôr do sol.

…………………………………………………………….

REMOVER DO CORPO AS CROSTAS DO SILÊNCIO

No se puede contemplar sin pasión.

Borges

Remover do corpo as crostas do silêncio

tudo que é vivo e exposto grita

e gira, pela avenida

a dor se junta ao rumor.

Para chegar à clarividência

procura-se um ritmo, qualquer um,

que descompasse as artérias –

a vida enverga sobre a avenida

no peito só a voragem do eterno,

a fração do abalo sísmico,

desenha na mão cataclismos.

………………………………………………………

A ESQUINA

Como los dardos en el aire

ávidos de su herida

Borges

A vida é uma esquina,

no cruzamento bate uma bola

sobre a corda bamba uma menina.

A rodovia opaca respinga no rosa dos ipês.

Há novembros em que só

jacarandás nos salvam,

deve ser por isso

que o coração do céu

tem nome de furacão.

…………………………………………………

QUANDO A PRIMAVERA ATRASA

Quando a primavera atrasa

e pode não mais chegar

à cidade, o céu se acinzenta sobre ela –

levanto os olhos e perco a amplitude.

O infinito está nas ruas,

há cores nos guarda-chuvas,

nas lanternas, nos semáforos.

Há que se iluminar a cromatura das vias

para refazer a primavera.

.

…………………………………………….

CATEDRAIS

Força sutil e estrondosa
a nossa, catedral
erguida no peito vazio –

no silêncio dos olhos,
sós e incessantes
construímos um penhasco,
ponte de uma dor a outra.

Como todo ser vivo,
hoje estamos
cada um com seu vício

……………………………………

RISCO

O tempo se arrisca
no mistério
da prece.
O resto é mar.

……………………………………………………….

À MINHA CAIXA TORÁCICA

What will endure here the longest
must be thoughtfully provided for
[Zbigniew Herbert, To my bones]
Agora ficou fácil
Salvamo-nos da carne
[Vasko Popa, Osso a Osso]
 

Expande no meu sono quando respiro
sob a pele selada pela noite
e oculta os cortes invisíveis da carne
o que nesta cavidade permanece desenraiza o quarto
duas caixas torácicas em paralelo, algo incompleto

se o peito é pródigo
mas cala a fala e seca lágrimas
o que perdura é esta moldura
gaiola de ar e batimento

esta ossada não estará
no Museu Nacional, não,
estes ossos nossos não serão encontrados por arqueólogos
não foram feitos para vitrines
porque quando vivos abrigaram o pássaro

à esquerda de cada um no desencontro do abraço frontal
um canto da serra do mar, um canto de outro lugar

debaixo da terra ou sob o sol dos nossos nada sabemos
só existem aqui no agora e no silêncio os ossos
esta caixa que tudo cinge no escuro
tudo que hoje arde e descompassa
já contém os vermes da terra
contém o pedaço da vértebra de nascença
passado e futuro

nem entalar a garganta dos cães
nem ser o hiato dos séculos

enquanto há seiva e sangue
estar eretos
roçar as costelas celestes
já que nada mais sei.

§


MURMÚRIO DO BRANCO
[sobre um desenho da cidade de Krumau de Egon Schiele]

Chove sobre as cores,
é um auto-retrato
o amaranhado do ocre e do laranja
uma lança que perfura o olho divino a falta.
Colore a densidade populacional nos mapas, o ocre,
mas as casas andam vazias
e no interior das coisas cantamos nus como Sophia.

Está no murmúrio do branco
o caminho do carvão
e eu o persigo pelas linhas, com os dedos
firmes sobre as janelas e as tuas costelas
as casas andam desabitadas de ti
da desordem vital
que confere têmpera à luz oblíqua da tarde.

Não há sismo
e os jardins são todos internos
os desertos todos interiores e anteriores,
eles resistem ao regar das horas
resistem
ao esmiuçar com os dedos os pastéis a óleo sobre a folha de papel.

Arden las pérdidas
como na praia as labaredas vulcânicas sob a lua cheia de Reykjavík
e aporta
aporta
aporta também o esquecimento
esta casa velha.

§

PRELÚDIO

Entro nos teus olhos como num bosque/ cheio de sol
[Nazim Hikmet]

É na ausência do pássaro
que se compõe o canto,

ou na recusa da fruta
de vir à rama quando não estás?

A orquídea do quarto
represa em suas raízes
toda a água para varar a noite;
eu caminho deslocando ponteiros.

Não há hora que falte
nem tempo de sobra;
o silêncio é a tua medida
e mantém-me o passo.

O resto é voo.

§

ENSEADA

Afora/ o teu olhar/ nenhuma lâmina me atrai com seu brilho
[Vladimir Maiakovski, Lílitchka!]

Trovoa ao longe
e um lampejo filtra o pano violáceo do céu
iluminando o quarto.

É um prenúncio,
sussurro de gotas sobre as costelas de Adão.

Na pele e na rua
deslizam os carros
deslizam teus dedos
deslizam sanguíneos
nas úmidas superfícies e cavidades —
n’algum lugar em mim e na cidade
chove torrencialmente;

mas para além
do recosto oblíquo dos olhos
para além da rotação dos planetas
no ponto em que não se vê e está
há a música
regência cósmica das esferas
ali por trás da curva do globo.

Ir ao fim do mundo
para apanhar a concha da vida,
e colocá-la aqui
no arco infinito dos teus lábios.

Na enseada da Costa da Morte
a vida quebra mais viva

…………………………………………

Caminha invisível o amor

na multidão doída e apressada

entre olhares dispersos.

O amor caminha só,

anjo atravessado por passos rápidos.

É menos do que um mendigo o amor

na hora do rush, na plataforma dos trens

e a cidade incandesce

minutos antes do pôr do sol.

……………………………..

Nature boy

I never have the courage to speak of you

vast sky of my neighborhood

Never of you, Zbigniew Herbert

Não tenho sob as pálpebras da memória

uma casa mítica para a qual retornar.

Tenho perdido o cheiro dos contornos

os nomes dos objetos, as cores do jardim.

É um corpo de atritos o retorno.

Só me detenho sobre as sombras das pernas

sobre o rosto do sagui emudecido,

olhamo-nos

por trás da parede de vidro em movimento.

Converso com os mudos e os insensatos.

Suporto dilúvios entre os túmulos.

Você me diz

é difícil ser historiador da própria história

e diz que um aceno de futuro é mais forte

que a antologia de motivos para não vivê-lo.

O poeta também me diz

não se surpreenda por não poder descrever o mundo

e só abordá-lo com ternura pelo nome.

Mas chove e não posso falar

do vasto céu desse bairro.

Leio Zbigniew Herbert para não dormir

so many feelings fit between two heartbeats

so many objects can be held in our two hands

Mas você fala dos recortes do passado,

das fotografias, das matrioscas.

Desacelera.

Tudo se fez bairro nesta cama

desde que minha alma salva

esbarrou no seu futuro

…………………………………………

Cabra-cega dos corações miseráveis

Para Ana C.

Em outubro, pela primeira vez, acordo imersa em meu próprio mar.

Ainda que turva e em desalinho, há a vista.

De tanta vida liquefeita, crescem inteiriços, ao redor dos olhos, óculos, algum anteparo.

O corpo nu.

A cabeça escafandro.

Os peixes, fabulosas iscas do futuro, escondem-se entre as anêmonas,

nos cantos, entre as paredes.

E há escombros, relíquias, destroços.

Coral vermelho no centro do quarto.

A morte nos absorve inteiramente.

Choramos com a facilidade da nascente.

E consumida pela água, pelo tempo, sou vestígio de uma nave.

Um timão atravessava-me o ventre.

Mas quanto tempo

tarda a morte

a morrer?

Lençol freático

Epppure resta

che qualcosa è accaduto, forse un niente

che è tutto

………………………………………………

 Eugenio Montale

nada mais do que

uma

linha imaginária

divide da reserva a superfície

o silêncio caudaloso

alimenta as cisternas

tudo que o céu devolve

corpo recolhido

entre as margens

O que resta incrustado

no côncavo da memória?

luz refletida sobre o Arno?

som de córrego?

lua cheia colorindo as artérias da Amazônia

ou o Tietê putrefato?

o hipnótico

incessante movimento

diz:

‘nem tudo termina por aqui’

há tanto curso

até o mar,

nossa existência aquática

há sempre um rio

para medir a sede

do mundo

levo sob os pés

o lençol freático da ausência

[do 16 poemas +1, 2017]

………………………………………

Botão

Minha mãe insistia que pregasse o botão solto à camisa de linho.

Que removesse o fio que já não o prendia,

que refizesse o alinhavado entre as fissuras.

Que o mesmo se segurasse bem sobre o tecido,

para não ter de pregá-lo quando enfim caísse,

poderia perdê-lo pelas ruas, sem notar.

Mãe que ensina ver o frágil antes da quebradura.

Antes das coisas se perderem pelas ruas.

Antes do peito se expor à intempérie do tempo e do olhar.

Muito mais do que costura,

mãe, olhar atento às coisas por um fio.

Tê-las nos dedos com cuidado e paciência.

Refazer o caminho do fio entre os furos.

[do 16 ljóð + 1, 2017]

……………………………………..

Ser o sal que tira do mundo a cegueira do branco

As torres desta cidade elevam-se como declarações de amor

diz Zagajewski num poema póstumo para Herbert

admiro a altivez régia dos teus poemas

e eu adentro os tácitos fios desta conversa entre poetas

peço licença pela lembrança

na Avenida Paulista não eram as torres

mas as antenas sobre elas

e as confusas elevações

que se refletiam nos olhos da Gualtieri

que comigo caminhava e dizia

o que são estes braços metálicos que apontam para o céu?

seriam estas as catedrais de São Paulo?

onde não há horizonte faz-se no céu uma saída

e que saída se faz quando tudo é céu e tudo é mar

onde só há horizonte

como represar a paisagem por trás dos olhos?

retroceder no espaço como as geleiras

rasurar fiordes sobre a pele

nos esgarçamos aos poucos quando não nos perdemos

deveríamos autorizar o tempo, o longínquo, as quedas d’água

o sonho que ronda o nosso sono

paira sobre os olhos

sobre as pálpebras fechadas

há tanto vento em ti e tanta estrada à frente

as nuvens não estarão sobre nós para sempre

no equilíbrio entre a melancolia e o riso

traçar o risco

enraizar as declarações de amor

plantá-las como tempero

fazer com que cresçam feito tomilho numa estufa geotérmica

ser o sal que tira do mundo a cegueira do branco

[São Paulo, 14 de março de 2018]

…………………………….

As curvas negras da terra

Nesta madrugada arderam

como a muralha chinesa incendiada de lume

as montanhas da Galícia;

o dorso do dragão em chamas

esteve à espera de um São Jorge aquático que nunca chegou.

Era uma serpente de lava a subir e descer

as curvas negras da terra entre Allariz e Redondela.

Daqui, da ilha de São Simão, ainda

envolvida na bruma tóxica,

sonho a fecundidade do nosso futuro.

A novidade da morte percorre-te

a espinha, brasa gélida

converte-se em pranto mudo o medo

às margens do porto azul dos teus olhos.

Desfaz-se a memória, água adentro.

Tememos a falta do que habitaria o porvir

e então traduzes o que quase sei numa língua desconhecida.

Chove e não posso caminhar à beira-mar

para colher-te o olhar daquela margarida,

cristo branco, erguida sobre as pedras centenárias,

flor dilatada ao vento com olhar de súplica ao céu:

igual os meus pulsos quando, em meu sono, os sorves.

[São Simão, Galícia, outubro de 2017]

………………………………..

Do you know god?

protege toda uma cidade o Esja

como ninguém

como mais nada

protege

dizes

anteparo para o mais cortante dos ventos

mas há algo de contorno ou travessia no dia

salta além da parede rochosa

vem do mar

vem e corta o rosto

vem e traz o sal aos lábios

um degelo demorado pode nunca se avistar ao horizonte

o céu leitoso acachapado cresce como capim sobre as nossas cabeças

eu não alcanço suas raízes aéreas

não desfaço com os dedos o branco

pesa-me sobre o peito o incolor

e os meus olhos anzóis

e os olhos dele

poços de sal e mel

por trás das jabuticabeiras

poços de sal e mel

ele ama o seu amor e a ausência dela como ama-se Deus

diz

do you know God?

mas se não creio como sabê-lo?

crês?

sei que a dor não se desfaz

não há Penélope possível

nem novelo ao revés

e se destituíssemos os anteparos

e fôssemos de novo intempérie?

crescem-me, por dentro, as asas

como aquelas que carregam os pássaros da Islândia

plumas azuladas que brotam escápulas adentro

e dizem

é no voo que se refaz a crença

[12 de junho de 2018]

[do Errância, 2018]

………………………………………………………

É O NASCER DO DIA
QUE RASGA O PEITO DOS AMANTES

É o nascer do dia que rasga o peito dos amantes,
como o verde que colore os olhos,
na mesma diagonal, o desenho de um milagre.

Plantar na terra
pés com o coração
e não ir mais embora
agora que colocaste o mar no céu.

Enquanto na garganta brota-me
a língua dos antepassados navegadores
meu olhar permanece no horizonte.

(Repátria)

………………………………………..

não há de ser
só escuro o lado
de dentro do muro
o avesso do viço esse pesar

é a retina
que rege o furor das coisas

sob o descompasso da neblina
há terra úmida que germina —
o coração do ventre
mora no olhar

há de se descortinar o céu de si
vento estrela aurora boreal
arrancar da própria costela a mulher que ali habita
morrer-se a cada dia um tanto
concha
semente
pranto
navegar além do canto (e do silêncio)
das sereias do pensamento

Ribeirão Preto, maio 2019.

…………………………………………………….

Açafrão

Os gatos quando nascem

têm os olhos cerrados à luz

movem-se lentamente no espaço

tacto

pelugem avermelhada

e olfato

deslocam-se tímidos

as patas imensas o corpo macio

cheiram a leite

vivem no sonoro e no escuro

miam silenciosamente para a cegueira do mundo.

É a memória, não o amor, um cão do inferno

unrequited love, I’d say

mas há uma canção de William Carlos Williams que diz mais e melhor:

“Deitado aqui, eu penso em ti: –

A mancha do amor

Domina o mundo!

Amarelo, amarelo, amarelo

o amor devora as folhas,

espalha o açafrão

os ramos feito chifres se dobram

pesam

sobre o suave céu lilás!

Não há luz

só há uma mancha densa feito mel

que cai de uma folha à outra

de um galho ao outro

arrancando do mundo inteiro

as cores —

Tu lá ao longe sob

a orla vermelho-vinho do oeste!”

Outona

e as folhas se dobram sobre o chão

cada coisa se recolhe sobre sua raiz

nas entranhas da terra

os olhos dos gatos

aguardam a primavera

(inédito, 2018)

……………………………………………..

Ipês

Nos ramos secos

as últimas três flores amarelas

apontam para o alto,

ainda não é agosto,

mas já definharam,

como meus punhos,

contra a maciça

cancela da vida.

Pedir à lisa superfície

uma resposta.

Esperar que chegue

um clarão

que não cegue.

E se tudo se apagasse agora,

no ruído diurno do aço

de um trem na periferia?

(Repátria, 2015)

A vinganza de Bolosonaro: máis armas, menos libros.

Sempre me preocupou moito o bolsonarismo. Estamos cun oceano de por medio, mais as ideas ultraconservadoras non se deteñen en fronteiras e teñen sempre a mesma vítima: a poboación máis pobre, a xente máis exposta socialmente e con menos medios. E ver o que pasa cos demais é unha menira de prever o que nos pode pasar a nós.

Hai uns meses, nestas páxinas divulgamos unha parte da poesía contra Bolsonaro, non toda, unha parte significativa. Ficou desde o inicio, ben claro que a poesía negra, a poesía preta, as mulleres pretas e poetas, tiveron un papel moi salientábel na resposta antibolsonarista. Son consciente de que o movimento antibolsonarista non é unicamente cuestión da xente preta, ou d@s artistas negros. Nin sequera é cousa de poetas e artistas, senón que atinxiu á sociedade en xeral. Porén teño motivos para comezar falando da poesía de muller negra, xa verán.

Certamente, aquí levamos tempo afeitos á combatividade da ultradereita contra a cultura. Todos lembramos o “Viva la muerte; abajo la inteligencia” de Millán Astray. E somos perfectamente conscientes de como a ultardereita pretende que as touradas sexan cultura, as touradas ou a caza. E que o libro, a verdadeira cultura, prefiren que sexa obstaculizado canto máis mellor porque a cultura é un axente uniformizador socialmente falando e eles queren seguir amosándose como clase social privilexiada e intocábel, de xeito que o común dos mortais non teñamos acceso á promoción social mediante a cultura.

Na miña opinión, desa envexa clasista nace a loita anticultural que caracteriza a ultradereita en todo o mundo. Mais no caso do bolsonarismo é fácil ver, nesa taxa do 12%, unha actitude de vinganza contra o mundo da cultura que se posicionou contra as súas ideas, e que foi un movimento socialmente amplo. A fin de contas, máis balas e menos libros vén sendo a mesma cantilena de Millán Astray. Mais, nun Brasil onde o 44% non ten relación co libro nunca ( e o 30% nunca comprou un libro) e os índices de leitura son moi baixos, esta vinganza bolsonarista é unha condena para as clases sociais máis necesitadas, para que non lles sexa acccesíbel a cultura como factor de corrección das desigualdades. E tamén unha vinganza contra @s creadores e creadoras, para que a súa obra non se difunda ou que o faga o menos posíbel.

Ben, pois eses índices de leitura son aínda menores entre a poboación negra e particularmente entre as mulleres negras. Hai un feito revelador, as poetas máis novas, para difundir mellor as súas mensaxes acoden á manifestación literaria oral (canles no youtude, por exemplo) para asegurarse unha recepción o máis ampla posíbel. De xeito que a medida bolsonarista precariza aínda máis a leitura entre a poboación negra.

Xa ven, esta medida non só é un ataque á cultura, tamén ten boa parte de racismo.

Remataremos con Elisa Lucinda e o seu emblemáico “Só de sacanagem”

Meu coração está aos pulos!
Quantas vezes minha esperança será posta à prova?
Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de d
inheiro, do meu, do nosso dinheiro que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais, esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais.
Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova?
Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais?
É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz.
Meu coração está no escuro, a luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam: “Não roubarás”, “Devolva o lápis do coleguinha”, “Esse apontador não é seu, minha filha”. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar.
Até hábeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre a qual minha pobre lógica ainda insiste: esse é o tipo de benefício que só ao culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear: mais honesta ainda vou ficar.
Só de sacanagem! Dirão: “Deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo mundo rouba” e vou dizer: “Não importa, será esse o meu carnaval, vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e o escambau.”
Dirão: “É inútil, todo o mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal”. Eu direi: Não admito, minha esperança é imortal.
Eu repito, ouviram? Imortal! Sei que não dá para mudar o começo mas, se a gente quiser, vai dar para mudar o final!

E é que a ultradereita e as súas ideas culturais demostran que non son xente, non pasan de mentes precarias, coas neuronas xustas para non mexar por si ( que di o Alfonso Piñeiro, político chantadino agora “na reserva”)

crítica de DUAS VEZES O SOL e MECÂNICA DE NUVENS APLICADA

CRÍTICA DE DUAS VEZES O SOL E MECÁNICA DE NUVENS APLICADA

Títulos. Duas vezes o sol & Mecânica de nuvens aplicada

Autora: Laura Assis

Editorial: Aquela Editora & Capiranhas do Paraybuna

Habitualmente, en domingo, desde estas páxinas facemos divulgación de poetas brasileiras. Neste caso, imos reincidir na poeta da semana pasada, Laura Assis, unha das voces poéticas máis interesantes da actualidade, e ocuparnos dos seus últimos poemarios.

                     O que primeiro sorprende en Duas vezes o sol é que, de início, a voz poética crea ambiente, un ambiente familiar, un clima familiar desde cal nos fará as súas confidencias. Certamente, a (re)cereación de ambientes, de climas, é máis propio da narrativa ou do teatro, porén tamén acontece na poesía cando a voz poética logra unha uniformidade expresiva e temática desde a cal manifestarse. No caso concreto de Duas vezes o sol, ese ambiente e e ese clima, rematan xerando un horizonte de expectaivas moi particular. O ton confidencial é tamén resultado das imaxes narrativas, dicimos imaxes porque as descricións son algo máis que descricións, tamén son imaxes desde as cales compoñer a mensaxe final. Unha tarde, visionando un filme, desde aí surte o que é unha interpretación da vida, unha interpretación da vida que se materializa na serenidade diante das dificultades, non hai exaltación, nin positivista nin negativista, nin por suposto se pode acusar de ser unha visión nihilista, todo o contrario é desde esa serenidade que se convida a quen le para unha interpretación tamén serena, afastada dos extremismos e por tal máis críbel. No segundo poema continúa ese clima aínda que a voz poética se sitúe moitos anos despois, e constitúe un convite a apreciar as cousas, o mundo, non só desde as imaxes ou miraxes que nos proporcionan os ollos. Clima que continuará no seguinte, un día de tantos, cunha anovación, a constatación de que xente quere ser feliz malia que nesa tentativa non pase de pequenos desastres. Pequenos desastres. Relativización, o peor que podemos facer é tomar moi a peito os fracasos, porque os fracasos existen e case sempre son inveitábeis, mais iso non debe condicionarnos en exceso: simplemente temos que ser conscientes da nosa relativa cativeza, pequenez, na inmensidade do mundo. E o poemario, é unha plaquette, remata con “Hotel Madrid”, que confirma un ti acompañante mais insuficiente para ocultar a soidade, a soidade e unha certa saudade ou melancolía de futuro a partir dun presente que é, como se viu, relativo, sereno, nada exaltado.

                     Trátase de poesía lírica, e polo tanto introspectiva, mais que se manifesta desde a contemplación do entorno (ás veces simplemente suxestionado ou evocado). Poesía contemplativa (satisfainos ben  a definición) que parece esfiañada desde un teatro no cal a voz poética se autontempla desde posición cenital (ben, ela autocontémplase como tamén visona o mundo), de xeito que o sol non é só o astro rei que coa súa luz nos ilumina….senón tamén a voz poética que logra interpretar o que ve, descansando finalmente nun canto  á vida do día a día, do cotián.

                     Non son poemas breves. E neles Laura Assis demostra unha pericia técnica, unha pericia poética absolutamente salientábel. Non só por crear e manter un clima de serenidade (non confundir con resignación) desde o cal expresarse en tan breve espazo, con tan poucas palabras. Tamén porque nese clima sabe rematar climaticamente os poemas, cun clímax, momento álxido, que non desfai senón que confirma a serenidade de que falamos. E dentro desa pericia cómpre incluír un uso do ritmo moi atinado, un ritmo acompasado, ás veces algo máis rápido pero nunca precipitado, como esixe a temática. Finalmente, debemos sinalar que este clima de que falamos, esta actitude contemplativa, está en consonancia co que se vén dando tanto ultimamente. A min gústame chamarlle poesía realista. Con todas as precaucións, porque a introversión, por moi obxectiva que se queira, sempre ten o seu visión individual, particular, singular. Si, mais o culificativo realista resulta bastante útil para sinalar un deterninado horizonde de expectativas lonxe de extremnismos.

                     Pola súa parte Mecànica de nuvens aplicada sitúase tamén baixo parámetros homologábeis á anterior. Agora, aquel clima “familiar” deixa lugar a un ti, unha segunda persoa que ben pode ser quen le, que seguramente é quen le, a quen se dirixe directamente, a quen confidencia directamente e que debe sentirse interpelad@ no resto do poemario. Un poemario que formalmente é diferente ao anterior, xógase moito máis co ritmo, que pode ir desde o verso remansado de tal xeito que mesmo parece prosa no medio do poema…até os versos de unha sílaba que pechan ese segundo poema ( en realidade a segunda parte do primeiro). Aquí relatvízase a “importancia” do ser humano nesta vida, na cal parece que non ten escolla, que é un nada, mais que o remate nos devolve un chisco de esperanza porque despois do mergullo pódese emerxer e escoller “que / ha”, deixándonos no misterio se relamente hai algo que escoller ou realmente o nada é o único “ que / ha”. Esa sensación que de aí se extrae volve ser a soidade do terceiro poema, onde a voz poética atopa dificultades para encontrar o seu lugar, procura compañía e remata devolvendo un chisco de esperanza cando o ti a que se refire é quen de conseguir “alguma coisa”. Hai aquí unha visión do ser humano nesta vida que fica entre o medievalismo do Deus facedor de todo e o ser humano como rei da natureza, do mundo. Non se asegura directamente que o camiño dos humanos  nesta vida estea marcado (lembremos as refertencias ao ceo dos títulos anteriores) mais tamén non se cre que sexa rei e director da súa propia vida. O seguinte poema, intitúlase co nome do astrónomo e primeiro profesor de física palicada alemán, Lichtenberg, e hai nel unha expresa necesidade de orientación (e volvemos ao ceo, e ao que xa temos dito diso) que nin as historias son quen de remediar. Non vou comentar nada da prosa poética a seguir, é outro xénero, mais si se pode dicir que a desorientación se traduce formalmente na ausencia de regras ortográficas, e na creación, pois logo, da súa propia realidade expresiva. En “Space song” transmítesenos unha certa esperanza, reparece o ti que nunca desparecera, un ti que é feminino, xa non hai soidade, mesmo hai unha afectividade correspondida e se cheaga a enxergar a posibilidade de “ser livres”, porén o poema remata apelando ao perigo da confusión das personalidades (enmarcado na confusión dos corpos). E regresa o sentimento de perda no seguinte poema, mais non é unha perda da personalidade individual, é unha preocupación polo ti e tamén un retorno do futuro que non souberon “adivinhar”.

                     E no derradeiro poema, un poema moi especial, segue sen atopársellle sentido á vida, mesmo transmite unha certa desilusión porque nin os libros parecen ser certamente útiles. Porén, se dixemos que este é un poema moi especial, é polo remate:

até que ponto

duvidar da linguagem

é escrever poesia

                     Onde se retoma ese tema tan prsente na poesía actual como é a descrenza na palabra, a queixa de que a palabra é insuficiente para significar o que a voz poética quere trasladar ao lector. Non se chega a tanto, fica nun “duvidar da linguagem”, mais evoca a mesma finalidade a través do raciocinio da mente lectora.

                     Velaquí dous poemarios diferentes, breves os dous, que deixan a imaxe dunha poeta con moito oficio, dominadora de diferentes técnicas poéticas e, concretamente, que manexa moi ben o ritmo. Tecnicamente impecábel e tematicamente moi interesante esa proposta do ser humano nin medieval nin moderno, desprotexido. Cando quixemos describir a súa poesía pelamos á serenidade, e debe ficar ben claro que non é nada sinxelo escribir poesía lírica nos parámetros que emprega Laura Assis. Corazón, sensibilidade, técnica. A poesía na túa procura E a proba de fogo. Cando remata a lectura de calquera dos poemarios, un queda coa sensación de que quería ler máis.

                     ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de PRANA APANA, de Patricia Rivas Gallego, en Galaxia.

A PROPÓSITO DE  PRANA APANA

Tñitulo: Prana Apana

Autora: Patricia Rivas Gallego

Editorial: Galaxia

Libros de poesía ilustrados hai ben deles. Libros de poesía ilustrados con fotografías, tampouco faltan. Mais este, que é un libro de poesía ilustrado con fotografías, consegue ser absolutamente singular. E singularízao o feito de que autora, nas palabras de presentación reclame como referencia as Cousas de Casttlao. Por varios motivos. Primeiro porque non é habitual que as autorías máis novas reivindiquen/lembren autoras e autores do século XX, e moito menos se se trata dun autor da primeira metade do século, aínda que ese autor sexa un xigante como Castelao. E tamén, tamén, porque esa reivindicación/lembranza dun título tan senlleiro como Cousas, lle serve á autora parta explicar como está concebido e como se debe ler/interpretar o poemario Prana Apana. Se cando comentamos Distancias (Tamara Andrés & Marcos Viso, Galaxia) salientabamos que se trataba dunha hibridación entre ilustración e poesía, porque ambos formaban parte do outro, e iso é absolutamente infrecuente, no caso de Prana Apana sucede algo semellante, moi parecido aínda que diferente. Moi parecido ou moi semellante porque hai que interpretar/ler os poemas en función das fotografías ou ao revés: as fotografías en función dos poemas. Igualiño, igualiño que nas Cousas  de Castelao, aínda que no caso do rianxeiro sexan prosas, narrativa. Por suposto, nós non lles imos indicar cando hai que ler/interpretar o poema en función da fotografía ou revés. Debe ser quen lea quen o faga, e non sentirse frustrad@ se en principio non o consegue sempre; todo consiste en perseverar.

                     Alén diso, hai outra cousa que contribúe grandemente á singularización do libro de Patricia Rivas, e é o feito de que estea estruturado a partir da práctica do ioga. Xa que na práctica do ioga unha das procuras fundamentais é acadar equilibrio entre o Prana (enerxía vital) e o Apana (enrexía de expulsión) mediante as técnicas de control respiratorio  (pranaiamas), proceso respiratorio no cal tamén se producen momentos de apnea cando os pulmóns fican baleiros de ar. Isto sérvelle á autora para estruturar o poemario en varias partes: “Respiración” (un poema, a modo de presentación), “Inhalación”, “Exhalación” e “Apnea” (outro poema). Sérvelle a autora para iso e sérvenos a nós para indicarlles que aquí, neste poemario, non imos atopar poesía exaltada, poesía onde a carga lírica estoupe en clímax que puideran facer pensar en fogos de artificio espectaculares, impactantes. Para nada, todo o contrario.

                     Sendo poesía lírica (é dicir, unha tentativa de explicarse a voz poeética, de explicar introspectivamente os recunchos do seu interior e á vez explicar, ou tratar de explicar, en parte como funciona o mundo) e habendo nela un evidente ou lóxico pouso reflexivo este só serve para que a expresión poética se manteña nun clima de serenidade dentro do cal o lirismo se manifesta e acadará puntos álxidos dependendo da sensibilidade de quen estea lendo.

                     E sendo este o primeiro poemario que lle coñecemos (aínda que saibamos que, concretamente, a fotopoesía xa a traballou anteriormente, a fotopoesía ou a improvisación poética) cómpre dicir que Patricia Rivas se amosa como unha poeta experiente e consciente da dimensión poeética do que escribe, logrando un poemario moi homoxéneo en canto á calidade ou perfección dos textos líricos, textos líricos ou poemas que nunca son longos, e que na súa dimensión xusta nunca fan pensar nunha poeta primeiriza senón nunha poeta con moito oficio xa, grande sensibilidade e dominadora da técnica poética, o cal demostra presentando un poemario no cal precisamente a técnica poética non é monótona senón variada, malia estar sempre impreganda por esa serenidade de ánimo (desde a cal o eu poético contempla) que a alonxa tanto da exaltación como da depresión ou pesimismo vital, e na que quizá haxa algo de pragmatismo porque o que non se pode falar é de resignación. En todo caso, esta actitude reflectida e que ten o seu de reflexiva, é un bon lugar desde o cal pedirnos que releamos e reinterpretemos as coordenadas do texto e do poemario e fotografía á vez. Curiosamente, porque sería en parte agradábel, o que non é é un poemario que peque de descritivo, sería unha tontería porque para iso xa están

as fotografías, que son marabillosamente preciosas.

ASDO.: Xosé M. Eyré

sobre as CONTRAHISTORIAS DE GALICIA, de Antonio Reigosa.

A PROPÓSITO DAS CONTRAHISTORIAS DE GALICIA

Título: Contrahistorias de Galicia

Autor: Antonio Reigosa

Editorial: Edicións Embora

Pois este libro non é ficción. Adoito escribir máis sobre ficción, mais ás veces a non ficcción poderá parecerlle a certa xente case pura ficción, xa verán. E si, este tamén un libro dos que se len dunha sentada, e á vez tamén admite lecturas parciais sen que por iso se perda nada do contido. Ou, dito doutro xeito, é o  libro perfecto  tanto para unha tarde de praia ou piscina…como para ler deitados ou sentados á sombra dun carballo. Sendo ademais un libro que salienta por ser unha edición moi coidada, con ilustracións (preciosas, por certo) de Rita Gutierrez e impreso en colores. O que se di un libro-obxecto no cal é moi importante o contido (xa o veremos) mais tamén o é o deseño editorial desde o cal é contado, perfectamente estudado para que a variedade cromática adoce a lectura, conferíndolle variedade a un libro xa de por si de temática varia, de xeito que ben poderiamos dicir que cada páxina está concebida como se fora un cadro no que tamén se insire texto. Unha edición absolutamente preciosa, volvo repetir.

                     En canto ao contido, o contido é o típico  que adoitan celebrar as persoas curiosas que están atentas a datos/acontecementos históricos pouco divulgados mais que para elas ou eles teñen un indubidábel interese. Antonio Reigosa define, na presentación, estas historias que contará como a cara B da Historia, pois presenta unha presada de personaxes secundarias (secundarizadas, diría eu), esquecidas e ignoradas pola Historia Oficial. Moitas veces inxustamente, engadimos, pois é un “esquezo” que vai en detrimento da cultura galega mentres “outros” acceden por iso a unha notoriedade que tampouco merecen tanto… Seguindo as palabras de Antonio Reigosa, estas”contrahistorias” van desde o mítico ou épico Monte Medulio, a outras que que transitan desde o anecdótico ao tráxico ou humorístico, desde a revelación de datos curiosos á descuberta que outros poden representar para moit@s galeg@s.

                     Por exemplo, se eu lles digo que no libro se trata o episodio do Monte Medulio, do torques de Burela ou de Almanzore  a súa “visita” a Compostela…haberá quen diga que se trata de cousas xa máis ou  menos  coñecidas. Porén, se no seu lugar lles digo que no libro se fala de Diego Álvarez de Correa, Domingo Martínez de Presa, Lady Hester Stanhope, Eustorgia Acevedo, Modesto Brocos, Miss Gerland, Antonia Díaz Pérez, Ramón Fernández Pérez, Manuel Luís Ríos Losada, Patricio Sánchez Álvarez, Manuel Outeda Villanueva ou Ramón Varea Aguiar…posibelmente pouc@s recoñezan polos nomes os feitos que protagonizaron. Igual se lles aclaro que entre eses nomes está o do home que modernizou a calculadora (non a inventou, mais perfeccionouna inmensamente) facendo posíbel este imprescindíbel aparello; ou se lles conto que entre eles tamén está o único toureiro-paracaidista de que teño coñecemento, ou que entre eles hai un escultor humorístico ou un xigante…igual esperto a súa curiosidade.

                     Certamente, ao seu carón, outros nomes si son moito máis coñecidos (para alén do citado Almanzor), como é o caso do Curuxás, Xelmírez e o “Pío Latrocinio”, Manuel Montero ou o Mago Merlín (de Cunqueiro e Mondoñedo), Juan de la Coba e o seu trampitán ou Alexandre Finisterre, por exemplo. Entre eles está tamén o de Charles Lindbergh, mais, que facía Mister Charles Lindbergh en Galicia?

                     Coñézanse algunhas historias ou descoñézanse todas, o certo é que o libro é imprescindíbel para lectores ou lectoras curios@s, e entre esas curiosidades tamén se contan algúns inventos galegos, a expicación de como se chegou a establecer o nome da vaca Rubia Galega, como chegou a televisión a Galicia ou por que Rosalía deixou de escribir en galego…

                     E non imos profundizar máis no contido do libro. Confiamos en que o dito sexa suficiente para espertar a súa curiosidade lectora sen que para iso tiveramos que botar man do spoiler.

                     Que lles preste! ( e ha prestar, sen dúbida!)

                     ASDO.: Xosé M. Eyré

Laura Assis: o corazón ollando o ceo

A poeta escollida esta asemana para divulgar a súa poesía desde a Ferradura en Tránsito II é Laura Assis, que naceu en Juiz de Fora no 1985, e é poeta, editora e profesora, pois graduouse en Letras pola UFJF, é mestra en estudos literarios pola mesma institución e doutora a en literatura pola PUC-Rio. Ben, velaí un mínimo currículo formativo, que a dicir verdade, estes datos de nada serven cando se trata de presentar a poesía dunha autora. Case sempre é así. Porque bastante máis útil resulta dicir, por exemplo, que unha das fontes das que bebe con máis aproveitamento é Fernando Pessoa.

Mais é hora de dar noticia da súa obra. Como autora, coñezolle os seguintes poemarios:

Depois de rasgar os mapas (Aquela Editora, 2014)

Todo poema é a história duma perda (plaquette, Edições Macondo, 2016)

Mecânica de nuvens aplicada (Capiranhas do Parahybuna,  2018)

Duas veces o sol (Aquela Editora, 2019)

Alén diso tamén participou na antoloxía Naquela lingua (Elsinore, 2107) editada en Portugal), e tamén e Boa sorte. 7 poetas brasileñas, onde é traducida ao castelán.

É moi importante reler os títulos. Entón aparecen palabras como mapas, nuvens, perda, ou sol. Estas palabras remítennos ao sentido da orientación, en  primeira instancia. E ao ceo como obxectivo do ollar, como bóveda que ampara todos os camiños, como constelación de puntos que nos permiten saber onde estamos, a onde imos, de onde vimos. Un lugar no que atopar revelacións. Revelacións que precisa o corazón.

Porque é unha poeta que lle concede grande importancia ás cousas do corazón. Poderiamos dicir que mesmo é unha romántica do século XXI que ten as raíces ben abrazadas no século XX. (E isto é algo que non podemos dicir de moitas poetas galegas). O xa citado Fernando Pessoa resulta fundamental.

Debruzarse sobre os seus libros, deixarse lavar polos seus versos é como aceptar a man dunha amiga que nos vai permitir un mellor coñecemento xa non só dela senón de nós mesmos, da nosa propia alma.

E tamén no Facebook.

Mais o grande mérito da Laura Assis é que escribe unha poesía seria sobre o amor, lonxe do sentimentalismo arrebatado adolescente. E iso vese pouco por aquí, na Galiza, onde é máis propio de amadores da poesía, afeccionados simplemente. Dalgunha maneira (verbal) Laura Assis tende pontes entre o corazón humano, a vida (que debería xirar na súa volta) e a bóveda celeste en que nos perdemos ou atopamos cando máis negra é, cando buscamos/precisamos os fulgores (unha boa imaxe tamén) que os poemas acendan en nós ou nos reflictan no espazo.

Agora, o sentimento pídenos que vaiamos ás súas fontes, os seus ecritores fetiche. Non o imos facer, o noso obxectivo é divulgar a súa poesía, unha poesía formalmente ben traballada e que chega con facilidade á sensibilidade lectora…até adonarse dela por completo.

POST-SCRPITUM: Logo de escribir o artigo, infórmame a propia Laura Assis que hai datos incorrectos pois existe outra poeta do mesmo nome e por riba son da mesma Universidade. Tamén corrixín o Facebook. Para que non exista máis confusión procedo a eliminar, hoxe luns ás 21,10 horas, as informacións que poden levar a confusión, e tamén o derradeiro poema, o que se pode ler a partir de agora si é da Laura Assis que motiva este artigo.

Vai a súa poesía:

Revelações

I

Nunca estou sozinha nos corredores
de lojas e supermercados;
isso poderia ser uma história de amor,
mas é exatamente o contrário.

II

Existem várias maneiras
de se livrar de um corpo:
obrigue o corpo
a esconder
seu corpo;
olhe pro corpo
como quem vê
outra coisa
no lugar
do corpo;
ensine ao corpo
que tudo bem
ser ferido e morto
por outro corpo;
convença o corpo
de que ele é
apenas um corpo
(e nada mais).

…………………………………….

IV

(outra vez essa imagem
lacerando aí dentro,
mas agora você sabe
o que fazer pra se salvar)

V

entre todas as possibilidades ela escolhe
sem saber a minha preferida quer dizer
se tudo tivesse acontecido de outro modo
se você tivesse me visto antes se tivesse
dito isso se ela tivesse sido vista ou contado
outra história e dito a mesma coisa mas
vindo de outra família enfim eu gosto de
jazz sim e não acredito em astrologia ela
disse e eu até que me viro na cozinha o que
dizer dessa conversa continuo é bom olhar
algo pronto e existindo no mundo e saber
que fui eu que enfim era algo parecido
com o primeiro encontro mas aquele não era
o primeiro e é claro que a gente não chamava
de encontro como se o telefone tocasse agora
e pudesse ou não ser engano um sonho uma
coincidência tudo tinha que poder ser lido até
o último momento de outro modo o acaso um
livro que só se entrega na última página mas
o que fazer nesse caso com a intuição e mais
do que tudo onde colocar as mãos do que você
está falando desculpa talvez eu tenha entendido
tudo errado ou imagina nada disso talvez não

………………………………….

Os nomes desaparecem aos poucos,
como luzes desafiando a lógica,
pequenos incêndios que se afogam,
quando amanhece se confundem
com a claridade irrestrita do dia.

Ninguém sabe se foram ofuscados,
ou apenas se desmancharam no ar.

……………………………………

mãos distantes
corpos próximos
apenas longe
de outros olhos

……………………………………

Depois de tudo,
acender os olhos,
e repetir o código,
quase um aviso:
a cada corpo,
de um modo
ou de outro,
abandonado
ou perdido,
um verso novo
pra desalinhar
de vez
esse
seu mundo.

……………………….

Você deve estar agora
escrevendo outro poema
sobre muros e fracassos
ou espremendo alguém no espaço
em que não posso mais estar.

Você pode estar agora
se entregando a outra vida.
O que vocês fazem aos domingos?
O que vocês não contam um pro outro?
O que você vê quando fecha os olhos?

Você deve estar agora
tentando ser feliz em São Paulo,
descobrindo o desenho de outras fronteiras
ou apenas aprendendo a lidar
com a sintaxe instável
da sua própria pele.

………………………………..

Chão

O silêncio

não é o melhor meio

de conter acidentes.

corpo escolha luz sorte

detalhe perda relógio tudo

existe além da linguagem

(seu nome:

serial de rumores

que nada diz

sobre seus gestos)

Talvez ler

o livro do mundo

seja também

saber perdê-lo.

Antes do ruído

a vida é.

(da revista “Lado 7”, número 5, Editora 7Letras)

………………………………..

MANUAL

Escusado moldar
partida metrificação.
Cortar no meio verso
e erguer muro
de (in)concreto sal
e regência.

Será proveito calcular
traço de planificação
e enviar sentido
dobrado em papel
onde não cabe
essência?

Antes rasgar os mapas.
Subverter a forma
é tiro na luz.

Ritmo pede
mais que ar:
asa.

Signo quer
o universo
ou nada

Torna-se a carne verbo.
A vida é no imperativo
Amor, palavra.


PERFEIÇÃO

O antes da linguagem,
uma ponte.

Água salgada no seu rosto
ou
apenas ímpeto?

Pavimento liso,
sem rugas, sem rasgos.
O antes de tudo.
Sem monstros, sem nada.

Quis ser o quê?
Sol?
Sonhei, mas não mais.
A vida é.
Só.
……………………….

Oberkampf

Nossos pais morreram

no mesmo acidente estúpido:

vimos o sangue,

vimos os corpos.

E você me fez prometer

que jamais

te deixaria

Morávamos

no mesmo

prédio,

no mesmo

andar.

Sua porta era colada

à minha porta e

entrar no seu quarto

ou no meu

era igual,

mas ao contrário.

O metrô passava a cada

três ou quatro

minutos

a estação era a cozinha

da sua casa,

parecia Oberkampf

mas com menos

azulejos amarelos.

Sua voz ainda era

uma força da natureza

que me alcançava

na sinestesia

dos sonhos.

E dos sonhos

acordei

e nunca mais

escrevi sobre cadernos

folhas

em branco

desertos

palavras escondidas

atrás de

palavras escondidas

E as coisas passaram

a ser como antes eram:

as coisas,

só as coisas

pouco importa a ênfase

pouco importa a verdade

o que importa é a vida

(e a vida

não cabe).

[de Depois de rasgar os mapas, 2014]

#

Dia

Ninguém sabe o que virá na trama estreita

da tarde que se abre livre sob teus passos,

mas neste espaço onde tudo muda,

e ainda assim nada acontece,

a comunicação é impossível

e isso é o que me faz querer tornar possível

o mundo que vejo em você.

Longe daqui eu seria outra pessoa,

acordaria cedo, falaria sobre o infinito,

desacreditaria de desastres e livros

ou escreveria poemas

sobre ter o coração no lugar certo.

Mas talvez explicando assim

você pare de me olhar

como quem não espera nada

além de um acidente:

antes das casas, casamentos e filhos,

depois das mortes, das visitas, dos confrontos

— a violência da sua presença

girando todos os dias

na órbita exata

das minhas escolhas.

[de Todo poema é a história de uma perda, 2016]

#

Ruína

Eu sei, éramos indelicados

com quem

acreditava na vida:

vinte anos e as paredes

impregnadas

de espanto

e desprezo

pela revolução.

Escuta, não sobrou nada,

anulamos todos os sinais,

nossa presença:

um ponto

sob o radar, e tudo

se perdeu por lá

com a certeza de um

incêndio.

Espero que agora

seus olhos

ofusquem

as luzes minerais

do Boulevard Saint-Michel.

Espero que você

esqueça

tudo aquilo que se desfez

na sombra clara do futuro

que não soubemos adivinhar.

…………………………………

PASSO

Ainda que isso seja

inversamente proporcional 

(pode ser que eu me perca

no meio do passo

e  tudo acabe

antes de você chegar)

quem não dança,

esmaece:

gira

mais devagar.

…………………………………………….

ACERTO

Eu entendo
as variações
e não importa
onde você está,
espaço e tempo
são só equações.

Imagem e movimento
são sinais
ou projeções
que preparo
ou aparto
enquanto escuto
passos
em outra direção.

Eu desenho
traços,
pontos exatos,
rabiscos.

Sempre há risco
mas a vida é bem
mais difícil
que isso.

O resto é abismo
e de noite existe
essa matéria
invisível
inventando desvios
nas palavras
que você ainda
não aprendeu
a dizer.

…………………………………………..

LIKE A BITTER STRANGER

o mal de todo dia

entrou pelas suas mãos

e tirou o melhor de mim

motoristas de táxi

sabem mais da minha vida

do que meus pais

meus amigos

largaram o jogador

e o jogo

se jogaram

do sétimo

andar

entre copos vazios

e corredores apertados

o mundo ainda é tudo

que quase não aconteceu

……………………………