crítica de CAIXA DAS BESTAS, de Begoña Paz

A CAIXA DAS BESTAS E A CAIXA DAS SORPRESAS

Título: A caixa das bestas

Autora: Begoña Paz

Editorial: Baile del Sol

Comecemos polo primeiro. Este novo poemario de Begoña Paz, é un desabafo vital, mais un desabafo poético formalmente moi a ter en conta. Queremos dicir con isto que non se procura outra temática diferente que o pouso da vida a través das sedimentacións que na voz poética van deixando os afectos. Dese xeito, o poemario estrutúrase en catro partes: “A caixa das arelas”, “O feirón do amor”, “Caixa de sombras” e “Caixa de bostelas”, habendo outras “caixas” intermediais sobre todo na terceira parte. Como ben imaxinará a lectora ou lector, o título (Caixa das bestas) non agocha reminiscencias reivindicativas da parte “animal” que @s human@s levamos dentro. Mais tamén é sinxelo deducir que esas sedimentacións teñen todo que ver co fenómeno do amor. Ah, o tema do amor. Tema eterno, de sempre, de hoxe e do futuro. Tema do que nunca se escribirá un texto definitivo, nunca. Ten esa virtualidade.

                     E tamén se pode dicir que é a historia poética dun fracaso sentimental. Quen encete o poemario xa se decatará no primeiro poema. Por certo, un poema tecnicamente moi ben elaborado, cunha plasmación versal que non deixa de ser moderna ou actual sendo á vez tan clásica. Mais disto, das calidades técnicas do poemario habemos volver falar máis adiante. Por agora contentarémonos con indicar que, despois dese primeiro poema-resumo-presentación, comeza realmente a “aventura afectiva”, desde o mesmo útero. Ao que seguen outros dous significativos poemas: “Antes del” (e non creo necesaria indicación temática) e “On the road” (onde si quero determe, pola posibilidade da concepción da vida coma “road movie”, evolución da clásica viaxe marítima, que cada día se vai asentando máis). Da segunda parte (“O feirón do amor”), quero salientar dúas cousas: a petición da voz poética de “paixón” coa que se comeza a parte, e a confusión entre “devezo” e “amor” que se dá xa no remate, un remate que se conclúe cun verso de Igor Lugris (“é tam duro viver”). Pola súa banda, a “Caixa das sombras”, terceira parte, é como un “memorial de agravios”, no cal a voz poética feminina vai declarando as eivas ou o parte de lesións (así se titula un poema) que a incomprensión do amante deixou nela. É importante esta incomprensión, porque revela primeiro unha actitude egoísta no que o único importante é o desexo do amante masculino; unha incomprensión que produce frustración, desengaño lóxico que volve remitirnos ao título (Caixa das bestas)  e deixa ben clara non só a queixa da muller senón tamén a denuncia. E remata o poemario coa “Caixa das bostelas”, unha  parte onde se analizan as sedimentacións anteriores, onde se queixa a voz poética que ninguén nos ensina  amar, onde se reafirma a voz poética nos propios valores da femineidade incomprendidos polo home. Rematando cun “Epílogo prosaico para mantes en fuga” onde amor e dolor parecen as dúas caras da mesma moeda. E abonde esta apurada panorámica do contido temático, agora imos coa parte técnica ou estilística.

                     Na miña lectura deste poemario de Begoña Paz foi o que máis me marabillou (que a poesía, se non marabilla é menos poesía). Aínda que se pode dicir que o poemario é formalmente variado, porque o é e esa é unha riqueza máis, na miña lectura salienta a concepción do poema como texto vertical, coma unha fervenza que cae e cae até remansar cando chegou ao fondo (as bsotelas), ou coma un puñal que se afunde e afunde na carne sorprendéndonos primeiro positivamente e chegando finalmente a ser unha ferida de dor incalculábel (coas súas bostelas). Caben máis imaxes deste estilo, mais non imos perder o rego por aí. Dito así, parece moito máis sinxelo do que é, mais hai que ter en conta que, para saír con ben deste desafío técnico, cómpre unha habelencia sobresaliente á hora de situar a palabra xusta no lugar xusto ( sen que sobre ningunha, sen que falte ningunha), de xeito que se compaxina a vertixe do ritmo propia da disposición vertical coa pausa precisa e necesaria en poemas onde a riqueza semática é elevada. Evidentemente, o que se consegue, é salientar precisamente a forza semántica da palabra. E quero pararme aquí un bocadiño máis, o xusto para dicir que iso non se consegue sempre na poesía. Nin moito menos. Cando falamos de poesía é habitual que demaos por feito que o autor ou autora posúe unha pericia técnica que, como digo, non sempre se demostra. E, nisto, o poemario de Begoña Paz resulta moi meritorio.

                     Dito isto é momento de indicar que os poemas van acompañados de “collages” autoría da mesma Begoña – e aquí gustaríame volver atrás e revisitar os posíbeis “collages” poéticos do texto, mais xa imos moi avanzados. Un non é un entendido nas artes plásticas, mais a min teño que dicir que me gustaron moito.

                     Dito isto é momento de dicir que a autora non atopou editora na Galiza, segundo ela me comunica pola carestía que supoñen eses collages. Isto atristúrame e faime pensar. Caixa das bestas, tamén é un libro obxecto, e como libro obxecto é dos que gusta ter e reler. Atristúrame que o sistema literario galego non teña capacidade para dar a luz textos así. Ben, tamén é certo que hai determinadas autorías ás que lles publican o que sexa, estou farto de ler primeiras versións de textos que deberían resultar bastante máis ricos literariamente. E tamén é certo que hai outras autorías ás que lles custa un mundo que lles publiquen algo. Hainas que, por diversas razóns, teñen sorte e ven o seu texto édito. E tamén as hai que se teñen que reinventar como autoeditores/as ou coeditores/as aínda que os seus textos resulten de calidade contrastábel. Isto pasa en todas as literaturas, certo, mais a literatura galega non é calquera literatura e se non ten capacidade para enfrontar edicións coma esta…debemos preocuparnos.

                     Porque iso é o que lle pasou a Begoña Paz, que tivo que autotraducirse ao castelán para poder ver o seu texto galego édito. Iso non figura no libro, non se indica que sexa autotradución, e pasa máis por un texto bilingüe. E tampouco me prougo nadiña que a contracapa sexa unha tradución, a versión castelá, que se temos en conta que o tipo de letra do título en castelán na portada é superior ao galego…

                     Mais, ben, por hoxe imos rematando, se ben non sen antes indicar que cómpre, é urxente, unha revisión do rol que na literatura galega actual xogan as autoras e autores. É dicir, por que escriben, e para que. Contrastar isto co que pasaba hai trinta ou corenta anos, e despois chegar a conclusións paréceme non só interesante senón urxente..

                     Na propia web da editora poden facerse con este título. E, senón, calquera libreiro ou libreira pode pedilo á casa editora, opción que eu lles recomendo ferventemente.

                     ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de GALICIA CONTADA AOS NON GALEGUISTAS, de Manuel Veiga Taboada, en Xerais.

TAN CLARO COMO A AUGA QUE CORRE

Título: Galicia contada aos non galeguistas

Autor: Manuel Veiga Taboada

Editorial: Xerais

Se vostede mira a Historia desapaixonadamente, obxectivamente, sen orelleiras de dirección unívoca, o máis probábel é que vostede fique sendo nacionalista ou galeguista. O problema é que, para que iso non suceda, sempre existiron grupos de control que por nós decidiron e foron conformando unha determinada opinión de nós mesmos ao longo do tempo, desde altofalantes que van desde o púlpito católico (sempre abeirado ao poder centralizador e imperial), á difusión interesada de vexacións que rebaixan a nosa autoestima (véxase a campaña antigalega de escritores casteláns, tamén ao longo do tempo mais moi especialmente nos Séculos de Ouro -aquí tamén hai un fenómeno de envexa, nos temos unha esplendorosa Literatura Medieval e os casteláns só miran desde abaixo…, ou o uso da escola pública (e privada) desde que esta se implantou e superou un ensino que antes estaba na súa totalidade en mans relixiosas (nos primeiros niveis, pero tamén influía enormemente nos ambientes universitarios). Non imos afondar nisto, daría para varios libros. O que nos interesa salientar é que non tivemos acceso a unha opinión desintresada de nosoutras e nosoutros, que non nos condicionara e rebaixara as espectativas que de nós ou nosoutras podiamos chegar a ter.

                     Por iso Manuel Veiga escribiu este libro imprescindíbel, como intrumento de liberación de preconceptos, falsas verdades, mentiras declaradas ou distorsións que dan dos galegos e de Galiza unha idea que non se corresponde coa realidade, polo menos moitas veces. Como moitas veces temos dito/escrito/escoitado/lido que existe unha “Galiza ideal” (a que lles interesa aos poderes fácticos e centralizadores) que suplanta a “Galiza real” na que vivimos e que presenta unha problemática ben diferente da que nos transmiten os mass media (que controla ese poder centralizador). Ben, é moi apetitoso continuar disertación por este vieiros, porque a verdade é que o libro de Manuel Veiga nos lembrou moito aquel das 55 mentiras sobre a lingua galega que promovera ProLingua hai uns once anos. Teñen en común que son libros para liberarnos de prexuízos socialmente difundidos que tentan distorsionar a opinión que temos de nós memos. Unha distorsión intencionada, moi malintencionada e que, como ben explicará Manuel Veiga, ten como finalidade salvagardar uns intereses económicos que non son precisamente os nosos.

                     Vaia isto como adianto temático dun libro que nin é extenso nin exahustivo, mais si imprescindíbel. Con moita clareza e sen meterse en sarillos (bibliográficos, por exemplo) Martín Veiga responde a unha serie de cuestións que está no ar da sociedade que vivimos. Explíca con convicción e polo dereito, quen queira máis que o procure por si mesma/mesmo (que a fin de contas vén sendo a única posibilidade de liberarnos do xugo intereseiro e deformador). Por exemplo. É certo que os galegos somos de dereitas?; por que se di de nós que somos ambiguos, ou iso de que non se sabe se subimos ou baixamos escaleiras, ou por que temos a tendencia a responder con outrapregunta? Somos realmente un pobo “atrasado”? Que foi  do Reino de Galiza? Que papel se nos obrigou a ter nas guerras españolas? Que pasou na famosa entrevista entre Fraga e Beiras e por que o PP actual é tan desgaleguizador?

                     A estas preguntas e outras polo estilo responde Manuel Veiga neste libro. Que dixemos libro imprescindíbel porque nos libera. O mellor exemplo de como a literatura nos libera.

                     Como o título indica está concebido para explicar aos non galeguistas como somos realmente os galegos, para lles tirar as orelleiras que socialmente nos difaman, como dixemos moi intreseiramente por motivos económicos, sempre rematan niso, en motivos económicos. Mais o certo é que a temática do libro ha ser de moita utilidade para os propios galeguistas, que unhas veces @s reafirmarán nos seus principios e outras aclararán aspectos que lles son pouco coñecidos ou curiosos.

                     E, a verdade é que o libro se move nun terreo de certa indeterminación (xa desde o propio deseño editorial) que lle permita acceso a un grande número de xente lectora. Galeguistas, non galeguistas e tamén as mentes d@s máis novos/novas, que, na miña opinión tamén debe ser un lectorado moi a ter en conta. Si, debería ser libro de lectura obrigada no ensino. Porque se non temos libre acceso á opinión que nos formemos de nosoutros ou nosoutras mesm@s, nunca deixaremos de ser bonecos fielmente servidores de intereses alleos que nada teñen que ver cos nosos senón que moitas veces son intereses que van precisamente contra os nosos.

ASDO.: Xosé M. Eyré

Adriana Zapparoli ou a poesía transgresora e ex-céntrica

ADRIANA ZAPPAROLI

De entre todos os nomes da poesía brasileira feminina máis nova que vou divulgando desde esta Ferradura en Tránsito II, o de Adrana Zararolli (poeta e tradutora) é para min un dos que presenta unha poética máis moderna e transgresora. Certamente, non sempre escribe poesía, tamén publica poemas en prosa, que deixamos fóra da nosa análise divulgativa posto que son un xénero en si, distinto da poesía aínda que moi ligado a ela.

É preciso indicar primeiramente que Adriana non se formou en Letras nin exerce profesionalmente nalgún oficio que a elas remita. É científica, farmacóloga e bióloga. Aquí teñen información cumprida a cerca da súa actividade profesional. Importante telo en conta, porque na súa obra nótase unha presencia de vocabulario técnico que non pode ser obviada.

Como poeta novísima que é, tamén fai uso das redes sociais, mantendo esta bitácora.

Adriana naceu no 1969, en Campinas, São Paulo, non son moitos os datos que da súa biografía atopei pola rede. Que eu saiba leva publicados, entre libros e plaquettes:

Flor do lótus. 2013. Lumme Editor. Edición bilingüe portugués-castelán

Flor do lírio. 2012. Plaquette, na mesma editora. Título sensual, mesmo erótico

Tílias e tulipas. 2010. Mesma editora, só en portugués.

O leão de Neméia. 2011. Mesma editora 2011,

A flor da Abissínia. 2007, mesma editora. É a estrea poética de Adrana.

Cocatriz. 2008, mesma editora.

Violeta de Sofia. 2009, mesma editora. Libro experimental que sitúa a Adriana Zapparoli no camiño da poesía internacional do momento.

Esta é a información que extraemos da súa bitácora.

Ademais sabemos de Flor-cadáver (2015) e Compota em Mangaba ( Debalde, Portugal)

Comezou publicando en revistas como Et-Cetera, A cigarra ou Poesia Sempre  e participa na Zunái e Mnemozine.

É dicir, trátase dunha poeta en permanente estado de creación. Iso non supón que non deixe de ser unha poeta experimental todo o tempo. Todo o contrario.

Teño que dicir que o seu nome é asociado ao NEOBARROCO. Trátase esta dunha estética, polo que sei, fundamentalmente sudamericana, non só brasileira. Comprendo esa denominación a partir do tipo especial de vocabulario (especialmente sensorial) empregado na construción poética, e non só senón tamén, en palabras de Cláudio Daniel, tamén entran aquí o hibridismo formal, a imprecisión, o equívoco, a ambiguidade, a construción labiríntica, mesmo a superación de “fronteiras” xenéricas, o uso da metáfora… Sería pola miña parte unha estupidez dubidar de opinión tan competente como a de Cláudio Daniel. E, non sendo estudoso desa estética, teño que dicir que se me fai raro ese nome, visto desde a distancia, aínda que comprendo moi ben a súa escolla e os motivos que levaron a ela. Porén, na miña opinión deberían pesar máis o cripticismo ou a epifanía; e, sobre todo, unha concepción da poesía non como simple exposición do feito poético senón tamén como mensaxe na cal o lector ou lectora indagar e procurar o feito poético, pois precisa lectorado activo, sempre. É poesía que tende á brevidade, críptica, continuamente explorando novos camiños, sensorial e colorida, concentrada e ex-céntrica á vez, que non renuncia á introdución de conceptos técnicos. Nisto asimílase moito á poesía galega actual.

Mais, se queren que lles diga, a min o que máis me admira é o extraordinario sentido do ritmo, a perfecta versificación, o concepto tan claro de estrofa…estes pormenores técnicos dos que xa tan pouco se fala/escribe..e que dan de Adriana Zapparoli a imaxe dunha poeta xa moi consolidada.

E non cómpre esquecer que, vistas as súas prosas poéticas, as de Adriana foron asimiladas ás prosas poéticas de Raimbaud. Bo meste, sen dúbida.

E velaí vai unha mostra do que se pode atopar pola rede, non sen antes repasar a súa fortuna crítica.

Xa dixemos que non imos ocuparnos da prosa poética, mais para quen quixer lela deixamos esta ligazón.

E velaí vai a súa poesía:

num momento


roer
a unha telúrica
do tempo

saltar
para dentro
da vulva

no movimento
da válvula tricúspide

tugúrio

o tule abafa
o trilo da úvula

no dedo o gosto da uva úmida


(Jornal O Correio das Artes, pb, 02/2005)

………………………………………….

rubro cântico


figurativo descanso
uma estrutura rubra
um olho-de-gato
equivocado
refletindo luz


intuitiva a poesia


num escuro
duma estrada
mal sinalizada


(revista A cigarra, ano 22, n° 39, sp, 12/2004).

…………………………………….

zênite


furor uterino
numa eletrificação rubra
abismo acolchoado
de trama zibelina
exposta

segredo
um ponto
zênite


(erótica – e-book, avbl – biblioteca virtual, 03/2004)

………………………………………..

tatue um poema


tatue um verso
dinodonte diminuto
em meu dorso
etéreo
reverso
tatue beijos
cabelos extensos
seu
rosto
tatue sentidos
discretos lábios
textos explícitos
arriscado fogo
astro
sem esforço tatue
um
imortal dionisíaco
tatue meu corpo
todo
poema inteiro


(Antologia de poetas brasileiros contemporâneos, 2ª edição -Câmara Brasileira de Jovens Escritores, rj, 09/2003).

…………………………………….

adultério


aerobionte
dialética morfologia
estranha monogamia


(Antologia poetrix – scortecci editora, sp, 09/2002).

…………………………………………….

chicote lírico

lírico é o chicote
quando fisga um poema
num dorso feminino

………………………….

: beatriz airada    
I  
viagem ao congo no rosto de quem —

há 7 molares. 
há 7 escaras. 
há 7 haras e cavalos-marinhos.
há 7 picadas de toxina botulínica

e uma melancolia que se arrasta
entre a congada…

que, muitas vezes, nem descreve
nada além do que passa
em conflito,

além da malhada, poesia, além dessa mutilada lírica;
dentro de órgãos complexos
—  olhos, ouvidos,
mãos e cérebros –    

II
penumbra, que intersilencia
o estreito, em cama profunda.  

no peito, esse medo, a pleura e um osso.
ser balanço, cabeça
e pescoço.  

o esteio do pescoço… um toc.
o pânico perseguitório:
– até quando?    

III
varizes em taças
dê sorvetes.  

fachadas estreitas, de um mundo em conta-gotas,
de orvalho, florais e floreiras.  

as olheiras do alho
desconectam esse dharma.
 
o convívio com o pensamento alheio:
rótula, mágoa e mandala.  

a tacha em pássaro revolto:
– sua membrana celular…
 

IV  
doenças e cabeça,
entre meadas, em casta de leite.  

a cidra, pela manhã, bem cedo,
sussurra um sono ineficiente.  

a mesma cisma, o aviso,
quase um apelo: – tente    

V.
se o copo de vinho tinto:
energético em aversão  

inibidores de recaptação
são serotoninérgicos.  

os efeitos do insucesso,
o abuso, da opção: o risco.  

VI  
sibutramina, constipação, taquicardia
o aumento da pressão arterial.  

na cortina de voal, um duplo-cego,
multicêntrico, um eco  

redigindo os pensamentos temporários.
 

VII
medicamentoso:
o surto randomizado
cefaléia, o susto.  

na esteatorréia das vozes
abrindo o ovo de páscoa.  


IX
ocupam-se dos neurônios
a noite, a boca seca
e o furo na parede.  

ocultos, os vômitos
habitam a tinta,
a textura laranja,
a janela.  


X
insônia, a influência estranha
da anfepramona em verso.  

obteve êxito,
as paisagens em colchas,
o desenho do nariz  

as entranhas de beatriz
– a louca airada,
 
num copo de suco.  

………………………………….

 entre o lírio.

corola-libido : sua fachada íntegra em colapso.

um sentimento aglutinante, um precipitado.

falo em uma solução insolúvel, resíduo de um mecanismo lírico-

dramático, de déspota matéria carne e creme,

bípede e bulente em refluxo de chumbo fosforescente…

auréola letal, falo, fragmentário hipócrita e degenerado

cansado de cada dia. o horror, o delírio, de seus gestos.

o mistério do ouvido não estava seguro, zumbido de anestesia citadina

em um “falo” de cavalo mandarino.

DO POEMA

De passagem
De viagem
De pensamento
High light
De amor
High speed
Gozo
Desconexo
Roto
Língua
Espelho
P
O
E
M
A
Idéia em flash
Disponível em high tech

…………………………………….

Aos meninos do café 

um grão (‘fruto’) 

em moagem, esteio, 

café-curto, em um

bar-bistrô… 

longo, com suco, é café-

conosco, marrom-seco, 

entre o pardo, bardo e o preto, 

fosco, em cafeeiro-do-gabão, 

distribuo em seu tom 

todo, 

de home

…………………………………..

Café pré

café pré, café com, 

pós: malgrado em fé sem 

café: 

– beirão,-branco,-bravo 

café… 

-caldeado,-cantante,-casado 

de angola, em okafeko … 

-com-isca, leite e chipa 

-do-diabo, pro mato 

próavo 

diria quase, 

hereditário… 

crítica de DIARIO DUN ENTERRO, de Gonzalo Hermo, en Galaxia

VOLVER PARA ACOMPAÑAR A UN MORTO

Título: Diario dun enterro

Autor: Gonzalo Hermo

Editorial: Galaxia

Non hai moito escribiamos sobre Virtudes (emisterios), de Xesús Fraga, e poñiamos en relación o seu realismo autoficcional coa novela Carrusel, de Berta Davila, e con esta Diario dun enterro de Gonzalo Hermo (Premio Repsol 2019), concluíndo que estas coincidencias poden estar a amosarnos movementos que se están producindo dentro do realismo. Neste comezo do século XXI parece que a vella aspiración de reproducir a realidade (velaí a principal finalidade realista) da maneira máis fiel posíbel sofre un significativo desprazamento: para facelo, para chegar ao realismo, cómpre facelo desde a esfera da proximidade. E tamén é interesante ter en conta que este tipo de movemento no realismo se produce nun sistema literario que tirou partido até a extenuación da ficcionalización de lugares tramáticos para dar a coñecer tramas que ben poden inserirse dentro do realismo -dalgunha maneira subxace aí un certo “medo” ou “respecto” porque non colidan realismo e realidade social, na nosa opinión, tantas veces repetida por tantas veces denunciado isto. Igual que tamén é interesante non esquecer que isto se produce nun marco filosófico no que Carlos Lema aprofundou en A monstruosidade moderna, onde as posibilidades de representación do mundo son estudadas achegándonos ao materialismo especulativo. Este artigo de Roberto Abuín pode ser clarificador. Por certo, todas as novelas referidas están editadas en Galaxia, e Carlos Lema non deixa de ser unha das principais “almas mater” da Galaxia.

                     Dito isto, que ninguén pense que vai atopar algo diferente ao que promete o título. Trátase do diario dun enterro. Diario que escribe Xacobe, que regresa a Galiza para asistir ao enterramento do avó. Regresa porque el vive en Barcelona, nunha Barcelona de emigrantes que se fai moi recoñecíbel no texto de Gonzalo Hermo, onde, por suposto, as diferentes características sociais, as diferentes maneiras de entender a vida entre Barcelona e Galiza, non deixa de estar presente sen que tampouco a novela queira tirar do fío máis do que este poida dar nun discurso onde non son tema principal senón secundario e ocasional. En defintiva, é falar do estrañamento. Un estrañamento que acompaña a Xacobe tanto se está na Galiza coma se está en Barcelona.

                     A trama da novela vai desenvolvendo pouco a pouco, en capítulos breves, un diario no que Xacobe vai reflectindo o que acontece (por dentro e por fóra) desde a mesma saída de Barcelona até chegar a Eiradona (lugar, ficcionalización, onde acontece o enterramento e que pode ser asimilábel a calquera lugar do rural galego) e o re-encontro con familiares (e tamén amigos, pero menos) aos que, sexan máis próximos ou menos, non vía desde había tempo, e cos que inicia unha toma de contacto que moitas veces non pasa diso: da intención de retomar un contacto que vai ser moi breve porque se vai limitar ao tempo que dure o enterro. Nesta altura cómpre salientar duas cousas. A primeira compona toda a galería de personaxes fimininas que habitan na novela, que tenden a ser personaxes personaxes dramatizadas, personaxes dramáticas, personaxes cun mundo interior máis ou menos esnaquizado en función da sociedade patriarcal en que viven e que as condiciona. E, a segunda, a personaxe do pai. Ao meu ver, a mellor deseñada e configurada. Non se dan demasiados datos seus. Aparécese mesmo como un ser “neutral”; amosa afecto mais tampouco sen excederse. E, finalmente, vai e resulta unha personaxe que evoluciona (aínda que non sexa moito) ou así parece que sucede entre o inicio e o remate. Unha personaxe configurada desde a economía de recursos, que tanto se di, mais unha personaxe enigmática e evolutiva.

                     Tampouco cómpre esquecer que o diario de Xacobe, un poeta, lle serve ao autor, Gonzalo Hermo, para tratar de establecer a diferenza entre o discurso poético e o narrativo, que é precisamente como remata a novela.

                     A mágoa é que se trata dunha novela “breve”, de curta extensión (non pertence ao xénero da novela breve) e non dá demasiado tempo a que se manifesten as diferenzas entre esa personaxe central de Xacobe e a rica galería de personaxes coas que se atopa. Non hai moito tempo para as friccións dos reencontros, e iso sempre o botaremos de menos porque dá a impresión dun “querer e non poder”, da insinuación na que non houbo tempo para afondar.

                     Finalmente, Gozalo Hermo déixanos un discurso desde o cal reflexionar sobre as mudanzas que sufriu o ritual do enterramento ao longo do século XX. Onde, por exemplo, se pasa das chamadas “carpideiras” e do ámbito da casa do morto…á impersonalidade dos tanatorios, que coa súa frialdade embazan o tránsito ao outro mundo.

ASDO.: Xosé M. Eyré

Ana Pontón: a muller e a política

SOBRE AS CONVERSAS DE ANA PONTÓN E MARÍA REIMÓNDEZ

Título: A semente, a árbore, a froita. Ana Pontón en conversa con María Reimóndez.

Autoras: Ana Pontón & María Reimóndez

Editorial: Xerais

Sempre me prougo moito ler libros de conversas. Sobre todo libros de conversas con xente protagonista ou testemuña do noso sistema literario. Permiten coñecer a cara máis humana das persoas entrevistadas e algúns datos adoitan ser de moita utilidade despois no traballo crítico. Neste caso trátase dunha responsábel política. Ana Pontón, cabeza política do BNG. E o meu interese non é menor. Xa leva uns anos á fronte do BNG, certo, porén áinda é unha persoa da que quero coñecer moitas cousas máis. Non se trata de ficción, e polo tanto isto non é unha crítica senón unha aproximación. Poucas cousas podo dicir do aspecto formal: que non é un libro longo (como adoitan ser este tipo de títulos) mais que iso non impide que sexa un libro con fondas reflexións; que me gustaría que ás veces fose máis áxil porque importan máis as respotas que as preguntas e estas ás veces son moi extensas (xa, mais, iso ten o seu contrapunto porque permite unha meirande fondura de análise da que parten as respostas); que encontro magra a terceira parte (“a ábore”), onde se fala do futuro; e que na miña opinión o prólogo tampouco parece tan imprescindíbel, pouco di das condicións en que se realizan as conversas e esta adoita ser a temática súa. E máis nada. Só que eu atopei unha Ana Pontón que dá unha imaxe reflexiva máis que vehemente, unha muller lectora e culta (mais non por iso abusa dos coñecmentos intelectuais), unha muller que analiza as diversas cuestións que se lle propoñen con serenidade (sen que iso supoña abandonar a paixón) e responde con convicción práctica e por iso o seu discurso resulta accesíbel, próximo. Asía  vin eu. Unha muller do presente e para o futuro. Son ben sabedor de que as respostas, neste tipo de traballos, non adoitan ser puras trascricións orais, que se ve neceario un proceso de “formalización” das respostas para que así sexan mellor interpretadas por quen le. Mais esas son as conclusión ás que eu cheguei.

                     Por suposto non faltan os grandes temas sociais e políticos do momento, desde a discriminación por sexo aos problemas da lingua, ás polítixas ambientais e  laborais, Ence, Endesa, a pobreza enerxética, as eléctricas, a mobilidade e o transporte, o desmantelamento dos servizos públicos, o racismo ou a inmigración…entre outros moitos.

                     A continuación vou tare a esta páxina non respostas enteiras ( ben, si hai unha, a derradeira), nin tampouco figurarán as preguntas, só algúns aspectos das respostas que fun subliñando..

“Eu vivín nun espazo monolingüe en galego: a miña familia e toda a contorna falaba na nosa lingua non por unha cuestión ideolóxico-política, senón por unha cuestión natural, histórica, como pasaba naquela altura na maior parte do país” (17)

…………………………….

“Lembro un día en que unha compañeira de clase durante o recreo me recriminou que falase en galego. De feito recordo a frase exacta que me dixo: <A mi háblame bein. Háblame en castellano>. No canto de conseguir os seu obxectivo de humillarme, este comportamento fixo que xermolase en min un sentimento de orgullo” (18)

………………………………

“A miña avoa foi a primeira muller feinista que coñecín, e sementou en min autoestima e unha visón das mulleres afastada dos estereotipos patriarcais” (20)

………………………………

“A participción a nivel de base é clave para formar dirixentes que teñan criterio propio e peso político” (25)

………………………………

“E o que lle dá sentido a participar en política é cambiar aquilo que non aceptamos ou nos parece inxusto. Para conformistas xa están outros.(26)

……………………………..

“(…) por suposto que o espazo público precisa racionalidade, pero a racionalidade sen emoción fátalle unha parte fundamental do seu ser” (30)

……………………………..

“Se imos ao que pode considerarse o nacionalismo contemporáneo, aos primeiros anos do século XX, observamos que naquela altura amosaba posicións politicas moi avanzadas na  cuestión da defensa dos dereitos das mulleres” (40)

…………………………….

“Aprender a xestionar a exposición pública e as críticas é un proceso complexo” (53)

……………………………..

“Este é o efecto de non ter poder político e ter as institucións galegas ocupadas por un partido político acomplexado e que practica o cosmopaletismo. Só valoran o propio cando triunfa fóra das nosas fronteiras” (55)

…………………………….

“Poden os dereitos fundamentais ser revogados por unha decisión maioritaria? Iso é o que fixo Feijóo para xustificar a súa política lingüicida (…) ou é o que está facendo a dereita en temas que teñen xerado moito debate social como o da prisión peranente “ (61)

……………………………

“Pola miña banda entendo a política doutro xeito: dende a honestidade, dende a clareza nas ideas e tamén na capacidade de escoitar e manter unha interlocución social, mais sen renunciar a defender aquilo no que acreditas.”(62)

………………………….

“Se queremos desenvolver todo o potencial que ten Galicia, necesitamos gañar soberanía, poder político para transformar con máis forza a nosa realidade e acabar co espolio da nosa riqueza” (72)

………………………….

“Somos unha sociedade moi dinámica en moitos ámbitos, mais tamén contraditoria. Aínda que sexa un pouco tópico,si é certo que ás veces vexo zonas que, pola propia inercia económica e social, amosan un certo desánimo colectivo”. (82)

…………………………..

“Penso que o valor da diversidade, a horizontalidade entre todas as linguas e culturas é un elemento definitorio do nacionalismo galego”.(89)

………………………….

“Pero é máis funcional culpabilizar as persoas migrantes que poñer  ofoco nos dereitos sociais” .(96)

………………………….

“Nese sentido, dende o BNG imos ofrecerlle á sociedade galega un proxecto amplo, inclusivo e alternativo; un proxecto pensado dende Galiza, sen ataduras nin subordinación a Madrid e que aposte por modernizar o país, por buscar solucións adaptadas á nosa realidade, por poñer a producir a nosa riqueza e crear emprego de calidade, pola igualdade e a blindaxe dos dereitos sociais; un proxecto que empodere a lingua galega e traballe un novo status político para Galiza, acorde co feito de sermos unha nación”. (101)

………………………..

“Co secuestro da RTVG o que se fai é secuestrar unha parte consubstancial da democracia” (102)

………………………..

“Hai moitas medidas que me parecen importantes e urxentes para recuperar Galiza. En todo caso, teño claro que entre as primeiras medidas estaría a derrogación do decreto da vergoña que pon atrancos ao uso do galego no ensino, un pacto pola ciencia e a innovación, co obxectivo de situar Galiza como referente nese ámbito, eliminaría as axudas aos centros do Opus Dei que segragan por sexo, prorizaría como cambiar o modelo forestal, formulando unha moratoria na plantación de eucaliptos mentres non se aprobase un novo plan forestal; apostaría por incrementar os fondos destinados a loitar contra a violencia machista, poñería en marcha un plan Retorna para darlle oportunidade de volver á xente que tivo que marchar, reclamaría que o Estado pagase a débeda en materia de dependencia, poñería en marcha un Plan de Mellora de Atención Primaria e apostaría por activar medidas contra a emerxencia climática.” (112)

ASDO.: Xosé M. Eyré

ANA CRISTINA CÉSAR. precocidade, inconformismo e suicidio

O nome de Ana Cristina César ( ou Ana C. Como tamén adoitaba asinar), nacida no 52, é asimilada á Xeración do Mimeógrafo o Xeración Marxinal, unha xeración que publica ou é édita nos anos 70, anos dunha censura asoballante (rexime militar), e que procura expresarse con liberdade valéndose do instrumento que fora, como as fotocópias ou mimeógrafo.

Mais, nace nos 50. Nesta visita que estou facendo pola poesía brasileira, o que eu denomno Xeraciónd dos 50 é practicamente o início. E fáltame por ver ou confirmar se en realidade se pode falar desa Xeración 50 e iso resulta máis acaído que partir do tempo en que publican ( anos 70). Porén aí deixo a posibilidade.

E, en realidade, tampouco son eu o primeiro en reparar que a poesía de Ana Cristina pode ser cista fóra da Xeración Mimeógrafo. Xa Elfi Kürten Fenske (non é aprimeira vez que este etudoso aparece nos nosos artigos) di que en realidade usa as técnicas mimeoógrafo para criticalo ourefacelo desde dentro. Recomendo a lectura deste artigo de Elfi.

Dise que Ana Cristina César foi unha poeta precoz, pois xa de cativa ditaba os seus poemas á súa nai, para que esta os escribira, marcaba as pusas versais parando de andar.

E non se pode negar. Como tampouco se pode negar que foi unha poeta moi preocupada por abrir novos camiños expresivos. E insatisfeita xeralmente. Os textos en prosa poética (que aquí non imos recoller) parecen unha boa manifestación desa inquedanza. En realidae a súa obra comeza por aí, publicando textos en revistas e xornais na década de 70. En 1979 sae o seu primeiro libro Cenas de abril e tamén Correspondência completa. No ano seguinte sairá Luvas de pelica. E os tres aparecerán reunidos en A teus pés (1983), que conta tamén con algún inéditos. Mais en realidadeo seu  nome comeza a soar forte cando Helloísa Buarque de Hollanda a sellecciona para 26 poetas de hoje, onde antologa a Xeración Mimeógrado ou Marxinal.

Despois do seu suicidio (31 nos), en 1983, será o seu amigo Armando Freitas Filho quen se farácargo principalmente da divulgación da súa obra. Aïnda que a súa descubridora sería a profeora Clara Alvim, coa que mantivo relación epistolar. Ítalo Moriconi será o seu biógrafo.

A súa é sempre unha poesía experimental. Dise que está moi marcada por acontecementos autobiográficos, nada novo…porque a poesía non nace da nada senón da experiencia de vivir.

Tamén se confesou lectora de Deleuze e foi tradutora de Sylvia Plath. A súa mente, o seu sentir foron sempre fornos de lapas ardendo, en continua combustión. Non coñezo estudo que relacione o suicidio de Ana Cristina César, co de Sylvia ou mesmo co de Clarice Lispector, de quen encontro ecos na súa poesía: por exemplo o uso do cotián como fonte so sublime. Aínda que a súa poesía parece informal, marxinal, o que ten de marxinal e de informal en realidade é unha fonda e constante procura estética pois ela mesma ten encionado que en realidade a súa poesía era “moi pensada, moi calculada, moi construída”. Alén diso tamén manifestou que a escrita é realmente unha re-escrita; e aquí quero volver sobre a posíbel influencia de Plath e Clarice na decisión do seu suicidio. Iso, tendo en conta que sempre foi inconformista e o biografismo da súa poesía parece levar ara a un final agardado.

Ben, como este é un artigo divulgativo, iremos ao que interesa, a súa poesía.

Te acalma, minha loucura!
Veste galochas nos teus cílios tontos e habitados!
Este som de serra de afiar as facas
não chegará nem perto do teu canteiro de taquicardias…
Estas molas a gemer no quarto ao lado
Roberto Carlos a gemer nas curvas da Bahia
O cheiro inebriante dos cabelos na fila em frente no cinema…
As chaminés espumam pros meus olhos
As hélices do adeus despertam pros meus olhos
Os tamancos e os sinos me acordam depressa na madrugada
[feita de binóculos de gávea

e chuveirinhos de bidê que escuto rígida nos lençóis de pano
– Ana Cristina Cesar, em “Poética”. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

……………………………………….

Dias não menos dias
Chora-se com a facilidade das nascentes
Nasce-se sem querer, de um jato, como uma dádiva
(às primeiras virações vi corações se entrefugindo todos
ninguém soubera antes o que havia de ser não bater
as pálpebras em monocorde

e a tarde
pendurada ro raminho de um
fogáceo arborescente
deixava-se ir
muda feita uma coisa ultima.
– Ana Cristina Cesar, em “Poética”. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

………………………………………

enciclopédia
Hácate ou Hécata, em gr. Hekáté. Mit. gr.
Divindade lunar e marinha, de tríplice
forma (muitas vezes com três cabeças e
três corpos). Era uma deusa órfica,
parece que originária da Trácia. Enviava
aos homens os terrores noturnos, os fantasmas
e os espectros. Os romanos a veneravam

como deusa da magia infernal.
– Ana Cristina Cesar, em “Poética”. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

……………………………………………..

Estou atrás
do despojamento mais inteiro
da simplicidade mais erma
da palavra mais recém-nascida
do inteiro mais despojado
do ermo mais simples
do nascimento a mais da palavra.
– Ana Cristina Cesar (28.5.69), em “Inéditos e dispersos”. [organização Armando Freitas Filho]. São Paulo: Editora Ática/IMS, 1999

………………………………

Fagulha
Abri curiosa
o céu.
Assim, afastando de leve as cortinas.

Eu queria entrar,
coração ante coração,
inteiriça
ou pelo menos mover-me um pouco,
com aquela parcimônia que caracterizava
as agitações me chamando

Eu queria até mesmo
saber ver,
e num movimento redondo
como as ondas
que me circundavam, invisíveis,
abraçar com as retinas
cada pedacinho de matéria viva.

Eu queria
(só)
perceber o invislumbrável
no levíssimo que sobrevoava.

Eu queria
apanhar uma braçada
do infinito em luz que a mim se misturava.

Eu queria
captar o impercebido
nos momentos mínimos do espaço
nu e cheio

Eu queria
ao menos manter descerradas as cortinas
na impossibilidade de tangê-las

Eu não sabia
que virar pelo avesso
era uma experiência mortal.
– Ana Cristina Cesar, em “A teus pés”. São Paulo: Brasiliense, 1982.

……………………………………….

Flores do mais
Devagar escreva
uma primeira letra
escreva
nas imediações construídas
pelos furacões;
devagar meça
a primeira pássara
bisonha que
riscar
o pano de boca
aberto
sobre os vendavais;
devagar imponha
o pulso
que melhor
souber sangrar
sobre a faca
das marés;
devagar imprima
o primeiro olhar
sobre o galope molhado
dos animais; devagar
peça mais
e mais e
mais
– Ana Cristina Cesar, em “Inéditos e dispersos”. [organização Armando Freitas Filho]. São Paulo: Editora Ática/IMS, 1999.

……………………………

Instruções de bordo
  para você, A. C., temerosa, rosa, azul-celeste 

Pirataria em pleno ar.
A faca nas costelas da aeromoça.
Flocos despencando pelos cantos dos
lábios e casquinhas que suguei atrás
da porta.
Ser a greta,
o garbo,
a eterna liu-chiang dos postais vermelhos.
Latejar os túneis lua azul celestial azul.
Degolar, atemorizar, apertar
o cinto o senso a mancha
roxa na coxa: calores lunares,
copas de champã, charutos úmidos de
licores chineses nas alturas.
Metálico torpor na barriga
da baleia.
Da cabine o profeta feio,
de bandeja.
Três misses sapatinho fino alto esmalte nau
dos insensatos supervoos
rasantes ao luar
despetaladamente
pelada
pedalar sem cócegas sem súcubos
incomparável poltrona reclinável.
– Ana Cristina Cesar, em “Poética”. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

§

Noite carioca
Diálogo de surdos, não: amistoso no frio.
Atravanco na contramão. Suspiros no
contrafluxo. Te apresento a mulher mais discreta
do mundo: essa que não tem nenhum segredo.
– Ana Cristina Cesar, em “A teus pés”. São Paulo: Editora Ática/IMS, 1998.

§

Olho muito tempo o corpo de um poema
Olho muito tempo o corpo de um poema
até perder de vista o que não seja corpo
e sentir separado dentre os dentes
um filete de sangue
nas gengivas.
– Ana Cristina Cesar, “A Teus Pés (1982). em “Os cem melhores poemas brasileiros do Século”. [seleção e organização Ítalo Moriconi]. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001.

……………………………………..

O tempo fecha.
Sou fiel os acontecimentos biográficos.
Mais do que fiel, oh, tão presa! Esses mosquitos
que não largam! Minhas saudades ensurdecidas
por cigarras! O que faço aqui no campo
declamando aos metros versos longos e sentidos?
Ah que estou sentida e portuguesa, e agora não
sou mais, veja, não sou mais severa e ríspida:
agora sou profissionaL

(de A teus pés)

…………………………

CIÚMES

Tenho ciúmes deste cigarro que você fuma

Tão distraidamente.

…………………………………….

Tenho uma folha branca

                            e limpa à minha espera:

mudo convite

tenho uma cama branca

                            e limpa à minha espera:

mudo convite

tenho uma vida branca

                            e limpa à minha espera.

…………………………………

O nome do gato assegura minha vigília

e morde meu pulso distraído

finjo escrever gato, digo: pupilas, focinhos

e patas emergentes. Mas onde repousa

o nome, ataque e fingimento,

estou ameaçada e repetida

e antecipada pela espreita meio adormecida

do gato que riscaste por te preceder e

perder em traços a visão contígua

de coisa que surge aos saltos

no tempo, ameaçando de morte

a própria forma ameaçada do desenho

e o gato transcrito que antes era

marca do meu rosto,  garra no meu seio.

………………

 E penso

a face fraca do poema/ a metade na página

partida

Mas calo a face dura

flor apagada no sonho

Eu penso

A dor visível do poema/ a luz prévia

Dividida

Mas calo a superfície negra

pânico iminente do nada.

……………………….

é aqui

por enquanto

ainda não tem

cortina

tapete luz indireta

amenizando a noite

quadro nas paredes

……………………………………..

Nada disfarça o apuro do amor.

Um carro em ré. Memória da água em movimento. Beijo.

Gosto particular da tua boca. Último trem subindo ao

céu.

Aguço o ouvido.

Os aparelhos que só fazem som ocupam o lugar

clandestino da felicidade.

Preciso me atar ao velame com as próprias mãos.

Sirgar.

Daqui ao fundo do horto florestal ouço coisas que

nunca ouvi, pássaros que gemem.

……………………………….

A ponto de

partir, já sei

que nossos olhos

sorriam para sempre

na distância.

Parece pouco?

Chão de sal grosso e ouro que se racha.

A ponto de partir, já sei que

nossos olhos sorriem na distância.

Lentes escuríssimas sob os pilotis.

Esqueceria outros

pelo menos três ou quatro rostos que amei

Num delírio de arquivística

organizei a memória em alfabetos

como quem conta carneiros e amansa

no entanto flanco aberto não esqueço

e amo em ti os outros rostos

……………………………..

TRAVELLING

Tarde da noite recoloco a casa toda em seu lugar.
Guardo os papéis todos que sobraram.
Confirmo para mim a solidez dos cadeados.
Nunca mais te disse uma palavra.
Do alto da serra de Petrópolis,
com um chapéu de ponta e e um regador,
Elizabeth reconfirmava, “Perder
é mais fácil que se pensa”.
Rasgo os papéis todos que sobraram.
“Os seus olhos pecam, mas seu corpo
não”,
dizia o tradutor preciso, simultâneo,
e suas mãos é que tremiam. ‘É perigoso”,
ria Carolina perita no papel Kodak.
A câmera em rasante viajava.
A voz em off nas montanhas, inextinguível
fogo domado da paixão, a voz
do espelho dos meus olhos,
negando-se a todas as viagens,
e a voz rascante da velocidade,
de todas três bebi um pouco

MARFIM

A moça desceu os degraus com o robe
monografado no peito: L. M. sobre o coração.
Vamos iniciar outra Correspondência, ela
propôs. Você já amou alguém verdadeiramente?
Os limites do romance realista. Os caminhos do
conhecer. A imitação da rosa. As aparências
desenganam. Estou desenganada. Não reconheço
você, que é tão quieta, nessa história. Liga
amanhã outra vez sem falta. Não posso
interromper o trabalho agora. Gente falando por
todos os lados. Palavra que não mexe mais no
barril de pólvora plantado sobre a torre de
marfim.


COMO RASURAR A PAISAGEM

a fotografia
é um tempo morto
fictício retorno à simetria

secreto desejo do poema
censura impossível
do poeta


PSICOGRAFIA

Também eu saio à revelia
e procuro uma síntese nas demoras
cato obsessões com fria têmpera e digo
do coração: não sou e digo
a palavra: não digo (não posso ainda acreditar
na vida) e demito o verso como quem acena
e vivo como quem despede a raiva de ter visto

………………………………..

Fisionomia

não é mentira

é outra

a dor que dói

em mim

é um projeto

de passeio

em círculo

um malogro

do objeto

em foco

a intensidade

de luz

de tarde

no jardim

é outrart

outra a dor que dói

houve um poema

que guiava a própria ambulância

e dizia: não lembro

de nenhum céu que me console,

nenhum,

e saía,

sirenes baixas,

recolhendo os restos das conversas,

das senhoras,

“para que nada se perca

ou se esqueça”,

proverbial,

mesmo se ferido,

houve um poema

ambulante,

cruz vermelha

sonâmbula

que escapou-se

e foi-se

inesquecível,

irremediável,

ralo abaixo.

……………………………

 umario

Polly Kellog e o motorista Osmar.

Dramas rápidos mas intensos.

Fotogramas do meu coração conceitual.

De tomara-que-caia azul-marinho.

Engulo desaforos mas com sinceridade.

Sonsa com bom-senso.

Antena da praça.

Artista da poupança.

Absolutely blind.

Tesão do talvez.

Salta-pocinhas.

Água na boca.

Anjo que registra.

deus na antecâmara

Mereço (merecemos, meretrizes)

perdão (perdoai-nos, patres conscripti)

socorro (correi, vaiei-nos, santos perdidos)

Eu quero me livrar desta poesia infecta

beijar mãos sem elos sem tinturas

consciências soltas pêlos ventos

desatando o culto das antecedências

sem medo de dedos de dados de dúvidas

em prontidão sanguinária

(sangue e amor se aconchegando

hora atrás de hora)

Eu quero pensar ao apalpar

eu quero dizer ao conviver

eu quero parir ao repartir

filho

pai

e

fogo

DE-LI-BE-RA-DA-MEN-TE

abertos ao tudo inteiro

maiores que o todo nosso

em nós (com a gente) se dando

HOMEM: ACORDA!

……………………………………..

QUANDO CHEGAR

Quando eu morrer,

Anjos meus,

Fazei-me desaparecer, sumir, evaporar

Desta terra louca

Permiti que eu seja mais um desaparecido

Da lista de mortos de algum campo de batalha

Para que eu não fique exposto

Em algum necrotério branco

Para que não me cortem o ventre

Com propósitos autopsianos

Para que não jaza num caixão frio

Coberto de flores mornas

Para que não sinta mais os afagos

Desta gente tão longe

Para que não ouça reboando eternos

Os ecos de teu soluço

Para que perca-se no éter

O lixo desta memória

Para que apaguem-se bruscos

As marcas do meu sofrer

Para que a morte só seja

Um descanso calmo e doce

Um calmo e doce descanso.

junho/67

…………………………………..

Samba-canção

Ana Cristina Cesar

Tantos poemas que perdi.
Tantos que ouvi, de graça,
pelo telefone – taí,,
eu fiz tudo pra você gostar,
fui mulher vulgar,
meia-bruxa, meia-fera,
risinho modernista
arranhando na garganta,
malandra, bicha, 
bem viada, vândala,
talvez maquiavélica,
e um dia emburrei-me,
vali-me de mesuras
(era comércio, avara, 
embora um pouco burra, 
porque inteligente me punha
logo rubra, ou ao contrário, cara
pálida que desconhece
o próprio cor-de-rosa,
e tantas fiz, talvez
querendo a glória, a outra
cena à luz de spots,
talvez apenas teu carinho,
mas tantas, tantas fiz…


A teus pés, Global Brasiliense, 1993 – S.Paulo, Bras

………………………………

mbulâncias se calaram
as crianças suspenderam a voracidade batuta
dois versos deliraram por detrás dos túneis
moleza nos joelhos
mão de ferro nos peitinhos
tristeza suarenta, locomotiva, fútil
patinho feio
soldadinho de chumbo
manto de jacó, escada de jacó
sete anos de pastor
estrela demente desfilando na janela
de repente as ambulâncias estancaram o choro
voraz dos bebê

…………………………………..

MOCIDADE INDEPENDENTE
Pela primeira vez infringi a regra de ouro e voei pra
cima sem medir mais as conseqüências. Por que
recusamos ser proféticas? E que dialeto é esse para
a pequena audiência de serão? Voei pra cima: é
agora, coração, no carro em fogo pelos ares, sem
uma graça atravessando o Estado de São Paulo, de
madrugada, por você, e furiosa: é agora, nesta
contramão.

………………………….

FAMA E FORTUNA

Assinei meu nome tantas vezes
e agora viro manchete de jornal.
Corpo dói – linha nevrálgica via
coração. Os vizinhos abaixo
imploram minha expulsão imediata.
Não ouviram o frenesi pianíssimo da chuva
nem a primeira história mesmo de terror:
no Madame Tussaud o assassino esculpia
as vítimas em cera. Virou manchete.
Eu guio um carro. Olho a baía ao longe,
na bruma de neon, e penso em Haia,
Hamburgo, Dover, âncoras levantadas
em Lisboa. Não cheguei ao mundo novo.
Nada é nacional. Desço no meu salto,
dói a culpa intrusa: ter roubado
teu direito de sofrer. Roubei tua
surdina, me joguei ao mar,
estou fazendo água. Dá o bote.

casablanca
Te acalma, minha loucura!
Veste galochas nos teus cílios tontos e habitados!
Este som de serra de afiar as facas
não chegará nem perto do teu canteiro de taquicardias…
Estas molas a gemer no quarto ao lado
Roberto Carlos a gemer nas curvas da Bahia
O cheiro inebriante dos cabelos na fila em frente no cinema…
As chaminés espumam pros meus olhos
As hélices do adeus despertam pros meus olhos
Os tamancos e os sinos me acordam depressa na madrugada
                           [feita de binóculos de gávea

e chuveirinhos de bidê que escuto rígida nos lençóis de pano
– Ana Cristina Cesar, em “Poética”. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.


Dias não menos dias

Chora-se com a facilidade das nascentes
Nasce-se sem querer, de um jato, como uma dádiva
(às primeiras virações vi corações se entrefugindo todos
ninguém soubera antes o que havia de ser não bater
as pálpebras em monocorde

e a tarde

pendurada ro raminho de um
fogáceo arborescente
deixava-se ir
muda feita uma coisa ultima.
– Ana Cristina Cesar, em “Poética”. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

.…………………………

Soneto
Pergunto aqui se sou louca
Quem quer saberá dizer
Pergunto mais, se sou sã
E ainda mais, se sou eu

Que uso o viés pra amar
E finjo fingir que finjo
Adorar o fingimento
Fingindo que sou fingida

Pergunto aqui meus senhores
quem é a loura donzela
que se chama Ana Cristina

E que se diz ser alguém
É um fenômeno mor
Ou é um lapso sutil?
– Ana Cristina Cesar, em “A teus pés”. São Paulo: Brasiliense, 1982.

.……………………

Quartetos
Desdenho os teus passos
Retórica triste:
Sorrio na alma
De ti nada existe

Eu morro e remorro

Na vida que passa
Eu ouço teus passos
Compasso infernal

Nasci para a vida

De morte vivi
mas tudo se acasa
silêncio. Morri
– Ana Cristina Cesar, em “Inéditos e dispersos”. [organização Armando Freitas Filho]. São Paulo: Editora Ática/IMS, 1999.

.……………………………….

Chove
A chuva cai.
Os telhados estão molhados,
Os pingos escorrem pelas vidraças.
O céu está branco,
O tempo está novo.
A cidade lavada.
A tarde entardece,
Sem o ciciar das cigarras,
Sem o jubilar dos pássaros,
Sem o sol, sem o céu.
Chove.
A chuva chove molhada,
No teto dos guarda-chuvas.
Chove.
A chuva chove ligeira,
Nos nossos olhos e molha.
O vento venta ventado,
Nos vidros que se embalançam,
Nas plantas que se desdobram.
Chove nas praias desertas,
Chove no mar que está cinza,
Chove no asfalto negro,
Chove nos corações.
Chove em cada alma,
Em cada refúgio chove;
E quando me olhaste em mim,
Com os olhos que me seguiam,
Enquanto a chuva caía
No meu coração chovia
A chuva do teu olhar.
– Ana Cristina Cesar, em “Inéditos e dispersos”. [organização Armando Freitas Filho]. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985.

.……………………

Protuberância
Este sorriso que muitos chamam de boca
É antes um chafariz, uma coisa louca
Sou amativa antes de tudo
Embora o mundo me condene
Devo falar em nariz(as pontas rimam por dentro)
Se nos determos amanhã
Pelo menos não haverá necessidades frugais nos espreitando
Quem me emprestar seu peito ma madrugada
E me consolar, talvez tal vez me ensine um assobio
Não sei se me querem, escondo-me sem impasses
E repitamos a amadora sou
Armadora decerto atrás das portas
Não abro para ninguém, e se a pena é lépida, nada me detém
É sem dúvida inútil o chuvisco de meus olhos
O círculo se abre em circunferências concêntricas que se
Fecham sobre si mesmas
No ano 2001 terei (2001-1952=) 49 anos e serei uma rainha
Rainha de quem, quê, não importa
E se eu morrer antes disso
Não verei a lua mais de perto
Talvez me irrite pisar no impisável
E a morte deve ser muito mais gostosa
Recheada com marchemélou
Uma lâmpada queimada me contempla
Eu dentro do templo chuto o tempo
Um palavra me delineia
VORAZ
E em breve a sombra se dilui,
Se perde o anjo.
– Ana Cristina Cesar, em “Poética”. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

.……………………………….

crítica de CADENCIAS (Manuel Portas, Xerais)

DO AMOR E OUTRAS CONTINXENCIAS

Título: Cadencias

Autor: Manuel Portas

Editorial: Xerais

Se na literatura hai un tema universal ese é o amor, tamén se di que a muller e a morte o seguen. Pero aquí o que nos interesa é o amor, amor heterosexual que tamén pescuda nas interioridades do protagonista (el) e das protagonistas (Elisa e ela), porque esta nova novela, novela breve, de Manuel Portas, coma toda a súa obra de ficción, ten como obxectivo reflexionar sobre as relacións humanas en diferentes contextos. En realidade, sendo como somos animais relacionais, animais que sociabilizan decote, poucas cousas nos teñen máis importancia que precisamente os discursos onde se reflexiona sobre a socialización, sobre as relacións humanas…e moi concretamente sobre o amor. Hai quen di de que o amor responde a un fenómeno químico. E, se callar, é algo que en principio non se pode negar, pois fala a ciencia. Dicimos “se callar” porque en realidade a ciencia estuda un fenómeno, un acontecer, entre dúas persoas. Que saibamos, fican fóra outras continxencias que tamén inflúen no amor, que tamén inflúen no amor e non de xeito tanxencial ou marxinal senón que poden condicionar de maneira moi seria esa ecuación química. Vexase, por exemplo, esta novela.

                     Cando lin, nunha entrevista ne Nós Diario, que o autor sitúa a orixe desta novela beve na lectura de Poemas do si e non, enchinme de ledicia; non é doado no panorama actual da nosa narrativa achar referencias á literatura galega do século XX. E, como eu xa rematara a primeira lectura de Cadencias un día antes, vin nesta referencia, na referencia esta orixe, unha maneira de reivindicar a Cunqueiro, Cunqueiro (quen o diría!), un dos máximos expoñentes da literatura galega de todos os tempos…case corenta anos despois do seu pasamento necesita ser reivindicado! Que fráxil é a memoria! Máxime, que fráxil é a memoria nun sistema literario tan atacado e marxinado como o galego. Porque si, cando perdamos a memoria do que nos trouxo deica aquí, pouco quedará de nós. Necesítase avanzar, claro, pero non con pés de palla.

                     Mais volavamos ao rego, que tememos ir dar noutra leira. E digamos algo do contido tramático desta nova entrega de Manuel Portas. Cadencias preséntanos a un mozo emigrante en Barcelona, en principio para estudar, despois será outra cousa, que vive un intenso amor con Elisa, unha moza de máis idade ca el, que remata de maneira traumática. Por culpa das continxencias, por culpa dunha continxencia inherente á vida de Elisa que el, covardemente, non dá aturado máis e pasa a actura coa mentalidade do cazador, fronte á comprensiva que antes amosara. É entón cando na súa vida aparece ela, cunhas continxencias inherentes á súa persoa diferentes, mais tamen condicionantes, decisivamente condicionantes. E non desvelaremos máis nada sobre a trama. Non, aínda que cómpre engadir que a presentación da trama obedece a un rigoroso e ben estudado plano estrutural que apega a novela nas nosas mans, de xeito que a dosificación da información tan ben levada, sempre nos mantén interesados no discurso. Nese estudo narrativo das personalidades de Elisa, del e dela. E cómpre salientar tamén no apartado técnico, a habelencia coa que Portas nos mergulla nesas tres personalidades, facéndonolas presentes e inmediatas a partir de diferentes estratexias narrativas, que repousan no saber facer dun narrador tan competente como é Manuel Portas, dono dun estilo propio e perfectamente recoñecíbel para calquera lector ou lectora, no que a indagación na humanidade das personaxes se ve acompañada por unha plasmación discursiva que rapidamente identifica un narrador moi competente que, precisamente, sabe moi  ben plasmar as diferentes cadencias rítmicas da tarama e do discurso en que se materializa. Aquí, e no resto da súa obra narrativa.

                     Eis, pois, unha novela da emigración a Barcelona, tamén. Porque esta se ve reflectida aquí máis ca noutros títulos que de primeiras semella que a tratan. Alguén pode dicir que é unha novela de fracasos. No amor e na vida. E algo hai diso, mais tampouco é exactamente así. Hai fracaso no amor, si -e a este respecto non pdemos esquecer a exquisita sensualidade que se desprende das páxinas de Portas; hai amor e sexo, hainos, non poden faltar, pero é o tratamento da sensualidade o que máis contribúe a manter o interese lector, porque a sensualidade é un concepto máis rico en matices que o sexo. Hai fracaso no amor e hai fracaso vital nesa emigración a Barcelona, esforzada e traballadora. Mais con matices, as continxencias, xa se sabe.

                     E, se ben me aledou a orixe no poemario de Cunqueiro, aínda que esta é unha novela absolutamente realista (lonxe, polo tanto, do surrealismo cunquirián), tamén teño que dicir que hai outro título do século pasado que a novela de Portas me lembrou : Os vellos non deben de namorarse, de Castelao. Quen lea a novela saberá a razón, nós non a imos adiantar.

                     Amor. Desamor por culpa de continxenicas non ben asimiladas. Renuncia ao amor por culpa doutras continxencias que quizá non deberan entorpecer tanto. Dúas personaxes moi diferentes: Elisa e ela. E unha personaxe moi complexa: el, o mozo. E un xénero, a novela curta, que é o máis axeitado para reflectir esas personalidades e o conflito amoroso que as une. Que tamén é un valor, o de ser consciente da extensión da trama, sen ter que botar man a recursos que fagan aparentar o discurso como algo máis grande, tan de moda ás veces.

ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de VIRTUDES (E MISTERIOS), de Xesús Fraga, en Galaxia

A EMIGRACIÓN A INGLEATERRA, NOVELADA

Título: Virtudes ( e misterios )

Autor: Xesús Fraga

Editorial: Galaxia

Percorrer o camiño da influencia europea na literatura galega é ben seinxelo: hai que comezar coa Lírica Medieval, prosegue no Rexurdimento (en realidade xa a hai antes, pero é por dar unha liña rápida) con Pondal sobre todo, volve manifestarse na Xeración Nós (coas viaxes de Castelao e Risco como centro) e despois proseguirá coa pegada do Nouveau Roman (unha pegada case ao tempo que se manifeestaba na propia literatura francesa). Insisto que é só por dar unha liña rápida desa influencia. Porén a presencia de Europa na literatura galega como territorio tramático xa é outra cousa. E, nomeadamente, a de Inglaterra, aínda que sexa posíbel atopala antes, un título clarividente é o Oxford Amén (publicado por Xerais en galego no 2006) de Carlso G. Reigosa, mais xa se tiña manifestado moito antes, por exemplo nos relatos de Un millón de vacas (Manuel Rivas, 1990). Porén quen máis se significou novelando ficción en terras inglesas é, sen dúbida, Xesús Fraga, quen xa no A-Z (2003, Xerais) deixara pegada e agora recunca con esta Virtudes (e misterios). Premio Blanco Amor 2019. Sen que por iso esquezamos os contributos de Xelís de Toro (Os saltimbanquis no paraíso, 2000, Sotelo Blanco), do mesmo Manuel Rivas ( A man dos paíños, 2000, Xerais) ou a máis recente Os bicos feridos, de Anna R. Figueiredo, en Galaxia, 2018. Concretamente, a presenza do territorio inglés materialízase a través da emigración, e moi particularmente da emigración a Londres.

                     E, máis concretamente, o Londres da emigración de que trata Xesús Fraga nesta novela é o dunha emigración xa na segunda metade do século XX. E tampouco é a única emigración que se manifesta na novela. Antes de que Virtudes emigre a Londres, xa o fixera o seu marido a América, a Venezuela. E é precisamente esa emigración a Venezuela quen, ao non dar froitos económicos para soster a familia, que se sente abandonada, propicia a emigración de Virtudes a Londres, nun tempo ( o tardofranquismo) no cal precisaba consentimento expreso do seu marido, logra dar chegado a Londres e alí se instalará até que a xubilación a traia de novo á Galiza, a Betanzos. De toda a novela é a de Virtudes a personaxe máis complexa, mellor lograda literariamente, con esa mestura de desapego (en principio), a súa frialdade mesmo, mais sen nunca esquecer o amor pola familia; non é quen de aceptar de bon grado presentes que se lle fan (co motivo que sexa) mais ela está perfectamente ao tanto de calquera acontecmento familiar e é a primeira en non esquecelos.

                     A emigración de Virtudes a Londres é a emigración dunha perosa sen estudos que ten que conformarse con empregos mal pagados (sobre todo no inicio), empregos humildes e duros que debe sacar adiante con moito esforzo mentres á vez se vai facendo “dona” da cidade, ou polo menos da parte da cidade en que reside, como un novo espazo xeográfico, o espazo xeográfico da esperanza e da prosperidade que remesa á Galiza, non coma o seu esposo, que nunca mandou un peso desde Venezuela, que por non  mandar non mandaba nin noticias súas. A esta emigración de Virtudes seguirá logo a da súa filla, que xa se interesa por aprender ben e perfeccionar o idioma inglés, do que mesmo imparitá docencia (privada) na súa volta á Galiza. E téñase en conta que é alí, en Londres onde nacerá o seu fillo, o neto de Virtudes, como o mesmo autor, Xesús Fraga.

                     Digamos tamén que é esta unha emigración máis independente, máis individual, e moito menos cargada de matices políticos que a a anterior a América. Hai que ter en conta que partmimos do tardofranquismo mais boa parte da novela é emigración en tempos xa de “democracia”.

                     Cómpre dicir que a novela se explica como unha procura da identidade familiar do propio autor, ou autor implícito que tanto coincide co mesmo autor real, na nosa opinión, de xeito que a novela se ve salferida por fotografías das diversas personaxes que habitan a novela. Se cadra, esas mesmas fotografías que tamén serán descritas polo narrador, están demais. Ou elas ou as descricións, pensará alguén. É certo que ralentizan o desenvolvmeento da trama, as descricións si, mais tamén é certo que Xesús Fraga nos ofrece nos comentarios pormenores que moi probabelmente ao lector ou lectora se lle puidesen escapar doadamente, e isto resulta impagábel,

                     E cómpre tamén poñer en relación este tipo de realismo, porque a novela é unha novela absolutamente realista que mesmo se achega ao documentarismo (mesmo ao naturalismo) con outros títulos que se moven arredor da autoficción (como a de Gonzalo Hermo, Diario dun enterro, ou a de Berta Davila, Carrusel, as dúas tamén en Galaxia) podemos observar movementos dentro do realismo, aínda máis evidentes se temos en conta que nos últimos tempos saíron á luz un bo número de distopías, porque, claro, as distopías nacen dunha crítica ao presente, ao presente e asemade ao realismo, por suposto.

ASDO.: Xosé M. Eyré

Era Rosalía de Castro unha muller fea?

ERA ROSALÍA DE CASTRO UNHA MULLER FEA?

Sempre me incomodou moito que se xulgara a imaxe física de escritoras e escritores. Xa me pasou con Clarice Lispector e xa escribín ao respecto. E agora vólveme pasar con Rosalía de Castro. Non o mesmo. Máis grave.

Realmente estou afeito a ler as cousas máis disparatadas sobre Rosalía. Por exemplo cando Alonso Montero escribiu en LVG que Rosalía fora unha grande poetisa (así se dicía daquela) porque, de nena, cando ía co gando…tocaba a frauta! Foi nos 90. Respondinlle sen vacilacións desde as páxinas de ANT.

E agora volvo atopar outro disparate aínda máis grande. Verán, estou lendo o libro de conversas de María Reimóndez a Ana Pontón (A semente, a árbore, a froita, en Xerais, absolutamente recomendábel, non o esquezan). E é a mesma Ana Pontón quen denuncia (páxinas 44-45): “Resulta lamentábel que, malia todo ese traballo colectivo, aínda hoxe teñamos que escoitar que un dos problemas de (Rosalía) de Castro e que explica a súa escrita é que era fea! Isto escoiteillo hai pouco a un señor que se di experto na súa obra e militante na esquerda española”.

Tiña pensado hoxe escribir sobre outra cousa, e matinei bastante sobre se escribir isto ou non. E, finalmente, decidín que non  podía deixalo pasar. A min non me importa absolutamente nada se era fea ou belida. O que me importa é a súa obra, o que escribiu. Que fora unha muller en tantas cousas adiantada ao seu tempo, tematicamente. Pero tamén que formalmente sexa unha poeta moi competente, insisto: moi competente. Despois, o seu aspecto físico, tanto me ten. Todos “apandamos” coa imaxe física que nos tocou en sorte, ninguén é responsábel de nacer guap@ ou non. E os criterios desde os que se establece a beleza ou non son mutábeis ao longo do tempo. E hai que ter en conta que os criterios do XIX non son os de finais do XX e principios do XXI. Porén, se a min me preguntan, direi sempre que para o meu gusto era unha muller ben feita, o cal non inflúe para nada nin no que escribiu nin en como o escribiu.

Lembro cando dicían que Manuel Rivas vendía moito porque era moi guapo, tamén foi polos 90.

O conto é ocultar a xenialidade dunha escitora ou escritor detrás da súa imaxe física. Lamentábel, non, imperdoábel!

Tamén lembro cando Francisco Rico dixera que os soldados do Cerco de Lisboa era incomprensíbel que cantaran cantigas de amigo, porque eles eran homes e nas cantigas de amigo falaban mulleres. Foi nos 80, no I Congreso de Literatura Medieval celebrado no Paraninfo da Facultade de Historia.

Pero volvamos a Rosalía. Ana Pontón di que o dixo “un señor que se di experto na súa obra e militante da esquerda española”. Sei que Unamuno dicía dela que era fermosa e fea á vez, e que seica non ía a súa figura cos criterios estéticos do XIX. Tentei localizar “ese señor” facendo unha procura na rede. E pasmen vostedes! Quen apareceu foi Marina Mayoral, que literalmente di “ Es verdad que Murguía era muy bajito, siempre dicen «era casi un enano», pero Rosalía era fea, claramente fea”.

Intelectualmente comparto moi poucas cousas con Marina Mayoral. Nin na súa obra observei nada esteticamente salientábel. E sobre a figura de Rosalía de Castro diferimos moitísimo, moitísimo. Mais, se me mandan escoller quen das dúas, Marina Mayoral ou Rosalía de Castro, é máis fermosa, a pobre Marinita non ten nadiña que facer, nadiña…

Así que, nestas, eu sigo sen saber que é ese “señor da esquerda española” que pretendeu agachar a xenialidade de Rosalía detrás da súa imaxe física. Porque sempre se trata diso. De agachar a xenialidade ao prezo que sexa.

Apañados estabamos se para localizar os méritos dunha escrita o fixeramos estritamente desde a foto da lapela…

Elisa Lucinda: poesía revelación, poesía comprometida, poesía universal

Estas semanas dedicámolas a divulgar poetas brasileiras de arredor dos 30 anos, novísimas voces. Habemos de volvelo facer. Mais hoxe queremos recuperar unha das voces clásicas, a de Elisa Lucinda, xornalista, cantora, actriz e unha das poetas de referencia para as novas xeracións. Quizá tamén a persoa que máis divulgou a poesía no Brasil. Eu alíñoa na xeración dos 50, con Carolina de Jesus ou Conçeição Evaristo, porque nace no 1958,  polo que comezou os estudos na era republicana mais desenvolveunos case por completo xa co rexime militar. Precisamente militar é o publico a que destinou o proxecto “Palabra política. Outras armas”, co que pretendía concienciar os policías de temas como os dereitos humanos, así como outros dereitos relativos ao xénero e á raza. Formada expresamente en declamación desde moi cedo, fixo desta habilidade centro da súa actividade divulgadora da poesía fundando a Casa-Palabra en Itaúnas, e antes a Companhia da Outra con Geovana Pires, divulgando a poesía a través do teatro.

Coñézolle estes títulos: A Lua que menstrua (produção independente, 1992);  Sósia dos sonhos (produção independente); O Semelhante (Ed. Record, 1995); Eu te amo e suas estréias (Ed. Record, 1999); A Menina Transparente (Ed. Salamandra);  Coleção Amigo Oculto (Ed. Record); 50 Poemas Escolhidos pelo Autor (Edições Galo Branco, 2004);Contos de Vista (Ed. Global, 2005) ; A Fúria da Beleza (Ed. Record, 2006) ; A Poesia do encontro – Elisa Lucinda e Rubem Alves (Ed. Papirus, 2008); Parem de falar mal da rotina (Ed. Leya – Lua de papel, 2010);  A Dona da Festa (Grupo Editorial Record/Galerinha Record, 2011); Fernando Pessoa, o Cavaleiro de Nada (Ed. Record, 2014); Vozes Guardadas (Ed. Record, 2016)

Aí podemos atopar desde LIX, até contos, novela (Fernando Pessoa) e poesía, claro. Ao que hai que sumar a plataforma en CD: Semelhante – sob o selo da gravadora Rob Digital; Euteamo e suas Estréias – sob o selo da gravadora Rob Digital; Notícias de Mim, com poemas da poeta paulista Sandra Falcone, participación de Miguel Falabella, dirección e produción de Gerson Steves. O CD é resultado do espetáculo homónimo con roteiro e dirección de Steves.; Estação Trem – Música – Realización de Dakar Produções e Poesia Viva Produções. Creado especialmente para a commemoración dos 150 anos da Ferrovia para a Vale do Rio Doce. É o primeiro Cd onde Elisa canta. 2004;  CD “Ô Danada – primeiro cd  no CCC – Centro Cultural Carioca.

Moi influída polos poetas locais ( é da cidade do Espírito Santo, despois mudaríase para Río de Janeiro), na súa poesía tense visto relixiosidade, mais tamén é recoñecido o activismo a prol do recoñecemento dos dereitos da poboación negra e moi especialmente da muller. Non é unha poesía formalmente complexa, todo o contrario, procura ser unha poesía accesíbel a calquera tipo de lector/público.

Antes de pasar a divulgar a súa poesía, recomendo a lectura deste artigo sobre a muller na súa poesía. Ah, e no remate atoparedes unha ligazón a youtube onde poderedes escoitala recitando, entre outros, algúns poemas que figuran nesta selección.

Comezaremos co seu poema máis emblemático, un poema que a min me fascina: “Só de sacanagem”, emblemático por causas extraliterarias pois parte del fois usado polo bolsonarismo para se xustificar, ao que respondeu Elisa Lucinda cunha carta que xa se puido ler nesta Ferradura (Poesía contra Bolsonaro) e que poden consultar aquí:

Meu coração está aos pulos!

Quantas vezes minha esperança será posta à prova?

Por quantas provas terá ela que passar?

Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam

entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, que reservo

duramente para educar os meninos mais pobres que eu,

para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus

pais, esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e

eu não posso mais.

Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança

vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança

vai esperar no cais?

É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o

aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus

brasileiros venha quebrar no nosso nariz.

Meu coração está no escuro, a luz é simples, regada ao

conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e

dos justos que os precederam: “Não roubarás”, “Devolva

o lápis do coleguinha”,

” Esse apontador não é seu, minha filhinha”.

Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido

que escutar.

Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca

tinha visto falar e sobre a qual minha pobre lógica

ainda insiste: esse é o tipo de benefício que só ao

culpado interessará.

Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do

meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear:

mais honesta ainda vou ficar.

Só de sacanagem!

Dirão: “Deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo

o mundo rouba” e eu vou dizer: Não importa, será esse

o meu carnaval, vou confiar mais e outra vez. Eu, meu

irmão, meu filho e meus amigos, vamos pagar limpo a

quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês.

Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e o

escambau.

Dirão: “É inútil, todo o mundo aqui é corrupto, desde

o primeiro homem que veio de Portugal”.

Eu direi: Não admito, minha esperança é imortal.

Eu repito, ouviram? IMORTAL!

Sei que não dá para mudar o começo mas, se a gente

quiser, vai dá para mudar o final!

O AMOR DE DUDU NAS ÁGUAS

Estou virando uma menina
tornada mulherinha
com tanta coleirinha
de maturidade
ainda assim me sinto parida agora
tenra, maçã nova
nova Eva novo pecado.
Tudo gira e eu renasço menina
vestido curto na alma de dentro…
Deixo no mar os velhos adereços
a velha cristaleira, os velhos vícios
as caducas mágoas.
Nasce a mulher-menina de se amar
com água no ventre e no olhar.
Nasce a Doudou das Águas.

…………………………………

O POEMA DO SMELHANTE

O Deus da parecença
que nos costura em igualdade
que nos papel-carboniza
em sentimento
que nos pluraliza
que nos banaliza
por baixo e por dentro,
foi este Deus que deu
destino aos meus versos,

Foi Ele quem arrancou deles
a roupa de indivíduo
e deu-lhes outra de indivíduo
ainda maior, embora mais justa.

Me assusta e acalma
ser portadora de várias almas
de um só som comum eco
ser reverberante
espelho, semelhante
ser a boca
ser a dona da palavra sem dono
de tanto dono que tem.

Esse Deus sabe que alguém é apenas
o singular da palavra multidão
Eh mundão
todo mundo beija
todo mundo almeja
todo mundo deseja
todo mundo chora
alguns por dentro
alguns por fora
alguém sempre chega
alguém sempre demora.

O Deus que cuida do
não-desperdício dos poetas
deu-me essa festa
de similitude
bateu-me no peito do meu amigo
encostou-me a ele
em atitude de verso beijo e umbigos,
extirpou de mim o exclusivo:
a solidão da bravura
a solidão do medo
a solidão da usura
a solidão da coragem
a solidão da bobagem
a solidão da virtude
a solidão da viagem
a solidão do erro
a solidão do sexo
a solidão do zelo
a solidão do nexo.

(10 DE XULLO DE 1994)

………………………………………

TEXTO PARA UMA SEPARAÇÃO

Olhe aqui, olhos de azeviche
Vamos acertar as contas
porque é no dia de hoje
que cê vai embora daqui…
Mas antes, por obséquio:
Quer me devolver o equilíbrio?
Quer me dizer por que cê sumiu?
Quer me devolver o sono meu doril?
Quer se tocar e botar meu marcapasso pra consertar?
Quer me deixar na minha?
Quer tirar a mão de dentro da minha calcinha?
Olhe aqui, olhos de azeviche:
Quer parar de torcer pro meu fim
dentro do meu próprio estádio?
Quer parar de saxdoer no meu próprio rádio?
Vem cá, não vai sair assim…
Antes, quer ter a delicadeza de colar meu espelho?
Assim: agora fica de joelhos
e comece a cuspir todos os meus beijos.
Isso. Agora recolhe!
Engole a farta coreografia destas línguas
Varre com a língua esses anseios
Não haverá mais filho
pulsações e instintos animais.
Hoje eu me suicido ingerindo
sete caixas de anticoncepcionais.
Trata-se de um despejo
Dedetize essa chateação que a gente chamou de desejo.
Pronto: última revista
Leve também essa bobagem
que você chamou
de amor à primeira vista.
Olhos de azeviche, vem cá:
Apague esse gosto de pescoço da minha boca!
E leve esses presentes que você me deu:
essa cara de pau, essa textura de verniz.
Tire também esse sentimento de penetração
esse modo com que você me quis
esses ensaios de idas e voltas
essa esfregação
esse bob wilson erotizado
que a gente chamou de tesão.
Pronto. Olhos de azeviche, pode partir!
Estou calma. Quero ficar sozinha
eu coa minha alma. Agora pode ir.
Gente! Cadê minha alma que estava aqui?

…………………………………….

PODE CAFÉ


Ela pede
Ela cora
Ela quer
Coar café na mira
de minhas elegantes meninas
E correr pela ladeira ume-descida
Calcinha coador pela manhã
Ela cede
Ela chora
Ela até
canta um sangrado tango
e me diz: Não me zango
em abrir geladeiras
Quando o que faz é o que quer
Ela mede
Ela mora
Se ela der
um grito no espaço
da cozinha
É que ela quer ser minha
e fugir
Se cair em desmaio
na sala
quer voltar pra senzala
E dançando um xote
apanhar com meu chicote
Mil lambidas
Mil lambadas
Ela em pele
Ela agora
Ela aqui
Me engole o ferrão do corpo
E sai zombando de mim

………………………………..

ZUMBI SALDO

Zumbi, meu Zumbi.
Hoje meu coração eu arranco
Zumbi hoje eu fui ao banco
E ainda estou presa
Escuto os seus sinos
e ainda estou presa na senzala Bamenrindus
Presa definitivamente
Presa absolutamente
à minha conta
corrente.

……………………………………….

UM BONDE CHAMADO SEU BEIJO


Quem encobrirá meu sono?
Beijará quem minhas costas no cotidiano?
Quem, no meio do frio, me cobrirá com lindas orelhas
e me dirá palavras indecentes nos ouvidos?
Quem, atrevido, me acordará com o ponteiro em riste
como um pássaro que não quer tudo
apenas o céu, a gaiola, o alpiste?
Quem que, quando eu dormisse, por mim zelasse
e eu, quando acordasse, lhe fizesse iogurtes brejeiros
massagens nos pés, cumplicidades de enlace?
Quem me agarrará por trás quando eu sair cheirosa do banho
e terá orgulho de eu ser guerreira e perfumada ao mesmo tempo?
Quem em bom senso dirá que muito me assanho
quem orientará a guerrilha diária a que me proponho
quem será inteligente e gostoso a meu lado como está no meu sonho?
Quem, a quem me disponho a cozinhar e fazer versos
quem racional e perverso cochichará nos tímpanos da minha alma
a doce ordem, a venal palavra: Calma?
Quem com sua alma me mostrará um mar vertical?
Quem, meu igual, me apontará andores reais, sem excesso de glacê no bolo
Com determinação de touro e a nobreza de poder ser banal?
Quem, coisa e tal, me beijará a boca e me enfiará as mãos
por debaixo da barra do segredo do vestido
e um dia passeará comigo no segredo contido na Barra do Jucu?
Quem, senão tu que eu elejo, eu planejo, pode habitar o lugar
a suíte que há tanto tenho reservado?
Quem, encomendado, pode me manter na confiança dos edredons
enquanto não chega?
Quem, com certeza, me visitará num outubourbon no gume da lira
de eu ser égua, cadela, mulher e sua?
Quem sobre mim sua, pinga, chove?
Quem que com lucidez resolve o abismo simples de prever o risco de sonhar
pra nele mesmo cair, rir
e se embolar?
Quem me dará a idéia de conceber a saudade no sentido tático
quem, não estático, de longe me fará cometer poemas de meia-noite?
Quem, sem favor, me estende o braço com rosas na mão
com explicação pro meu calor?
Quem, senão meu doido bondinho
meus olhos acesinhos, meu comedor…
Meu triz, meu risco
meu cristo redentor?

…………………………………………..

PENETRAÇÃO DO POEMA DAS SETE FACES

(A Carlos Drumond de Andrade)

Ele entrou em mim sem cerimônias
Meu amigo seu poema em mim se estabeleceu
Na primeira fala eu já falava como se fosse meu
O poema só existe quando pode ser do outro
Quando cabe na vida do outro
Sem serventia não há poesia não há poeta não há nada
Há apenas frases e desabafos pessoais
Me ouça, Carlos, choro toda vez que minha boca diz
A letra que eu sei que você escreveu com lágrimas
Te amo porque nunca nos vimos
E me impressiono com o estupendo conhecimento
Que temos um do outro
Carlos, me escuta
Você que dizem ter morrido
Me ressuscitou ontem à tarde
A mim a quem chamam viva
Meu coração volta a ser uma remington disposta
Aprendi outra vez com você
A ouvir o barulho das montanhas
A perceber o silêncio dos carros
Ontem decorei um poema seu
Em cinco minutos
Agora dorme, Carlos.

…………………………………….

PARA UM AMOR NA RUA


Meu amor,
vem pra casa que ouvi dizer
que vai estourar a guerra
Nostradamus previu
Raimunda, nega Raimunda confirmou
Por favor, ponha os pés na terra
Chão firme cama da gente
ouvi dizer que vai estourar a guerra.
Você que é mundano convicto
você que erra
vai argumentar que não há perigo e o escambou
que é apenas o “bicho” internacional.
Vai confundir tudo com show
vai dizer que tem Prince, Rock nroll
Guns NRoses e talvez Gal;
É mau, meu bem
tem também Sadam, Bushes e mesquinharias
Vem pra casa guardar num cofre sua ingenuidade
vem proteger da maldade sua fotografia.
Aqui fiz cuscuz farofa e feijão fraldinho
aqui pintei filosofia, comigo-ninguém-pode
espada de São Jorge, jasmim, arruda, carinho.
Tudo anti-míssil
tudo bruxaria anti-crueldade bélica
Lá fora alguns meninos
querem experimentar a potência
de seus terríveis brinquedos.
Não tenha medo
vem pra casa sem nem telefonar
aqui tem ar, poesia, fé
e tudo que a alegria da alma encerra.

Vem, meu amor
que ouvi dizer que vai estourar a guerra.

(verão de 1991)

………………………………….

SAFENA


Sabe o que é um coração
amar ao máximo de seu sangue?
Bater até o auge de seu baticum?
Não, você não sabe de jeito nenhum.
Agora chega.
Reforma no meu peito!
Pedreiros, pintores, raspadores de mágoas
aproximem-se!
Rolos, rolas, tinta, tijolo
comecem a obra!
Por favor, mestre de Horas
Tempo, meu fiel carpinteiro
comece você primeiro passando verniz nos móveis
e vamos tudo de novo do novo começo.

Iansã, Oxum, Afrodite, Vênus e Nossa Senhora
apertem os cintos
Adeus ao sinto muito do meu jeito
Pitos ventres pernas
aticem as velas
que lá vou de novo na solteirice
exposta ao mar da mulatice
à honra das novas uniões

Vassouras, rodos, águas, flanelas e cercas
Protejam as beiras
lustrem as superfícies
aspirem os tapetes
Vai começar o banquete
de amar de novo
Gatos, heróis, artistas, príncipes e foliões
Façam todos suas inscrições.
Sim. Vestirei vermelho carmim escarlate

O homem que hoje me amar
Encontrará outro lá dentro.
Pois que o mate.

…………………………………..

RECONSTITUIÇÃO

Tive de repente
saudade da bebida que eu estava bebendo…
tive saudade e tentei me lembrar que gosto faltava,
qual era a bebida…
Fui procurando entre copos e móveis
e dei com sua boca.

A saudade era dela
A bebida era o beijo.

……………………………………….

QUANTO MAIS VELA MAIS ACESA


Um dia quando eu não menstruar mais
vou ter saudade desse bicho sangrador mensal
que inda sou
que mata os homens de mistério
Vou ter saudade desse lindo aparente impropério
desse império de gerações absorvidas
Desse desperdício de vidas
que me escorre agora mês de maio.
Ensaio:
Nesse dia vou querer a vida
com pressa
menos intervalo entre uma frase e outra
menos res-piração entre um fato e outro
menos intervalos entre um impulso e outro
menos lacunas entre a ação e sua causa
e se Deus não entender, rezarei:
Menos pausa, meu Deus
menos pausa.

……………………………………..

LATE ILUSÃO


Em noite de lua cheia
geme ao meu lado o meu cão
acabado de chegar
late ilusões ao meu ouvido
e meu sentido
diz que ele veio pra ficar
Mas a vida passa e vira
páginas da folhinha
o que era cheia e domingo
foi minguando em segundas e terças
e meu homem, minha besta
voltou novo e repetido
como se fosse ficar até sexta
três dias de ele chegando de madrugada
Três dias de ele nadando na minha água
Conversas de homem e mulher
beijo na boca
tirar a roupa
novos latidos de ilusão no meu duvido
meu homem partiu na derradeira manhã
todo agradecido
dos momentos de amor que uivou comigo
eu fiquei lua sozinha no céu com aquela saudade amarela
e ele na terra cantando latindo partindo
uivando pra ela.

……………………………….

INCOMPREENSÃO DOS MISTÉRIOS

Saudades de minha mãe.
Sua morte faz um ano e um fato
Essa coisa fez
eu brigar pela primeira vez
com a natureza das coisas:
que desperdício, que descuido
que burrice de Deus!
Não de ela perder a vida
mas a vida de perdê-la.
Olho pra ela e seu retrato.
Nesse dia, Deus deu uma saidinha
e o vice era fraco.

………………………………….

ESCOLHA

Eu te amo como um colibri resistente
incansável beija-flor que sou
batedora renitente de asas
viciada no mel que me dás depois que atravesso o deserto.
Pingas na minha boca umas gotas poucas
do que nem é uma vacina.
Eu uma mulher, uma ave, uma menina…
Assim chacinas o meu tempo de eremita:
quebras a bengala onde me apoiei, rasgas minhas meias
as que vestiram meus pés
quando caminhei as areias.

Eu te amo como quem esquece tudo
diante de um beijo:
as inúmeras horas desbeijadas
os terríveis desabraços
os dolorosos desencaixes
que meu corpo sofreu longe do seu.
Elejo sempre o encontro
Ele é o ponto do crochê.
Penélope invertida
nada começo de novo
nada desmancho
nada volto

Teço um novo tecido de amor eterno
a cada olhar seu de afeto
não ligo para nada que doeu.
Só para o que deixou de doer tenho olhos.
Cega do infortúnio
pesco os peixes dos nossos encaixes
pesco as gozadas
as confissões de amor
as palavras fundas de prazer
as esculturas astecas que nos fixam
na história dos dias

Eu te amo.
De todos os nossos montes
fico com as encostas
De todas as nossas indagações
fico com as respostas
De todas as nossas destilairias
fico com as alegrias
De todos os nossos natais
fico com as bonecas
De todos os nossos cardumes
as moquecas.

…………………………………….

DÁ LICENÇA, BASTIANA?

Vim te pedir, mulher
seu filho um pouquinha
seu filho um cadinho
pra brincar comigo.
Ah, Bastiana é só por carinho
que vim te implorar
Juro! Não vou machucar
Ai, Tiana tá danado
Você pode compreender
eu vim pedir emprestado
esse fruto abusado
de sua enorme paixão
Eu não quero ter ele não
Se tiver posso perder
como já perdi a razão.
Eu vim pedir
teu curumim pra mim
por uns tempos longos por dentro
Quero ele só um pouquinho…
O quê?
Ele diz que pra mim não existe pouquinho?
Mas tá mentindo, Tiana,
você sabe, vou devolver…
Quero fazer com ele um filme pra televisão
Quero ir com ele cantar no Canecão
e a gente vira cinema
na cara de toda Nação
Ai, Bastiana, não diga que não!
Se ele chupou seus peitinhos
eu também quero
Lá em casa tem uma rede que é pra ninar ele
Se ele dormiu no seu colo
eu também quero
Ai, Tiana como te venero!
Parece apelação
mas é mais desespero de nega enfeitiçada
que sente no couro
o que é pedir para si
o filho dos outros.

Já sei:
A gente grava junto um disco
só pra tocar na sua vitrola.
No domingo ele ia pra aí
só pra comer do seu pudim
e molhar a boca na sua galinha ensopada
Eu deixava
Cheia de felicidade
Espalhada na cidade, num grande out-door
Pedindo pros deuses pra que falte dor
Ai, Tiana, open the door, por favor!
Eu até prometia:
a netinha, viria linda um dia
se você tivesse a gentilieza
de me emprestar essa represa
que é onde foi dar o meu coração.

Entenda Tiana:
Não quero tua solidão
e tampouco quero a minha
Essa é a situação.
Mas a culpa é sua!
Quem mandou fazer bem feito?
Os olhinhos puxadinhos
a boca, o umbiguinho.
a mão suave de armarinho
a voz e até o carinho.
Podia até ser caprichosa, mulher
sem precisar exagerar
Mas você passou da dose
fez acabamento
e até na pele ton-sur-ton.

Vim pedir teu filho um cadinho
pra brincar comigo até o sol nascer.
Eu vim pedir o seu.
Um dia vão levar o meu
sem nem pedir, sem nada.
Porque a gente é só mesmo mala
dessa tal criação
dessa tal criatura
e não vês a verdura desse meu olhar?

Ai, Tiana, me desculpe, eu vou entrando…
Me desculpe, eu vou levar.

………………………………………

COR-RESPONDÉNCIA

Remeta-me os dedos
em vez de cartas de amor
que nunca escreves
que nunca recebo.
Passeiam em mim estas tardes
que parecem repetir
o amor bem feito
que voce tinha mania de fazer comigo.
Não sei amigo
se era o seu jeito
ou de propósito
mas era bom, sempre bom
e assanhava as tardes.
Refaça o verso
que mantinha sempre tesa
a minha rima
firme
confirme
o ardor dessas jorradas
de versos que nos bolinaram os dois
a dois.
Pense em mim
e me visite no correio
de pombos onde a gente se confunde
Repito:
Se meta na minha vida
outra vez meta
Remeta.

AVISO DA LUA QUE MESNTRUA


Moço, cuidado com ela!
Há que se ter cautela com esta gente que menstrua…
Imagine uma cachoeira às avessas:
cada ato que faz, o corpo confessa.
Cuidado, moço
às vezes parece erva, parece hera
cuidado com essa gente que gera
essa gente que se metamorfoseia
metade legível, metade sereia
Barriga cresce, explode humanidades
e ainda volta pro lugar que é o mesmo lugar
mas é outro lugar, aí é que está:
cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita…
Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente
que vai cair no mesmo planeta panela.
Cuidado com cada letra que manda pra ela!
Tá acostumada a viver por dentro,
transforma fato em elemento
a tudo refoga, ferve, frita
ainda sangra tudo no próximo mês.
Cuidado moço, quando cê pensa que escapou
é que chegou a sua vez!
Porque sou muito sua amiga
é que tô falando na “vera”
conheço cada uma, além de ser uma delas.
Você que saiu da fresta dela
delicada força quando voltar a ela.
Não vá sem ser convidado
ou sem os devidos cortejos…
Às vezes pela ponte de um beijo
já se alcança a “cidade secreta”
a Atlântida perdida.
Outras vezes várias metidas e mais se afasta dela.
Cuidado, moço, por você ter uma cobra entre as pernas
cai na condição de ser displicente
diante da própria serpente.
Ela é uma cobra de avental.
Não despreze a meditação doméstica.
É da poeira do cotidiano
que a mulher extrai filosofia
cozinhando, costurando
e você chega com a mão no bolso
julgando a arte do almoço: Eca!…
Você que não sabe onde está sua cueca?
Ah, meu cão desejado
tão preocupado em rosnar, ladrar e latir
então esquece de morder devagar
esquece de saber curtir, dividir.
E aí quando quer agredir
chama de vaca e galinha.
São duas dignas vizinhas do mundo daqui!
O que você tem pra falar de vaca?
O que você tem eu vou dizer e não se queixe:
VACA é sua mãe. De leite.
Vaca e galinha…
ora, não ofende. Enaltece, elogia:
comparando rainha com rainha
óvulo, ovo e leite
pensando que está agredindo
que tá falando palavrão imundo.
Tá, não, homem.
Tá citando o princípio do mundo!

………………………………………….

AU GRATIN

Fumo um cigarro fino
Como um palito
O calor do Rio é ridículo
Calor de chuva enrustida
Calor do céu oprimido
De inferno mar resolvido
Que não sabe se queima esse cara
Ou o assa ao ponto
Um calor filho da puta
Um calor de estufa
E eu sem nem ser judia
Sofro aos pouquinhos
Sofro esse zé pagodinho
Ardo nesse pecado que não cometi
Nesse forno onde me meti
Por uma apimentada dica
De um nordestino
Que me mostrou uma placa citada, tinhosa:

“CIDADE MARAVILHOSA”

Eu vim.

………………………………………

AMANHECIMENTO


De tanta noite que dormi contigo
no sono acordado dos amores
de tudo que desembocamos em amanhecimento
a aurora acabou por virar processo.
Mesmo agora
quando nossos poentes se acumulam
quando nossos destinos se torturam
no acaso ocaso das escolhas
as ternas folhas roçam
a dura parede.
nossa sede se esconde
atrás do tronco da árvore
e geme muda de modo a
só nós ouvirmos.
Vai assim seguindo o desfile das tentativas de nãos
o pio de todas as asneiras
todas as besteiras se acumulam em vão ao pé da montanha
para um dia partirem em revoada.
Ainda que nos anoiteça
tem manhã nessa invernada
Violões, canções, invenções de alvorada…
Ninguém repara,
nossa noite está acostumada.

………………………………..

A ESSE PAPO INDOLENTE

Quando me perguntam depois de
“Ó que lindos olhos”…
Esses olhos são seus?”
Me sinto como se perguntassem
se o sol é rei mesmo
ou uma espécie de lâmpada de mil
Me sinto constrangida como se tivesse
sido possível a alguém alguma vez
confundir lata de goiabada com fruta de pé.
me sinto velha virada há milênios
Aniversariada por várias civilizações e nada esqueci.
Me sinto madura madeira escaldada
pra lá destas idades do agora.
Sou dos longínquos tempos de goiabeiras
mangueiras, formigas cabeçudas
tanajuras de umidade, baratas cascudas
e canaviais nos quintais
Sou ainda mais
na magia do que havia nesses anais,
sou do tempo em que era bom
nascer com olhos de esmeralda
e a artista a ser cumprimentada
era a mãe-natureza
pela proeza de olhos ser olhos
e lente ser lente.
Sou do tempo em que eu era
toda realeza
e com certeza não se compravam olhos
em shoppings, meus deus.
Sou do tempo em que meus olhos
Só podiam ser meus.

……………………………………

Da chegada do amor


Sempre quis um amor
que falasse
que soubesse o que sentisse.

Sempre quis uma amor que elaborasse
Que quando dormisse
ressonasse confiança
no sopro do sono
e trouxesse beijo
no clarão da amanhecice.

Sempre quis um amor
que coubesse no que me disse.

Sempre quis uma meninice
entre menino e senhor
uma cachorrice
onde tanto pudesse a sem-vergonhice
do macho
quanto a sabedoria do sabedor.

Sempre quis um amor cujo
BOM DIA!
morasse na eternidade de encadear os tempos:
passado presente futuro
coisa da mesma embocadura
sabor da mesma golada.

Sempre quis um amor de goleadas
cuja rede complexa
do pano de fundo dos seres
não assustasse.

Sempre quis um amor
que não se incomodasse
quando a poesia da cama me levasse.

Sempre quis uma amor
que não se chateasse
diante das diferenças.

Agora, diante da encomenda
metade de mim rasga afoita
o embrulho
e a outra metade é o
futuro de saber o segredo
que enrola o laço,
é observar
o desenho
do invólucro e compará-lo
com a calma da alma
o seu conteúdo.

Contudo
sempre quis um amor
que me coubesse futuro
e me alternasse em menina e adulto
que ora eu fosse o fácil, o sério
e ora um doce mistério
que ora eu fosse medo-asneira
e ora eu fosse brincadeira
ultra-sonografia do furor,
sempre quis um amor
que sem tensa-corrida-de ocorresse.

Sempre quis um amor
que acontecesse
sem esforço
sem medo da inspiração
por ele acabar.

Sempre quis um amor
de abafar,
(não o caso)
mas cuja demora de ocaso
estivesse imensamente
nas nossas mãos.

Sem senãos.

Sempre quis um amor
com definição de quero
sem o lero-lero da falsa sedução.

Eu sempre disse não
à constituição dos séculos
que diz que o “garantido” amor
é a sua negação.

Sempre quis um amor
que gozasse
e que pouco antes
de chegar a esse céu
se anunciasse.

Sempre quis um amor
que vivesse a felicidade
sem reclamar dela ou disso.

Sempre quis um amor não omisso
e que suas estórias me contasse.

Ah, eu sempre quis uma amor que amasse.

…………………………….

A prometida ligazón a youtube. Pura delícia!